<body>

BROJ POSJETA
63644
Džamija Al-Aksa, Jeruzalem

Stara džamija pretvorena u crkvu, Pecs, Mađarska

Stara džamija u Schwetzingenu, Njemačka

Stara džamija u Lednicama, Češka

Stara džamija u Potsdamu, Njemačka - u njoj se sada nalaze pumpe za vodu

Stara džamija u Dresdenu, Njemačka, pretvorena u tvornicu duhana

Unutrašnjost Aja-Sofije, Istanbul


Dobrodošli!
Naša historija se mora nanovo pisati, ne zbog novih činjenica, nego zbog onih koje nisu uzete, ali i onih koje su pogrešno tumačene. To je prioritet prioriteta! Nije to zbog nas, nego zbog našeg potomstva, jer temelje im treba vratiti.


30.12.2016.

BOSNA JE OD 1337. GODINE U SASTAVU ISLAMSKOG KOMONVELTA A NE KAKO SMO UČENI OD 1463.G.

Povod pisanja teksta je 280–ta godišnjica bitke Bošnjaka za Bosnu koja se odvijala od 4.8.1737. godine pod Banja Lukom Bošnjaci su od 4.avgusta 1737. godine i u narednom periodu, mir je zaključen u Beogradu 1739. godine, vodili povijesno najznačajniju bitku za Bosnu, predvođeni Gazijom Ali-pašom Hećimovićem, ne računajući na bitke u našem zadnjem ratu, za Bosnu, od 1992.-95. godine. Bili su hrabri i znali su da ako izgube ovu bitku, od kršćana-katolika, izgubili su sve, a ako dobiju, odbranili su Bosnu. I Allah dž.h. dao im je svoju milost i učinio ih je pobjednicima. Svoj tekst, tamo gdje sam smatrao da to treba da radim, oblikovao sam u skladu sa našom bošnjačkom tradicijom kako je to vazda bilo u našoj kulturnovjerskoj tradiciji, onako kako bi praktikovao moj djed, moj otac, ali i majka. Neka im je rahmet duši. U svom radu: ''Bitka pod Banjalukom 4.VIII. 1737. uz dvjestagodišnjicu'' nakon detaljnog opisa bitke H. Kreševljaković piše: ''lz Bosne su poslana sultanu tri mahzara skoro istog sadržaja, u kojima se čitaju jadi i nevolje ove zemlje i traži hitna pomoć, a najviše u hrani. U Bosni je preovladalo mišljenje da će Austrija napadati ovu zemlju i u slijedećoj 1738. godini. Jedan su mahzar opremili Sarajlije, drugi prvaci zemlje, a treći sam Bošnjački narod.'' I dalje, Hamdija piše: ''Da bi se mogla dobiti što jasnija slika onog vremena, ovdje donosim točan prijevod drugog mahzara. Autor mu je kadija Mustafa ef. Muhlisija. Taj mahzar, u prijevodu glasi:'' „Njegovu Veličanstvu sultanu. Ovo je istiniti vapijući mahzar podanika, prisutnih u glavnom gradu Bosne Sarajevu:miri mirana, kadija, šejhova, uleme, sandžačkih alajbega, ehli divana, gradskih kapetana, aga serden.gečdija i ostalih redova vojske u bosanskom ajaletu, koji je čvrsti bedem islamskih krajina. Ove sretne godino minulog ljeta potajno lukavi i prevejani austrijski nevjernici s namjerom da prekrše ugovor i zaposjednunašu pokrjinu, iznenada su navalili s nebrojenim ratnim oružjem i nebrojenom prokletom vojskom na našu pokrajnu te opsjeli gradove. Na to smo mi, držeći se uzvišenih Božjih riječi: „Ubijajte mušrike kako ih nađete" i „borite se s mušricima svima izreda", pošli protiv njih, pa smo, postupajući po uzvišenom ajetu „lzdržali su kao da su čvrsti bedemi", osaburili i čvrsto izdržali, te nam je Svemogući Bog , prema Svojim nagovještavajućim ajetima „Nema pomoći osim od Boga" i „Bog če te pomoći dragocjenom pomoći," pomogao pa smo s pravednom milošću i pravom srećom Nj.V. našega padišaha, a po uputi našeg sadašnjeg valije, junačkog vezira Ali paše, lično s njegovom junačkom sabljom pobijedili i pokorili nevjernike.To je sve po radosnom značenju one „Naša je vojska ostala pobjednikom nad njima,"čulo Vaše Veličanstvo i čitav Svijet. Sada smo, kao sigurno, doznali iz istinitih izvještaja naših uhoda i zarobljenika, koji su muslimani i pouzdani, da je spomenuti prokletnik uložio svu svoju silu pa u svojoj zemlji popisuje i oprema silnu vojsku i pribavlja nebrojeni ratni materijal, da navali na našu zemlju, kako bi se osvetio, da lukavi-ružni Franci postavljaju na granici peksimet i ratni materijal,te da su u namjeri, da prekrše ugovor. Od pet hiljada i dvije stotine ratnika i junaka, koji su tu prije popisani i poslani na vojnu u Perziju i od deset hiljada spahija i nefera što su poslani pod Oziju nije se vratilo no svega petstotina nefera, a osim toga je Božjom odredbom otišlo pod zemlju pred pet godina, od kuge, oko 20.000 junaka pa je ovai put i od redova vojske i od drugih naš kader (mevdžud) suviše malen. Naša je zemlja krševita i planinska pa je neplodna, a ovo nas što je ostalo gola je fukara (fukarai sabirin). Ne obzirući se na to što nam je Božjom odredbom, ima četiri pet godina, ljetina donosila samo sjeme, ove je godine upravo u vrijeme žetve( avgust, 1737.) navalio din-dušmanin, pa je ljetinu na Krajini posve uništio, a kako smo bili u ratu sve do zime nije nam ni na um padalo da sredimo ljetinu ni na mjestima izvan Krajine, pa je i ona još na zemlji propala. Tako se hrana ne može ni po kakvu cijenu naći, te je našom zemljom zavladala glad i oskudica. Ako V. V. ne podari iz rumeliskog ejaleta toliko zahire koliko je kroz šest mjeseci potrebno za deset hiljada vojnika, koji se popisuju u našoj pokrajini i još za deset hiljada vojnika iz vana i za trideset hiljada vojnika, mi nismo ni na kakav način u stanju da se odupremo din-dušmaninu,i da čuvamo carske gradove. Ne daj Bože, ako nas pobijedi neprijatelj, pripojit će se neprijateljskim zemljama devedeset i pet gradova i palanaka, koje su četiri stotine godina tvrđava i granični bedem ehli islama, a u zarobljeništvo neprijatelja zapašće i propasti toliko nedužna sibjana i pod perdom nevinosti čuvanih žena. Prije na neko smo vrijeme ovaj vapaj Krajišnika napisali i uputili V. V., pa premda se vrijeme približilo i premda se još otsada zapaža sakupljanje nevjernika na granici, još nam nije duhnuo radosni vjetar milosti V. V., niti je podanička molba svijetlog šeriata dobila carsko odobrenje. Zato je ovdašnje stanovništvo izgubilo nadu u carsku pomoč i zapalo u teško očajanje, te ogrezla u strahu naša se Krajina uzbudila. Stoga ponovo ovim istinitim mahzarom izvještavamo (ilam) V. V. o našem stanju, punom nevolje, pa kad to vaša carska Milost vidi i za to vaša carska Pravednost sazna, molimo da učinite po Božijoj knjizi carsku naklonost prema prošnjama nevoljnika, koje su sadržane u mahzaru, te da ukažete brigu prema pejgamberovoj prijetnji: „Svaki ste pastir i svaki ste odgovoran za svoje stado", pa da poklonite svoju carsku milost prema užasnom stanju ove nevoljne raje, koja je opkoljena sa sve četiri strane od neprijajelja, a koja je od Bogadana u amanet Vašem halifskom Veličanstvu. S tom molbom podnosimo V. V. ovaj istiniti mahzar i ilam. Dne 7. šabana 1150.'' I dalje Hamdija ističe: ''U prvom se mahzaru izričito traži povišenje posade u gradovima: Novi Pazar, Zvornik, Banja Luka, Bihač, Novi, Ostrovica, Bužim, Cetin i Tešanj. Kao odgovor na ove mahzare stigao je carski ferman, izdan početkom ševala 1150. (konac siječnja 1738. ), a naslovljen je na: Ali-pašu Hekim-oglija, sve kadije, janjičarskom zapovjedniku, ajanima, kapetanima, dilaverima i ostalim znamenitim učesnicima koji su učestvovali u odbrani Bosne, kojim se sultan Mahmut I. zahvaljuje na polučenom uspjehu Bošnjaka u odbrani carevine i kao nagradu im poslao 300 kesa akči, a da ih vezir podijeli prema zaslugama pojedinaca. Na kraju fermana je i preporuka vjerskoj ulemi da na svojim hudbama veličaju ovu pobjedu muslimana nad kršćanima koji su krenuli u osvajanje Bosne, te da narod potiču i podižu joj svijest o neophodnosti odbrane svog vatana.'' Kompletan tekst je uzet iz knjige: '' Bitka pod Banja Lukom 4.VIII. 1737. uz dvjestogodišnjicu'' Sarajevo , 1936. Hamdija Kreševljaković Podvlačenje dijelova –pojedinih tvrdnji iz teksta uradio sam iz razlga što su ove tvrdnje bitno vezane za Bošnjačku nepatvorenu povijest i što su sa njima potvrđene neke druge tvrdnje o Bosanskoj povijesti koje nisu imale, a niti imaju, svoju prisutnost u povijesti koja nam se interpretira. Ovom bitkom Bošnjaka za Bosnu protiv nadmoćnijeg kršćanskog neprijatelja, koja se odvijala od 4. avgusta 1737. godine, a u sklopu rata između evropskog kršćanskog napadača i bosanskih branitelja od 1736.-1739.godine, Bošnjaci su ostvarili jedan od najvećih uspjeha u dvijehiljadetristogodišnjoj pvijesti Bosne; Odbranili su se-pobijedili su daleko nadmočnijeg neprijatelja-kršćansku vojsku koja je krenula u osvajanje njihove Bosne i na taj način, do dana današnjeg, opstali u zemlji koja je njihova i koju su i stvarali. Osim što su, ovom bitkom, osigurali svoju dalju egzistenciju u Bosni, na svom islamskom vladanju, oni su povratili poljuljani ugled svoje održivosti kao muslimanske zemlje u Evropi jer su ovom bitkom povratili i bosanske teritorije koje su kršćani Evrope zauzeli u periodu od 1687.-1717. godine, a to je područje uz sliv rijeke Save-njena desna obala i uz sliv Une-njena desna obala. I, ovome treba dodati da su se, ovaj put, Bošnjaci samoorganizovali i nisu mogli imati potporu muslimana ostalih pokrajina Komonvelta, jer su muslimani ovog Komonvelta bili zauzeti odbranom muslimana, na jugu današnje Rusije i Krima, jer tada Rusi-pravoslavci uz podršku evropskih katolika, zajedno kao ''Sveta alijansa'', ostvaruju Rusiju kao pravoslavnu državu, a na teritorijama koje su bile pod muslimanskom vlašću u Islamskom Komonveltu-Osmanskom carstvu. Opis bitke, značajne učesnike bitke i sa jedne i sa druge strane, te sve pojedinosti u periodu dok je bitka trajala, kao i referentne izvore Hamdija je besprijekorno opisao u ovom svom djelu, a ja naglašavam ovu Bitku iz razloga njenog značaja za dalju egzistenciju Bosne kao muslimanske zemlje u Evropi i nekih pojedinosti-tvrdnji koje su istaknute u ovom dopisu-mahzaru, naše bošnjačke uleme, Sultanu, a koje su itekako važne za našu Bošnjačku povijest. Prva tvrdnja koju sam podvukao: ''...bosanski ejalet , koji je čvrsti bedem islamskih krajina''. Ugledni muslimani Bosne, svih struktura vlasti, pišu Sultanu da je Bosna ejalet i čvrst bedem islamskih krajina. Podrobnom analizom strukture ove tvrdnje, a dopis je upriličen vrhovnom poglavaru Carstva od bosanskih intelektualaca, zaključujemo da Bosna nije osvojena zemlja od Turaka, da je zasebna država-ejalet i čvrst bedem islamskih krajina, dakle da je krajište islamskih zemalja, a ne kao krajište jedne Osmanlijske države. U drugoj podvučenoj tvrdnji imamo iskaz ''...s namjerom da prekrše ugovor.'' Nakon ratova između muslimana i kršćana koji su se odvijali na teritoriji današnje: Južne Austrije, Slovenije, Istre, Slavonije, dijela Dalmacije, Srednje Hrvatske i Mađarske, u periodu od 1683.-1699. godine, Porta je zaključila mirovni ugovor sa katolicima upriličen u S.Karlovcima 1699. godine kojim je određena-uspostavljena granica između islamskih država, a ovdje se radi o Bosni i kršćanske novonastale države. Međutim, kršćani se nisu pridržavali potpisanog ugovora i stalno su kidisali na bosansku teritoriju. Tako su u međuvremenu, nakon Karlovačkog mira, a naročito 1717. godine zaposjeli: Imotsku krajinu, pa onda zauzeli Bihaćku krajinu, oblast desno od rijeke Une i dijelove od Krupe do Jajca sa Jajcem, a niz Lijevče Polje došli do same Banja Luke. Takođe, zaposjeli su desnu stranu, u širinu do 10 km. duž rijeke Save i zaposjeli sve gradove na ovom području od Gradiške do Rače-ušća Drine u Savu. Nakon ovih trvenja-ratovanja potpisan je u Požarevcu mir 1718. godine i Bosna je već dobro osakaćena. Pobjedom nad kršćanima ovom Bitkom kod Banja Luke i vraćanjem svih teritorija izgubljenih 1717. godine koje su kršćani uzeli ne pridržavajući se mira potpisanog u S. Karlovcima Bošnjaci poučeni iskustvom, a kako se, prema pokazateljima kršćani vidno pripremaju, plaše se da kršćani neće ponovo napasti Bosnu , jer je Bosna ovom Bitkom pod Banja Lukom vratila sve ono što su kršćani zauzeli, u međuvremenu, kada su prekršili ugovor. Treća podvučena tvrdnja govori o tome koliko su Bošnjaci u ovom periodu brojno desetkovani; što učešćemu u ovom ratu, što u ratovima u Istočnoj Evropi i Aziji, što od kuge, koja je u ovom periodu, gladi, harala Bosnom. Gledajući, sa demografskog aspekta na perspektivu Bosne, ovo će Bosnu koštati smanjenja njene populacije, jer kako se radi o mlađim Bošnjacima u periodu zrelosti i formiranja porodica to će ova situacija mnogo uticati na kasniju demografsku sliku Bosne, Bošnjaka što se tiče. U svojoj knjizi ''Od Trebića do Trepča'' književnik Kemal Ljevaković pišući o svojim mještanima našao je u Tešanjskom kadijskom sidžilu za 1740./50. godinu dokumente-Rješenja o sklapanju braka u kojima su mlade koje su bile žene učesnika rata u Oziji, ostale hudovice i da se, iz tih razloga, preudaju, str.54. knjige; dokumenti:L9s/d4 i L 38/d3, a što potvrđuje tačnost navoda iz ovog mahzara. I četvrta podvučena tvrdnja je sa povijesnog aspekta veoma značajna, kojom se Bosna temelji kao zemlja Islamskog komonvelta-Osmanskog carstva 126 ( stotinu dvadeset šest ) godina prije nego što su je kao osvojenom zemljom, od strane Turaka, 1463. godine proglasili naši negatori, a što prihvataju i bošnjački povjesničari. Bošnjaci, a intelektualci iz 1737. godine Sultanu pišu-tvrde: '' Ne daj Bože, ako nas pobijedi neprijatelj, pripojit će se neprijateljskim zemljama devedeset i pet gradova i palanaka, koje su četiri stotine godina tvrđava i granični bedem ehli islama, a u zarobljeništvo neprijatelja zapašće i propasti toliko nedužna sibjana i pod perdom nevinosti čuvanih žena.'' Tvrdnjom, da je Bosna četiri stotine godina tvrđava i granični bedem ehli islama računanjem dolazimo do 1737-400=1337. To je sad' nešto sasvim novo za našu povijest, a što se nije uzimalo u obzir. Ova tvrdnja otkriva nam suštinu bosanske povijesti. Ako analiziramo dotični dokument, 'ko ga piše i kome je proslijeđen, onda se mora prihvatiti činjenica da ovo nije sklepani dokument pisan neznalicom, nego dokument sačinjen od većeg broja najeminentnijih intelektualaca Bosne predstavljenih kadijom Mustafa ef. Muhlisijom-velikim znalcem i intelektualcem koji zna kome piše i šta piše i kako je na početku naglasio, da je mahzar na istini. Dakle, istinitosti podataka iz dokumenta, barem za nas Bošnjake, što se tiče, terebalo bi da je neupitno. A, zar nam treba jača referenca da zaključimo, na osnovu predočenog i prihvatimo : da je Bosna, kao država žitelja muslimana, u Islamskom Komonveltu, nazvanim Osmansko Carstvo od konca četvrte decenije XIV. stoljeća tj. od 1337. godine, a ne kako nam se predstavlja i ne kao zemlja osvojena od strane Turaka 1463. godine, od kada, kao, i počinje islamizacija njenih žitelja a što, svi, cvrkućemo k'o vrapci, jer smo to na ezber naučili. A da je sve što tvrdim, o Bosni kao neosvajanoj zemlji od Turaka tačno dovoljno je prisjetiti se nekih činjenica, za koje smo mislili da su periferne, a one su nas upravo navodile da posumnjamo u prihvaćenu a konstruisanu povijesnu činjenicu da je Bosna 1463. osvojena od Turaka. Prisjetimo se: 1388. Turci se spominju u Bileći. Uz tursku pomoć 1416. g. Sandalj Hranić ratuje s Ugrima. Uz tursku pomoć 1421. Tvrtko II. se vraća na svoje posjede. 1441./43. Turci pomažu Hercegu u ratu sa Dubrovnikom. Uz pomoć Turaka Bošnjaci dobijaju bitku protiv Ugara kod Dobora 1415. 1460. Godine Turci primorali Hercega da im plati 40.000 dukata kao otkup za slobodu. 1460.godine Hasan paša dobija dozvolu od Stjepana Tomaša da može proći kroz Bosnu za Slavoniju. Hercegov brat Isakbeg Hranušić 1462. Vakufnamom koja je državni dokument uvakufljuje zemlju u Sarajevu. 1462. Turci formirali Fočanski Sandžak Ne ulazeći u analizu nekih od navedenih tvrdnji, jesu li falsifikati ili nisu i u koje su povijesne svrhe trebale da koriste ? u njima je riječ o Turskoj i njenoj prisutnosti u Bosni u vremenu prije nego je zvanično za tu povijest Turska u Bosni. Kako se, u tim tvrdnjama, radi o islamskoj vojsci, a tada su države 100% teokratije, ili islamske ili kršćanske, pomoć od muslimana nisu mogli dobijati kršćani, onda je jasno da se u ovim situacijama, kada, kao, Turska pruža pomoć bosanskim velmožama, radi o muslimanskim velmožama u Bosni. Zaključujemo, da je vojska Islamskog Komonvelta, a kroz povijest koju učimo predočena kao Turska vojska, u Bosni već od 1337. godine kako je i naglašeno ovim mahzarom, a ne od 1463. godine kada je, kao, Bosna osvojena. A naših velmoža iz ovog perioda, što se tiče, po svojoj su duhovnosti muslimani. Da je nekim slučajem Bosna ove 1737. godine osvojena od strane evropskih katolika, to za ovu ''zvaničnu'' povijest koju smo učili a koju, na žalost, uče i naše nove generacije, ne bi bilo njeno osvajanje nego njeno oslobođenje od Turaka. Isto kao što se govori i za Hrvatsku, za Mađarsku, Sloveniju, Srbiju i Španiju i sve ove druge balkanske, sada hrišćanske zemlje, te za onaj dio naše Bosne koju su genocidom okupirali bosanski Srbi. A zašto? Zato što prihvatamo lažnu tvrdnju da je Bosna 1463. osvojena od Turaka. A to nije tako, jer Bošnjaci su bili graditelji Bosne i stvarali je preko dvije milenije i to kao monoteisti, da bi od VII. stoljeća kroz avarskoislamsko vladanje, a onda od 1337. godine kroz Islamski Komonvelt, do danas, bili u Islamu. Povijesno, Bošnjaci su rodni narod Bosne. U davna vremena za Bosnu su stari Njemci-Goti govorili da je zemlja Bessermena=boljih ljudi, modifikovano na Bosanski; Besi=Bosanci-Dobri Bošnjani, jer Goti su u tom vremenu bili iste duhovnosti kao i naši predci. Odatle i naziv naše države Bosna, a kada su kršćani-katolici na nju kidisali govorili su da je Bosna zemlja heretika. A heretici za kršćane bili su muslimani. Da Bošnjake ne bi zadesila sudbina muslimana Evrope onda su se Bošnjaci 1337. godine, a to je godina koja odgovara tvrdnji Bošnjaka iz ovog dopisa, da je Bosna već četiri stotine godina bedem ehli Islama, udružili sa ostalim zemljama muslimana Balkana i Turskom u Islamski Komonvelt, kako bi se lakše oduprli nastojanjima katolika, u njihovoj namjeri, da nas porobe, a u čemu smo, elhamdulilahi, i uspjeli. I dalje, osim što je ove 1337. godine Bosna uspostavljena kao jedna od zemalja Islamskog Komonvelta, iz strukture rečenice zaključujemo da je ona i prije ove godine bila Islamska, ali u drugoj šemi organizovanja sa zemljama Evrope, a da je tek sa ovom godinom postala bedem, novonastalih islamskih država- ehli Islama. A šta bi bilo sa nama Bošnjacima, da smo ovaj put poklekli ? Neda mi se ni zamišljati. I, hvala dragom Allahu dž.h. koji nam je podario svoju milost i učinio da nas tada predvodi Gazi-Ali-paša Hećimoglu. Nek' mu dragi Allah dž.h. podari lijepi dženet, a zaslužio je. I, evo, ja mu nakon 258 godina, umro je 1758. godine, za sve ono dobro što je uradio za nas Bošnjake, a uradio je najviše što se moglo uraditi, predajem rahmet; Neka je veliki rahmet i magfiret tebi naš Gazio, o, Ali ef. Hećimoglu! Neka je veliki rahmet i svim onim Bošnjacima koji su uzeli učešća u ovoj najznačajnijoj bitki Bošnjaka za Bosnu-kojom su obezbjedili svoj dalji opstanak, kako sebi i svojim potomcima, tako i svima nama-Bošnjacima, u našoj Bosni. Da nije bilo njihove odanosti, hrabrosti i volje da brane Bosnu niti bi bilo Bosne , a niti u njoj Bošnjaka muslimana. Neka je veliki rahmet i svim drugim Bošnjacima koji su dali svoje živote bilo gdje u Svijetu braneći našu zajednicu Komonvelt, jer tako su branili i Bosnu. Ovo, kako su kršćani-katolici Evrope imali namjeru uraditi sa Bosnom te 1737. godine tako su uradili sa čitave Evrope gdje su sada dominantni-osvojili je i pod motom da su oslobađali –tamo gdje znamo da su živjeli muslimani (Španija, Hrvatska i druge zemlje), a u zemljama Evrope za koje nismo učili da su imale avarskoislamsku vlast, oni su, zapravo, progonili one koji su imali vlast i vjerovali u jednog Boga dž.h. Kršćani su iste nazivali hereticima, jer sa njima nisu imali isti stav o stvaranju-Bogu. ''Heretici'' su svojim vjerskim učenjem, na kojem su održavali i vlast, negirali Svetotrojstvo-bili su monoteisti i to je bio povod njihovog ubijanja, progona , svakojakog mučenja i spaljivanja na lomači i sve u cilju uspostavljanja državotvornog kršćanstva-kršćanskih država. I tako su, kroz mračna stoljeća, nastajale evropske kršćanske države. I veoma važna napomena da je stil pisanja dokumenta vjerničkog karaktera, što odgovara vremenu, gdje se pisac u više navrata poziva na Časni Kur'an što znači da je u vremenu egzistiranja Bosne u Islamskom Komonveltu put ka ostvarenju bilo kog cilja-namjere morao biti Kur'an Časni. Te, dakle, s tog aspekta nije ni moglo biti Turskog-muslimanskog osvajanja bilo koje zemlje pa ni Bosne, jer to Kur'an ne dozvoljava ( II.190. XXII 39., 78.). Muslimani nisu imali ni potrebe bilo šta osvajati jer su sve zemlje svijeta, do pojave Islama kao krune Monoteizma, bile pod monoteističkom vlašću i Islam se samo nadgradio na Arijanizam. Životna strategija muslimana bila je odbrana i samo odbrana. Zaključak: Turci po Evropi nisu ništa osvajali-nije bilo potrebe, ali jesu organizovali one preostale evropske i balkanske države koje, kroz mračna stoljeća, još nisu od strane kršćana srušene, u novu zajednicu muslimana-Komonvelt Islamskih država kao Osmansko Carstvo, da bi se udružene mogle snažnije suprostaviti nakanama kršćana da ih osvajaju. Povijest je zabilježila da se sve to tako i odvijalo, a nama se krivotvorenim i bez veznim-perifernim dokumentima predočava da je ovo udruživanje muslimanskih država bilo Tursko osvajanje. Razumnima mnogo ne treba da shvate, a preporuka drugima je da se potrude.

30.12.2016.

BOSNA JE OD 1337. GODINE U SASTAVU ISLAMSKOG KOMONVELTA A NE KAKO SMO UČENI OD 1463

Povod pisanja teksta je 280–ta godišnjica bitke Bošnjaka za Bosnu koja se odvijala od 4.8.1737. godine pod Banja Lukom Bošnjaci su od 4.avgusta 1737. godine i u narednom periodu, mir je zaključen u Beogradu 1739. godine, vodili povijesno najznačajniju bitku za Bosnu, predvođeni Gazijom-dženetlijom Ali-pašom Hećimovićem, ne računajući na bitke u našem zadnjem ratu, za Bosnu, od 1992.-95. godine. Bili su hrabri i znali su da ako izgube ovu bitku, od kršćana-katolika, izgubili su sve, a ako dobiju, odbranili su Bosnu. I Allah dž.h. dao im je svoju milost i učinio ih je pobjednicima. Svoj tekst, tamo gdje sam smatrao da to treba da radim, oblikovao sam u skladu sa našom bošnjačkom tradicijom kako je to vazda bilo u našoj kulturnovjerskoj tradiciji, onako kako bi praktikovao moj djed, moj otac, ali i majka. Neka im je rahmet duši. U svom radu: ''Bitka pod Banjalukom 4.VIII. 1737. uz dvjestagodišnjicu'' nakon detaljnog opisa bitke H. Kreševljaković piše: ''lz Bosne su poslana sultanu tri mahzara skoro istog sadržaja, u kojima se čitaju jadi i nevolje ove zemlje i traži hitna pomoć, a najviše u hrani. U Bosni je preovladalo mišljenje da će Austrija napadati ovu zemlju i u slijedećoj 1738. godini. Jedan su mahzar opremili Sarajlije, drugi prvaci zemlje, a treći sam Bošnjački narod.'' I dalje, Hamdija piše: ''Da bi se mogla dobiti što jasnija slika onog vremena, ovdje donosim točan prijevod drugog mahzara. Autor mu je kadija Mustafa ef. Muhlisija. Taj mahzar, u prijevodu glasi:'' „Njegovu Veličanstvu sultanu. Ovo je istiniti vapijući mahzar podanika, prisutnih u glavnom gradu Bosne Sarajevu:miri mirana, kadija, šejhova, uleme, sandžačkih alajbega, ehli divana, gradskih kapetana, aga serden.gečdija i ostalih redova vojske u bosanskom ajaletu, koji je čvrsti bedem islamskih krajina. Ove sretne godino minulog ljeta potajno lukavi i prevejani austrijski nevjernici s namjerom da prekrše ugovor i zaposjednunašu pokrjinu, iznenada su navalili s nebrojenim ratnim oružjem i nebrojenom prokletom vojskom na našu pokrajnu te opsjeli gradove. Na to smo mi, držeći se uzvišenih Božjih riječi: „Ubijajte mušrike kako ih nađete" i „borite se s mušricima svima izreda", pošli protiv njih, pa smo, postupajući po uzvišenom ajetu „lzdržali su kao da su čvrsti bedemi", osaburili i čvrsto izdržali, te nam je Svemogući Bog , prema Svojim nagovještavajućim ajetima „Nema pomoći osim od Boga" i „Bog če te pomoći dragocjenom pomoći," pomogao pa smo s pravednom milošću i pravom srećom Nj.V. našega padišaha, a po uputi našeg sadašnjeg valije, junačkog vezira Ali paše, lično s njegovom junačkom sabljom pobijedili i pokorili nevjernike.To je sve po radosnom značenju one „Naša je vojska ostala pobjednikom nad njima,"čulo Vaše Veličanstvo i čitav Svijet. Sada smo, kao sigurno, doznali iz istinitih izvještaja naših uhoda i zarobljenika, koji su muslimani i pouzdani, da je spomenuti prokletnik uložio svu svoju silu pa u svojoj zemlji popisuje i oprema silnu vojsku i pribavlja nebrojeni ratni materijal, da navali na našu zemlju, kako bi se osvetio, da lukavi-ružni Franci postavljaju na granici peksimet i ratni materijal,te da su u namjeri, da prekrše ugovor. Od pet hiljada i dvije stotine ratnika i junaka, koji su tu prije popisani i poslani na vojnu u Perziju i od deset hiljada spahija i nefera što su poslani pod Oziju nije se vratilo no svega petstotina nefera, a osim toga je Božjom odredbom otišlo pod zemlju pred pet godina, od kuge, oko 20.000 junaka pa je ovai put i od redova vojske i od drugih naš kader (mevdžud) suviše malen. Naša je zemlja krševita i planinska pa je neplodna, a ovo nas što je ostalo gola je fukara (fukarai sabirin). Ne obzirući se na to što nam je Božjom odredbom, ima četiri pet godina, ljetina donosila samo sjeme, ove je godine upravo u vrijeme žetve( avgust, 1737.) navalio din-dušmanin, pa je ljetinu na Krajini posve uništio, a kako smo bili u ratu sve do zime nije nam ni na um padalo da sredimo ljetinu ni na mjestima izvan Krajine, pa je i ona još na zemlji propala. Tako se hrana ne može ni po kakvu cijenu naći, te je našom zemljom zavladala glad i oskudica. Ako V. V. ne podari iz rumeliskog ejaleta toliko zahire koliko je kroz šest mjeseci potrebno za deset hiljada vojnika, koji se popisuju u našoj pokrajini i još za deset hiljada vojnika iz vana i za trideset hiljada vojnika, mi nismo ni na kakav način u stanju da se odupremo din-dušmaninu,i da čuvamo carske gradove. Ne daj Bože, ako nas pobijedi neprijatelj, pripojit će se neprijateljskim zemljama devedeset i pet gradova i palanaka, koje su četiri stotine godina tvrđava i granični bedem ehli islama, a u zarobljeništvo neprijatelja zapašće i propasti toliko nedužna sibjana i pod perdom nevinosti čuvanih žena. Prije na neko smo vrijeme ovaj vapaj Krajišnika napisali i uputili V. V., pa premda se vrijeme približilo i premda se još otsada zapaža sakupljanje nevjernika na granici, još nam nije duhnuo radosni vjetar milosti V. V., niti je podanička molba svijetlog šeriata dobila carsko odobrenje. Zato je ovdašnje stanovništvo izgubilo nadu u carsku pomoč i zapalo u teško očajanje, te ogrezla u strahu naša se Krajina uzbudila. Stoga ponovo ovim istinitim mahzarom izvještavamo (ilam) V. V. o našem stanju, punom nevolje, pa kad to vaša carska Milost vidi i za to vaša carska Pravednost sazna, molimo da učinite po Božijoj knjizi carsku naklonost prema prošnjama nevoljnika, koje su sadržane u mahzaru, te da ukažete brigu prema pejgamberovoj prijetnji: „Svaki ste pastir i svaki ste odgovoran za svoje stado", pa da poklonite svoju carsku milost prema užasnom stanju ove nevoljne raje, koja je opkoljena sa sve četiri strane od neprijajelja, a koja je od Bogadana u amanet Vašem halifskom Veličanstvu. S tom molbom podnosimo V. V. ovaj istiniti mahzar i ilam. Dne 7. šabana 1150.'' I dalje Hamdija ističe: ''U prvom se mahzaru izričito traži povišenje posade u gradovima: Novi Pazar, Zvornik, Banja Luka, Bihač, Novi, Ostrovica, Bužim, Cetin i Tešanj. Kao odgovor na ove mahzare stigao je carski ferman, izdan početkom ševala 1150. (konac siječnja 1738. ), a naslovljen je na: Ali-pašu Hekim-oglija, sve kadije, janjičarskom zapovjedniku, ajanima, kapetanima, dilaverima i ostalim znamenitim učesnicima koji su učestvovali u odbrani Bosne, kojim se sultan Mahmut I. zahvaljuje na polučenom uspjehu Bošnjaka u odbrani carevine i kao nagradu im poslao 300 kesa akči, a da ih vezir podijeli prema zaslugama pojedinaca. Na kraju fermana je i preporuka vjerskoj ulemi da na svojim hudbama veličaju ovu pobjedu muslimana nad kršćanima koji su krenuli u osvajanje Bosne, te da narod potiču i podižu joj svijest o neophodnosti odbrane svog vatana.'' Kompletan tekst je uzet iz knjige: '' Bitka pod Banja Lukom 4.VIII. 1737. uz dvjestogodišnjicu'' Sarajevo , 1936. Hamdija Kreševljaković Podvlačenje dijelova –pojedinih tvrdnji iz teksta uradio sam iz razlga što su ove tvrdnje bitno vezane za Bošnjačku nepatvorenu povijest i što su sa njima potvrđene neke druge tvrdnje o Bosanskoj povijesti koje nisu imale, a niti imaju, svoju prisutnost u povijesti koja nam se interpretira. Ovom bitkom Bošnjaka za Bosnu protiv nadmoćnijeg kršćanskog neprijatelja, koja se odvijala od 4. avgusta 1737. godine, a u sklopu rata između evropskog kršćanskog napadača i bosanskih branitelja od 1736.-1739.godine, Bošnjaci su ostvarili jedan od najvećih uspjeha u dvijehiljadetristogodišnjoj pvijesti Bosne; Odbranili su se-pobijedili su daleko nadmočnijeg neprijatelja-kršćansku vojsku koja je krenula u osvajanje njihove Bosne i na taj način, do dana današnjeg, opstali u zemlji koja je njihova i koju su i stvarali. Osim što su, ovom bitkom, osigurali svoju dalju egzistenciju u Bosni, na svom islamskom vladanju, oni su povratili poljuljani ugled svoje održivosti kao muslimanske zemlje u Evropi jer su ovom bitkom povratili i bosanske teritorije koje su kršćani Evrope zauzeli u periodu od 1687.-1717. godine, a to je područje uz sliv rijeke Save-njena desna obala i uz sliv Une-njena desna obala. I, ovome treba dodati da su se, ovaj put, Bošnjaci samoorganizovali i nisu mogli imati potporu muslimana ostalih pokrajina Komonvelta, jer su muslimani ovog Komonvelta bili zauzeti odbranom muslimana, na jugu današnje Rusije i Krima, jer tada Rusi-pravoslavci uz podršku evropskih katolika, zajedno kao ''Sveta alijansa'', ostvaruju Rusiju kao pravoslavnu državu, a na teritorijama koje su bile pod muslimanskom vlašću u Islamskom Komonveltu-Osmanskom carstvu. Opis bitke, značajne učesnike bitke i sa jedne i sa druge strane, te sve pojedinosti u periodu dok je bitka trajala, kao i referentne izvore Hamdija je besprijekorno opisao u ovom svom djelu, a ja naglašavam ovu Bitku iz razloga njenog značaja za dalju egzistenciju Bosne kao muslimanske zemlje u Evropi i nekih pojedinosti-tvrdnji koje su istaknute u ovom dopisu-mahzaru, naše bošnjačke uleme, Sultanu, a koje su itekako važne za našu Bošnjačku povijest. Prva tvrdnja koju sam podvukao: ''...bosanski ejalet , koji je čvrsti bedem islamskih krajina''. Ugledni muslimani Bosne, svih struktura vlasti, pišu Sultanu da je Bosna ejalet i čvrst bedem islamskih krajina. Podrobnom analizom strukture ove tvrdnje, a dopis je upriličen vrhovnom poglavaru Carstva od bosanskih intelektualaca, zaključujemo da Bosna nije osvojena zemlja od Turaka, da je zasebna država-ejalet i čvrst bedem islamskih krajina, dakle da je krajište islamskih zemalja, a ne kao krajište jedne Osmanlijske države. U drugoj podvučenoj tvrdnji imamo iskaz ''...s namjerom da prekrše ugovor.'' Nakon ratova između muslimana i kršćana koji su se odvijali na teritoriji današnje: Južne Austrije, Slovenije, Istre, Slavonije, dijela Dalmacije, Srednje Hrvatske i Mađarske, u periodu od 1683.-1699. godine, Porta je zaključila mirovni ugovor sa katolicima upriličen u S.Karlovcima 1699. godine kojim je određena-uspostavljena granica između islamskih država, a ovdje se radi o Bosni i kršćanske novonastale države. Međutim, kršćani se nisu pridržavali potpisanog ugovora i stalno su kidisali na bosansku teritoriju. Tako su u međuvremenu, nakon Karlovačkog mira, a naročito 1717. godine zaposjeli: Imotsku krajinu, pa onda zauzeli Bihaćku krajinu, oblast desno od rijeke Une i dijelove od Krupe do Jajca sa Jajcem, a niz Lijevče Polje došli do same Banja Luke. Takođe, zaposjeli su desnu stranu, u širinu do 10 km. duž rijeke Save i zaposjeli sve gradove na ovom području od Gradiške do Rače-ušća Drine u Savu. Nakon ovih trvenja-ratovanja potpisan je u Požarevcu mir 1718. godine i Bosna je već dobro osakaćena. Pobjedom nad kršćanima ovom Bitkom kod Banja Luke i vraćanjem svih teritorija izgubljenih 1717. godine koje su kršćani uzeli ne pridržavajući se mira potpisanog u S. Karlovcima Bošnjaci poučeni iskustvom, a kako se, prema pokazateljima kršćani vidno pripremaju, plaše se da kršćani neće ponovo napasti Bosnu , jer je Bosna ovom Bitkom pod Banja Lukom vratila sve ono što su kršćani zauzeli, u međuvremenu, kada su prekršili ugovor. Treća podvučena tvrdnja govori o tome koliko su Bošnjaci u ovom periodu brojno desetkovani; što učešćemu u ovom ratu, što u ratovima u Istočnoj Evropi i Aziji, što od kuge, koja je u ovom periodu, gladi, harala Bosnom. Gledajući, sa demografskog aspekta na perspektivu Bosne, ovo će Bosnu koštati smanjenja njene populacije, jer kako se radi o mlađim Bošnjacima u periodu zrelosti i formiranja porodica to će ova situacija mnogo uticati na kasniju demografsku sliku Bosne, Bošnjaka što se tiče. U svojoj knjizi ''Od Trebića do Trepča'' književnik Kemal Ljevaković pišući o svojim mještanima našao je u Tešanjskom kadijskom sidžilu za 1740./50. godinu dokumente-Rješenja o sklapanju braka u kojima su mlade koje su bile žene učesnika rata u Oziji, ostale hudovice i da se, iz tih razloga, preudaju, str.54. knjige; dokumenti:L9s/d4 i L 38/d3, a što potvrđuje tačnost navoda iz ovog mahzara. I četvrta podvučena tvrdnja je sa povijesnog aspekta veoma značajna, kojom se Bosna temelji kao zemlja Islamskog komonvelta-Osmanskog carstva 126 ( stotinu dvadeset šest ) godina prije nego što su je kao osvojenom zemljom, od strane Turaka, 1463. godine proglasili naši negatori, a što prihvataju i bošnjački povjesničari. Bošnjaci, a intelektualci iz 1737. godine Sultanu pišu-tvrde: '' Ne daj Bože, ako nas pobijedi neprijatelj, pripojit će se neprijateljskim zemljama devedeset i pet gradova i palanaka, koje su četiri stotine godina tvrđava i granični bedem ehli islama, a u zarobljeništvo neprijatelja zapašće i propasti toliko nedužna sibjana i pod perdom nevinosti čuvanih žena.'' Tvrdnjom, da je Bosna četiri stotine godina tvrđava i granični bedem ehli islama računanjem dolazimo do 1737-400=1337. To je sad' nešto sasvim novo za našu povijest, a što se nije uzimalo u obzir. Ova tvrdnja otkriva nam suštinu bosanske povijesti. Ako analiziramo dotični dokument, 'ko ga piše i kome je proslijeđen, onda se mora prihvatiti činjenica da ovo nije sklepani dokument pisan neznalicom, nego dokument sačinjen od većeg broja najeminentnijih intelektualaca Bosne predstavljenih kadijom Mustafa ef. Muhlisijom-velikim znalcem i intelektualcem koji zna kome piše i šta piše i kako je na početku naglasio, da je mahzar na istini. Dakle, istinitosti podataka iz dokumenta, barem za nas Bošnjake, što se tiče, terebalo bi da je neupitno. A, zar nam treba jača referenca da zaključimo, na osnovu predočenog i prihvatimo : da je Bosna, kao država žitelja muslimana, u Islamskom Komonveltu, nazvanim Osmansko Carstvo od konca četvrte decenije XIV. stoljeća tj. od 1337. godine, a ne kako nam se predstavlja i ne kao zemlja osvojena od strane Turaka 1463. godine, od kada, kao, i počinje islamizacija njenih žitelja a što, svi, cvrkućemo k'o vrapci, jer smo to na ezber naučili. A da je sve što tvrdim, o Bosni kao neosvajanoj zemlji od Turaka tačno dovoljno je prisjetiti se nekih činjenica, za koje smo mislili da su periferne, a one su nas upravo navodile da posumnjamo u prihvaćenu a konstruisanu povijesnu činjenicu da je Bosna 1463. osvojena od Turaka. Prisjetimo se: 1388. Turci se spominju u Bileći. Uz tursku pomoć 1416. g. Sandalj Hranić ratuje s Ugrima. Uz tursku pomoć 1421. Tvrtko II. se vraća na svoje posjede. 1441./43. Turci pomažu Hercegu u ratu sa Dubrovnikom. Uz pomoć Turaka Bošnjaci dobijaju bitku protiv Ugara kod Dobora 1415. 1460. Godine Turci primorali Hercega da im plati 40.000 dukata kao otkup za slobodu. 1460.godine Hasan paša dobija dozvolu od Stjepana Tomaša da može proći kroz Bosnu za Slavoniju. Hercegov brat Isakbeg Hranušić 1462. Vakufnamom koja je državni dokument uvakufljuje zemlju u Sarajevu. 1462. Turci formirali Fočanski Sandžak Ne ulazeći u analizu nekih od navedenih tvrdnji, jesu li falsifikati ili nisu i u koje su povijesne svrhe trebale da koriste ? u njima je riječ o Turskoj i njenoj prisutnosti u Bosni u vremenu prije nego je zvanično za tu povijest Turska u Bosni. Kako se, u tim tvrdnjama, radi o islamskoj vojsci, a tada su države 100% teokratije, ili islamske ili kršćanske, pomoć od muslimana nisu mogli dobijati kršćani, onda je jasno da se u ovim situacijama, kada, kao, Turska pruža pomoć bosanskim velmožama, radi o muslimanskim velmožama u Bosni. Zaključujemo, da je vojska Islamskog Komonvelta, a kroz povijest koju učimo predočena kao Turska vojska, u Bosni već od 1337. godine kako je i naglašeno ovim mahzarom, a ne od 1463. godine kada je, kao, Bosna osvojena. A naših velmoža iz ovog perioda, što se tiče, po svojoj su duhovnosti muslimani. Da je nekim slučajem Bosna ove 1737. godine osvojena od strane evropskih katolika, to za ovu ''zvaničnu'' povijest koju smo učili a koju, na žalost, uče i naše nove generacije, ne bi bilo njeno osvajanje nego njeno oslobođenje od Turaka. Isto kao što se govori i za Hrvatsku, za Mađarsku, Sloveniju, Srbiju i Španiju i sve ove druge balkanske, sada hrišćanske zemlje, te za onaj dio naše Bosne koju su genocidom okupirali bosanski Srbi. A zašto? Zato što prihvatamo lažnu tvrdnju da je Bosna 1463. osvojena od Turaka. A to nije tako, jer Bošnjaci su bili graditelji Bosne i stvarali je preko dvije milenije i to kao monoteisti, da bi od VII. stoljeća kroz avarskoislamsko vladanje, a onda od 1337. godine kroz Islamski Komonvelt, do danas, bili u Islamu. Povijesno, Bošnjaci su rodni narod Bosne. U davna vremena za Bosnu su stari Njemci-Goti govorili da je zemlja Bessermena=boljih ljudi, modifikovano na Bosanski; Besi=Bosanci-Dobri Bošnjani, jer Goti su u tom vremenu bili iste duhovnosti kao i naši predci. Odatle i naziv naše države Bosna, a kada su kršćani-katolici na nju kidisali govorili su da je Bosna zemlja heretika. A heretici za kršćane bili su muslimani. Da Bošnjake ne bi zadesila sudbina muslimana Evrope onda su se Bošnjaci 1337. godine, a to je godina koja odgovara tvrdnji Bošnjaka iz ovog dopisa, da je Bosna već četiri stotine godina bedem ehli Islama, udružili sa ostalim zemljama muslimana Balkana i Turskom u Islamski Komonvelt, kako bi se lakše oduprli nastojanjima katolika, u njihovoj namjeri, da nas porobe, a u čemu smo, elhamdulilahi, i uspjeli. I dalje, osim što je ove 1337. godine Bosna uspostavljena kao jedna od zemalja Islamskog Komonvelta, iz strukture rečenice zaključujemo da je ona i prije ove godine bila Islamska, ali u drugoj šemi organizovanja sa zemljama Evrope, a da je tek sa ovom godinom postala bedem, novonastalih islamskih država- ehli Islama. A šta bi bilo sa nama Bošnjacima, da smo ovaj put poklekli ? Neda mi se ni zamišljati. I, hvala dragom Allahu dž.h. koji nam je podario svoju milost i učinio da nas tada predvodi Gazi-Ali-paša Hećimoglu. Nek' mu dragi Allah dž.h. podari lijepi dženet, a zaslužio je. I, evo, ja mu nakon 258 godina, umro je 1758. godine, za sve ono dobro što je uradio za nas Bošnjake, a uradio je najviše što se moglo uraditi, predajem rahmet; Neka je veliki rahmet i magfiret tebi naš Gazio, o, Ali ef. Hećimoglu! Neka je veliki rahmet i svim onim Bošnjacima koji su uzeli učešća u ovoj najznačajnijoj bitki Bošnjaka za Bosnu-kojom su obezbjedili svoj dalji opstanak, kako sebi i svojim potomcima, tako i svima nama-Bošnjacima, u našoj Bosni. Da nije bilo njihove odanosti, hrabrosti i volje da brane Bosnu niti bi bilo Bosne , a niti u njoj Bošnjaka muslimana. Neka je veliki rahmet i svim drugim Bošnjacima koji su dali svoje živote bilo gdje u Svijetu braneći našu zajednicu Komonvelt, jer tako su branili i Bosnu. Ovo, kako su kršćani-katolici Evrope imali namjeru uraditi sa Bosnom te 1737. godine tako su uradili sa čitave Evrope gdje su sada dominantni-osvojili je i pod motom da su oslobađali –tamo gdje znamo da su živjeli muslimani (Španija, Hrvatska i druge zemlje), a u zemljama Evrope za koje nismo učili da su imale avarskoislamsku vlast, oni su, zapravo, progonili one koji su imali vlast i vjerovali u jednog Boga dž.h. Kršćani su iste nazivali hereticima, jer sa njima nisu imali isti stav o stvaranju-Bogu. ''Heretici'' su svojim vjerskim učenjem, na kojem su održavali i vlast, negirali Svetotrojstvo-bili su monoteisti i to je bio povod njihovog ubijanja, progona , svakojakog mučenja i spaljivanja na lomači i sve u cilju uspostavljanja državotvornog kršćanstva-kršćanskih država. I tako su, kroz mračna stoljeća, nastajale evropske kršćanske države. I veoma važna napomena da je stil pisanja dokumenta vjerničkog karaktera, što odgovara vremenu, gdje se pisac u više navrata poziva na Časni Kur'an što znači da je u vremenu egzistiranja Bosne u Islamskom Komonveltu put ka ostvarenju bilo kog cilja-namjere morao biti Kur'an Časni. Te, dakle, s tog aspekta nije ni moglo biti Turskog-muslimanskog osvajanja bilo koje zemlje pa ni Bosne, jer to Kur'an ne dozvoljava ( II.190. XXII 39., 78.). Muslimani nisu imali ni potrebe bilo šta osvajati jer su sve zemlje svijeta, do pojave Islama kao krune Monoteizma, bile pod monoteističkom vlašću i Islam se samo nadgradio na Arijanizam. Životna strategija muslimana bila je odbrana i samo odbrana. Zaključak: Turci po Evropi nisu ništa osvajali-nije bilo potrebe, ali jesu organizovali one preostale evropske i balkanske države koje, kroz mračna stoljeća, još nisu od strane kršćana srušene, u novu zajednicu muslimana-Komonvelt Islamskih država kao Osmansko Carstvo, da bi se udružene mogle snažnije suprostaviti nakanama kršćana da ih osvajaju. Povijest je zabilježila da se sve to tako i odvijalo, a nama se krivotvorenim i bez veznim-perifernim dokumentima predočava da je ovo udruživanje muslimanskih država bilo Tursko osvajanje. Razumnima mnogo ne treba da shvate, a preporuka drugima je da se potrude.

11.11.2016.

EVROPA JE USPOSTAVLJANA NA MONOTEIZMU

Iz ugla istarživača Islam je monoteistčka, a državotvorna, religija i ona se naslanja na sve prethodne Objave koje tretiraju jednog Apsoluta kao stvaraoca svega koji nije rođen i koji ne rađa, a na kojima se održavala vlast. Takvo je bilo učenje Ibrahima a.s., učenje Musa a.s., učenje Davuda i sina mu Sulejmana a.s., učenje Isa a.s., učenje Aristotela r.a. te preko Zulkarneina-Iskendera Velikog a.s. do Muhameda a.s. I, tamo, svuda u Svijetu, gdje se korijenio Monoteizam ljudi su organizovali vlast shodno tom vjerovanju, a sve u skladu sa življenim Monoteizmom koga je određena ulema-pravnici modifikovala i oblikovala kao ustave tako da se,na tom učenju, mogla održavati vlast. I zato Svijet, a to istraživanje pokazuje, od kraja IV. stoljeća p.n.e. pa sve do kraja XII.stoljeća n.e. u većim razmjerama, nije poznavao neko drugo vjersko vladanje do isključivo monoteističko. Na zaključak navodi povijesna činjenica da je Aleksandar Veliki na prostorima čitavog Svijeta, između dva njegova ''roga'' Britanskih i Filipinskih otoka uspostavio monoteističko vjersko učenja, koje se kasnije, na Monoteizmu, dograđivalo i cijelim kasnijim periodom, sve do kraja XII. stoljeća, imalo svoje sljedbenike i na njima je uspostavljana vlast. I, normalno je da je svaka novija Božija Objava imala temelje u predhodnoj, a da je nadgradnjom, ista, čovjeku, proširila vidike u pogledu stvaranja , ali i pravednijih odnosa među ljudima, i uvijek bi trebalo biti da je , nova objava, uspostavljana na pravednijem vladanju. Takođe, i u Evropi, slijed monoteističkog vjerovanja, imao je svoju prirodnu nadgradnju. Istraživanje razvoja svjetske civilizacije pokazuje da se u Svijetu kao državotvorno vladanje prvo utemeljilo monoteističko učenje Ibrahima-Abrahama a.s. a poslije njga slijedilo je organizovanje Musa a.s. naroda na istim osnovama Monoteizma, kada se vlast uspostavlja na 10 Božijih zapovjedi, da bi u VI. stoljeću prije n.e. ovaj Monoteizam, kao državotvorno vladanje, i to u jednom dijelu Svijeta, uredio Davud a.s. a nastavio njegov sin Sulejman a.s. a zatim je koncem IV. stoljeća p.n.e. vrli Aristotel učinio najveći preporod monoteističkog vladanja modifikujući ga kao državotvorno monarhijsko vladanje, a na izbornom principu i tako ga učinio, za to vrijeme, najdemokratičnijim državotvornim vladanjem, a sve to, na širokom prostranstvu u svim državama Svijeta. Ovo Aristotelovo učenje, o organizovanju država, koncem istog stoljeća uobličio je i prenosio u praksu, njegov učenik, Alexandatr-Iskender Veliki. Na ovaj način, Zulkarnein-Iskender-Alexandar Veliki je čitavu Sjevernu Zemljinu hemisferu organizovao na Monoteizmu, pa i tamo gdje je bilo i idolatrijskog vladanja; Perzija i Srednja Azija i neke zemlje Zapada; Britanija. Bila je to prva i jedino urađena, na istom vladanju, svjetska globalizacija. Kur'an: XVIII. 83-105. Zatim je, koncem s.e. slijedilo, kao monoteističko učenje, učenje, Issa a.s., jer je to bila Objava od Boga dž.h. Prva tri stoljeća, nakon Isaove Objave nisu bile primjećene promjene u načinu monoteističkog vladanja, ali se u narodu osjećala želja da se sve to inkorporira u sistem vlasti. I tako, polovinom IV. stoljeća , sve one značajne karakteristike koje je u Svijet iznio Issa a.s. egipatski teolog Arije interpolira u već ukorijenjeno monoteističko aristoteloalexandrovo državotvorno učenje koje je po Ariju dobilo i naziv Arijanizam. Ovo učenje i organizovanje država u Evrop sprovodili su mnogi, ali među najeminentnijim bili su Teodorik koji je to vladanje prenosio kroz Južnu i Zapadnu, a kroz Srednju i Sjevernu Evropu to je uradio Vulfila. U vremenskom periodu kada već vladaju Arijevci, od polovinom IV. stoljeća n.e. u Evropi, počinje da egzistira novo vjersko učenje, jer Gregor Nazijanski-Bogoslov uspijeva teoretskim a filozofskim umijećem nametnuti svoj stav o Isusu kao Bogočovjeku, tako da monoteističko vjersko učenje Issa a.s. inkorporira u učenje o Svetom Trojstvu gdje je, po njemu, Isus sa svojstvima Boga, stvaraoca. Uspostavljajući Isusa kao Bogočovjeka, na ovaj način, ovo vjersko učenje za monoteiste nije prihvatljivo. Oni, pristalice ovog učenja-kršćani, nisu mogli na svom učenju uspostavljati vlast jer su bili malobrojni, a vlast drže monoteisti, ali se Kršćanstvo polagano ukorjenjuju u Evropi i u kasnijim periodima, kada se njihov broj populacije znatno uveća, konac XII. stoljeća, uspjet će, na sili, rušenjem monoteista, u državama Evrope, uspostavljati vlast na kršćanstvu i na taj način rušiti već uspostavljenu svjetsku globalizaciju na Monoteizmu. Uočavamo da tek u IV. stoljeću u Evropi počinju da egzistiraju dva vjerska učenje o stvaranju: Prvo-monoteističko, o jednom Apsolutu stvaraocu svega koji nije rođen i niti rađa, a sve stvara i oni i dalje održavaju vlast na Monoteizmu jer imaju kontinuitet vladanja. I drugo-idolatrijsko, Svetotrojno vjersko učenje, gdje ovi Issa a.s. poistovjećuju sa Apsolutom, a sebe nazivaju kršćanima. Ovo učenje jedno rođeno ljudsko biće poistovjećuje sa Bogom, što je za sljedbenike Izvornog monoteističkog učenja od Ibrahima a.s. preko Sulejmana i Davuda a.s. do Iskendera a.s. i Arija r.a. neprihvatljivo i monoteisti, Arijevci, koji vladaju u državama Evrope ne dozvoljavaju da ovi uspostave vlast. Kao najvjerodostojniji primjer za ovakvo držanja monoteističkih vladalaca je Dioklecijanov postupak prema kršćanima. U VII. stoljeću, od Boga dž.h. dolazi Objava-Kur'an časni Muhamedu a.s. kao kruna monoteističkog učenja, koja derogira kršćansko učenje o Stvaraocu, a na kojoj monoteist-muslimani, i dalje, treba da organizuju vlast. Objava se brzo širi čitavim svjetskim prostranstvom i sve u onim državama u kojima je početkom IV.stoljeća p.n.e.Alexandar-Iskender Makedonski uspostavio monoteističku vlast. Odmah, nakon Objave Islama, razrađen je sistem upravljanja državom na Islamu i to u Evropi, u početku, sprovode Avari. Podosnova na kojoj Avari temelje svoje islamsko vladanje je Arijanizam na kome, u Evropi,već tri stoljeća egzistira monoteističko učenje razrađena kao državotvorna vladanja od Arija, a koje je, isto tako, uspostavljeno na predhodnom monoteističkom vladanju koje je koncem IV. stoljeća p.n.e. uspostavljano Alexandrovim-Iskenderovim utjecajem. I danas, na sjeveru Pakistana, na putu svile, jedna manja skupina naroda-Kaleshi kažu da vjeruju u vjerovanje koje im je utemeljio-ostavio Aleksandar-Iskender Veliki. Dakle, vjerovanje koji je uspostavljao Alexandar-Iskender Veliki nije se ugasilo ni nakon 2300 godina, a mada su u okruženju muslimana. Zaključujemo: a na osnovu ovog primjera da se Islam nije širio silom-mačem kako, nam, to predočavaju evropski kršćani nego najprirodnijim učenjem o Stvoritelju oslanjajući se na predhodna monoteistička učenja, jer da se naturao silom prvo bi natjerali one narode koji su u njihovoj blizini pa onda kretali dalje. To širenje Islama, mačem, je izmišljeno počevši od neprijatelja Islama, jer je trebalo Evropu ubaciti u kršćansku matricu njenog razvoja pa ako se u nekim zemljama razvijao Islam onda je to, za kršćane, bilo islamskim osvajanjem. Po kršćanskoj teoriji Evropa je bila kršćanska a muslimani su je osvajali i zato, za njih, zbog muslimanskog osvajanja, neke evropske zemlje koje su od početka organizovane na Monoteizmu: Hrvatska, Mađarska, Srbija, Grčka, Bugarska, Rumunija, Španija ...i druge bile su muslimanske iz razloga osvajanja, i oni su, ove države u kasnijim periodima progoneći muslimane uspostavili kao kršćanske. A, sve se to dešavalo na najbrutalnije načine; ubijanjima i progonom, a za njih, bilo je to legalno-povijesno, jer su, kao, ove države vraćene na staro stanje. I danas, po istoj teoriji Bosna te Albanija i dio evropske Turske sa Istambulom su bile kršćanske, a osvajanjem od strane Turske postale su islamske. I, stalno rade na tome i potenciraju osvajanje u nadi da se to stanje promjeni, a jedino način na koji se može trnutno stanje promijeniti je rat. Na Bošnjacima, Albancima i Turcima je da iskonstruisane teorije o islamskim osvajanjima svojih država odbace, jer se to tako nije dešavalo te da jednom za svagda teoriju o islamskim osvajanjima odbacimo kao lažnu teoriju. Propagandom o muslimanskom osvajanju kršćani su motivisali svoje žitelje u vremenima kada su progonili muslimane iz Evrope. Za Božije čudo i kod Bošnjaka ima onih koji na ovaj način negiraju svoju autohtonost u Bosni i prihvataju njihove konstrukcije-izmišljotine o tome kako je Bosna osvajana od Turaka te kako su Bošnjaci na taj način islamizirani i da li znaju da na taj način sijeku granu na kojoj stoje, jer Bosnu povijesno isturaju neprijatelju. Žalosno, jer stare Bošnje su, u najteža vremena kada su ostale evropske muslimanske zemlje podpale pod kršćansku vlast, znali se odbraniti i znali su da su oni jedini Bosnu i gradili. Teško se onom narodu kod koga je ulema neznana! Jedno od Kurr'anskih ajeta zabranjuje muslimanima da vode osvajačke ratove i traži od muslimana isključivo da se brane, (II. 190.), ali i ( XXII. 39.78.). Ali je muslimanima zapovijeđeno, isto tako, da brane svoju braću po vjeri ako su napadnuti bilo na kom dijelu svijeta. Tako su u srednjim stoljećima u Evropu dolazili muslimani srednjoazijskih zemalja kao i Mongolije ali i drugi, jer su zajednice Evropskih muslimana bile napadane od strane kršćana. I, nisu to bile nikakve provale Avara-Obara i Huna, kako to drugi okarakterisaše, a i mi prihvatili, nego obaveza muslimana Svijeta da štite muslimane koje ugrožavaju neprijatelji Islama. Isto tako, muslimani , nisu mogli progoniti svoje komšije-kršćane, tamo iz onih sredina ili država u kojima su imali i vlast i bili brojniji (Kur'an: II. 191.) Zbog ovakvog muslimanskog stava, a konstantnim prirodnim demografskim prirastom kršćana od perioda kada su prihvatili kršćanstvo, u kasnijim periodima počevši od kraja XII. stoljeća muslimani su u mnogim zemljama, u kojima su bili dominantniji –brojniji, a ratovima desetkovani ostali u manjini i izgubili svoje vijekovne teritorije i najviše proganjanjem i genocidom od strane kršćana. Sve one paljevine na lomačama, u srednjim stoljećima, u Evropi, od strane inkvizicije, ali i kasnije ubijanjem i progonom zadesile su one koji nisu vjerovali u Sveto trojstvo-dakle kršćane, nego one koji su vjerovali u jednog Boga dž.h. stvaraoca svega-dakle, monoteiste-muslimane. Njihova imena bila su narodna, evropska, a ne orijentalna i nisu, po kriteriju imena, odavala pripadnost islamu, a to su bili. I to muslimane, ali i ostale odvodi od prave istine da su kroz srednja tzv.mračna stoljeća u Evropi, od strane katolika, ubijani monoteisti-muslimani a ne nikakvi kršćanski dualisti. Sve to dešavalo se počevši od: Francuske,Švicarske,Italije, Španije, Engleske, Irske, Njemačke, Češke, Austrije, Poljske, pa do Hrvatske i Mađarske, a u kasnijim progonima, na Istoku Evrope, na sve načine i nešto bez paljevina, ali sa groznim ubijanjima i prisilom promjene vjerovanja: u Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji, Crnoj Gori pa i u, ovo vrijeme, u našoj Bosni. Dakle, islam se Evropom širio prirodnim- Božijim slijedom, dakle Božijom voljom i milom, a nikako nasiljem i silom. U Španiji ,Portugalu, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj , Italiji , Mađarskoj , Češkoj ,Poljskoj, Austriji, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj, Grčkoj ,čitavom Balkanu i Skandinaviji od početka uspostave država na Monoteizmu, tj. od Alexandrovog-Iskenderovog perioda, egzistirale su zajednice muslimana sa svojim suverenima, koji su svoj suverenitet prenosili tzv.Alexandrovom krunom. Te iste muslimane, kada su ih progonili i uzimali im vlast, kršćani zvahu : katari ,patareni, pavlićani,maniheji, bogumili , husiti, šizmatici, a zajednički omalovažavajući naziv za sve njih bio je heretici. I nas Bošnjake nazivali su kao i ostale evropske muslimane, ali nas nisu pokorili do 1878. Međutim, već je Austrougarska, koja nas je pokorila, prestala biti apsolutna kršćanska teokratija i nije nas zadesila sudbina; slovenskih, južno-austrijskih, hrvatskih i mađarskih muslimana, jer kada su nakon 1683. kršćani zauzeli ove zemlje svi muslimani koji su bili autohtoni žitelji ovih država, ako nisu pobijeni morali su izbjeći u muslimanske zemlje, a među njima i Bosnu, a oni koji su ostali mahom žene sa čeljadi i starci morali su se prevjeriti-pokrstiti i zato su sve zemlje koje su poklopili katolici, za vladavine crkve, duži period egzistirale bez muslimana. I, kako vidimo, sada se, nakon 3-4 stoljeća, ali kao izbjeglice, iz muslimanskih zemalja,vraćaju u Evropu njeni stari muslimani, a to neznaju.

16.02.2016.

TRAGOVI RANOG MONOTEISTIČKOG VLADANJA U BAVARSKOJ

Musliman je riječ složena iz dvije riječi jedne arapske; muslim=pokoran Bogu i jedne njemačke; mann=čovijek i kao što vidimo: Musliman=čovijek pokoran Bogu. S današnjeg aspekta promatranja jezika:To bi bila arapsko-njemačka složenica iz perioda ranijih monoteizama; ili iz perioda Aristoteloalexandrovog monoteizma III. stoljeće.p.n.e do IV.stoljeća n.e., ili pak Arijanizma IV.stoljeće n.e. do polovine VII stoljeća n.e. kada su svi narodi Evrope pa i Svijeta ispoljavali isto vjersko učenje. Dakle, sama riječ-musliman je nastala- prihvaćena od pristalica Monoteizma prije nego se Arijanizam uplivom Muhamed a.s. učenja razvio do Islama, a islamiti Svijeta koriste je i danas i njome označavaju onoga koji vjeruje u Jednog i Jedinog Stvoritelja. Po Kur'anu časnom: Musliman je sljedbenik Ibrahim a.s. (Abraham) vjerskog učenja koje se zasnivalo na Monoteizmu. Def. Monoteist je vjernik u Jednog Boga-Stvaraoca svega koji nije rođen i niti rađa. Kada je 1978. godine O. Kronstainer kao historičar- filolog svojim radom u onomastici na vidjelo povijesti iznio svoja zapažanja- pronalaske, koje je uočio radeći na Srednjovijekovnoj povijesti ( VI. i VII. stoljeće ) jednog dijela Alpa, konkretno Bavarska, mnogi hrvatski historičari su se polakomili i pomislili da će njegovim radom i prezentovanjem iste javnosti biti riješen jedan zamagljen dio kao njihove, njima nejasne, srednjovijekovne povijesti, a to je da pojedini toponimi i pojmovi iz tog dijela Bavarske, koje je proučavao Kronštajner, imaju nazive iz davnog avarskog perioda sa hrvatsko-slavenskim riječima zahvaljujući i to kao hrvatskom katoličkom življu. Međutim, do istih rezltata došli bi filolozi i u svakoj od okolnih zemalja, Sjevernoj Italiji,Švicarskoj, pa i samoj Hrvatskoj samo kada bi se tim problemom počeli baviti. Ovako, to je uradio Kronsteiner i mi se bavimo njegovim radom. Radi se o tome da je ispitujući toponime i još neke onomastičke slučajeve na Alpima, regija Bavarska, Kronstainer otkrio da su u ranim srednjem stoljećima u tom dijelu Austrije, ali i Sloveniji-predjeli koji spadaju u područje Južnih Alpa, živjeli narodi koji su organizovani u jednoj političkoj zajednici, za neke predmete, ali i pojmove koristili riječi koje ne pripadaju njemačkom, ali ni slovenskom govornom području , dakle niti njemačkom jeziku koji danas koristi stanovništvo tih dijelova Austrije, ali niti onog dijela Slovenskih Alpa gdje se danas govori slovenački jezik. Te riječi, po njemu, imaju korijene ili u turskom ili u perzijskom , ali neke i u hrvatskom jeziku, ali koje ne koristi katolička populacija. Odatle i teza nekih hrvatskih historičara o Hrvatima kao migrantima u Bavarsku i to iz kasnijeg perioda kada su, kao, Turci osvajali Hrvatsku. Međutim, to ga neće biti baš tako. I Kronstajnera je najviše zagolicala riječ hrvat koja se kao prefiks ili kao sufiks nekih riječi-pojmova pojavljaje u starom vremenu oko 20 puta, a do dana današnjeg ostalo je još desetak takvih pojmova. Osim toga, radeći na jezičkoj zaostavštini, otkrio je da su u tom periodu stanovnici ovih predjela koristili i neke druge riječi koje su koristili i Hrvati, ali da ne pripadaju slavenskom jeziku, a što je značajno jer se radi više o vojnim terminima. Međutim, što je najbitnije on konstatuje da se te riječi počinju koristiti od perioda kada su narodi ovog dijela Bavarske bili pod uticajem, kako on navodi, Avarsko-slovenske uprave , a da je, što se jezika tiče, u širem kontekstu , prevladao slavenski jezik nad Avarskim tako da se može konstatovati da se avarski utopio u slavenski te da su u tom slučaju od Avarskog jezika korišteni samo avarski vojni termini. Vladavina Avara, po njemu, bila je u tom dijelu Austrije negdje oko 200 godina, od kraja VI. do kraja VIII. stoljeća. U svom radu Kronstainer navodi i interesantne podatke koje je još 1950. Iznio E. Zolner , a to je da su župani i kani iz tog perioda imali turska imena, među njima, on navodi župana Fisa iz 777. godine, te Gorazda i druge. U svom radu Kronsteiner navodi i one riječi koje su ostale u određenim zapisima , ali i kao usmeno predanj, a koje su označavale status pojedinih ljudi , najčešće u smislu vojnog organizovanja, a to su: ( Uz napomenu da su iza znaka jednakosti Kronstajnerova značenja, istih, na slavenskoj varijanti ) - ban= bogat čovijek, - Kagan-kan = vođa, vladar, - gazis= prijatelji, Za ovu riječ Kronstainer nije imao adekvatan termin te je sam mislio da riječ prestavlja u množini prijatelje- drage osobe. Oko ove riječi vodila se i polemika, te su, prema nekom od historičara predpostavili da se radi o Hauptmanovim kaserima, kako je Hauptman nazvao gazije. Međutim, za nas Bošnjake tu nema dileme, to je riječ koja se pojavljuje u upotrebi i u Bosanskom jeziku a označava boraca za vjeru. Četvrta riječ bila je ; - Župan= nad ban. Kronstainer misli da ova riječ predstavlja onog ko je predpostavljen-nadređen banu, mada ona predstavlja titulu nižu od bana. - među ove riječi treba ubaciti i riječ hiža=kuća koju Slovenci, ali i Hrvati Međumurja uzimaju kao izvorno slavensku riječ. I, mnogi misle da je hiža čisto slavenska riječ, jer se pojavila rano u VII. stoljeću kada kao nije bilo orijentalnog uticaja na zapadne jezike, jer do većeg upliva dolazi tek sa Turskom, a to je tek XV-to stoljeće, a kao što vidimo i ona se javlje u VII.stoljeću a spada u istočnjačkoorijentalne riječi. ( Arapski: hiža=pokrivka=hižab=hidžab (Odakle, i naziv za žensku muslimansku nošnju, ali i za vjersku kuću starih Bošnjaka.) Mnogi toponimi , posebno oko starih utvrđenja za koje Kronstajner veli da su ih pravili Avari , kao strateška mjesta za odbranu svoje teritorije, nose nazive prema pojedinim istaknutim ljudima koji su predvodili narod , nešto slično kao kod nas Hercegov grad –Blagaj itd. I danas, u okolici Beča, neki toponimi imaju nazive : Haider Berg,( Hajdarovo brdo), Schahin Wald ( Šahina šuma ) itd. Može se konstatovati da Kronstainer nije mogao pronaći vezu između ovih jezičkih ostataka –toponima, te migracije nekog od slavenskog plemena Hrvata koje bi se doselilo u Alpe, jer su riječi sa orijentalnom osnovom i koristili su ih oni koji su nosili istočnjačku kulturnu orjentaciju. Međutim, on zaključuje da su u tom dijelu živjeli anonimni Hrvati i zasigurno imali vođe koji su nosili tursko-avarska imena. Kronštajner svojim zaključivanjem nije mogao odgonetnuti od kuda u tom dijelu Bavarske ovi jezički termini i onda se to povezuje sa avarskim osvajanjima te sa anonimnim Hrvatima. A, za uspostavu istine najbitnije je to da su recimo, ti gore, nazovi, bavarski Hrvati, imali avarsko-turska imena. On nije mogao postaviti ispravnu tezu, jer nije mogao, iz razloga lošeg povijesnog znanja, u kontekst povijesne sitacije koja se odvijala u ranim stoljećima novog milenijuma ali ni u srednja stoljeća istog dovesti monoteističku- muslimansku vlast u Bavarsku, koja je imala i svoju vojsku, a koja je u to vrijeme djelovala u Bavarskoj, jer je većinsko stanovništvo Bavarske u tom periodu bilo monoteističkog duhovnog učenja. Nije to mogao predpostaviti, jer se nije mogao izmigoljiti iz one '' kršćanske. matrice'' koja je bila ''grob'' istinske povijesti, a to je da je Evropa od početka uspostavljanja država na teoktatskom principu bila uspostavljena na monoteističkom vjerskom učenju uspostave vlasti i to na početku prvog milenija na Aristoteloaleksandrovom monoteizmu, zatima na Arijanizmu, a u vremenu od polovine VII. Stoljeća na Avarizmu koji se uspostavljao na Islamu i odatle svi oni toponimi i ostali nazivi u Bavarskoj, a koji su sa orijentalnom osnovom. Upravo ovaj dio Kronstainerovih pronalazaka , za mene su jedan od mnogih i bitnih dokaza tvrdnje da su u tom dijelu Bavarske djelovali i Hrvati- muslimani, ako ne kao žitelji a ono kao vojnici organizovani u vojnim utvrdama, a da su vojne nazive preuzeli od Avara na čijim je temeljima zasnovana i kasnija strategija održivosti muslimana i u ovom dijelu Evrope. Dominantno autohtono stanovništvo tih dijelova Alpa, tog vremena, bili su današnji Slovenci, ali i Njemci-Bavarci, po vjeri i jedni i drugi monoteisti.

22.01.2016.

TURSKA NIJE BOSNU OSVAJALA NEG' JE TURSKA BOSNU SPAŠAVALA

Tvrdnja da je Turska Bosnu osvajala je tvrdnja koja je promovirana od evropskih povjesničara, a sve u cilju potvrde tvrdnje da je Evropa kršćanski kontinent i da se njena civilizacija razvijala na kršćanstvu, apstarhujući i iskrivljujući činjenicu da se povijest Evrope odvijala na sasvim drugim odnosima suprotnim od kršćanskih.Tu tvrdnju, o uspostavi evropske civilizacije na kršćanstvu, bez ikakvih relevantnih dokaza, prihvatili i komšijski nam narodi kada su počeli ispisivati svoju povijest, onda kada su, osvajanjem i rušenjem muslimanskih vladavina u ovim državama postale kršćanske: Hrvatskla, Slovenija i Mađarska, nakon katoličkog progona muslimana iz južni dijelova Austrije, Slovenije, Slavonije, Mađarske i ostalih dijelova sadašnje Hrvatske, 1683.godine, a Srbija nakon progona muslimana iz Beogradskosmederevskog pašaluka 1682. godine. Kako Bosna, osim jednog dijela Krajine, nakon 1689. Godine i progona muslimana iz Hrvatske nije okupirana od evropskih katolika jer su se Bošnjaci, organizovani sa ostalim balkanskim muslimanima, branili i znali odbraniti, Bosna je svoju organizovanost i dalje zasnivala na Islamu, kroz Islamski komonvelt-Osmansko carstvo u kome je i dalje Srbija i sve ostale balkanske zemlje. Kada je nakon 1878. godine Austrougarska dobila mandat za pripajanje Bosne u svoju zajednicu i kako je tada na Berlinskom skupu evropskih državnika i predstavnika Islamskog komonvelta došlo do priznavanja većeg broja država koje su svoju vlast, kroz Islamski komonvelt-Osmansko carstvo, zasnivale na Islamu, a sada postaju hrišćanske, na Balkanu, osim ''zelene transverzale'' sve države podpadaju u potpunosti pod hrišćansko vladanje, a Islamski komonvelt već je bio na izdisaju i nakon Balkanskih ratova biće totalno i razoren U Bosni su tada živjeli Bošnjaci sve tri konfesije i Austrougarska će pokušati da od ova tri segmenta istog naroda, različitih religija, uspostaviti jednu državotvornu bosansku naciju i Bosnu uspostaviti kao ustavotvornu zajednicu njenog bosanskog naroda sve tri konfesije. Međutim,. kako je Hrvatska država već dugo katolička i kako su svoj narod nazvali Hrvatima, a jezik im ostao isti kao i kod Bošnjaka i kako je Srbija na istom kongresu u Berlinu postala pravoslavna i svoj narod nazvala Srbima, a i kod njih je isti jezik kao i kod Bošnjaka, oni će nakon 30 godina Bosnine egzistencije u Austrougarskoj i nastojanja Benjamina Kalaja da Bosnu uspostavi kao naciju Bošnjaka sve tri konfesije, jer govore isti jezik, a koji je jedan od činilaca uspostave nacije, početi agitaciju na bosanske katolike i nastojati im nametnuti stav da su oni narodno-genetski zbog katoličanstva i jezika-Hrvati, a bosanski pravoslavci, da su i zbog jezika i genetski narodno-Strbi. Od tada bosanski katolici postaju narodno Hrvati, a bosanski pravoslavci narodno Srbi, da bi bosanski muslimani ostali što su uvijek i bili Bošnjaci. Nakon Prvog svjetskog rata i uspostave SHS države, za Bosnu i Bošnjake muslimane sve će krenuti po zlu. Državu Bosnu, koju su stoljećima Bošnjaci temeljili, a u kojoj su svoju egzistenciju obezbjeđivali i njeni Bošnjaci k(h)rišćani koji su sada jedni Hrvati, a drugi Srbi, počet će institucionalno negirati kao posebnu političku jedinicu, jer ona je za njih povijesno ili hrvatska ili srpska teritorija u zavisnosti koja od ovih skupina prezentuje povijest. Po šovnističkim i antipovijesnim teorijama prihvaćene su tvrdnje da su: Hrvati iz Hrvatske sa bosanskim Hrvatima ili pak Srbi iz Srbije sa bosanskim Srbima povijesno Bosnu i gradili, a njenom autohtonom povijesnom narodu Bošnjacima muslimanima, koji ne može genetski biti ništa drugo do Bošnjaci negira se narodnost i nameće stav da su oni narodno ili jedni ili drugi u zavisnosti ko nameće stav, te da su u toku tobožeTurskog osvajanja izmijenili svoju duhovnost islamizirajući se. Ovu teoriju o Bošnjacima kao Srbima ili Hrvatima i njihovoj islamizaciji, te o Bosni kao dijelovima Srbije ili Hrvatske, prihvataju i bosanski k(h)rišćani i oni svoju rodnu zemlju, koja je i građena politički kao zasebnost u odnosu na Hrvatsku i Srbiju negiraju kao povijesnu tvorevinu i žele je pripojiti jednoj od ovih zemalja; Srbiji ili Hrvatskoj. To se očitovalo u kraljevini Jugoslaviji cijepanjem Bosne na banovine, onda u toku II. svjetskog rata progonom i ubijanjima muslimana-genocidom na teritorijama koje su pravoslavni četnici pokušali interpolirati u Srbiju, ali i u ovom proteklom ratu kada je i uspostavljena, na genocidu, tzv. Republika Srpska kao bosanski entitet. Na ovaj način, povijesnim konstrukcijama, došlo je do razmimoilaženja o povijesnom nastanku Bosne od njena tri konstitutivna naroda. U cilju uvezivanja povijesti koju su Hrvati i Srbi u svojim državama počeli živjeti kao kršćani, a to su radili i Mađari, ali i ostali balkanski narodi i oni će sve ono što se dešavalo u tim državama, kada je u njima organizovana monoteistička vlast, podvoditi pod kršćansko vladanje izuzev onog perioda kada su ove države bile u Islamskom komonveltu-Osmansko carstvo. Taj period življenja ovih naroda u skladu sa šerijetom, jer su žitelji i Hrvatske i Srbije u tom periodu bili većinski i islamske provenijencije, oni će podvoditi pod Tursko osvajanje jer se vlast zasnivala na Islamu, i sve i samo u cilju promovisanja i potvrdi tvrdnje; da je Evropa kršćanski kontinent. Dakle, iz tih razloga, oni će organizovanu vlast na Islamu u ovim državama, promovirati u Tursko osvajanje. A Turskog osvajanja nije bilo i to su samo povijesne floskule i izmišljotine, a sve u cilju potvrde tvrdnje da je Evropa kršćanska. UDRUŽIVANJE EVROPSKIH BALKANSKIH ZEMALJA U ISLAMSKI KOMONVELT-OSMANSKO CARSTVO U mnogim evropskim zemljama u kojima je zastupljen avarski sistem vlasti uz muslimane koji imaju vlast žive i kršćani koji su za ona stoljeća koja su protekla od uspostavljanja Kršćanstva kao Svetotrojstva brojčano narasli te su se mogli u vjerskom smislu dobro organizovati. Koncem XII. stoljeća i u Francuskoj katolici su brojčano ojačali, a vlast drže muslimani. Nezadovoljni statusom, a po ugledu na muslimane, smatraju da mogu uspostavljati vlast na svom vjerskom učenju-katoličanstvu. Prema avarskom konceptu vladanja, a koji se zasnivao na Islamu, kršćani su prema islamskim propisima mogli da se organizuju u skladu sa svojim vjerskim zakonima i da međusobno rješavaju probleme. Za period od 8 stoljeća nakon uspostavljanja kršćanstva na Svetotrojnom učenju hijerarhijski su bili dobro ustrojeni. Ustrojstvo je bilo piramidalnog karaktera i na vrhu bio je papa kao sv.otac svih njih. U tom periodu u Francuskoj tu titulu obnašao je Inoćentije III. U skladu sa potrebama, jer su postajali brojniji, razvijali su i svoje vjerske institucije u kojima su mogli izučavati svoj vjernauk. I niko ih u tom smislu nije ometao, ali će iz tih institucija i njihovog načina organizovanja izrodit se najveći neprijatelji uspavanih muslimana. Pripremili su plan i jedini način na koji su mogli rušiti dotadanje vladanje bio je fizički sukob-rat. Prva kršćanska država u Evropi koja je nastala na ovom konceptu bio je Langdok u Francuskoj. Progonom i ubijanjima muslimana ostvaren je katolički cilj-formiran je prvi katolički nukleus-država u Evropi i od tog momenta za slijedećih 5 stoljeća jedna po jedna evropska avarska država postajat će katoličke. Da se to ne bi desilo sa Hrvatskom, Bosnom, Mađarskom i ostalim muslimanskim državama Balkana one se sredinom XIV. stoljeća počinju, zahvaljujući ulemskoj porodici Osmanovića, koja će u daljem periodu egzistiranja davati sultane ove zajednice, organizuju u jednu veću zajedničku državu-Komonvelt koju po njihovim organizatorima nazvaše Osmansko carstvo. Vladarski sistem ove države je u skladu sa muslimanskom vjerskom knjigom Kur'anom, a pravnom vladarskom školom poznatom kao Hanefizam. I sva organizovanost i život u ovoj zajednici morao se odvijati po časnom Kur'anu i zato nije moglo dolaziti ni do kakvog napada niti osvajanja od strane muslimana organizovanih kroz ovaj Komonvelt. Sura, II.190.: '' I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, nevoli one koji zapodijevaju kavgu.'' Imperativ ovog ajeta-poruka muslimanima je borba muslimana protiv onih koji ih napadnu, a sami nisu smjeli započinjati kavgu. Kako je onda muslimanska vojska predvođena sultanima, koju ovi nazivaju Turska vojska, mogla osvajati? Kako se može tvrditi da je 1453. Konstantinopolj osvojen? Prema ovom Kur'anskom ajetu muslimani nisu mogli da osvajaju Carigrad-Konstantinopolj. I svako onaj koji misli da se to moglo dešavati, a za sebe drži da je vjernik-musliman, treba da preispita svoj stav u pogledu muslimanskog sprovođenja Allahovih dž.h. naredbi. Ova tvrdnja; o osvajanju Carigrada od strane El. Fatiha, proistekla je od kršćanskih povjesničara, a prihvaćena je i od muslimanskih u proteklom stoljeću, jer su Evropski povjesničari, kroz period kolonizacije muslimanskih država, i muslimanima, uspjeli nametnuti svoju teoriju o formiranju Evropskih država na kršćanstvu, a da je Islam u Evropi, pa dakle, i u Konstantinopolju iz osvajačkih razloga A, zapravo, Konstantinopolj je 1453. godine postao središte-glavni grad Balkanskog Islamskog komonvelta, a kako po kršćanskoj teoriji na Balkanu nije bilo muslimana onda je, po toj teoriji i Carigrad te godine osvajan i dobro im došla ova izmjena glavnih gradova, Carigrada za Edrine. Međutim, treba znati da je, u stvari, Carigradu tada vraćen onaj značaj koji je imao i za vrijeme Bizanta-bio je glavni grad-centar Bizanta, jer je Balkanski Islamski komonvelt-Osmansko carstvo formirano od država koje su bile u ranija vremena u Bizantu, ali sada organizovane u skladu sa šerijetom i hanefiskom pravnom školom. I, u ona ranija vremena zemlje Bizanta bile su organizovane na monoteizmu koji se sukcesivno razvijao kroz Arijanizam do Islama a koji se u Bizantu od polovine VII. stoljeća zahvaljujući Ejubu r.a. prezentovao po Avarskom modelu vladanja. Međutim, i ovu povijesnu istinu, kršćanski povjesničari uspjeli su zanijekati i učenjem uspostaviti Bizant na ortodoksnom kršćanstvu, a da ortodoksnog kršćanstva kao vladajućeg u Bizantu nije bilo sve do XVIII. stoljeća. Za muslimane; koji prihvataju da je El. Fatih sa svojom vojskom osvojio Carigrad razlog je što su Evropski povjesničari zastupali tu tvrdnju i to, kao, dokazivali, a što je muslimanima, sa pozicije fizičke prestiži i odgovaralo. Prihvatajući tvrdnju da su osvajali Carigrad muslimani gube povijesni legitimitet na Carigrad kao autohtoni grad muslimana, a to sve u cilju, osim duhovne još i fizičke prestiži Islama nad kršćanstvom, i time negirajući Kur'anski postulat o nenapadanju i neosvajanju. Prihvatanjem ove tvrdnje o muslimanskom osvajanju Carigrada od strane muslimana, kršćani su ispunili zacrtani cilj u dokazivanju da je i Balkan povijesno bio kršćanski te da su ga Turci osvajali. A ovo sa poviješću nema ama baš nikakvih dodirnih tačaka. Carigrad ili u ranija vremena Konstantinopolj je jedan od najsvjetlijih gradova monoteizma i jedan od prvih gradova na Evropskom tlu u kome se interpolirao Islam na Arijanizam. Arijanizam se i korijenio u Konstantinopolju kao viši stepen Aristoteloalexandrovog monoteističkog vjerskog učenja na kome su monoteisti do Arijanizma održavali vlast. U Konstantinopolju će Justinijan kao car Bizanta koji je svoje vladanje uspostavljao na Arijanizmu početkom petog stoljeća početi sa izgradnjom najsvjetlijeg monoteističkog Arijanskog hrama. Kada se nakon Muhamedove a.s. smrti na Arijanizam nadgradio Islam zahvaljujući Ejubu. r.a. Aja Sofija kao najsvjetlija Arijanska-monoteistička bogomolja u VII. stoljeću postaće najsvjetlija džamija, jer će u kontinuitetu kao hram Arijanizma koji je bio monoteizam, a napravljena u VI. Stoljeću, postati džamija Islama koji je kruna monoteizma. U muslimanskim krugovima osvajanje Carigrada od El. Fatiha potenciraju i muslimani koji u nekim situacijama daju veći značaj hadisu nego Kur'anskoj činjenici. To su one grupe muslimana koje su prihvatile kršćansku konstrukciju o muslimanskom osvajanju Carigrada i ne upuštajući se u podrobno izučavanje povijesti, a za račun nekog prestiža pa i fizičkog, muslimana nad kršćanima, prihvataju činjenice koje se ni po kom Islamskom osnovu ne mogu prihvatiti. I još, kada se to predoči u knjigu, onda oni koji samo čitaju a ne analiziraju drže da je povijesna konstrukcija istinita činjenica i time dovode sebe u laž, a samim prihvatanjem takve konstrukcije za istinu sebe dovode u neznalice. U tu svrhu koriste i jedan hadis Muhamed a.s.koji glasi u smislu: Blagoslovljena će biti ona vojska, a i njihov vojskovođa koji osvoje Konstantinopolj. I, takvim, taman dobro dođe kršćanska konstrukcija o Fatihovom osvajanju Konstantinopolja čime oni likuju kako je Muhamed a.s. u ovoj situiaciji pokazao svoju vidovitost i kao prije 700-800 godina predvidio muslimansko osvajanje Konstantinopolja. I tako, za njih, je blagoslovljen Fatih i njegova muslimanska vojska. A opet za one druge koji se drže Kur'ana časnog i znaju da muslimani nisu smjeli osvajati, ali vjerujući u kršćansku konstrukciju o osvajanju Konstantinopolja, upućuju kritike Turcima i tako potvrđuju povijesnu konstrukciju o Turskom osvajanju Konstantinopolja kao istinitu povijesnu činjenicu. Prije svega, osvajanje Carigrada po Kur'anu, aje 190. sura II. nije moglo biti. Pa od kuda da muslimani prihvataju nešto što se ne može prihvatiti, jer to Allah isključuje? Ili kako se može Kur'ansko aje podrediti hadisu ? Treba znati da je ovaj hadis nastao u vremenu nakon objave sure ''Rum''-XXX, a prije nego će Bizantijci monoteisti pobijediti perzijske idolopoklonike koji su 616. godine osvojili, između ostalih gradova Bizanta, i Konstantinopolj. Monoteisti će 623. i konačno 625.godine pobjediti idolopoklonike i po Kur'anu: XXX. 4. vjernici su tada obradovani. Bizantijce je tada predvodio Heraklij. Ko su ti Kur'anski vjernici? Mogu li oni biti svetotrojni idolopoklonici-kršćani ? Ne mogu ! Pa, ko su onda oni i po Kur'anu časnom-pobjednici? Kada se ne zna povijest onda se za odgovor i dobijala konstrukcija. A Kur'anski pobjednici iz ovog ajeta su Arijevci-monoteisti koje su zahvaljujući lošoj interpretaciji povijesti, od strane povjesničara i Kur'anski analitičari, svrstali u kršćane a da to povijesni nije bilo, a niti moglo biti. I zato, novi muslimanski povjesničari pišu o osvajanju Konstantinopolja od strane El.Fatiha. Dakle, kršćanski povjesničari uspjeli su i muslimanima nametnuti i tvrdnju da su Bizantijci u tom periodu bili kršćani, te da je i Heraklij kršćanin i kako u vrijeme bitke u Konstantinopolju nije bilo muslimanima-islamita onda su analitičari Kur'ana, a islamiti, ovu pobjedu Bizantijaca, kada su vjernici, po časnom Kur'anu, bili doista obradovani, a među njima sigurno i Muhamed a.s. prenijeli u period cca. 800 godina kasnije kada je Carigrad po tvrdnjama evropskih povjesničara osvojen od El. Fatiha i tu lažnu povijesnu tvrdnju prihvatili i muslimani i dovode je u kontekst hadisa što je za nepovjerovati. Doista, u tom periodu bitku nisu izvojevali muslimani-islamiti, jer ih tamo nije bilo, ali jesu Bizantijci monoteisti-muslimani pod komandom Heraklija. I kako je tada Konstantinopolj ponovo vraćen monoteistima, vjernici su obradovani, a monoteistička vojska pod komandom Heraklija je blagoslovljena. Pa kako neće biti, jer će Konsatantinopolj, za izvjesno vrijeme, odmah nakon Objave postati najsvjetliji grad islama-Islambul, a sve zahvaljujući tome da je temeljen na monoteizmu i što je u njemu djelovao Ejub r.a. kao veliki islamolog i suvremenik i prijatelj Muhamed a.s. umro 674. godine u Islambulu gdje su mu u zahvalnost na promicanju islama muslimani sagradili turbe. I zašto bi Konstantinopolj El. Fatih osvajao kada je on bio muslimanski grad. Sve zemlje koje su formirane u Balkanski Islamski komonvelt-Osmansko carstvo bile su i do formiranja Komonvelta Islamske zemlje, jer je Islam kroz Avarski period vladanja u ovim zemljama bio državotvorna vjera i zato nije bilo nikakvog osvajanja od strane Turaka. Turci su samo bili inicijatori i organizatori Balkanskog islamskog komonvelta jer je muslimanima Balkana iskazana prijetnja od evropskih katolika o njihovom progonjenju, kao što je to urađeno u Zapadnoj, Srednjoj i Sjevernoj Evropi. Poznato je da su na Pirinejskom poluostrvu od VII. stoljeća pa do konca XV. stoljeća vladali autohtoni pirinejski muslimani. A na pitanje; od kuda Islam na Pirinejima ? Onda bi od konstruktora povijesti, slijedio odgovor; da su Španiju osvajali Arapi!? A to je po toj kršćanskoj školi povijesti; ''Evropa je kršćanski kontinent''. Međutim, Islam na Pirinejima, kao i svuda u svijetu je bio samo nadgradnja ranijeg monoteizma na kome se održavala vlast, a to proizlazi iz Sure XVIII. i 83-110. Isto vladanje, kao na Pirinejima, bilo je svuda u Evropi pa i u Bosni, ali je to kroz povijest, zbog kršćanske osnove na kojoj su zasnivali svoje stavove, konstrukcijama drugačije prezentovano, a na način da Islama nije ni bilo u Evropi, a da je u Bosni od XV. stoljeća Turskim osvajanjem. Za Islam u Španiji i Mediteranu vlada teorija da se Islam u ovim enklavama instalirao zahvaljujući osvajanjima Arapa, a za Balkan, da je osvajan od Turaka, a za Srednju, Sjevernu i Zapadnu Evropu u kojima su živjeli muslimani i uspostavljali Islamsku vlast po Avarskom modelu, prije kršćanskog rušenja ove vlasti, nemaju sličnu teoriju o osvajanju, a niti bilo koju drugu u tom kontekstu, jer su sve tragove Islama, iz ovih dijelova Evrope, uspjeli, u većim relacijama, da prikriju i da formiraju tvrdnju da je ovaj dio Evrope od početka nove Ere bio formiran na kršćanskoj vlasti. Za Hrvatsku i Srbiju i učimo da su bile u Islamskom komonveltu-Osmansko carstvo, ali kada su postale kršćanske sve tragove Islama su zatirali i imaju teoriju da su obje države i u stara vremena bil organizovane na kršćanstvu, a da su osvajanjem od Turaka podpadale pod islamsko vladanje. A Turci ništa nisu osvajali nego su se narodi balkanskih država i Mađarske udruživali u zajedničku državu, kako bi lakše mogli odoljevati nasrtajima katolika Evrope i njihovim nastojanjima progona autohtonih evropskih muslimana sa njihovih vječnih ognjišta i pretvaranje Balkanskih zemalja u kršćanske zemlje. A koji bi odgovor bio na pitanje: Kako i na koji način, sa socopovijesnog aspekta, se moglo dešavati, to, organizovanje evropskih država na kršćanstvu od samog početka nove ere, kada su sve Evropske države, do tada, uspostavljle svoje vladanje na monoteizmu koju je vladavinu povijesno utemeljio Aleksandar Veliki, te kako se, uopće, na vladarskom monoteizam moglo korijeniti Svetotrojno vjersko vladanje, a da to bude bez fizičke prisile.? Takođe, treba uzeti u obzir i činjenicu da ni Svetotrojno vjersko učenje, koje nije monoteističkog karaktera, jer se njime čovjek ostvaruje kao Apsolut, nije učenje koje datira od početka nove Ere, nego tek od polovine IV. stoljeća kada ga kao vjersko učenje definiše Gregorije Nazijanski pa kako se onda vladarski period u Evropi, od nove Ere do polovine IV. stoljeća, mogao zasnivati na kršćanstvu? Apsurd! Dakle, kršćanstvo se tek od IV.stoljeća temelji na Svetotrojnom učenju na kome se mogla organizovati vlast. Te iz tog razloga evropske države nisu mogle ni biti organizovane na kršćanstvu. Plasirana je tvrdnja da su u ovim dijelovima Evrope, kroz srednja stoljeća, osim katolika, živjeli tamo neki patareni, katari, alibigenezi, hugenoti, husiti, vizigoti i drugi koji su svojim dvojnim kršćanskim učenjem ometali katolike u njihovom vjerskom učenju i zato su ih progonili, mučili, ubijali na najsvirepije načine i to pod izgovorom; da ih Bog Isus kažnjava jer ga oni ne priznaju kao Boga? A sada logično poitanje: Ako su, prema kršćanskim povjesničarima, u tim vremenskim periodima srednjih stoljeća, evropski kršćani imali vlast, zašto bi na najsvirepije načine eliminisali one koji nisu iste vjerske orjentacije i po njima nisu imali nikakvog upliva na vlast? A, isto tako, povijest je zabilježila da su se svi oni, koji su ostajali u svojoj zemlji morali pokatoličiti i sada je Evropa puna prevjerenih muslimana u katolike. Pokatoličavanje i svirepa ubistva muslimana naročito je bilo izraženo u Njemačkoj , Francuskoj, Engleskoj, Irskoj, Češkoj, Madžarskoj, Italiji, pa i u Hrvatskoj. Sve paljevine na lomačama, kroz srednja stoljeća, bile su nad muslimanima i muslimankama, koji su za katolike bili krivovjernici, a da ih ne bi nazivali muslimanima, jer bi time potvrdili činjenicu da su evropske države građene na monoteizmu i kroz Avarski sistem na Islamu, onda su im izmišljali pogrdne nazive : patareni, katari, hugenoti, alibigenezi, husiti, i najčešće heretici što je i logično s katoličkog vjerskog aspekta. Muslimani Evrope iz tog perioda nisu nosili orijentalna imena, jer su bili Evropljani i imena su bila iz njihovog jezika-narodna imena, a ne orijentalna i zato ovi koji sada ispituju sva ta zvjerstva koja su katolici radili prema muslimanima, koristeći crkvenu arhivu, samo zbog imena stradalnika i tvrdnje da muslimani nose isključivo orijentalna imena ne doživljavaju ih kao muslimane nego, onako, kako su ih katolici nazivali-hereticima. Kada se izmijenila vladarska, i time religiozna slika Evrope, onda se revnosno radilo na zatiranju tragova muslimanskog življenja u ovim zemljamama Evrope, da bi vrijedila tvrdnja da je Evropa isključivo nastala na kršćanstvu te iz tih razloga da je Evropa kršćanski kontinent, a to tako nije povijesno. Ipak, tragovi islama u Evropi su itekako prisutni i ja sam ih nešto ranije naveo. Vrlo je indikativno , i to, da Njemački i još neki evropski narodi u svojoj radno-kulturnoj tradiciji nose pečat poslušnosti: podređenog nadređenim. Ta osobina mogla bi se povezati i prenijeti u peiod srednjih stoljeća kada su muslimani Evrope preživljavali najgore moguće torture od strane katolika. Prevjereni muslimani koji su ostali pod kršćanskim vladanjem, pa tako i u Njemačkoj, u početku su bili izloženi teškom fizičkom radu-kuluku kod kršćana. Morali su raditi bez pogovora, jer u slučaju bilo kakve pogovora išla je glava sa ramena, ali uz grozna mučenja. Iz tog razloga, kod Njemačkog, ali i još nekih evropskih naroda gdje je ilo najviše pokrštavanja, ostala je, do dana današnjeg, kao segment njihove kulture rada; ''poslušnost bez pogovora''; podređenog, nadređenim. Na isti način, kao što ništa nije osvajano od strane muslimana u Evropi, ni Bosna nije osvojena tamo neke 1463. godine, a niti okupirana od Turske islamske vojske, jer je Bosna i tada bila sa većinski muslimanskim žiteljima, jer njeni žitelji, koje su u raznim kršćanskim dokumentima nazivani; patareni ili katari, a onda od naših komšija kasnije nazvanim bogumilima, ili pak krstjanima su bili muslimani, ali iz razloga uklapanja u kršćansku povijesnu školu, onda su i pravljene konstrukcije o Bosanskim muslimanima kao dualističkim vjernicima isto kao i u Evropi. Muslimanska vojska nije mogla činiti osvajanja, jer Kur'an to imperativno isključuje, ali je zato, tih godina, konačno organizovana od islamskog stanovništva Balkana da zaštiti muslimanske narode Balkana od nakana evropskih katolika koji od kraja XII. stoljeća nastoje prognati muslimansko stanovništvo evropskih država pa tako i Balkana. Period kada su kršćani najviše agitovali i vršili pripreme upada na Balkan je vrijeme kada je kao papa stolovao Enea Silvio Piccolomini –Pio II, a to je polovina XV.stoljeća. Na Kongresu svojih kardinala u Mantovi 1459. donieli su odluku da se krene u progon muslimana Balkana koje su kršćani-katolici tada pogrdno nazivali hereticima. I tada su i počele pripreme katolika za osvajanje muslimanske Bosne, a sam papa Pio tražio je da bude čelnik te vojne. Zamislite, koji apsurd i licemjerstvo ? U katoličkoj literaturi koju, i nama, preko Lovrenovića proturaju nazivaju ga; papom humanistom. Kršćani uzimaju da je 1463. godina, godinaTurskog osvajanja Bosne. Ovu godinu uzeli su za godinu osvajanja Bosne, jer je te godine sultan El. Fatih izdao Bosanskim franjevcima poznatu Ahdnamu. Novonastalu situaciju sa Bosnom, koja se u odnosu na raniji Avarski period organiziovanja preko Rimskog carstva, sada kroz šerijet i Hanefijsku pravnu školu organizuje u novu Islamsku zajednicu država u kojoj su Južna Austrija, Mađarska i Hrvatska i sve zemlje Balkana, kršćani, od kojih preuzimaju i Bošnjaci, obrazlažu Turskim osvajanjem i to Srbije od strane Murat-hana, Bosne od strane sultana Fatiha, a Hrvatske i Mađarske od strane Sulejmana Veličanstvenog. Tačno je da je 1463.godine muslimanska vojska Balkanskih zemalja došla u Bosnu i da je muslimansku vojsku predvodio padišah Mehmed el. Fatih. Ali, ona nije bila Turska osvajačka vojska nego legitimna vojska muslimana Balkana sastavljena i od Bosanskog najmnogoljudnijeg naroda, njenih Bošnjaka muslimana, a koja je trebala da da do znanja papi, njegovim kardinalima i kraljevima da ima vojska koja može Bosnu da brani i koja će za sva sljedeća stoljeća biti brana prodiranja katolika na Balkan u cilju očuvanja svojih ognjišta i muslimanskog dostojanstva Balkanskih muslimana. Nešto ranije, koncem XIV. Stoljeća, u periodu kada evropski katolici ruše jednu po jednu evropsku državu uspostavljenu na Avarizmu, a prije nego će Islamska vojska sa Fatihom doći u Bosnu, Turska je sa ostalim Balkanskim muslimanskim zemljama formirala jednu novu zajednica islamskih zemalja Balkana-Osmansko carstvo u koje će biti uključene; Bosna, Hrvatska ali i Mađarska kao zemlje muslimana, a koje će 3 stoljeća poslije udruživanja egzistirati kao zajednica muslimana i biti trn u oku katoličkom vođstvu Evropskih država koje su netom prije jedno do dva stoljeća na sili uspostavili katoličko vladanje u tim državama. Ova zajednica muslimana održavala se do tri stoljeća i za vrijeme trajanja imala je u svakom pogledu veliki uticaj na zaštiti Balkanskih muslimana i njihovih dobara. Raspad ove zajednice započeo je 1683. godine kada su Mađarska, Slovenija, Južna Austrija i Hrvatska podpale pod katoličko vladanje, a onda 1878.godine okupacijom Bosne od Austrougarske i na kraju dok nije postepeno dokinuta Balkanskim ratovima, ali i Prvim svjetskim ratom, kada su na teritorijama muslimanskih država ovog komonvelta formirane pravoslavne države od Srbije, Crne Gore, Makedonije , Bugarske do Grčke i drugih. Zajednica Balkanskih muslimanskih država-Osmansko carstvo, imala je sve državne prerogative, pa je formirala i svoju vojsku koju je činilo vojno sposobno muslimansko stanovništvo ovih Balkanskih zemalja, a zadaća te vojske bila je zaštita muslimanskog stanovništva Balkana, ali i susjednih muslimanskih zemalja i nikako, i nikakva osvajanja. Vojska je formirana timarskim sistemom organizovanja, a muslimani Bosne će tada, iz praktičkih razloga, zbog lakšeg regrutovanja muslimana i plaćanja đizije kršćana, početi djeci diti orijentalna imena, a narodna imena ostaju bosanskim kršćanima. Uočljivo je da su, većinski, prezimena muslimana prije ovog perioda sa narodnom osnovom, a prema imenima očeva na osnovu kojih su i familije dobijale prezime: Marković, Filipović, Radmanović, Pavlović, Aleksić, Milošević i druga. Poslije, kada se kod Bošnjaka ustaljuju orijentalna imena prezimena će nositi orijentalnu osnovu: Mašići, Hodžići, Hafizovići, Omerovići, Suljići, Hamidovići itd. Kada su katolici u drugoj polovini XVII. stoljeća prognali muslimansko stanovništvo Bavarske i Beč uzeli pod svoju upravu, Balkanska muslimanska vojska je 1683. pokušala da vrati Beč njegovom prognanom muslimanskom stanovništvu. To nisu uspjeli i tada nastaje preokret. Kršćani kreću u protivofanzivu i u tom periodu islamsko stanovništvo tih pokrajina bježi ispred kršćana u južne islamske zemlje među kojima i Bosnu, a sve iz razloga da ne dožive sudbinu muslimana srednjoevropskih zemalja koji su svirepo ubijani, paljeni na lomačama i katoličeni. Od kuda, gore, u tim zemljama islamsko stanovništvo? Je su li i njih Turci islamizirali? Na ova pitanja ne tražim odgovor, nego samo pitam ? Niko njih nije islamizirao i oni su monoteisti iz ranih vladarskih perioda Monoteizma, a o njima kroz Avarizam govori i Kronštajner.koji je onomastički ustanovio da je još u VIII. stoljeću u južnoj Austriji bilo avarskoislamsko vladanje. Dakle, Beč nije osvajan nego je to bio muslimanski pokušaj vraćanje Beča njegovom prognanom Njemačkom muslimanskom stanovništvu. I to tako nismo učeni, a tako se dešavalo. Dokaz za ovu tvrdnju je i munara džamije uz crkvu S.Katarine u Beču, za koju Bečlije katolici kažu da su je napravili u čast pobjede nad Turcima. A zapravo munara je ostala kao svjedočanstvo da je na tom mjestu bila džamija starih žitelja Bečlija muslimana, koje su katolici prognali, a glavni dio džamije pretvorili u crkvu a munara ostala da svjedoči istinu da su muslimani živjeli u Beču. U svom Putopisu koga je Evlija pisao od 1660-1664. godine, vojujući na ovim dijelovima Balkana, a u prijevodu H. Šabanovića, na strani 244 piše: '' U staro doba bila je u rukama ovog Zrinskog Aleksandrova kruna. Ali je austrijski ćesar iz pohlepe za ovom krunom navalio na Zrinjskog i oteo mu je iz ruku. Ako bog da,opisaću kako sam u gradu Beču vidio ovu krunu.'' U ovom tekstu su dvije veoma interesantne tvrdnje, a to su: Prva: Da je Hrvatski ban N. Zrinjskini bio nosilac Aleksandrove krune. Mi o toj kruni ne znamo ništa, a mislimo da znamo povijest ! ? Međutim, vraćajući se na tvrdnju da je Alexandar Veliki uspostavljao monoteističko vladanje on je uspostavio i sistem po kome su birani velmože, a njihov legalitet i legitimitet bila je potvrda njegova-Alexandrova kruna koju je trebao da nosi birani velmoža. I drugo: Evlija piše da će nas obavjestiti kako je u Beču vidio ovu krunu. Treba znati da je Evlija u tom periodu obilazio samo teritorije u kojima je bila muslimanska vlast, pa iz ovog proizlazi da je i Beč tih godina bio pod muslimanskom vlašću, a tako se nije moglo dešavati a da i Bečko stanovništvo nije bilo većinski islamske provenijencije. Evlija je pisao dnevnik 1660.-64.godine i kako je Beč, u tom vremenu, bio pod muslimanskom vlašću on je mogao da pohodi Beč, a već 1683. godine muslimani imaju pokušaj povratka Beča. Znači, u ovom razmaku od 23 godine kršćani su uspjeli osvojiti Beč i prognati njegovo muslimansko stanovništvo i zato je muslimanska vojska 1683. godine pokušala Beč vratiti njegovom prognanom stanovništvu. Iz ove Evlijine tvrdnje bitan je i slijedeći zaključak: A to je; da je u XVII. stoljeću N. Zrinjski nosilac Alexandrove krune. Krunu je uspostavio Alexandar u IV. stoljeću p.n.e. Dakle, 21 stoljeće u Evropskim državama vladari uređuju svoje države po Alexandrovom principu, a države formirane po ovom principu su monoteističke i nikako kršćanske. Sura; XXII.39. ''Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini-a Allah je, doista, kadar da ih pomogne''. Ovim ajetom dopuštena je odbrana svima onima koji su napadnuti, jer im se time nasilje čini i Allah će pomoći one koji su napadnuti. Takođe, ovim ajetom je potvrđen imperativ da muslimani ne smiju prvi otpočinjati kavgu-napadati, jer se napadnutim čini nasilje. Isto tako, ovim ajetom potvrđuje se činjenica da Islam nije religija koja se uspostavlja na sili, a niti je moglo doći do uspostavljanja država na muslimanskom osvajanju. Pa kako je onda moguće da su muslimani osvajali? Tamo, u tim krajevima gdje su muslimani, od strane kršćanskih povjesničara proglašeni kao osvajači živio je muslimanski narod koji je trebao zaštitu za održanje života i vatana i zato su se muslimani Balkana uključili u Islamski komonvelt organizovan od Turske porodice Osmanovića, a kako je to bio novi oblik islamskog vladanja, u odnosu na predhodni, onda su to katolički hisoričari obrazložili Turskim osvajanjem. Kako muslimanima nije dozvoljeno osvajanje oni su svoju egzistenciju ostvarivali odbrambenom strategijom i zato svuda tamo gdje su živjeli muslimani i danas se uočavaju fortifikacijski objekti-utvrđenja koja su oni pravili i koristili. Npr. u Francuskoj: http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel Za one koji razmišljaju lahko je uočljivo da je koncepcija tih objekata od položaja do korišćenja svuda sa monoteističkom-islamskom naznakom, a da su prepravljanja i koje-kakvi građevinski zahvati na njima rađeni nakon progona muslimana. Sura; II. 191. '' I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte!- Neka takva kazna bude za nevjernike.'' Kako su muslimani iz evropskih zemalja neprestano progonjeni neki su imali plan da i oni, kada dođu u muslimanske zemlje, progone kršćane iz zemalja u koje su došli pa i iz zemalja Balkanskog islamskog komonvelta, ali im je to osporeno ovim ajetom. Dakle, muslimani Balkana nisu mogli progoniti svoje komšije kršćane iz razloga što su muslimane, kršćani, progonili iz Češke, Njemačke, Hrvatske i drugih evropskih zemalja. Imperativ je :''...i progonite ih odande odakle su oni vas prognali...'' Zato je u zemljama Balkana, gdje su muslimani održavali vlast, oduvijek bio zastupljen multinaconalizam kao i multireligioznost dok to nije bio slučaj u Evropskim zemljama u kojima su katolici uspostavili svoju vlast. Muslimani tih zemalja su ubijani, progonjeni, a oni koji su ostali morali su se prevjeriti. Da su kojim slučajem u Bosni, kršćani, u nekom ranijem periodu održavali vlast, Bošnjaka u Bosni nebi ni bilo, isto kao što nema starih Hrvata muslimana u Hrvatskoj, jer su iz Hrvatske evropski katolici sa domaćim katolicima prognali Hrvate muslimane, a one koji su ostali, a najviše žene sa djecom, pokrstili i sada su to katolici. Isti je slučaj i sa Srbijom. U Beogradskom pašaluku nema starih Srba muslimana jer su 1862. godine morali napustiti svoj vatan, jer je to bio dogovor velikih sila i Porte. Stari narod Srbije-njeni graditelji morali su napustiti Srbiju i danas su najviše skoncentrisani u Istanbulu i ima ih oko dva miliona i znaju i sada da su Srbi muslimani. Treba prihvatiti činjenicu da su stari žitelji Srbije, oni koji su Srbiju gradili bili narodno-nacionalno Srbi, a duhovno muslimani. I nikada oni nisu bili u pravoslavlju. Ovi današnji Srbi su pravoslavci, ali forsirajući nacionalno Srbin kroz pravoslavlje, napravljena je identičnost između Srbin i pravoslavac tako da mnogi Bošnjaci kroz pojam Srbin identifikuje i pravoslavac, a to nije tako. Danas i za Hrvata vrijedi ista priča, ali samo što kroz pojam Hrvat, Bošnjak doživljava katolika, a to nije tako jer su prije 1683. godine u Hrvatskoj bili većinski Hrvati muslimani. Sandžak i Kosovo i Jugoistočna Srbija su ubačeni u sastav Srbije nakon Balkanskih ratova i zato je u njema i danas dominantno muslimansko stanovništvo, jer nije bilo u većim razmjerama progona autohtonog muslimanskog stanovništva ovih krajeva, u periodu, kada je podpadalo pod pravoslavnu Srbiju. Bosanski katolici, sami, bez pomoći Evropskih katolika nisu mogli progoniti Bošnake muslimane jer su Bošnjaci oduvjek bili brojniji, a onda kada im je 1459. godine ozbiljno zaprijećeno od strane pape Pija II oni su se već sa ostalim muslimanima Balkana bili udruženi u Balkanski Islamski komonvelt, organizovali sebi vojsku koja im je bila garant njihovom opstanku u svojoj državi koju su od početka samii gradili na monoteizmu. I zato tvrdim; Da je Bošnjačka življena povijest blistava, jer su kroz prve epohe razvoja Evropske civilizacije uspjeli održavati svoju vlast na monoteističkom učenju kroz organizovanost u rimskom monoteističkom carstvu, a da su počevši od XIV. stoljeća organizujući se se kroz Islamki komonvelt-Osmansko carstvo uspjeli se odhrvati katoličkim nasrtajima i ostati na svom prvom vjerskom učenju Monoteizmu koga su sukcesivno nadgrađivali do Islama i na taj način uređivali svoju Bosnu. Poklekli su 1878. ali ostali su svoji na svome. I zato su Bošnjaci i etnički najautohtoniji narod Evrope, jer svoje religijsko monoteističko stajalište nisu mijenjali za neko drugo, različito od monoteističkog i sve kroz vremenski period od dva milenija, nego su samo imali njegovu nadgradnju da bi i danas većinski duhovno bili monoteisti-islamiti.

14.01.2016.

IRINEJEVE FLOSKULE O SRPSKOJ DRŽAVI U BOSNI

Srpskopravoslavni patrijar Irinej dao je intervju za novinu ''Sputnik Na pitanje novinara: ''Хоћете ли ићи на прославу Дана РС и зашто неким људима смета што је тај дан на Светог Стефана?'' — То се сви питају, па се и ја питам. Република Српска де факто постоји, и то постоји легално и легитимно. Обичај је да држава има свој дан. Они су неком случајношћу изабрали тај дан и ја не видим разлог, сем да нађу начин да могу да приговарају нешто једној историјској чињеници и ономе што де факто постоји. Ићи ћу тог дана на прославу. ''Tо је држава српскога народа. Па ако може председник Турске да каже да је Призрен њихов град и да га неки други својатају као свој, зар не може српска влада и сваки Србин из србије да дође у републику српскога народа ''Сећам се једног бившег Србина који је постао муслиман, тамо код Црне Реке. Честит човек. Док је патријарх Павле био епископ рашко-призренски упознао га је и после много дана он каже владици Павлу: немојте ни мени веровати, јер кад једанпут промените капу, свака пасује.'' Kao Bosanac-Bošnjak, nisam mogao biti ravnodušan na izrečeno od strane patrijarha a za Bosnu i sve ono čega se tiče Bosne, i proslave, koju su najavili iz R.S. a povodom obilježavanja 9. Januara kao Dana te paradržavne tvorevine. Prije svega, moram napomenuti da je za dan te genocidne tvorevine odabran dan kada su pravoslavci Bosne, koji se od prije 100-tinjak godina posrbiše, a koji su imali legitimitet, kao poslanici, tih istih, na prvim parlamentarnim izborima za Skupštinu Republike B i H, a ne za njen neki podskup-pravoslavni dio, na Palama organizovali svoj skup koji nije bio legalan i donijeli odluku o proglašenju svih dijelova Bosne u kojima su do tada proglasili svoje srbske nelegalne općine, jer ih nije potvrdila Skupština BiH, kao Srpsku državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, od samog početka stvaranja ove tzv. Republike Srpske , njeni protagonisti to su činili na nelegalan način, a u kasnijim dešavanjma to će eskalirati u najgori ekstremozam prema Bošnjacima i ostalim nesrbima, koji su živjeli u gradovima i sredinama gdje su pravoslavci Bosne proglašavali srpske autonomne pokrajine. Bošnjaci su progonjeni sa svojih ognjišta iz države koja je bila njihova i koju su kroz povijest njihovi predci stvarali. I još pod činjenicom da se to dešavalo u međunarodno priznatoj državi i na genocidu kada se i pod vidom sukoba naroda, to, po međunarodnom pravu nije moglo dešavati. I, čudi me da organi gonjenja, koji su nadležni za procesuiranje onih koji su počinili zlodjela, da i sve one koji su donijeli odluku o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine nisu procesuirani osim njenih dva tri čelnika. Dakle, svi oni koji su donijeli takvu odluka moraju biti procesuirani, jer je iz takve odluke proistekao sukob i sve ono najgore što su preživjeli narodi Bosne, a pogotovo oni prema kojima je ovaj horor bio i usmjeren, a to su Bošnjaci. Povijesno, Bošnjaci muslimani su graditelji Bosne i oni su je gradili milenije, jer su bili brojniji i na toj osnovi oni su mogli da uspostavljaju svoju vlast, a kako je Bosna do 1878. godine bila u sastavu Islamskog komonvelta-Osmanske države njen najmnogobrojniji narod bio je islamske provenijence i iz toga slijedilo je da je svoju državu organizovao na Islamu. To su fakti i povijesne činjenice koje se ne mogu dovoditi u pitanje, osim u slučaju povijesnih konstrukcija. Da napomenem da su u Bosni živjeli i Bosanci pravoslavci, kao i Bosanci katolici, koji su u sredinama u kojima su bili brojniji organizovali svoju narodnovjersku vlast i shodno Bibliji usaglašavali svoje ponašanje. Imali su svoje predpostavljene organe zasnovane na Bibliji koji su rješavali njihove međusobne odnose; od ženidbe i udaje do ubistava, pljačke i ostalih konflikata koji su proisticali između ljudi ovih provenijencija. Državi su morali plaćati điziju-ratni porez, jer su bili oslobođeni obaveza odbrane, a za odnose sa muslimanima bili su nadležni državni organi određeni prema šerijetu. Prema šerijetu vlasništvo nad ziratnom zemljom i njenim bogatstvima-šume, rude i drugo, nije mogao imati pojedinac i zemlja je bila državna svojina. Za Osmanskog perioda, a u skladu sa timarskim sistemom organizovanja, muslimani su dobijali zemlju koju su koristili za obrađivanje. Od nje su se izdržavali, ali su iz tih razloga bili obavezni, u slučajevima potrebe odbrane ili pomoći muslimanima okruženja, ići u rat pod uslovom da su sebi sami obezbjeđivali oružje i ostalu neophodnu opremu koja je bila neophodana u uslovima rata. Na dobijenim imanjima muslimana radili su i kršćani koji su radom na ovim imanjima obezbjeđivali sebi egzistenciju, ali imali i obaveze prema timarniku čiju su zemlju obrađivali. Prema odredbama šerijeta, nemuslimani nisu imali obavezu ići u rat, jer nije to bila njihova zemlja, a niti vlast i s tog aspekta nisu morali ratovati i gubiti živote. Nakon 1878. godine kada nadležnost nad Bosnom dobija Austrougarska, ona Bosnu uspostavlja na narodnim-nacionalnim principima, a na sistemu ustavotvorne skupštine. Kako su u tom periodu u Bosni živjeli: muslimani, katolici, pravoslavci i svi kao Bošnjaci, te u manjem broju i Jevreji, Austrougarska je nastojala da od ovih konfesionalnih različitosti stvori jednu naciju koja bi bila temelj dalje Bosanske egzistencije. Međutim, naciošovinističke ideje Hrvata iz Hrvatske i Srba iz Srbije i njihove aspiracije na Bosnu kao teritoriju koju su i jedni i drugi, kao, prema povijesnim dokumentima svojatali svojom, oni su prema konfesijama katoličkoj i pravoslavnoj uspjeli bosanske katolike preimenovatiu u narodno Hrvate, a bosanske pravoslavce u narodno Srbe. Od tada u Bosni kao njeni nacionalni državotvorni narodi postadoše Hrvati i Srbi. Tada počinje i dehistorizacija Bošnjaka muslimana kojie jedni interpoliraju u Hrvate, a drugi u Srbe, a Bošnjaci jedini ostali privrženi svom državnopovijesnom identitetu i Bosnu definisali, u povijesnom statusu, kao državu formiranu kao poseban historijski prostor u odnosu na Srbiju i Hrvatsku. Nakon prvog svjetskog rata i stvaranja države SHS sve je krenlo naopako za Bosnu i njene utemeljitelje bosanske muslimane-Bošnjake.Takvo stanje trajalo je kroz obje Jugoslavije da bi eskaliralo tokom 90.-tih kada i jedni i drugi potpomognuti svojim sunarodnicima iz komšijskih država žele teritorije Bosne pripojiti ''svojim'' matičnim državama. I tako iz neznanja i lažne povijesti počeli su rušiti i rastakati svoju sopstvenu državu. A, Bošnjaci muslimani ponovo je, kao i uvijek kroz njeno stvaranje brane, jer su napadnuti i u sukobime i ne pomišljaju da negiraju bosanskim pravoslavcima i katolicima da je Bosna i njihova država i pitaju se od kuda takav odnos čovjeka prema svojoj rodnoj grudi i zemlji u kojoj su stasali kao potomci starih bosanskih katolika i pravoslavaca? A, odgovor je: Povijest Bosne je lažirana. I sve dok narodi Bosne ne dođu do spoznaje, o tome, da je povijest Bosne lažirana, oni koji je doživljavaju na laži i dalje će je rastakati. Ovaj dio teksta o povijesti Bosne je samo iz razloga da patrijarhu Irineju odgovorim na onu njegovu tvrdnju da je, kako on veli, R.S. država srpskog naroda i kako je to historijska činjenica. Kako sam već napisao pravoslavci Bosne, koji se sada zovu Srbi, nikada nisu vladali Bosnom i vazda su to bili Bošnjaci, te Irinejeva tvrdnja nije na poviesnoj činjenici i ona, povijesti što se tiče, je izmišljotina. Kako je sve što je bilo juče povijest, tako se može i prihvatiti njegova tvrdnja kao historijska činjenica, ali ne kao daleko povijesna činjenica, nego činjenica kako je ta njegova srpska država nastala na najgori mogući način kojim se mogla stvoriti jedna takva tvorevina. Stvorena je na način progona i ubijanja onog njenog naroda koji ju je stoljećima stvarao i kada je trebalo branio, od progonitelja, i da bi tu istu državu ostavio u amanet svojim pokoljenjima. .Bošnjački život u dijelu Bosne koji je sada Republika Srpska je prekinut kada su pravoslavci Bosne podržavani od JNA, koja je u tim devedesetim godinama postala isključivo srpska, na najbrutalniji način ostavrivali ciljeve koje su, na nelegalan i secesenionistički način, 9. Januara 1992. godine proklamovali njihovi poslanici izabrani za Skupštinu BiH , a ne za imaginarnu i nelegalnu Skupštinu srpskog naroda BiH. Kako je Irinej nosilac najviše titule pravoslavne crkve Srbije i kako prema svim načelima crkve treba da je na putu istine onda bi, prema crkvenim moralnim normama, morao biti na istini, a to je da Republika Srpska nije država Srba, nego samo trenutno jedan podskup države Bosne sa većinskim pravoslavcima Srbima, jer su ostale ubijali i prognali. A, to što se tako naziva, zapravo što u nazivu nosi pridjev srpska, je iz ucjene i razloga prekida ratnih sukoba i nikako nekog ranijeg povijesnog statusa, te da je 9.januara 1992. godine ona na nelegalan način, od skupštinskih odmetnika BiH pravoslavaca, nazvana Srpska Republika BiH. Kada je u pitanju Prizren i kako Irinej veli: ''Pa ako može predsednik Turske da kaže da je Prizren njihov grad i da ga neki drugi svojataju kao svoj, zar ne može srpska vlada i svaki Srbin iz Srbije da dođe u Republiku srpskoga naroda?" Za Irinejevu tvrdnju da predsjednik Turske Prizren naziva njihovim gradom, nemam komentar, osim da je njegov razvoj u ekonomskom smislu i započeo ulaskom Srbije, ali kao muslimanska država, u Islamski komonvelt-Otomansko carstvo te da je to bila u to vrijeme država i Turaka. Za Prizren, oni ''.. neki drugi'', kako Irinej veli, mogu da kažu da je njihov grad-da ga svojataju, jer nikada i nije bio nekog drugog osim onog naroda koji ga je i temeljio, a to su Kosovski muslimani: Gorani, Albanci i Bošnjaci. Sve što je staro u Prizrenu je islamske škole graditeljstva i ništa, ama baš ništa, nema pravoslavno, osim ako uzmemo, kao povijesno, njihove pravoslavne povijesne konstrukcije koje su izmišljali da bi povijesno dokazivali da je Prizren njihov grad, a koga su okpirali nakon Balkanskih ratova kada im je kršćanska Evropa dozvolila da se šire na teritorijama muslimana koje su bile u Islamskom komonveltu-Osmansko carstvo. Tada su okupirali i Kosovo i njihovi im povjesničari izmislili povijest o tome kako je teritorija Kosova njihova povijesna enklava, kako kažu ; ''kolijevka srpstva'' i samo zamajavaju svoj narod izmišljenim povijesnim činjenicama i drže ga u neprirodnoj napetosti samo zbog neznanja. Što se tiče njegove priče o pravoslavcu i njegovom prihvatanju Islama, je samo dokaz šta Irinej misli o muslimanima. A ja mu velim da on samo priča i da je prihvatio najveću povijesnu izmišljotinu o islamizaciji Bošnjaka, zapravo kako on misli i govori da su Bošnjaci povijesno pravoslavci te da su pod određenim okolnostima koje su takođe izmišljene prihvatili Islam. Za njega, da zna, da svoje znanje temelji na laži i da je toga što se tiče izmanipulisan od svojih povjesničara i to je žalosno da jedan crkveni poglavar, povijesti Bošnjaka, što se tiče, nema pojma. A njegova priča o promjeni kapa govori o njemu samom kao ličnosti, jer Bošnjak nikada nije bio nešto drugo nego monoteist-musliman, a u njegovom narodu ima na hiljade onih koji su promijenili kapu i zato i djeluju na način da negiraju sve vrijednosti islamske duhovnosti, jer su je odbacili. Za Irineja bi trebalo da važi ono narodno pravilo: ''Oteto prokleto''

28.06.2015.

600 GODINA OD SPALJIVANJA NA LOMAČI JAN HUSA (1375.-1415.)

Za nekoliko dana navršava se 600 godina od spaljivanja na lomači velikog Češkog alima Jan Husa. Biće to tačno 17. 7. na Ramazanski Bajram, kada će muslimani nakon Ramazanskih blagodati i iskušenja u suzdržavanju, kroz Ramazanski post, povećati svoj iman i uveličati svoj Ramazanski duhovni užitak blagodareći Ramazanski kraj, Bajramom. Nisam mogao preći preko činjenice da 600 godina od spaljivanja Jan Husa, na lomači, pada na Bajram. a da ne napišem ovaj članak kao sjet na velikog alima, jer bio bi griješan, kod Allaha dž.h. ako znam da je Jan taj dan prije 600 godina postao šehid, a da to ne napišem i još da se podudara sa Bajramom bio bi to, zaista, veliki grijeh. O Janu, kao muslimanu, nema ništa napisano, nema referenci, ali dovoljno je i to da je bio predvodnik husita, koji su po njemu dobili i ime, a koji su se u sadejstvu sa muslimanima Poljske i Mađarske, kroz dalja desetljeća, nakon Janovog spaljivanja na lomači borili protiv katolika za uspostavu svoje samostalnosti. Njihov otpor trajao je još 2 stoljeća dok taj otpor nisu slomili katolici 1620. godine kada su se mnogi husiti odlučili na preselenja u druge muslimanske enklave, pa i u Bosnu, a oni koji su ostali priključili se Luterovoj protestanskoj crkvi koju je u XVI. stoljeću oformio Martin Luter u Njemačkoj. Tvrdim da je Jan Hus spaljivanjem na lomači postao šehid, ali da to ne znamo jer smo dobijali pogrešne-lažne informacije o njemu, a koje su poizvod kršćanskih povjesničara, koji sve što se dešavalo u srednjim stoljećima u Evropi propuštaju kroz kršćansku matricu: ''Evropa je kršćanski kontinent'' . Tako smo i o Janu učili kao o katoliku koji je, kao, potencirao reformu crkve, uklapajući i Janovo vjersko monoteističko učenje u tu matricu te iz tih razloga i Jan, koji je bio Islamski teolog, nije to što bi trebao biti, nego da je bio katolički svećenik, da je potencirao reformu crkvenog učenja, te da je hulio papu, a ovaj ga, kao, iz tih razloga eskomunicirao iz crkve i proglasio heretikom. U Konstanci su ga, kao, na prevaru doveli da bi branio svoje reformističke stavove o crkvi, gdje su ga uhapsili i predali sudu inkvizicije koji ga je osudio na smrt spaljivanjem na lomači. Jan je spaljen na lomači 6. 7. 1415. godine po starom kalendaru ili 17. 7. po novom. I, ovi, koji o Janu sve to čitaju vjeruju u te konstrukcije kao istine i prihvataju tvrdnju povijesnih konstruktora da je Jan bio katolik, te da je kao katolik spaljen na lomači od strane katolika. Hajd, da se tu radilo o jednom slučaju, pa bi to mogao biti i presedan da je od strane katolika spaljen katolik, ali na hiljade je heretika kroz srednja stoljeća spaljeno na lomači, a svi oni koji su spaljeni, po njima, bili su kršćani sa tobože dvojnim učenjem. I treba da se zna da stradali nisu bili kršćani, a ne pogotovo katolici, nego monoteisti-muslimani, da su imali vlast, a da su ih katolici progonili i spaljivali na lomači iz razloga njihovog svrgavanja i uspostave katoličke vlasti. Na lomači su spaljivani sve ugledni muslimani, ali i žene i sve u cilju zastrašivanja ostalih, ali i u cilju ekspropriacije njihove imovine, koja je bila itekako velika, a koja je kod crkvenih velikodostojnika izazivala zavist i ljubomoru prema vladajućim, a uklanjanjem vladajućih muslimana, osim što su države uspostavljali na katoličanstvu, ostvarivali su i materijalno bogaćenje. Od trinaestog stoljeća počinje se uočavati ta materijalna strana evropskih katolika u pravljenju reprezentativnih kršćanskih sakralnih objekata-katedrala, ali i začećem grofovskih familija. Neka je rahmet tom muslimanskom Češkom velikanu. Ja mu predajem rahmet, jer znam da je on to zaslužio i da to njegova duša voli i želi. Dao je svoj život za Islamske ideale, a ja koji sam siguran da je bio musliman i da je svoj život izgubio baš iz razloga što je bio veliki alim i što je predvodio Češke muslimane, dužan sam pred Stvoriteljem predati mu rahmet i samo iz razloga spominjanja njegovog imena. Po katoličkom iskazu Jan je suđen od suda inkvizicije i osuđen kao tvrdoglavi kršćansko-katolički krivovjernik gubitkom svih prava i kao predan u ruke svjetovne vlasti, što je značilo spaljivanje na lomači. To je bila uobičajena kazna za ''heretike'' od strane katoličke crkve u srednjim stoljećima. Na dan 17. 7. 1415. godine izveden je iz grada Kostance u Njemačkoj, gdje je bio suđen, u obližnje polje, vezan je za jedan stub oko kojeg je nabacano suhih drva, napravljena je lomača, a zatim je izvršeno potpaljenje. Ni onda kada je vidio smrt pred svojim očima nije se odrekao svog učenja o Božijem jedinstvu, jer nije mogao da negira ono što je tokom svog života slijedio i što je prenosio svojim husitima, a to je da je Bog jedan, da sve stvara, da nije rođen i da ne rađa, a da je Muhamed a.s. Božiji poslanik. Pred samo spaljivanje tražili su od njega da se odrekne svojih stavova o Bogu, a zamjena za poricanje bila bi, kao, oslobađanje od smrtne kazne. Međutim, jak u svojoj vjeri nije zanijekao svoje učenje i vjeru u Boga, nego, kako je rekao; da ga njihova kazna ne plaši koliko bi ga uplašila Božija kazna kada bi zanijekao pravo učenje o Bogu. Bošnjaci, nikako da shvatimo da se, konkretno, u ovom slučaju radi o jednom časnom pripadniku islamskog učenja i da je zbog svog vjerskog učenja i na toj osnovi, stava o Apsolutu, izgubio i život. Mi-Bosanski muslimani, umjesto da veličamo njegovo djelo, da nam njegov prmjer izdržljivosti u vjeri i iz tog razloga njegovog spaljivanja, od strane katolika, na lomači bude poticaj za naše shvatanje Islama, te da pamtimo da su njegovi dželati bili najveći mrzitelji muslimana, mi prepustili potomcima njegovih dželata da o Janu Husu pišu kao o katoliku, koga su i rehabilitovali a 17. 7. Česi obilježavaju kao dan spaljivanja na lomači Jan Husa. Pišu nam i pričaju o koje-kakvim mučenjima i spaljiuvanja na lomačama katoličkih predstavnika, a sva ta mučenja bila su nad ljudima koji nisu bili katolici, koji su vjerovali u jednog stvoritelja Allaha dž.š. a sad ih oni-katolici prisvajaju i njihova ''djela'' veličaju, a njihove ih vođe mučile i ubijali. Tim evropskim muslimanskim stradalnicima muslimani Bosne ne daju onaj značaj koji su oni zaslužili, jer se tim segmentom povijesti Bošnjaci serjozno ne bave, te prihvatajući katolička pričanja o ovim ljudima dovode svoje znanje o ovom segmentu islamske povijesti na nivo konstrukcija i neznanja, a stalno podstiču Allahove dž.h. riječi :''Ikre''. A Ikre nije učenje na laži i učenje laži, nego učenje istine na istini. Za potvrdu da su muslimani živjeli u Češkoj je i minaret predivne džamije iz Lednice u Češkoj. Njen glavni molitveni dio je porušen, ali je ostao minaret da svjedoči istinu o Češkim muslimanima, onim njenim husitima što su se sukobljavali sa katolicima, a koje su katolici nakon 1620. godine prognali i Češku uspostavili na katoličanstvu. Prema veličini minareta lahko se da zaključiti da je to djelo državnog karaktera te da je džamija prevljena od strane vlasti, a kako je to Islamski objekat onda je i vlast u Češkoj bila islamska, a to je period do spaljivanja Jana. Sajt za džamiju: https://www.youtube.com/watch?v=8bsvm2f2AnM U obrazloženju, koje čitamo, o nastanku ovog minareta kao vidikovca je totalna destrukcija-izmišljotina u nemogućnoti povezivanja povijesne istine sa stvarnošću. Da se radi o Islamskom objektu, a ne o vidikovcu, kako nam tvrde, su natpisi iznad stubova ispisani arapskim pismom, a ono najvažnije-Šehadet je napisan arapskim pismom i Kur'anskim-arapskim jezikom na zidu u prijevodu na Bosanski bilo bi:Allah je jedan i nema drugog Boga osim Allaha, a Muhamed je Božiji poslanik. Zar bi to napisao neko ko je katolik a pravi vidikovac? Da je to, kako konstruktori povijesti tvrde, vidikovac, onda bi to bio u istinu vidikovac, normalno bez islamskih obilježja. Sa Šehadetom on to nije i zato je sva ta priča o minaretu kao vidikovcu izmišljotina kao što je izmišljotina i to da je Jan Hus bio katolik. Neka je vječni rahmet Janu i svima onima koji su u srednjim stoljećima u Evropi na isti ili sličan način ubijani od strane katolika kao Jan. Koji su svoj život položili kao šehidi, a da to muslimanima nije obznanjeno, jer tim segmentom evropske povijesti nisu se bavili, a od kršćana dobijali povijesne konstrukcije.

11.04.2015.

MONOTEISTIČKA TEORIJA USPOSTAVE EVROPSKE CIVILIZACIJE

Ovaj tekst je dopunjeno pisanje o već pisanoj temi-kraća verzija, a razlog novog pisanja je lakše razumijevanje dotične tvrdnje-problematike. Ovo je nova teorija, po kojoj se odvijala Evropska povijest, a koja se temelji na monoteizmu, te, iz tih razloga, evropski povjesničari, kao kršćani, nisu je promovirali, jer bi prihvatanjem iste, povijesna osnova preko koje su uspoustavljali ''važeću'' Evropsku povijest: ''Evropa je kršćanski kontinent'', bila marginalizirana, neutemeljena i odbačena, a Islam, na kome se temelji nova teorija, a koga su negirali, zauzeo pravo mjesto na uticajnoj ljestvici razvoja Evropske civilizacije. Ova teorija je produkt višegodišnjeg mukotrpnog rada na razjašnjenju mnogih povjesnih pitanja vezano za Evropsku povijest, tj. ona pitanja, na koja postojeća povijest nije mogla dati istinski odgovor, do li samo, povijesnu konstrukciju koja je zadovoljavala samo, one, ideološki obojene. Npr. na pitanja: Ko su bili Patareni u Italiji, a ko Katari u Francuskoj? Zašto su i jedni i drugi progonjeni i ubijani? Zašto su paljeni na lomačama? Od kuda da 774.godine rex Offa kao kralj Engleske kuje zlatni dinar potpuno islamskog obilježja. Od kuda u zemljama Evrope u kršćanskim okruženjima sakralni objekti muslimana-džamije iz ranijih perioda? Ili, od kuda u IX.stoljeću da žena Vikinga nosi prsten sa arapskim natpisom ''za Allaha'' ? Itd. itd. Ako tražite odgovor kroz postojeću pisanu povijesti, onda ćete pronaći ideološko koncipiran odgovor, a to će biti povijesna konstrukcija, tako da, na treće pitanje: Dobijate takav odgovor, na osnovu koga, zdrav razum, ne može pojmiti; da su se takva djela mogla okarakterisati, toliko krivičnim, da su ljude, počinioce takvih djela, ako su uopće i bili počinioci, inkvizitori, na najbrutalnije i najbestijalnije načine mučili i najvećim mogućim mukama izvrgavali i kažnjavali, paleći ih na lomačama i slično. A, što je još nerazumnije, da su i žene doživljavale iste torture i golgote. A na prva dva pitanja: Ponuđeni odgovor bio je: Katari ili pak patareni su hulili katoličanstvo-bili dvovjerni kršćani, Isusa, nisu prihvatali za Boga. A, ako se radilo o ženama i ako su proglašene vještiicama onda su one ispijali krv svojoj djeci, ili su pak svojim gatanjem navlačili loše vrijeme u svoje područje, od kojih su stardali usjevi itd. itd. Za Kralja Mersije Offu tvrde da je njegov novac replika arapskog novca, te da ne postoji mogućnost da je Mersija u to vrijeme bila islamska zemlja. Za staru džamiju u Schwetzingenu- Njemačka tvrde da ju je napravio neki grof, jer je u tom periodu kada je kao on pravio džamiju u tim višim društvenim krugovima Njemačke, bilo popularno praviti objekte islamske provenijencije i on se odlučio za pravljenje džamije, a za prsten koji je nosila Vikinga u IX. Stoljeću sa ugraviranim '' Za Allaha'' njihov je odgovor; da ga je kupila od Bugarskog trgovca. Može li razuman insan prihvatiti ove odgovore na postavljena pitanja ? Nemože ! Za nehumana smaknuća Katara i Patarena morao je biti neki drugi i mnogo jači razlog, jer su takva ubijanja po Evropi, u periodu srednjih stoljeća, uzela velikog maha. I doista, razlog je bio sasvim druge prirode. Bilo je to fizičko svrgavanje monoteističke vlast od strane Evropskih katolika i uspostavljanje Evropskih država na katoličanstvu, a sve u cilju zastrašivanja i umanjivanja mogućnosti djelovanja monoteista koji su do tada uspostavljali vlast. Sve se to dešavalo; počevši od XIII. do XVIII. stoljeća, preko Francuske, pa Švicarske, Njemačke, Italije, Poljske, Španije, Portugala, Mađarske,... do Hrvatske. Katolici su progonili domaće autohtono stanovništvo monoteističke provenijencije i njihovo vođstvo. Sve, koje su uhvatili, desilo im se u najboljem slučaju ubijanje odsjecanjem glave, a za ugledne, najčešće ubijanje bilo je spaljivanjem na lomači. Bio je to, ikada, najveći pogrom muslimana. U svakoj Evropskoj državi, u kojoj je trenutno većinsko katoličko pučanstvo, desio se genocid nad muslimanima koji su bili autohtoni narod tih država, koje niko nije islamizirao, osim što su tokom epoha monoteizma prihvatali novija učenja i na kraju postali muslimani-islamiti. Dakle, bili su od početka državljani monoteističkih država sa monoteističkim vjerovanjem i imali vlast, i na kraju bili su islamiti i na Islamu održavali vlast. Progonom muslimana iz ovih Evropskih zemalja nestalo je muslimana u njima i nakon 300 godina njihovog izgnanstva, negdje pri kraju XIX. stoljeća, počela se izučavati konkretna povijest. I prije nego što se, uopće, i počela izučavati srednjovjekovna povijest Evropskih naroda, prihvaćena je osnova te povijesti, a to je; osnova po kojoj su Evropske zemlje nastale na kršćanstvu. Od tada, sva povijesna zbivanja koja su se dešavala i prije XIII. stoljeća, kada su se i počele uspostavljati prve kršćanske države u Evropi, provlače se konstrukcijama kroz kršćansku osnovu i zato nemamo istinsku evropsku povijest nego, samo, evropsku iskonstruisanu povijest, jer su do XIII. stoljeća sve Evropske države bile državnički utemeljene na Avarizmu, zapravo na Islamu. I zato za kršćane Offa nije bio musliman, i njegov novac nije originalni. Džamiju u Schwetzingenu nisu pravili autohtoni Njemci muslimani, nego neki grof kome se sviđala orjentalna arhitektura, a niti je Vikinga bila muslimanka i ona je samo kupila prsten sa islamskim obilježjem i nije bila muslimanka? Kada su kršćani prognali evropske islamite, zatirali su njihove tragove, tako da se i mogla uspostavljati teorija o Evropi kao isključivo kršćanskom kontinentu, jer su tragovi islamita totalno zatirani. Međutim, sve se ne zatre, tako da i danas, po Evropi, ima netaknutih džamija iz tog perioda, ali, i dosta njih pretvorene u crkve. Ovi objekti koji su netaknuti odaju islamsku arhitekturu i dovode do pomisli da su i rađeni za vjerske potrebe muslimana. Mada, u obrazloženju njihovog postojanja imate obavezno konstrukciju i obrazloženje; da je objekat pravljen u neke druge svrhe-namjene, a ne za obavljanje vjerskih obreda muslimana. A, objekti koji su preinačeni, uz serjoznu analizu osnove koja je stari dio objekta i dograđenog dijela, koji treba da posmatrača navodi na crkvu, može se uočiti da osnova i dograđeni dio nisu niti arhitektonski, niti gradnjom, a niti namjenom, pa ni položajem usaglašeni. Osnova je odavala islamsku arhitekturu i uz još neka obilježja može se zaključiti da su to, u stvari, džamije preuređene u crkve. Dakle, odgovor na ona pređašnja pitanja nije bio povijesnog karaktera nego povijesna konstrukcija, a i vidljivi tragovi prognane civilizacije konstrukcijama se dovode u kontekst kršćanstva. I, zato je trebalo tragati za istinskim pravim povijesnim odgovorom. I on je pronađen, jer prva organizacija država u Evropi bila je na temeljima monoteizma kojeg je uspostavljao Alexandar Veliki koncem IV. stoljećna p.n.e. a ne na kršćanstvu koje će tek koncem IV. stoljeća n.e. dobiti svoju Svetotrojnu osnovu na kojoj će se moći, ali tek kada se steknu uslovi, uspostavljati vlast. Ovaj Alexandrov a.s. monoteizam se u IV. stoljeću n.e. dogradio na Arijanizam, a Araijanizam u VII. stoljeću na Avarizam koji se uspostavljao na Islamu. Dakle, na ovaj način sukcesivno sa jednog monoteizma na drugi, i tako redom, u Evropi se uspostavljala monoteistička vlast tako da je koncem VII. i početkom VIII. stoljeća Evropa u potpunosti uspostavljena na Islamu. Ova vlast imala je svoj duži period vladanja. Od pet do deset stoljeća u zavisnosti kada je došlo do rušenja. U Langdoku u Francuskoj islamska vlast je srušena početkom XIII. stoljeća a u Španiji tek koncem XV. stoljeća, a u Hrvatskoj i Mađarskoj koncem XVII. stoljeća. Dakle u Francuskoj u njenom južnom dijelu-Langdoku islamska vlast trajala je 500 godina, a u Španiji 800 godina. U Hrvatskoj i Mađarskoj islamska vlast trajala je oko 1000. godina, jer su se Hrvati i Mađari u zadnjim stoljećima islamske vlasti do 1683. godine, zajednički branili u Balkanskom Islamskom Komonveltu-Osmanskom carstvu. Islamsko vladanje katolici su počeli rušiti tek početkom XIII. stoljeću, kada su brojno i materijalno ojačali da su, na sili, mogli uspostavljati vlast, a do tada Evropa je egzistirala na Avarizmu. Bosna i Albanija su jedine dvije Evropske zemlje, iz tog perioda, uspostavljene na Avarizmu, a i danas su većinski muslimanske zemlje. Nisu srušene od katolika, jer su kroz srednja stoljeća, kada je bilo najgore, bile udružene u Balkanski Islamski komonvelt, u kome je bila i Turska, tzv. Osmansko carstvo, kroz koji su se uspjele održati. Istočne Balkanske zemlje koje su bile u Islamskoj zajednici –Osmansko carstvo pretrpjele su rušenja islamske vlasti, na pravoslavnu vlast, tek u XIX. stoljeću, kada ove po prvi put postaju pravoslavne, jer se i populacija pravoslavnog naroda za svih onih XVIII. stoljeća, dok su vladali islamiti, uvećala da su na sili i uz pomoć, kako pravoslavne Rusije, tako i kršćanskih zemalja Evrope, mogli preuzimati vlast isprojektovanim rušenjem Islamskog Balkanskog komonvelta-Osmanskog carstva.  Osnovu ove Teorije temeljim na časnom Kur'anu i ponajviše na dvije sure koje su i inače: Sure, bitno, povijesnog karaktera. Sura: XVIII. 83.-110. i sura: XXX. 2.-6. ali i onim surama koje su posvećene organizovanju muslimana kroz državnu zajednicu. Surom XVIII. koja je vezana za Iskendera Makedonskog kao povjesne ličnosti, utemeljene su sve Evropske države na monoteizmu počevši od IV. stoljeća p.n.e. a koje će, kao takve, egzistirati do XIII. stoljeća kada će ih katolici, za sljedećih 5 stoljeća porušiti, a koji su se u međuvremenu za 800 godina dobro brojno uvećati, tako da su na brojnosti mogli realizovati fizički uspostavljanje kršćanske-katoličke vlasti. Od polovine VII. stoljeću sve države na Sjevernoj Zemljinoj polulopti, tamo gdje je od IV. stoljeća p.n.e. egzistiralo Alexandrovo carstvo biće organizovane na Islamu. To su zemlje čitave Evrope od Irske na Zapadu, do Grčke na Jugu, Krima na Istoku i Finske na Sjeveru, pa onda zemlje Bliskog Istoka, Saudijski poluotok, Levant, Srednjoazijske zemlje te dijelovima Indija i Kina, ostrvska Indonezija i Sjeverna Afrika. Nikakvih ratova pa ni bitaka niti bitkica, a niti osvajanja u promjenama vladanja sa jednog monoteističkog oblika na drugi, od strane monoteista-muslimana, u ovim zemljama, nije bilo. Bila je to najprirodna nadgradnja vjere i na istoj organizovanje života. Za osvajanjima država u kojima bi se temeljio Islam, kao državotvorna vjera, nije bilo potrebe, jer su sve države koje su egzistirale u Alexandrovom carstvu svoju državotvornost od IV.-VIII. stoljeća n.e. temeljile na monoteizmu i to na Arijanizmu, kao monoteistička predfaza Islama, tako da se Islam, kao viši stadij monoteizma, nadgradio na postojeći monoteizam-Arijanizam, a vlast i dalje ostaje uređena, ali modifikovana na dograđenom monoteizmu-Islamu. Islam se prihvatao isključivo kao duhovna nadgradnju, jer je Islam samo jedan viši nivo monoteizma tj. njegova kruna. Islamska država koju je formirao Muhamed a.s. na Arapskom poluotoku bila je samo primjer kako se organizuje Islamska država i ona se nije širila, ali će Islam kao vladajuća religija zapljusnuti sve monoteističke države. U državi koju je formirao Muhamed a.s. na Islamu vladar se birao i zato Muhamed a.s. nije ostavio iza sebe nasljednika. Islam zabranjuje bilo kakva osvajanja, tako da o osvajačkim pohodima Arapa-muslimana nije moglo biti ni govora, ali da su odlazili u krajeve gdje je i do tada vladala Allahova vjera-monoteizam, te na tim osnovama uz svoje sugestije, vezane za šerijat, uspostavljali Allahovo uređenje, sigurno je povijesna činjenica. Vladanja u Islamu bila su različita: od izbornih ustavnih monarhija do ustavnih dinastija. Primjer, koji kršćanski povijesničari navode za arapskomuslimansko osvajanje imate za Španiju i Mediteranska ostrva i jug Italije. Kao, Španiju su osvojili Arapi, a Mediteranska ostrva i Jug Italije osvajali su Arapi-Saraceni. To tako pišu evropski povjesničari, a od njih preuzimaju i ostali, a tako se nije dešavalo. Sve nabrojane regije su od ranije iz Alexandrovog perioda, pa preko Arijanizma bile u monoteizmu, a Islam je samo nadgradnja predhodnog monoteizma koga su ispoljavali svi nabrojeni narodi i zato je Islam u svim ovim državama, pa i Španiji i Italiji i Mediteranskim ostrvima, imao svoju najprirodniju nadgradnju i na njemu se u ovim zemljama postepeno organizovala vlast i bez ikakvih osvajanja i prisila. Vlast u ovim zemljama imali su autohtoni narodi koji su bili u Islamu i nisu to bili niti Arapi, niti Saraceni, nego Španci, Maltežani, Italijani, Francuzi i ostali. Kao način kojim se Islam inkorporirao u sve ove zemlje može poslužiti primjer Bizanta. Da je Bizant bio monoteistički je potvrda i 5 ajeta Sure XXX. Na Bizantu tj. u Konstantinopolju-Islambulu to je uradio Ejub r.a. Djelovao je do 674. godine kada je preselio. Da je značajan, kao islamolog, ostali su tragovi: U Konstantinopolju ima njegovo turbe, koje su u ta davna vremena zijaretili muslimani Bizanta i odavali počast Ejubu r.a. kao nositelju Islamske misli. U krugu turbeta je i njegova džamija (717.god.) u kojoj su novi sultani opasivali sablju, kao simbol pravednog vladanja, a to iz razloga počasti jer je on u Bizant prenio sistem vladanja državom zasnovan na Islamu, jer je bio jedan od Muhamed a.s. ashaba-nepokolebljivih i strpljivih slušalaca. Na početku organizovanja islamske vlasti po ovom modelu, u početku su najviše radili Obri, Tračani i Bugari. Upravo, zahvaljujući i tome da je u Konstantinopolju, a koji je u njihovoj blizini, djelovao Ejub r.a. koji je teoretski razvio sistem dogradnje Islama na Arijanizam i uspostave vlasti na Islamu. Ovaj model vlasti, u povijesnoj literaturi, poznat je pod nazivom Avarizam i on će se brzo širiti Evropom, jer je imao svoju monoteističku arijansku osnovu.

11.03.2015.

NASTAVAK PREDHODNOG POSTA

Kur'an o Bizantincima kao monoteistima Sura XXX- Bizantinci, Aje: 2. ''Bizantinci su pobijeđeni 3. u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti 4. Za nekoliko godina –i prije i poslije, Allahova je odluka-i tada će se vjernici radovati 5. Allahovoj pomoći,-On pomaže kome hoće, On je Silan i Samilostan...'' 6. obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna; Mada, neki i islamski analitičari komentarišući ovih 5 Kur'anskih ajeta, sure Bizantijci, iz nemogućnosti povezivanja kuranske istine sa poviješću, skloni su ovako jasne i aksiomatizirane Kur'anske upute u istinu manipulisati sa činjenicom da se ovdje, kada su u pitanju Bizantinci, radi o sljedbenicima Knjige ali kršćanima, a to sve iz razloga što su autoritet nekog kršćanskog historika nadredili kur'anskim istinama. Evropski sačinitelji povijesti cara Heraklija su svrstali u kršćane-svetotrojitelje, a kako je on predvodio Bizantince onda su i ovi islamski analitičari prihvatili konstataciju da su Bizantinci kršćani ali kao privrženici Knjige, jer kao o njma Allah u ovoj suri govori, a da to nisu ne bi ih Allah dž.h. ni spomenuo. Međutim, kršćani nisu privrženici Allahove dž.h. Knjige i odpada tvrdnja da su Bizantiojci kršćani. I opet, kao i u mnogim drugim slučajevima, onako kako njemu odgovara, u sve ovo, upetljao se čovijek i svojim nekorektnim zaključcima doveo u sumnju ono što se nemože dovoditi u sumnju, a to su Allahove tvrdnje. Povijesno, kršćani tada, VII. stoljeće, nisu imali države na Bizantu, pa se nisu ni mogli boriti sa idolopoklonicima. Ova historijska podvala muslimanima, da su Bizantijci kršćani je iz predhodnih perioda kada je i formirana kršćanska osnova za Evropsku povijest. I osim ove činjenice, za one muslimanske analitičare koji uzimaju da su Bizantijci u istinu kršćani, za njih mora biti primarna Kur'anska istina o negiranju kršćana kao privrženika islamskog monoteizma koja je naznačena u: Kur'an; IV: 44 i 51. Bizantinci, iz ovih Kur'anskih ajeta Sure Rum su pravi sljedbenici Knjige, jer prema Kur'anu oni nisu prihvatili idolatrijsko učenje o Isa a.s.nego su i dalje slijedili Knjigu i kroz Arijanstvo koje je monoteističko učenje i dalje imati vladajući status. Bizantijci su poraženi, ali taj poraz neće biti duga vijeka jer nas Allah uvjerava da će oni, u novim sukobima, pobijediti kao što se i desilo. Da su bili idolopoklonici Allah nas nebi obavjestio da će oni u novom sukobu pobjediti. Poraz su Bizantijci doživjeli od Perzijanaca- idolopoklonika 616 godina poslije nove Ere, a pobjedu su ostvarili 623. ali konačnu pobjedu 625.godine. Najveći i najznačajniji grad Bizanta u to vrijeme je Konstantinopolj. Mnogi znameniti-monumentalni objekti su izgrađeni u tim vremenima monoteizma-Arijanizma, a među njima u drugoj polovini VI. stoljeća najpoznatiji takav objekat- hram-džamija Aja Sofija. Kako su u to vrijeme Bizantom vladali monoteisti, a nikako kršćani, jer nije bilo nikakvih mogućnosti da kršćani uspostave vlast na kršćanstvu iz razloga što se Svetotrojstvo tek polovinom IV stoljeća počelo značajnije ukorjenjivati , a to je vrlo mali period da bi se kršćanstvo za taj vremenski period ukorijenilo i bilo još i vladajuće te da bi gradili ovako značajne vjerske objekte. Kršćanstvo, kao Svetotrojno učenje u početku svog razvoja nije imalo veliki broj pristalica, jer su narodi već bili organizovani kroz monoteizam i zasnivali vlast na monoteizmu. Svetotrojstvo je nalazilo svoje pristaše u onim žiteljima koji nisu bili zadovoljni svojim statusom, ali i onih koji nisu svoj duhovni izražaj mogli ispoljavati kao monoteisti, a povijest je zabilježila da su u početku najveće pristaše kršćanstva bili siromašni i podređeni slojevi tadašnjeg društva pa na osnovu ovih okolnosti nije tačna ni tvrdnja kršćanskih historika da je Aja Sofija pravljena za kršćane svetotrojce. Aja Sofiju su kao vjerski objekat pravili sljedbenici Knjige- ono krilo poklonika učenja Isa a.s.koji su svoje učenje proklamovali kao Arijanizam, a polovinom VII stoljeća Arijanizam će se dograditi islamskim učenjem i zato će Aja Sofija u svim kasnijim godinama služiti i muslimanima-islamitima za obavljanje molitve. Muslimani su u Carigradu koristili i džamije koje su pravljene u VIII. stoljeću neposredno poslije nadgradnje svog Arijanizma islamskim učenjem ( Arap-džamija 717.g). I Konstantinopolj je jedan od najznačajnijih centara Evrope u kome se Islam brzo korijenio, jer je imao jaku monoteističku podlogu. Aja Sofiju će u nekim kasnijim stoljećima 1200-1223. godina, kad su kršćani, progonom muslimana iz Carigrada preuzeli vlast, istu pretvoriti u crkvu pod izgovorom, kao i danas, da je bila crkva. Kada su muslimani Balkana sa muslimanskim zemljama Istočne Evrope obnovili Bizantsko carstvo koje je egzistiralo na Avarskom modelu organizovanja, a sada samo na šerijetu i hanefizmu oni su 1453. godine odlučili da im Carigrad bude središte kao što je to bio i za vrijeme Bizanta. Muslimani ovih zemalja uspostavljajući novi oblik vladavine u Bizantu i dalje će u Aja Sofiji održavati ceremonije ustoličenja sultana, ali i velikih vezira, kao što se to nekada radilo ustoličavanjem kraljeva Bizantskih zemalja. A da su Bizantinci, pa prema tome i žitelji njihovog glavnog grada Konstantinopolja bili monoteisti potvrda je ovih 5 Ajeta Sure Rum. Čitavim Evropskim prostranstvima, dakle u svakoj njenoj državi u ovom vremenu VI. i VII. stoljeća je vladajući monoteizam oblikovan Isaovim učenjem od strane Arija kasnije nazvanim Arijanizam. I nema nigdje ni naznaka da bi bilo gdje u ovom periodu kršćanstvo moglo biti vladajuće, jedino što ga ovi njihovi ''autoriteti'' trpaju u sve periode organizovanja zajednica. Kršćanstvo će tek za 5-6 stoljeća razviti se, u više evropskih zemalja, u respektabilne ljudske zajednice sa katoličanstvom kao njihovom duhovnošću i tek u XII stoljeću, u Francuskoj, krenut će u ostvarivanje vlasti na katoličanstvu. U svojim pisanjima o monoteizmu, period poslije razdvajanja Isaovih sljedbenika na one koji i dalje slijede Knjigu i onih koji su prihvatili svetotrojstvo navodim Arija koji je uobličio monoteističko učenje sa Isaovim učenjem i ostao dosljedan monoteizmu, reklo bi se bio je nepokolebljivi monoteista, i nije otišao putem svetotrojaca nego i dalje bio dosljedan ranijem monoteističkom učenju. Protežirao je monoteizam, uspostavljao vlast na monoteizmu i nije uvodio nešto što bi ga odvelo izvan ranijih objava i stroljivo je čekao Objavu koja je došla, njegovim sljedbenicima, početkom VII stoljeća. Naziv za njegovo učenje Arijanizam je proistekao od onih koji su se bavili tim dijelom povijesti, ali od njih niste mogli saznati istinu tj. da je Arije bio monoteista nego opet sa naznakom da je to kršćansko učenje. Interesantno je da su u Kur'anu dva Ajeta posvećena Zulkiflu za koga Kur'anski analitičari ne mogu odgonetnuti kada je djelovao i koja je to povijesna ličnost bila. Kako je Arijev doprinos razvoju monoteizma bio veliki, a njega nema u analizama Kur'anskih analitičara, možda se mogu u tom smislu Zulkifl i Arije izjednačiti. Suri XXI-Vjerovjesnici, Aje: 73. '' I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se nama klanjali'' Uz ovo Aje vezano je i Aje 85. u kome je spomenut i Zulkifl: '' i Ismailu, i Idrizu i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi.'' Prema predhodnom Ajetu oni su obaviješteni da čine dobra djela, da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju i samo su se Allahu klanjali, a takva ličnost je bio Arije. Sura XXXVIII-Sad, Aje 45. '' I sjeti se robova naših Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih. Aje 46. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek na umu bio onaj svijet; Aje 47. i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi'' .Aje 48. ''I sjeti se Ismaila i Eljese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri.'' U Ajetima: 45,46, i 47. Allah dž.h. ističe dobre osobine pravovjernih a koje krase i Zulkifla. Po svemu sudeći dalo bi se zaključiti da se ovdje radi o Ariju, jer je slijedio monoteizam-Allahovo dž.h vladanje, te da je dao veliki doprinos monoteizmu u momentu kada je došlo do podvajanja sljedbenika knjige na monoteiste koje je predvodio Arije i Svetotrojitelje koje je predvodio Gregorije Nazijanski- Bogoslov. To je Kur'anom sigurno zabilježeno, ali kako nije dovoljno i temeljno izučavana povijest to se Arije i Zulkifl nisu mogli dovesti u vezu. Isto tako, važno je napomenuti da je Arije djelovao na temeljima Zulkarnejnovih tvorevina- monoteističkih država i da nije ništa mijenjao osim što je bio strpljiv i čekao Objavu koja će doći početkom VII stoljeća Muhamedu a.s. u kojoj je mislim i potvrda njegovog djelovanja, ali sa imenom Zulkifl. ZAKLJUČUJEMO: Osnova Evropske povijesti nije bilo kršćanstvo, a tako je prihvaćeno i zato je evropska povijest do XIII. stoljeća, ali i nešto kasnije sva na konstrukcijama, a da se za osnovu življene evropske povijesti mora uzeti monoteizam kako je to i Kur'anom naznačeno kroz surun XVIII. : 83.-110. i Suru XXX. 2.-6. i sva povijesna gibanja biće uklopljena u ovu osnovu. A za Bošnjake iz izloženog vrijedi: Povijesno, naš narod Bošnjaci su potvrda življenja jednog evropskog naroda u monoteizmu počevši od IV. stoljeća prije nove Ere kada su se organizovali po Aristoteloaleksandrovom monoteizmu u Rimskom monoteističkom carstvu, zatim od polovine IV. do polovine VII stoljeća u Arijanizmu, i da naglasim to nije nikakvo kršćansko vjersko učenje, da bi u VII. stoljeću svoj monoteizam-Arijanizam nadgradili Allahovom dž.h. Objavom Muhamedu a.s. i od polovine VII.stoljeća pa do polovine XIV. stoljeća živjeli svoj monoteizam-Islam kroz Avarski model vladanja i uvijek u Rimskom carstvu, da bi od polovine XIV.stoljeća kroz Balkanski Islamski komonvelt organizovali svoj politički život u Bosni po hanefijskoj pravnoj školi, tako da za Bošnjačko egzistiranje u Bosni vrijedi tvrdnja: Monoteizam je Bošnjačko povijesno ishodište, Bošnjačko povijesno egzistiranje i trenutno, Bošnjaci-teisti, u Islamu imaju svoje bitisanje. Kako je Islam zadnja duhovna vodilja Bošnjaka, onda je Kur'an časni njihov ustav kojeg su morali poštivati i nije dolazilo do dvojbe u bilo kom pogledu, jer je to od njih tražio njihov pristup Islamu. Kur'an je Allahov govor i Bošnjaci su svoje življenje u Bosni sa Bosnom posvetili Kur'anskim odredbama, prihvatajući Kur'an u potpunosti aksiomatski izgrađenim, i nisu dvojili, i sve što je Allah od njih tražio oni su tako i postupali. I zato, mora da vrijedi i stav; da onaj ko želi da proučava Bošnjačku povijest i tradiciju, ali i povijest i tradiciju ostalih muslimanskih naroda Balkana i Evrope, mora da poznaje i prihvata Kur'an časni koji je naprosto izvor i putokaz muslimanskog povijesnog egzistiranja.

27.12.2014.

NOVA TEORIJA USPOSTAVE EVROPSKE POVIJESTI

NOVA TEORIJA USPOSTAVE EVROPSKE POVIJESTI Ovo je nova teorija, kao osnova, po kojoj se odvijala evropska povijest, a koja se temelji na monoteizmu i iz tih razloga evropski povjesničari nisu je promovirali-prihvatali, jer bi prihvatanjem iste, povijesna osnova preko koje su uspoustavljali ''važeću'' povijest: '' Evropa je kršćanski kontinent'', a na kojoj i sada uspostavljaju evropsku povijest, bila marginalizirana, neutemeljena i odbačena. KUR'AN KAO IZVOR POVIJESNIH ČINJENICA NA KOJIMA SE TEMELJI NOVA TEORIJA EVROPSKE POVIJESTI ( Objava Kur'ana časnog počela je 610. a završila 632. godine Božijem odabraniku Muhamedu a.s. a na Kur'anu će muslimani Svijeta održavati vlast kroz sva dalja stoljeća gdje su bili brojniji i od ranije, prije nego je Objava došla, imali vlast na monoteizmu. ) -Prijevodi ajeta su po Besimu Korkutu- Mnogi povijesničari su koristili i vjerske Knjige u dokazivanju određenih historijskih događaja, a za čudo, niko nije koristio Kur'an časni da bi tako bliska i jasna historijska događanja potkrijepili i Kur'anskim istinama, a koji su, opet, lošom povijesnom interpretacijom tih događanja doveli u sumnju kompletnu evropsku povijest. Moja vodilja ka povijesnoj istini bio je i Kur'an časni. Dakle, ''ključ'' kojim sam otključao i najviše rasvijetlio Bosansku, ali i Evropsku povijest našao sam u časnom Kur'anu, a to zato što se povijest Evrope, iz razloga što su muslimani bili, a i sada su Evropski žitelji, odvijala u skladu sa njihovom Knjigom, tako da se i ne može sagledavati bez Dotične vjerske knjige . Vidjet ćemo da je Kur'anom zabilježen jedan bitan period uspostavljanja vlasti na Zemlji, na principima monoteizma kao državotvornog vladanju a sa Zulkarneinom-Alexandrom Velikim pobornikom i sprovodiocem te ideje i ne na lokalnom, nego na širokom-Svjetskom prostranstvu. U kasnijim periodima razvoja monoteizma preko Arijanizma i Avarizma, monoteizam će u kontinuitetu biti državotvoran u Evropskim državama do početka XIII. stoljeća. Iza ovog perioda evropski katolici će progoneći autohtono muslimansko stanovništvo tih pokrajina-rušenjem Avarske monoteističke vlasti u Zapadnoj, Srednjoj i Sjevernoj Evropi i Zapadnom Mediteranu za slijedećih 5 stoljeća uspostavljati vlast na katoličanstvu. I tek od XIII. stoljeća Evropa će faktički postajati katolička, a do tog perioda u Evropi je vlast monoteistička. I historija ovaj period bilježi kao najuzburkaniji period u Evropi, kao period ratova-mračni period. Bio je to zastrašujući period za Evropske muslimane, a za sve one stradalnike koje je inkvizicija proganjala i nakon toga spalila na lomači tvrdim da su bili monoteisti-muslimani. Na Balkanu i Mađarskoj muslimani će i dalje održavati vlast tako što će polovinom XIV. stoljeća uvezati se u veću državnu zajednicu temeljenu na Islamu u Balkanski Islamski komonvelt (Osmansko carstvo) kako bi zaustavili Evropske katolike u progonu Evropskih muslimana i sa ovih dijelova Evrope. Nije to bilo nikakvo Tursko osvajanje, nego udruživanje iz predostrožnosti i tada će se i stariji Islamski koncept vladanja-Avarizam transformisati u novo Islamsko vladanje kroz Hanefizma. Muslimani Balkana su izdržavali napade katolika, ali su morali nakon 1683. prepustiti vladanje Južnom Austrijom, Slovenijom, Mađarskom i Hrvatskom evropskim i domaćim katolicima. Tada će u Bosnu i južnije Islamske zemlje doći-naseliti se velika većina muslimanskog stanovništva ovih krajeva, a oni što su ostali morali su se prevjeriti. I zato, i danas, u Sloveniji, Južnoj Austriji, Hrvatskoj i Mađarskoj imate katoličke porodice sa orijentalnim prezimenima. Vraćajući se na Aleksandrovo uspostavljanje monoteističkih država; može se tvrditi da je to veoma bitan period u razvoju svjetske civilizacije kada se države počinju organizovati po modelu koji i dan danas egzistira u nekim državama svijeta, a to je; formiranje država na monoteističkoj religiji, većoj demokratiji i koje su po ustrojstvu bile teokratske. U svom putopisu koji je pisan i 1660. godine Evlija Čelebi se našao i u Strumici. Za Strumičku gradinu on kaže da je pravljena za vremena Aleksandra Makedonskog. Dalje nam priča da je Aleksandar dao Strumicu kao leno svom učitelju Ajantadži, a za koga kaže:''Ovaj Ajantadža bio je tako mudar i tako aristotelski(?) pametan da se njegova stručnost vidjela u svim raznovrsnim naukama. Snagom njegovog znanja Aleksandar Veliki je dopro do Belha, Buhare, Irana, Turana i do Transaksonije.''( prijevod je po H.Šabanoviću ) Kur'anskom Objavom zabilježeno je i novo vjersko učenje Isaovih a.s. ''sljedbenika'', a koji su odstupili od Knjige koja je upućena Issa a.s. tj. onih koji su rođeno ljudsko biće-čovjeka uspostavili-prihvatili kao Apsoluta, koji sve stvara, a sebe su nazvali po Isusu Kristu-kršćanima. U časnom Kur'anu, nigdje nema ni naznake da su kršćani u prvih VI stoljeća, negdje na Zemlji, mogli održavati vlast na svom vjerovanju, ali da je to vjersko učenje počelo uzimati maha je vidljivo iz više ajeta. Kršćansko vjersko učenje; o Isusu kao Bogu-Bogočovjeku, Kur'anskom Objavom je derogirano, a oni koji i dalje prihvataju sve to, kao vjersko učenje, Kur'anskom Objavom su veliki griješnici koji sa monoteističkim islamskim učenjem imaju sasma različitu osnovu, a upravo ta osnova-Svetotrojstvo je uzeta kao povijesna osnova za razvoj Evropske civilizacije od strane kršćanskih povjesničara, a istu tu osnovu uspostave Evropske povijesti koriste i Bošnjaci. Kur'anskom Objavom, može se tvrditi, u potpunosti je definisano življenje i odnosi između žitelja monoteističih-islamskih država, kako samih između sebe, tako i u odnosima sa drugima koji su žitelji njihove države, a nisu monoteisti. To je kroz islamsku vladavinu u tim državama regulisano pravnim školama. Kod nas u Bosni od VII. stoljeća kroz pravnu islamsku školu koju su primjenjivali Avari, a kasnije od XIV. stoljeća, kroz hanefijsku pravnu školu koju su primjenjivali muslimani Balkana konstituišući se u Balkanskom Islamskom komonveltu.(pogrešno nazvanim Tursko carstvo) I zato, mora da vrijedi i stav; da onaj ko želi da proučava Bošnjačku povijest i tradiciju, ali i povijest i tradiciju ostalih muslimanskih naroda Balkana i Evrope, mora da poznaje i prihvati da je Kur'an časni, naprosto, izvor i putokaz muslimanskog povijesnog egzistiranja. Kur'an o uspostavi i organizovanju vlasti na Zemlji-formiranje teokratskih monoteističkih država Sura Pećina-XVIII, Aje: 83. I pitaju te o Zulkarnejnu. Reci: ''Kazaću vam o njemu neke vijesti'' 84. Mi smo mu dali vlast na Zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi. 85. I on pođe. 86.Kada stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učinu mu se da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. ''O Zulkarnejne,''-rekosmo Mi- ''ili ćeš da ih kazniš ili ćeš sa njima lijepo da postupiš?'' 87.'' Onoga ko ostane mnogobožac''-reče-''kaznićemo, a poslije će se svome Gospodaru vratiti, pa će ga i On teškom mukom mučiti, 89. I on opet pođe. 90. I kad stiže do mjesta gdje Sunce izlazi, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome Mi nismo dali da se od njega bilo čim zakloni. 91. I on postupi s njima isto onako kako je sa onima prije postupio. 92. I on opet pođe. 93. Kada stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod čiji je govor jedva razumijevao. 94.'' O Zulkarnernejne,''-rekoše oni-'' Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li između nas i njih da zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.'' 95.'' Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao''-reče on. '' Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između njih i vas zid podići. 96. Donesite mi velike komade gvožđa!'' I kada on izravana dvije strane brdaa, reče: ''Puušite''!'' A kad ga usija, reče: '' Donesite mi rastopjen mijed da ga zalijem.'' 97. I tako onii nisu mogli ni da ga pređu niti su mogli da ga prokopaju. 98. '' Ovo je blagodat Gospodara moga!'' reče on. '' A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti.'' 99. I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. I puhnuće se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti. 1oo. I toga dana ćemo nevjernicima džehennem jasno pokazati, 1o1. onima čije su oči koprenom bile zastrte, da o dokazima Mojim razmisle, onima koji nisu htjeli da išta čuju 1o2. Zar nevjernici misle da pored Mene za bogove mogu uzimati robove Moje? Mi smo, doista, za prebivalište nevjernicma pripremili džehennem. Obrazloženje uz 83.-87. aje. U ovim iskazima Allah dž.h. obraća se Muhamedu a.s. i saopćava mu da je On- Allah dž.h. dao vlast na Zemlji Zulkarnejnu i omogućio mu da izvrši ono što želi. Ovdje se radi o Aleksandru-Iskenderu Velikom, vladaocu sa dva roga, kome je Allah dao vlast na zemlji i omogućio mu da izvrši ono što želi, a to je da organizuje narode od Zapada do Istoka u državne tvorevine kao teokratije zasnovane na monoteizmu kao državotvornoj religiji i na taj način dokine sa tiranijama i vladavinama na idolopoklonstvu. To se i dešavalo i poznata je u narodu legenda o Alexandarovom razrješenju Gordijeva čvora tj. načinu kako je postao vladar svijeta. Potvrda njegovog razrješenja Gordijevog čvora je i ova Sura i ajeti od 83-110. Ovu svoju misiju Aleksandar je započeo 334.godine p.n.e. Uspostava Alexandrove vlasti morala se zasnivati na monoteizmu jer Allah isključuje vladanje na idolatriji. Dakle, i na kršćanstvu, aje 102. Prema Kur'anu, Aje 86. Aleksandar je započeo promjenu vladavina-tiranija i idolatrijski uspostavljenih država, na monoteističko ustrojstvo tih država, prvo u zemljama Zapada, jer tamo sunce zalazi kao u neki mutan izvor. Asocijacija na Atlantik. Ovim Kur'anskim ajetima je definisana uspostava monoteističkih Evropskih država i može se tvrditi: da su od IV.stoljeća Stare Ere države Zapadne Evrope uspostavljene na aristoteloalexandrovom monoteizmu a ne na nekom krivovjerju, nekom paganstvu, pa ni na kršćanstvu. Kršćani kroz svoju povijest, a i mi tako učimo, ne govore da je Alexandar svoju misiju započeo na Zapadu nego da je odmah krenuo od Grčke na Istok, a to je iz razloga što su skoro sve države u kojima je Alexandar uspostavio svoju vlast, a koje su na Istoku i u kasnijim periodima monoteističke, a danas, skoro, u svim tim državama žitelji su islamske provenijencije. Ako bi potencirali istinu da je Alexandar svoje djelovanje započeo na Zapadu, i ako su te države Evrope postale monoteističke, onda bi mnogi postavili pitanje: Zašto zemlje Zapada, danas, nisu sa većinski islamskim žiteljima, kao i one na Istoku? I tako bi došli do odgovora; da su i bile, ali da ih je katoličanstvo, od početka XIII.stoljeća, sve na sili i ratovima srušilo. I, šta bi se tada desilo? Tada bi se uspostavila ova nova teorija o stvaranju Evropskih država na monoteizmu, a teorija o uspostavljanju Evropskih država na kršćanstvu bi pala, a to katolici ali ni pravoslavci Evrope nebi htjeli, a niti mogli prihvatiti. Bosna je u odnosu na Grčku na Zapadu. Od kuda Bosna, zapadno od Grčke, do 1878. islamska ? Odgovor bi bio; Bosna je kao država na Zapadu uspostavljena na Alexandrovom principu i njen Bosanski narod bio je svo vrijeme uspostavljanja Bosne monoteističke provenijencije, ali kako ta teorija nije saživjela, jer je Alexandar po kršćanskoj teoriji krenuo na Istok, onda se kroz sva ona stoljeća koja su Bošnjaci živjeli i gradili svoju Bosnu na monoteizmu, od strane kršćana Bošnjacima izmišljaju koje kakva vjerovanja: patarenstvo, katarstvo, šizmatizam, bogumilstvo, Bosansku crkvu, heretizam itd. I sve to samo da nije Islam. I sve po ugledu na evropska ''krivovjerja'' njenih starih žitelja, koji su, isto tako, bili monoteisti, da bi period koji su Bošnjaci živjeli kroz hanefizam bio podređen turskim osvajanjem , islamizacijom i svim tim glupostima. U realizaciju svoje misije Alexandar je krenuo 334. godina prije nove ere. I u svim slučajevima imao je realizaciju, jer i legenda govori o tome, mada , o tome najbolje svjedoče narodi i žitelji tih država koje su i nakon 2300 godina monoteističke provenijencije. Zaključujemo; da su sve ove države za slijedećih 300 godina do nove Ere, ali i narednih 350 godina do Arijevog interpoliranja Isaovog učenja u predhodni monoteizam, dobro učvrstile svoju vladavinu na monoteizmu jer je Aleksandar ostavio izborni sistem kojim se moglo kontrolisati vladanje i nije bilo nikakvih drugih vjerskih udara na ovo vladanje, a pogotovo nije bilo kršćanskih udara. I dalje, krunisanjem evropskih kraljeva Aleksandrovom krunom sticao se legitimitet, ali i legalitet tako da se, bez ikakvih zatezanja, mogla odvijati saradnja i trgovina sa svim zemljama Alexandrovog carstva, a u ta vremena to je bilo veoma bitno. U periodu od polovine IV. stoljeća doći će do Arijeve nadgradnje Aristoteloalexandrovog monoteizma sociohumanim učenjem Issa.a.s. i to će biti nova pravna škola monoteizma-Arijanizam po kome će Evropske države organizovati vlast, a kasnije tokom VII stoljeća nadgradnjom Arijanizma Islamom, što će se dešavati nakon same objave Kur'ana. Ovaj nadgrađeni monoteizam biće novo državotvorno vladanje zasnovano na Islamu, a u povijesti je poznat kao Avarizam i kao novi model vladarskog uređenja. Ovome je i potvrda kralj Offa , Mersija-Engleska, kao muslimanski vladaoc koj je kovao svoj zlatni dinar sa islamskom ornamentikom: http://islamvevropi.wordpress.com/2011/08/29/kralj-offa-in-njegov-zlatnik/ , Kronštajnerov dokaz Avarizma u Bavarskoj u VIII. stoljeću kroz onomastiku. Stare očuvane džamije iz perioda kada su muslimani živjeli u Evropi: u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj , Mađarskoj ... , pa i crkve u tim zemljama , koje su u periodu baroka iz džamija prepravljene u crkve; u Londonu, Frankfurtu, Raveni, Ahenu, Parizu.. Onda, ratovi i rušenje ovih monoteističkih država kroz srednja stoljeća progoneći islamsko stanovništvo ovih država, nazivajući ih raznim imenima; patareni, katari, hugenoti, alibigenezi, husiti,...od strane kršćana. U dokaze; da u prvih 6 stoljeća n.e. nije bilo promjena u vladanju može se uzeti i Kur'an časni jer je Njegova objava bila početkom VII. stoljeća, te da je u međuvremenu bilo nekih promjena Aleksandrovog vladanja do VII. stoljeća, saznali bi iz Kur'ana časnog, jer je upravo Kur'anom, a kao svjetski značajno vladanje, potvrđeno monoteističko vladanje Aleksandra Velikog, ali i monoteističko vladanje Bizantinaca početkom VII. stoljeća. Konstatujemo, monoteizam se dobro ukorijenio za 300 g. stare Ere, da bi kroz prvi milenij nove Ere poprimao nove obrise-dogradnju Allahovom Objavom Issa a.s. i Muhamed a.s. a narodi su neprekidno na monoteističkom vjerskom učenju organizoval vlast u Evropskim državama. Kršćanstvo kao vjersko učenje i kao Svetotrojstvo egzistira tek od polovine IV. stoljeća nove ere, kada se uticajem Grgura Nazijanskog, početkom istog stoljeća, definiše kao Svetotrojsko vjersko učenje, a do tog perioda, vjersko učenje koje je kao Objava došlo Issa a.s. bilo je sa naznakom monoteizma, te na kršćanstvu kao Svetotrojstvu nije moglo biti uspostave vlasti u prvih 400 godina nove Ere. I ako uobzirimo da je prva Biblija kao knjiga kršćanstva napisana tek u prvoj polovini V stoljeća onada na čemu se mogla zasnivati ta vlast? Taj period od pojavljivanja Issa a.s. do Gregorijevog definisanja kršćanstva, kao Svetotrojnog vjerskog učenja, ne može se nazivati ranokršćanstvom , jer je ono u biti monoteističkog karaktera i bilo je nadgradnja već prihvaćenog monoteizma i u tom učenju Issa a.s.se nije uzimao kao Bogočovjek pa da bude ranokršćansko učenje. Ono je bilo monoteističko vjersko učenje bez svetotrojskih primjesa. Vremenski period poslije usvajan ja Svetotrojstva kao kršćanskog vjerskog učenja može se nazivati ranokrščanskim vjerskim učenjem, a to već ulazi u kasnija stoljeća od IV stoljeća. Definitivno, tek od polovine IV. stoljeća, nakon Gregorijevog definisanja kršćanstva sljedbenici Isaovog učenja se razdvajaju u dvije skupine: Prvu i dalje čine monotisti koji su dotadašnje učenje o jednom Bogu proširili u Knjigu koja je objavljena Issa a.s. i druga skupina tzv. kršćani-Svetotrojci sa novim učenjem da je Isa a.s. Bogočovjek i oni su svuda u manjini. U IV. stoljeću Aristoteloaleksandrovo monoteističko vjersko učenje oblikuje Arije Objavom-vjerskim učenjem koje je dobijao Isa a.s i ovo nadgrađeno učenje prihvataju svi koji su i do tada bili monoteisti, jer je i ovo vjersko učenje Issa a.s. samo dogradnja ranijeg monoteizma, na kome i dalje narodi Evrope održavaju vlast. To je Arijanizam, kao monoteističko vjersko učenje, koje je bilo vladajuća religija kod svih Evropskih država a ne samo kod Gota. Kršćanski povjesničari, koji su radeći na povijesti nailazili na arijansko vladanje pripisivali su taj oblik vladanja i vjerovanja samo Gotima, jer su, kod Gota, nalazili tragove arijanskog vladanja, a drugim narodima, koji su kao i Goti imali arijansko vladanje, ali iz nedovoljnog proučavanja ovi su im izmišljali neko drugo vladanje jer nisu uzimali u obzir činjenicu da je u svim državama Evrope Aleksandar uspostavio vlast na monoteizmu pa je i Arijanizam bio vladajući u svim državama Evrope, kao nadgradnja aristoteloaleksandrovog monoteizma. U kasnijem periodu VII. stoljeće, kada se objavljuje Islam kao nadgradnja Arijanizma, svi narodi pa i Evropljani će svoj vjerski nauk nadgraditi islamskim učenjem bez da je naturan silom ili nekim drugim nehumanim metodama, jer to je najprirodnija dogradnja postojećeg monoteizma. Tada, dakle, od polovine sedmog stoljeća: sve države Evrope utemeljuju svoje zajednice-države na Islamu kao monoteističkom učenju, a kao nadgradnja Arijanizma i taj novi organizacioni način vladanja na monoteizmu bio je Avarski model-sistemem vladanja. U Bizantu i njegovom najvećem centru Konstantinopolju na nadgradnji Islama na Arijanizam najviše je radio Ejub r.a. čije je i turbe u Istanbolu iz 674. godine. Tada su Islam dobro korijenio u Konstantinopolju i za izvjesno vrijeme Konstantinopolj će postati najznačajnije središte Islama i biće nazvan Islambul-cvijet Islama, da bi kasnije permutacijama l u t dobio naziv Istambul. Avarizam, kao novi oblik vladavine, a koji se temeljio na Islamu, bio je u Evropi zastupljen u svim njenim državama koje su od ranije bile uvezane u Rimsko monoteističko carstvo, i na taj način obezbjeđivali mnoge pogodnosti zajedničkog organizovanja. To je bio značajan period napretka Evropske civilizacuije dok to vladanje početkom XIII. stoljeća nisu brutalno dokidali evropski katolici koji su od IV. do XII. stoljeća imali demografski porast u odnosu na monoteiste tako da su koncem XII. stoljeća, uz desetljtne pripreme i propagandu prema monoteistima, koji su imali vlast, mogli fizički-na sili organizovati svoju vlast, a što su i uradili. Sva spaljivanja na lomačama i pogubljenja značajnih Evropskih građana koji su bili monoteističke-islamske provenijencije, kroz srednja stoljeća, bila su projekt crkvenih velikodostojnika, a stradalnici su bili monoteisti i nikako neki tamo vjerski nedefinisani od strane kršćana: patareni, katari, alibigenezi, husiti, i drugi, a za sve njih imali su, s vjerskog aspekta, ponižavajući izraz HERETICI. I jasno je da su Evropski kršćani svoje vjerski konfrontirane sunarodnjake, koji su bili monoteisti, nazivali hereticima jer su imali različit stav o Bogu. Za monoteiste Bog je bio stvaralac svega, koji nije rođen i koji ne rađa, a za katolike Isus je u istoj ravni sa Stvaraocem kao Bogočovjek. Evropski kršćanski povjesničari za Avarski sistem vlasti imali su svoje stajalište i parcijalno su ga opažali samo u nekim Evropskim državama. Nisu ga uzimali kao vjersko vladanje na Islamu, a promovirali su ga kao vladanje Avarskog naroda koje su tamo neki Avari uspostavljali osvajanjem i na sili. A, zapravo, Avari ništa nisu osvajali i taj narod, u Evropi, nije ni postojao, ali je njihov vladarski sistem na Islamu bio prisutan u čitavoj Evropi. U Evropi, Avarizam kao vladanje na Islamu pokrenut je sa Bizanta, a pokrenut je od monoteista Bugara koji su u svoj postojeći Arijanizam interpolirali novu monoteističku Objavu Islam po ugledu na Obre i onda to vladanje na Islamu prenosili-interpolirali kroz čitavu Evropu, koja je svoje vladanje do tada zasnivala na monoteizmu, a ne na kršćanstvu, tako da je već u VIII. stoljeću Evropa poprimiti novi oblik monoteističkog vladanja Avarizam a sa Islamom kao državotvornom vjerom. Pravna islamska škola avarstva, po kojoj se vladalo, nije mi poznata, ali je sigurno bila jer je po njoj uspostavljana vlast. Primjer Avarskog vladanj u Evropi je Kronštajnerovo izučavanje Avarstva u Bavarskoj tokom VIII. stoljeća. Pa zlatnik kralja Engleske Offa, koji je potpuno sa islamskim obilježjem, takođe iz VIII. stoljeća. U dokaze se mogu uzeti I riječi; u Engleskoj fri-dei, a u Njemačkoj frei-tag kojom se označava petak, a to nam govori o tom vremenu monoteizma kada je petak bio slobodan-neradni dan iz vjerskih obaveza muslimana, i zahvaljujući Allahu dž.h. ove riječi su i danas u upotrebi, a na kojima možemo i izvoditi ove zaključke. Petak je sada u ovim zemljama obični dan, a od kada su kršćani preuzeli vladanje slobodan dan postala je nedjelja-sunčev dan. U dokaze se mogu uzeti i sva kasnija spaljivanja na lomačama ''heretika'', kada su katolici srušili islamsko vladanje i onda, u cilju da sav narod bude katolički, one koji nisu prihvatali katoličanstvo sudili su i spaljivali na lomačama; žene kao vještice, a muškarce kao vampire. To su katolici-inkvizicija spaljivali neposlušne muslimane i muslimanke, koji se nisu odricali svoje vjere i iz tih razloga bili su spaljeni na lomačama. Da je Evropa od VII. stoljeća pa do početka XIII. stoljeća bila monoteistička kroz Avarski sistem vladanja, a sa Islamom kao vladajućom vjerom, ne mogu da shvate mnogi, jer tako nisu učeni, i konstatujem da sve o prošlosti što znaju je prošlo kroz sito ili povijesnu bazu: '' Evropa je kršćanski kontinent'' i tako svoje znanje o prošlosti uokviruju u navedenu povijesnu osnovu. I dalje, koliko mi je poznato, niti jedan od antičkih pisaca počevši od Plinija, Tacita, Svetonija i Herodita koji su djelovali u I. i II. stoljeću n.e. nije napisao toliko o Aleksandru koliko se nalazi u časnom Kur'anu. I sve to što su pisali Antički kroničari prepisano je nekih 12 stoljća kasnije na dvoru Fridriha II. Dakle, 6 stoljeća poslije Objave, kao pisana ostavština zahvaljujući Fridriku II koji je stolovao i u Napulju kao car Rimskog carstva monoteističke duhovnosti. U ovim njihovim pisanjima su samo mali tragovi Aleksandrovog djelovanja, neke crtice ili kraći životopis što su koristili oni koji su se bavili Aleksandrom Velikim, a sve je to sekundarnog karaktera u odnosu na ono opće koje nam nudi Kur'an ćasni u Suri XVIII. 83.-110. Moram istači da je zahvaljujući Fridrihu II uspostavljena veza između novih naučnih stremljenja evropskih žitelja Srednjeg vijeka i stare antičke civilizacije, bez obzira što pisanje Plinija o djelovanju Aleksandra, nije odavalo i karakter tog djelovanja. Na njegovom dvoru prepisivana su djela starih antičkih pisaca na arapski i latinski jezik, a to je veliki doprinos Fridriha II kao muslimana svjetskoj nauci. Kur'an o Isaovim a.s. sljedbenicima i njihovim suprostavljenim kasnijim svetotrojcima Sura XXIX –Pauk, Aje 46. '' I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način,-ne sa onima među njima koji su nepravedni i recite: 'Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste-jedan, i mi se Njemu pokoravamo'.'' Aje 47. ''Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu- i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze naše samo nevjernici osporavaju.'' Sa ova dva Ajeta Allah dž.h. potvrđuje da su se Isaovi a.s. sljedbenici podijelili u dvije suprostavljene grupe. Jedni od njih su i dalje monoteisti i dalje se pridržavaju Allahove objavljene Knjige Isa a.s.-u, i sa njima treba lijepo da raspravljaju sljedbenici Objave, a ovi drugi-nevjernici odbacuju i osporavaju Allahovu Knjigu i mijenjaju osnovnu činjenicu stvaranja, a to je da za njih Allah nije više Stvaralac svega , nego je to sada Isus kao Bogočovijek i oni su nepravedni. Dakle, Allah dž.h. ne pravi razliku između starih vjernika monoteista kojima je objavljena Knjiga i novih kojima je objavljen Kur'an i uvjerava da je Bog jedan i za jedne i za druge. Kur'an o zabrani muslimanima da izazivaju sukobe i osvajaju Sura II- Al-Baqare, aje 190.: '' I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, nevoli one koji zapodijevaju kavgu.'' Imperativ ovog ajeta je borba muslimana protiv onih koji ih napadnu, a sami nisu smjeli započinjati kavgu. Kako je onda muslimanska vojska predvođena sultanom, koju ovi nazivaju Turska vojska, mogla osvajati? Kako se može tvrditi da je 1453. Konstantinopolj osvojen? Prema ovom Kur'anskom ajetu muslimani nisu mogli da osvajaju Carigrad. I svako onaj koji misli da se to moglo dešavati treba da preispita svoj stav u pogledu sprovođenja Allahovih naredbi. Ova tvrdnja o osvajanju Carigrada od strane El. Fatiha proistekla je od evropskih kršćanskih historika jer je 1453. Carigrad postao središte-glavni grad Balkanskog Islamskog komonvelta, a kako po kršćanskoj teoriji na Balkanu nije bilo muslimana onda je, po toj teoriji i Carigrad osvajan. Međutim, Carigradu je tada vraćen onaj značaj koji je imao i za vrijeme Bizanta, jer je Balkanski Islamski komonvelt formiran od država koje su bile i u Bizantu, ali sada organizovane u skladu sa šerijetom i hanefiskom pravnom školom, a u ranijem periodu bile su organizovane po Avarskom modelu vladanja. Sve zemlje koje su formirane u Balkanski Islamski komonvelt bile su i do formiranja Komonvelta Islamske zemlje, jer je Islam kroz Avarski period vladanja u ovim zemljama bio državotvorna vjera i zato nije bilo nikakvog osvajanja od strane Turaka. Turci su samo bili inicijatori i organizatori Balkanskog islamskog komonvelta jer je muslimanima Balkana iskazana prijetnja od evropskih katolika o muslimanskom progonjenju kao što su katolici to radili u Evropi. Poznato je da su na Pirinejskom poluostrvu od VII. stoljeća pa do konca XV. stoljeća vladali autohtoni pirinejski muslimani. A na pitanje; od kuda Islam na Pirinejima ? Onda bi slijedio odgovor; da su Španiju osvajali Arapi!? To je po onoj kršćanskoj školi povijesti; ''Evropa je kršćanski kontinent''. Međutim, Islam na Pirinejima, kao i svuda je bio samo nadgradnja ranijeg monoteizma na kome se održavala vlast, a to proizlazi iz Sure XVIII i 83-110. Isto vladanje, kao na Pirinejima, bilo je svuda u Evropi pa i u Bosni, ali je to kroz povijest, zbog kršćanske osnove koju su nam prezentovali, konstrukcijama izmijenjeno. Za Islam u Španiji i Mediteranu imaju teoriju da je to osvajano od Arapa, za Balkan da je osvajan od Turaka, a za Srednju, Sjevernu i Zapadnu Evropu nemaju taj izgovor jer su uspjeli sve to da prikriju. Plasirana je tvrdnja da su u ovim dijelovima Evrope živjeli tamo neki patareni, katari, alibigenezi, hugenoti, husiti, vizigoti i drugi koji su svojim dvojnim kršćanskim učenjem ometali katolike u njihovom vjerskom učenju i zato su ih progonili, mučili, ubijali na najsvirepije načine pod izgovorom; da ih Bog Isus kažnjava jer ga oni ne priznaju kao Boga. Oni koji su ostajali u svojoj zemlji morali su se pokatoličiti i sada je Evropa puna prevjerenih muslimana u katolike. Pokatoličavanje i svirepa ubistva muslimana naročito je bilo izraženo u Njemačkoj , Francuskoj, Češkoj, Madžarskoj, Italiji, pa i u Hrvatskoj. Sve paljevine na lomačama, kroz srednja stoljeća, bile su nad muslimanima i muslimankama. Muslimani Evrope iz tog perioda nisu nosili orijentalna imena, jer su bili Evropljani i imena su bila iz njihovog jezika-narodna imena i zato ovi koji sada ispituju sva ta zvjerstva koja su katolici radili prema muslimanima, samo zbog njihovih imena ne doživljavaju ih kao muslimane nego, onako, kako isu ih katolici nazivali-hereticima. Kada se izmijenila vladarska i time religiozna slika Evrope onda se revnosno radilo na zatiranju tragova muslimanskog življenja u ovim zemljamama Evrope. Ipak, tragovi su ostali i ja sam ih nešto ranije naveo. Vrlo je interesantno i to da Njemački narod i sada u svojoj radnoj kulturnoj tradiciji nosi pečat poslušnosti iz tog vremena. Prevjereni muslimani koji su ostali pod kršćanskim vladanjem pa tako i u Njemačkoj u početku su bili izloženi teškom fizičkom radu-kuluku kod kršćana. Morali su raditi bez pogovora, jer u slučaju bilo kakve protivljenja išla je glava sa ramena, ali uz grozna mučenja. Iz tog razloga, kod Njemačkog naroda, ostala je, do dana današnjeg, kao segment njihove kulture rada; ''poslušnost bez pogovora''; podređenog, nadređenim. Na isti način, kao što ništa nije osvajano od strane muslimana u Evropi, ni Bosna nije osvojena tamo neke 1463. godine, a niti okupirana od Turske islamske vojske, jer je Bosna i tada bila sa većinski muslimanskim žiteljima, jer njeni žitelji, koje su u raznim kršćanskim dokumentima nazivani; patareni ili katari, a onda od naših komšija kasnije nazvanim bogumilima, ili pak krstjanima su bili muslimani, ali iz razloga uklapanja u kršćansku povijesnu školu, onda su i pravljene konstrukcije o Bosanskim muslimanima kao dualističkim vjernicima isto kao i u Evropi. Muslimanska vojska nije mogla činiti osvajanja, jer Kur'an to imperativno isključuje, ali je zato, tih godina, konačno organizovana od islamskog stanovništva Balkana da zaštiti muslimanske narode Balkana od nakana evropskih katolika koji od kraja XII. stoljeća nastoje prognati muslimansko stanovništvo evropskih država pa tako i Balkana. Period kada su kršćani najviše agitovali i vršili pripreme upada na Balkan je vrijeme kada je kao papa stolovao Enea Silvio Piccolomini –Pio II, a to je polovina XV.stoljeća. Na Kongresu svojih kardinala u Mantovi 1459. donieli su odluku da se krene u progon muslimana Balkana koje su kršćani-katolici tada pogrdno nazivali hereticima. I tada su i počele pripreme katolika za osvajanje muslimanske Bosne, a sam papa Pio tražio je da bude čelnik te vojne. Zamislite koji apsurd i licemjerstvo u katoličkoj literaturi koju i nama preko Lovrenovića proturaju nazivaju ga papom humanistom. Kršćani uzimaju da je 1463. godina, godinaTurskog osvajanja Bosne, a od njih ovu tvrdnju prihvatili su i Bošnjaci, jer nisam čuo niti pročitao da to neko opovrgava. Tačno je da je te godine muslimanska vojska Balkanskih zemalja došla u Bosnu i da je muslimansku vojsku predvodio padišah Mehmed el. Fatih. Ali, ona nije bila Turska osvajačka vojska nego legitimna vojska muslimana Balkana sastavljena i od Bosanskog najmnogoljudnijeg naroda, njenih Bošnjaka muslimana, a koja je trebala da da do znanja papi, njegovim kardinalima i kraljevima da ima vojska koja može Bosnu da brani i koja će za sva sljedeća stoljeća biti brana prodiranja katolika na Balkan. Nešto ranije, koncem XIV. Stoljeća, prije nego će Islamska vojska sa Fatihom doći u Bosnu, Turska je sa ostalim Balkanskim muslimanskim zemljama formirala jednu novu zajednica islamskih zemalja Balkana u koju će biti uključene; Bosna, Hrvatska ali i Mađarska kao zemlje muslimana, a koja će 3 stoljeća poslije udruživanja egzistirati kao zajednica muslimana i biti trn u oku katoličkih država Evrope. Raspad ove zajednice započeo je 1683. godine kada su Mađarska, Slovenija, Južna Austrija i Hrvatska podpale pod katoličko vladanje, a onda 1878.godine okupacijom Bosne od Austrougarske i na kraju dok nije postepeno dokinuta Balkanskim ratovima, ali i Prvim svjetskim ratom, kada su na teritorijama muslimanskih država ovog komonvelta formirane pravoslavne države od Srbije, Crne Gore, Makedonije , Bugarske do Grčke i drugih. Zajednica Balkanskih muslimanskih država imala je sve državne prerogative, pa je formirala i svoju vojsku koju je činilo vojno sposobno muslimansko stanovništvo ovih Balkanskih zemalja, a zadaća te vojske bila je zaštita muslimanskog stanovništva Balkana, ali i susjednih muslimanskih zemalja a nikako i nikakva osvajanja. Vojska je formirana timarskim sistemom i zbog fleksibilnijeg rada tada muslimani mijenjaju narodna imena za orijentalna. Većinski, prezimena muslimana prije ovog perioda su sa narodnom osnovom, a prema imenu oca: Marković, Filipović, Radmanović, Pavlović, Aleksić, Milošević i druga. Poslije kada se kod Bošnjaka ustaljuju orijentalna imena prezimena će nositi orijentalnu osnovu: Mašići, Omerovići, Suljići, Hamidovići itd. Kada su katolici u drugoj polovini XVII. stoljeća prognali muslimansko stanovništvo Bavarske i Beč uzeli pod svoju upravu, Balkanska muslimanska vojska je 1683. pokušala da vrati Beč njegovom prognanom muslimanskom stanovništvu. To nisu uspjeli i tada nastaje preokret. Kršćani kreću u protivofanzivu i u tom periodu islamsko stanovništvo tih pokrajina bježi ispred kršćana u južne islamske zemlje među kojima i Bosnu. Od kuda, gore, u tim zemljama islamsko stanovništvo? Je su li i njih Turci islamizirali? Na ova pitanja ne tražim odgovor, nego samo provociram one koji razmišljaju. Niko njih nije islamizirao i oni su monoteisti iz ranih vladarskih perioda monoteizma, a o njima kroz Avarizam govori i Kronštajner. Dakle, Beč nije osvajan nego je to bio muslimanski pokušaj vraćanje Beča njegovom prognanom Njemačkom muslimanskom stanovništvu. I to tako nismo učeni, a tako se dešavalo. Dokaz za ovu tvrdnju je i munara džamije uz crkvu S.Katarine u Beču, za koju Bečlije katolici kažu da su je napravili u čast pobjede nad Turcima. A zapravo munara je ostala kao svjedočanstvo da je na tom mjestu bila džamija starih žitelja Bečlija muslimana, koje su katolici prognali, a glavni dio džamije pretvorili u crkvu a munara ostala da svjedoči istinu da su muslimani živjeli u Beču. U svom Putopisu koga je Evlija pisao 1660. godine na strani 244 piše: '' U staro doba bila je u rukama ovog Zrinskog Aleksandrova kruna. Ali je austrijski ćesar iz pohlepe za ovom krunom navalio na Zrinjskog i oteo mu je iz ruku. Ako bog da,opisaću kako sam u gradu Beču vidio ovu krunu.'' ( prijevod po H. Šabanoviću) U ovom tekstu su dvije veoma interesantne tvrdnje, a to su: Prva: Da je Hrvatski ban N. Zrinjskini bio nosilac Aleksandrove krune. Mi o toj kruni ne znamo ništa, a mislimo da znamo povijest ! ? Međutim, vraćajući se na tvrdnju da je Alexandar uspostavljao monoteističko vladanje on je uspostavio i sistem po kome su birani velmože, a njihov legalitet i legitimitet bila je potvrda njegova-Alexandrova kruna koju je trebao da nosi birani velmoža. I drugo: Evlija piše da će nas obavjestiti kako je u Beču vidio ovu krunu. Treba znati da je Evlija u tom periodu obilazio samo teritorije u kojima je bila muslimanska vlast, pa iz ovog proizlazi da je i Beč tih godina bio pod muslimanskom vlašću, a to nije moglo biti da i Bečko stanovništvo nije bilo većinski islamske provenijencije. Evlija je pisao dnevnik 1660 i tada je mogao da pohodi Beč, a već 1683. godine muslimani imaju pokušaj povratka Beča. Znači u ovom razmaku od 23 godine kršćani su uspjeli osvojiti Beč i prognati njegovo muslimansko stanovništvo. Sura; XXII.aje 39. ''Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini-a Allah je, doista, kadar da ih pomogne''. Ovim ajetom dopuštena je odbrana svima onima koji su napadnuti, jer im se time nasilje čini i Allah će pomoći one koji su napadnuti. Ovim ajetom je potvrđen imperativ da muslimani ne smiju prvi otpočinjati kavgu-napadati, jer se napadnutim čini nasilje. Takođe, ovim ajetom potvrđuje se činjenica da Islam nije religija koja se uspostavlja na sili, a niti je moglo doći do uspostavljanja država na muslimanskom osvajanju. Pa kako je onda moguće da su muslimani osvajali? Tamo, u tim krajevima gdje su muslimani, od strane kršćanskih povjesničara proglašeni kao osvajači živio je muslimanski narod koji je trebao zaštitu za održanje života i vatana i zato su uključeni u Islamski komonvelt, a kako je to bio novi oblik islamskog vladanja u odnosu na predhodni onda su to katolički hisoričari obrazložili Turskim osvajanjem. Kako muslimanima nije dozvoljeno osvajanje oni su svoju egzistenciju ostvarivali odbrambenom strategijom i zato svuda tamo gdje su živjeli muslimani i danas se uočavaju fortifikacijski objekti-utvrđenja koja su oni pravili i koristili. Npr. u Francuskoj: http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel Za one koji razmišljaju lahko je uočljivo da je koncepcija tih objekata od položaja do korišćenja svuda sa monoteističkom-islamskom naznakom, a da su prepravljanja i koje kakvi građevinski zahvati na njima rađeni nakon progona muslimana. Sura II-Al-Baqare, Aje 191. '' I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte!- Neka takva kazna bude za nevjernike.'' Kako su muslimani iz evropskih zemalja neprestano progonjeni neki su imali plan da i oni, kada dođu u muslimanske zemlje, progone kršćane iz zemalja u koje su došli pa i iz zemalja Balkanskog islamskog komonvelta, ali im je to osporeno ovim ajetom. Dakle, muslimani Balkana nisu mogli progoniti svoje komšije kršćane iz razloga što su muslimane, kršćani, progonili iz Češke, Njemačke, Hrvatske i drugih evropskih zemalja. Imperativ je :''...i progonite ih odande odakle su oni vas prognali...'' Zato je u zemljama Balkana, gdje su muslimani održavali vlast, oduvijek bio zastupljen multinaconalizam kao i multireligioznost dok to nije bio slučaj u Evropskim zemljama u kojima su katolici uspostavili svoju vlast. Muslimani tih zemalja su ubijani, progonjeni, a oni koji su ostali morali su se prevjeriti. Da su kojim slučajem u Bosni kršćani u nekom ranijem periodu održavali vlast Bošnjaka u Bosni nebi ni bilo isto kao što nema starih Hrvata muslimana u Hrvatskoj, jer su iz Hrvatske evropski katolici sa domaćim katolicima prognali Hrvate muslimane, a one koji su ostali, a najviše žene sa djecom pokrstili i sada su to katolici. Isti je slučaj i sa Srbijom. U Beogradskom pašaluku nema starih Srba muslimana jer su 1862. godine morali napustiti svoj vatan jer je to bio dogovor velikih sila i Porte. Stari narod Srbije-njeni graditelji morali su napustiti Srbiju i danas su najviše skoncentrisani u Istanbulu i ima ih oko dva miliona i znaju i sada da su Srbi muslimani. Treba prihvatiti činjenicu da su stari žitelji Srbije, oni koji su Srbiju gradili bili nacionalno Srbi muslimani. I nikada oni nisu bili u pravoslavlju. Ovi današnji Srbi su pravoslavci, ali forsirajući nacionalno Srbin kroz pravoslavlje, napravljena je identičnost između Srbin i pravoslavac tako da mnogi Bošnjaci kroz pojam Srbin identifikuje i pravoslavac, a to nije tako. Danas i za Hrvata vrijedi ista priča, ali samo što kroz pojam Hrvat Bošnjak doživljava katolika, a to nije tako jer su prije 1683. godine u Hrvatskoj bili većinski Hrvati muslimani. Sandžak i Kosovo i Jugoistočna Srbija su ubačeni u sastav Srbije nakon Balkanskih ratova i zato je u njema i danas dominantno muslimansko stanovništvo, jer nije bilo u većim razmjerama progona autohtonog muslimanskog stanovništva ovih krajeva u periodu kada je podpadalo pod pravoslavnu Srbiju. Bosanski katolici sami bez pomoći Evropskih katolika nisu mogli progoniti Bošnake muslimane jer su Bošnjaci oduvjek bili brojniji, a onda kada im je 1459. godine ozbiljno zaprijećeno od strane pape Pija II oni su se sa ostalim muslimanima Balkana udružili i formirali Balkanski Islamski komonvelt, organizovali sebi vojsku koja im je bila garant njihovom opstanku u svojoj državi koju su od početka samii gradili na monoteizmu. I zato kažem; da je Bošnjačka življena povijest blistava, jer su kroz sve epohe razvoja Evropske civilizacije uspjeli se odhrvati svim drugim nasrtajima i ostati na svom prvom vjerskom učenju monoteizmu koga su sukcesivno nadgrađivali i na taj način uređivali svoju Bosnu. I zato su Bošnjaci i etnički najautohtoniji narod Evrope, jer svoje religijsko monoteističko stajalište nisu mijenjali za neko drugo, različito od monoteističkog i sve kroz vremenski period od dva milenija, nego su samo imali njegovu nadgradnju da bi i danas duhovno bili monoteisti-islamiti. Kur'an o nevjernicima i njihovom djelovanju Sura IV-Žene Aje 44. '' Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio Knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s pravog puta skrenete?'' Aje 45. '' Allah dobro poznaje neprijatelje vaše, i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač!'' Aje 48. '' Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga, kome on hoće. A onaj koji drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.'' Aje 50. '' Pogledaj kako izmišljaju laž o Stvoritelju-Allahu! A to je dovoljno da se teško ogriješe.'' Aje 51.'' '' Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtane vjeruju, a o neznabošcima govore: ''Oni su na ispravnijem putu od vjernika''. U ovih 5 Ajeta jasno je definisan nemusliman sa svojim zabludama, licemjerstvom i laži. Među njih spadaju i oni koji prihvataju jedan dio knjige, a to su kršćani, jer su svojim vjerskim učenjem Issa a.s. proglasili Stvoriteljem, a to tako nije u Knjizi upućenoj Issa a.s. I dalje, Allah dž.h. nas upozorava na one koji su naši neprijatelji, ali i tome da Allah štiti, ali i pomaže vjernicima.(aje.45.) Kur'an o muslimanskoj vojsci, strategiji i i njihovoj borbi Aje 69.'' '' Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida i dobrih ljudi, kojima je Allah svoju milost darivao. A kako će oni divni drugovi biti.'' Aje 71. '' O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi.'' Aje 74. '' I neka se zato na Allahovom putu bore oni koji ne žale da žrtvuju život na ovom svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovom putu pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.'' Iz ova tri kuranska Ajeta neupitno se zaključuje da; kada je u pitanju islamska vojska, ona se mogla popunjavati jedino vjernicima muslimanima, a nikako onima koji Allahu pripisuju druga, dakle kršćanima. Njeni borci su oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku, oni će biti u društvu odabranih muslimana i vjerovjesnika, pravednika, šehioda, dobrih ljudi- onima kojima je Allah darovao svoju milost, i na Allahovom putu se bore oni koji ne žale život na ovom svijetu zamijeniti životom na Drugom svijetu. Dakle, islamska vojska se popunjava isključivo muslimanima, a nikako nekim vazalima. Sura; IV. Žene Aje: 76. '' Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.'' I ovim Kur'anskim ajetom jasno je izdiferencirano ko se može boriti na Allahovom putu, a ko je na šejtanovom putu. Proizlazi da se u ime Allaha, zajedno sa muslimanima, u islamskoj vojsci, protiv onih koji su ih napali, nisu mogli boriti nemuslimani. Od kuda onda da su po nekim historičarima tamo neki kršćani mogli ratovati za uzvišene ciljeve Islama? Ako su u ratovima na strani muslimanske vojske učestvovalii neki sa neorjentalnim imenima, nisu to bili kršćani nego muslimani koji su nosili svoja narodna imena. Ovih slučajeva je bilo u Evropi i posebno prije i u periodu uspostave Balkanskog Islamskog komonvelta. Sura; IX. Teoba Aje:29. ''Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru-sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.'' Imperativ ovog ajeta je isključivo prisila-borba protiv nemuslimana koji žive u muslimanskoj zemlji. Koji po tome što nisu muslimani ne idu u muslimansku vojsku, a vojno su sposobni ali se i oglušavaju da plate glavarinu. Ako poslušno i smjerno plate glavarinu-điziju prema njima nema više nikakve prisile. Dakle, ni po ovom ajetu muslimansku vojsku nisu mogli da popunjavaju nemuslimani i oni su jedino primoravani da plaćaju glavarinu. Kur'an o dužnostima muslimana prema ugroženim muslimanima Sura IV-Žene Aje 75. '' A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce žene i djecu, koji uzvikuju: ''Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!''.'' Aje 94. '' O vjernici kada u boj krenete, na Allahovom putu sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: ''Ti nisi vjernik!''- kako biste se domogli ovozemaljskog dobra; pa u Allaha su mnoge dobiti! I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju; zato uvijek prije sve dobro ispitajte, a Allahu je, zaista, poznato sve ono što radite.'' Aje 95. '' Vjernici koji se ne bore-osim onih koji su za borbu nesposobni-nisu jednaki onima koji se na Allahovom putu bore imecima svojim i životima svojim. Oni koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.'' Imperativ 75. Ajeta ove Sure je borba muslimana na Allahovom putu kada je trebalo zaštititi potlačene- ugrožene muslimane od nasilnika koji nisu muslimani. Od XII. stoljeća evropski kršćani-katolici su progonili muslimane iz Evropskih zemalja i tada su muslimanima Evrope dolazili kao pomoć muslimani Srednje i Istočne Azije , a evropski historičari to okarekterisaše kao provale Mongola ili pak Tatara. Ajetom 95. je definisan stepen učesnika vjernika-muslimana u borbi u odnosu na one koji se ne bore. Kur'an o obaveznom preselenju muslimana iz ugroženih sredina Aje 97. '' Kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: ''Šta je bilo s vama?''- ''Bili smo potlačeni na Zemlji''-odgovoriće. ''Zar Allahova zemlja nije toliko prostrana i zar se niste mogli nekuda iseliti?''- reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehenem, a užasno je on boravište.'' Aje 98. '' Samo nemoćnim muškarcima , i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Aje 99. Allah će , ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i oprašta.'' Aje 100. '' Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. – A Allah mnogo prašta i milostiv je.'' Jedan od imperativa koji se postavlja pred muslimane koji su ugroženi od nemuslimana je izvođenje Hidžre-preselenja. Aje 97. Allah ne dozvoljava da musliman bude potlačen od nemuslimana i on mora da izvrši preselenje u islamsku zemlju. Inače, ako se ogluši o preselenje on će biti u džehenemu-paklu, a onaj ko se iseli imaće kod Alaha veliku nagradu. Upravo, i iz ovog razloga, a u nemogućnosti bilo kakve zaštite od napadaja kršćana evropski muslimani su napuštali svoja ognjišta i selili u zemlje u kojima je bio vladajući islam. Tog stanovništva ima i u našoj Bosni. Oni nemoćni -starci i žene mogli su da ostani i njima nije bio grijeh. Tako se dešavalo i u Hrvatskoj, ali i u svim ostalim evropskim državama. Tamo su ostale mnogobrojne muslimanske familije koje su u periodu od 13oo- 1700. godine morale mijenjati svoje vjersko ubjeđenje tj. prihvatiti katoličanstvo. Mnoge muslimanke iz tog perioda inkvizicija je proglasila vješticama, a muškarce vampiurima , da bi ih iz tog razloga javno spalili na lomači, a za njih su saznali da i dalje ispoljavaju islam. Kur'an o zabrani brakova sa mnogobožkinjama Sura II-Al-Baqare, Aje 221.: '' Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. ....'' Iz predhodnog Ajeta je jasno; da muslimanu nije dozvoljen brak sa nemuslimankom. Ako je sultan Bajazit bio oženjen Oliverom Hrebljanović, ovi neki prema imenu, ali i prema ocu Lazaru tvrde da je Olivera hrišćanka. Međutim, to nikako nije moglo bit, pa i ako je bila hrišćanka ona je po ovom Ajetu morala postati vjernica. Mada, Olivera ni po rođenju nije bila hrišćanka jer je njen otac- Lazar Hrebljanović bio musliman koji je imao itekako veliki ugled u Islamskom komonveltu bio je srpski han. Lazara su Srbi pravoslavci, u predhodnom periodu kada su ispisivali svoju pravoslavnu povijest, konstrukcijama o mitskoj Kosovskoj bitci interpolirali u kršćane da bi uvezali pravoslavnu Srbiju iz XX. stoljeća, koja je netom postala po prvi put pravoslavna, sa Srbijom iz XV. stoljeća u kojoj je Lazar bio ban, ali ne kao monoteističkom nego pravoslavnom. I tako, oni, Srpskog velmožu Lazara, iz perioda kada Srbija nije bila pravoslavna interpoliraju u pravoslavne, kako bi imali izriku da su i svojom povješću imali vlast u Srbiji prije nego je kao osvojena od Turaka. I mada znaju da su sva dalja Lazareva pokoljenja muslimani pa i prinčevi islamskog dvora, jer ih sa sultanom Bajazitom rađa Olivera, oni kroz povijest proturaju i takve konstrukcije, a da nema ko da reaguje. Lazarevi sinovi Vukan i Stephan nosili su Islamski barjak u bitkama sa katolicima čuvajući svoju vjeru i vatan . Lazar je, samo bio, sa imenom Lazar ali je po duhovnosti bio musliman. I njegova kći nosila je staro neorjentalno ime Olivera. U to vrijeme evropski muslimani su nosili svoja narodna imena a ne orijentalna. A to što su Lazara, Srbi pravoslavci, ubacili u pravoslavce je iz razloga dovođenja tadašnje Srbije kao muslimanske zemlje u pravoslavne okvire pa tako i njenih muslimanskih velmoža u pravoslavne velmože, kako bi i povijesno dokazivali da nije slučajno Srbija iz XX. stoljeća pravoslavna, nego da je to bila i prije njenog kao osvajanja od Turaka. I ovi neki trurski sekularisti- agnostici i ateisti prihvataju od kršćanskih historičara-teoretičara tvrdnju da su se sultani ženili nemuslimankama što nije tačno, jer status sultana određuje šerijet, a prema Kur'anu nije se moglo desiti da sultan oženi idolopoklonicu. U Turskoj, od perioda preuzimanja vlasti od strane kemalista, pa do njihovog pada početkom ovog stoljeća, bilo je zabranjeno izučavati tursku islamsku prošlost, tako da Turski skorašnji historičari i ne poznaju dovoljno svoju povijest, a posebno islamsku, i čini se da su u istoj ravni sa nama u pogledu svoje povijesti. Za vrijeme kemalizma sve kulturne i naučnohistorijske institucije kod Turaka vodili su evropski orjentalisti i pisali povijest Turske onako kako je kršćanska Evropa protežirala, a to i danas promovišu njihovi povjesničari. Iz tih konstrukcija sultan Murat je osvajao Srbiju, a El. Fatih Carigrad i Bosnu. Itd. Itd. A kod nas nije bilo kemalista, ali su Bošnjake, naše komšije, kroz čitavo zadnje stoljeće negirali i pisali nam povijest koja je Bošnjaka kao utemeljitelja Bosne negirala. Kur'an o zabrani prisilnog nametanja vjere Sura II- Al-Baqare, Aje 256.: ''U vjeri nema prisiljavanja, jer pravi put se jasno razlikuje od zablude. ...'' U Bosni, pa nigdje na svijetu, nije bilo prisilnog nametanja islama. Odatle i poznata izreka naših ljudi koji nisu naklonjeni vjerovanju ; da je vjera privatna stvar pojedinca. Dakle, iskorišten je Kur'anski stav o prisilnom nenametanju vjerovanja da bi sekularista Bošnjak stavio vjernika Bošnjaka i ostale u pasivnu poziciju. I na prvi pogled, naš sekularista je tu u pravu, ali sa nevjerom gubi se Bošnjački identitet koji je vezan za njegovu islamsku duhovnost pa se može desiti, kod ovih što tvrde da je vjera privatna stvar, i idolatrije, a što za autohtonog Bošnjaka koji je svoju duhovnost razvijao na Islamu, nije nikako pojmljivo. Onaj ko hoće da vjeruje, a dobije prave informacije o Islamu on će i sam prihvatiti islam kao svoj duhovni izražaj, a onaj ko dobija neke druge, različite informacije o vjerovanju, on će vjerovati kako njegov misionar misli tj.kaže. A Bošnjak, može i da nevjeruje, ali onda neka razmisli o predhodnom stavu o Bošnjačkom identitetu koji se temelji na njegovom vjerovanju. Ovim otpada i ona defetistička teza koju i danas koriste historičari, ali i drugi iz ona druga dva naroda; da su narodi Bosne , Hrvatske i Srbije koji su bili kršćani pod prisilom Turaka mijenjali svoju duhovnost i prihvatali islam. To se nije moglo dešavati, jer po Kur'anu časnom u vjeri nema prisile. Kur'an o zabrani muslimanima da koriste vjerske objekte koji nisu napravljeni u ime Allaha dž.h. Sura IX- Al-Tawba, aje 107. ''A oni koji su džamiju napravili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio,-sigurno će se zaklinjati: ''Mi smo samo najbolje željeli'', - a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci''. Aje 108. '' Ti u njoj nemoj nikada molitvu obavljati! Džamije čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste''. Sa ova dva ajeta Allah muslimanima ne dozvoljava da mnogobožačke bogomolje prezimaju i u njima se mole. Dakle, crkve se ne mogu prepravljati u džamije, a džamije moraju praviti vjernici muslimani jer su pravljene u ime Allaha i u njih se mora čist ulazit. Mnogi sakralni objekti monoteista kao što su; Aja Sofija te Aja Irina u Istambolu pa Al-Aksa u Izraelu i mnogi druge diljem svijeta; Ravena, Ahen, Pariz, London koji su građeni kao monoteistički objekti-bogomolje prije dogradnje monoteizma Islamom mogu da koriste i muslimani i u njima obavljaju molitve, jer su ih gradili monoteisti Arijevci koji nisu bili idolopoklonici, a ne pogotovo kršćani. Kršćani, ali i neki drugi, kada žele da muslimanima pripišu okrutnost u vlasti navode primjer Aja Sofije. Kao, muslimani su dotični hram, koji je bio kršćanski, preinačili u džamiju. Međutim to tako nije. Prva njihova neistina je ta da je dotični hram bio vjerski objekat kršćana-svetotrojaca. Aja Sofija je pravljena u periodu kada su vlast u Carigradu imali monoteisti-Arijevci i oni su sebi napravili dotični hram. Druga neistina je da su taj, kao hrišćanski svetotrojiteljski hram, muslimani prepravili u džamiju. Muslimani su ga koristili kao džamiju , jer je to bio monoteistički vjerski objekat, a islam je samo nadgradnja tog monoteizma. Ova konstrukcija o Aji Sofiji kao kršćanskom hramu potekla je onda kada su muslimani džamiju vratili njenoj prvobitnoj namjeni. Džamija je u vrijeme Bizanta bila svetilište u kojoj se vršila ceremonija ustoličenja Bizantskih kraljeva, a ceremoniju je predvodio Bizantski car koji je bio monoteističke provenijencije. Kada je Bizant poprimio novi oblik organizovanja kao Islamski Komonvelt onda su 1453. i Carigrad ustanovili kao prijestolnicu Islamskog Komonvelta i u Aja Sofiji će biti ceremonijalno ustoličenje sultana i vezira Islamskog Komonvelta kao što je u ranija vremena bila ceremonija ustoličenja Bizantskih kraljeva. Jasno je da muslimani ne mogu da se mole Bogu u objektima koji nisu napravljeni u ime Allaha i sve te konstrukcije oko Aja Sopfije kao kršćanske bogomolje derogiraju navedeni Kur'anski Ajeti. Aja Sofija je i po svom arhitektonskom izgledu, ali i orjentaciji, objekat pravljen za vjerske obrede muslimana, a ne kršćana. Dakle, svojom unutrašnjošću i oblikom ne odaje bogomolju kršćana . Ako i sami uočite-vidite, dok se krećete širim Evropskim prostorima, sakralni kršćanski objekat da ima i neko islamsko obilježje onda je to džamija pretvorena u crkvu, a nikako obratno, a oni će vas ubjeđivati da je to njihovo istina. Kod nas u Bosni imate primjere u Jajcu i Bihaću da su džamije pretvorene u crkve, ali sada služe kao džamije, jer im je vraćena njihova prvotna namjena, a katolički povjesničari ne prestaju pričati i ubjeđivati kako su to crkve prepravljene u džamije, a kao razlog navode laž da je u Bosni kršćanstvo iz perioda prije nego je Bosna ušla u islamski komonvelt, a kada je kao Bosna osvojena onda su Turci crkve pretvarali u džamije. Oni mogu da promovišu ovu tvrdnju, jer i Bošnjački povjesničari prihvataju tvrdnju da je Bosna osvojena od Turaka. Da smo u Islamu 600 godina. I zato stalno živimo pod hipotekom prevjerenika i Turskog ostatka. Konstrukcije o Bihaćkoj i Jajačkoj džamij kao crkvama nastale su u proteklim stoljećima kada i konstrukcija o Bosni kao osvojenoj zemlji od Turaka. Koncem XVII. stoljeća kada su iz Hrvatske evropski katolici potpomognuti katolicima Hrvatske prognali muslimansko stanovništvo Hrvatske-Hrvate muslimane oni su u tom naletu-periodu zauzeli u Bosni teritrij u kome su bili Bihać i Jajce i tada su džamije pretvorene u crkve kao što je urađeno u svim zemljama Evrope odakle su kršćani prognali muslimane. Izbjeglo muslimansko stanovništvo Bihaća i Jajca su 1737. godine poznatom bitkom kod Banjaluke uzvratili katolicima, potisnuli ih prema Hrvatskoj i ponovo oba grada vratili u svoje ruke. Tada su zatekli obje džamije urušene i prepravljene u crkve. Od tada one služe kao primjer katoličke netolerancije i primitivizma, ali kada su u Jugoslavijama muslimani ponovo dezavujisani katolici ponovo naturaju tvrdnju da su ove bogomolje iz crkava pretvorene u džamije, a to se prema navedenim Kur'anskim ajetima nije nikako moglo događati. . Aje 109. ''Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se udobrovolji ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koj se nagnula, da se zajedno sa njim u vatru džehennemsku sruši?- A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini''. Aje 110. ''Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. – A Allah sve zna i mudar je''. I ova dva ajeta su samo nova potvrda stavu da muslimani ne mogu koristiti džamije koje su drugi-nemuslimani gradili za svoje vjerske potrebe. Kur'an o poslanstvu Issa a.s. Sura XIX-Merjema, Aje 30. ''Ja sam Allahov rob''-ono reče-''meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti, Aje 31. '' I učiniće me, gdje god da budem, blagoslovljenim, i narediče mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem'' Aje 32. '' i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.'' Aje 33. '' I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao!'' Aje 34. '' To je Isa, sin Merjemin,-to je prava istina o njemu,-onaj u koga oni sumnjaju.'' Aje35. ''Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kada nešto odluči, On za to rekne samo : ''Budi!''- i ono bude.'' Aje 36. ''Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je pravi put.'' Aje 37. ''I sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kad budu na Danu velikom prisutni!'' Sa ovih osam Kur'anskih ajeta muslimani i svi drugi upućeni su na to da nemogu da dvoje kada je Mesih- Isa a.s. u pitanju. Za sve njih treba da je on sin Mejremin , on je blagoslovljen od Allaha, Allah mu naređuje da obavlja molitvu i udjeljuje milostinju, da prema majci bude dobar, a nikako drzak i nepristojan, dakle da je ljudsko biće i nikako nešto iznad. Isa i sam isključuje mogućnost da je on Božiji sin, i sam kaže da je nezamislivo da Allah ima dijete . Isa a.s. se obraća vjernicima- sljedbenicima Knjige i kaže '' Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar...'' Isključuje sebe kao Apsoluta, jer je Bog i njegov Gospodar. Iz ajeta 33. zaključujemo i nešto što muslimanska vjerska ulema isključuje, a to je da nije pokuđen dan njegovog rođenja, dan njegove smrti, ali ni dan njegovog rađanja iz mrtvih. I mislim da u tom smislu, barem prema Kur'anu, muslimani ne griješe i ako obilježe Issaovo a.s. rođenje, jer je vjerovjesnik a.s. Ali iz 37. Ajeta doznajemo onu pravu suštinu prihvatanja Isaovog učenja nakon njegovog života, a to je da su se sljedbenici Knjige, u mišljenju, o njemu podvojili. Ova podvojenost se ogledala u tome da su jedni i dalje slijedili Isaov nauk- bili su privrženici objavljene Knjige- bili su monoteisti. Oni će od IV stoljeću biti nazivani Arijevci jer je Arije insistirao na Isaovom prvobitnom učenju, a ovi drugi će Isa.a.s. poistovijetiti sa Bogom, on će za njih biti onaj koji stvara, kao Božiji sin ili Bogočovjek.To podvajanje je imalo svoj duži period da bi konačno sredinom IV stoljeća to bila dva različita učenja jedno monoteističko i jedno kršćansko poznato kao svetotrojstvo, uz napomenu da je monoteizam i dalje državotvoran u svim zemljama, a da se kršćanstvo pomalo učvršćuje kod nešto siromašnijeg sloja žitelja evropskih zemalja. Sura IV- An-Nisa, aje 171. ''O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svom vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite: ''Trojica su!'' Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog,-hvaljen neka je On!- zar On da ima dijete ?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik.'' Osim sa onih 8 Kur'anskih ajeta koji govore o Isa a.s. kao čovjeku to nalazimu i u Suri IV, aje 171. Samo za razliku od predhodnih, u ovom ajetu Allah dž.h.ističe da je Isa a.s. Riječ Njegova dostavljena Merjemi i Duh Njegov (Allahov) i nikako u jednom trojica . Kur'an o Isaovim učenicima i narodu Israelovom i njihovoj podjeli u mišljenju Sura LXI-Bojni red Aje 14. '' O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: '' Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!''- kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: ''Hoćete li me pomoći Allaha radi?'' I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali –protiv neprijatelja njihova pomagali, i oni su pobijedili.'' I ovim ajetom je potvrđeno podvajanje –razilaženje sinova Israilovih u mišljenju oko Isa a.s. ali je istaknuto to da Allah pomaže vjernike-monoteiste u sukobima sa drugim koji su odbacili monoteizam, a prihvatili svetotrojstvo te da vjernici pobjeđuju. Dakle, vjernici monoteisti i dalje održavaju vlast, a to je period od početka novog milenija do početka Objave. Nema tu još na vlasti kršćana.

29.10.2014.

Vjerska procesija na krivotvorenoj povijesti

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Bobovcu starom Bosanskom utvrđenju koje je zahvaljujući Federalno Komisiji za zaštitu spomenika kulture prepravljeno u utvrđenje katoličkom pučanstvu Bosne, jer je od srenjovjekovne Bosanske utvrde na Bobovcu, koje nije imalo nikakvu katoličku naznaku,  napravljen katolički sakralni objekat i već 11 godina na 25. oktobar održava se vjersko vojna manifestacija-procesija u znak sjećanja kao na smrt zadnje Bosanske kraljice Katarine Kotroman-Kosača.

Ovu 11. procesiju  predvodio je kardinal Vinko Puljić, a u njegovoj pratnji i pomoći  bili su: vojni biskup mons. Dr. Tomo Vukšić, te vojni biskup rep. Hrvatske mons. Juraj Jezerica, uz suslavlje, kako izvještava ''Oslobođenje'', vojnih kapelana iz BiH i Hrvatske.

Prema onima, a koji su bili uključeni u ovu procesiju da se zaključiti da je procesija koliko Bosanskog karaktera  toliko i od značaja ne samo Bosanskim nego i Hrvatskim katolicima, jer kako na drugi način obrazložiti prisustvo vojnog biskupa Hrvatske i njegovih kapelana.

 

 I već 11 godina ova manifestacija odvija se po istom scenariju a ja ne pročitah nikada komentar od nekog Bosanskog povjesničara, a niti novinara analitičara u smislu; da li doista ova manifestacija, koja je bitno katolička, ima svoje povijesne korijene-utemeljenost koliko za Bosanske toliko i za Hrvatske katolike.

 Je li to direktno miješanje susjedne Hrvatske u Bosansku državnost kroz Bosansku povijest, jer čime obrazložiti prisustvo vojnog Hrvatskog biskupa i njegovih kapelana na ovoj procesiji ako ne negiranja Bosne kao povijesne države njenih Bošnjaka i samostalne države njenih žitelja.

Iz kog su razloga na ovoj manifestaciji vojni biskup Hrvatski i njegovi kapelani, ako ne iz remetilačkih  faktora naše Bošnjačke povijesti i negacije cjelovitosti Bosanske teritorije.

 

Manifestacija nije duga vijeka, jer je stara, tek, jednu deceniju. Po ovome, ona je u povoju-korijenu i vrijeme je ili da se ''zaljeva'' pa da bude faktor naše Bosanske povijesti, ili da se suši, da ne bi postal remetilački faktor iste povijesti.

 

 Kako je razlog za vođenje manifestacije povijesna konstrukcija to mislim da će i prestati, osim ako oni koji je podržavaju budu i dalje ubijeđeni da je to vezano za istinit povijesni događaj.

O čemu se zapravo radi?

 U prošlim stoljećima radeći na srednjovjekovnoj povijesti Hrvatske, ali i Bosne naše komšije Hrvati iz razloga povijesnog utemeljenja Bosne na katoličanstvu, a razlog je bio; svojatanje Bosne kao teritorije kojom je, za njih, vladalo katoličanstvo, forsirali su povijesnu konstrukciju da je u Bosni prije nego što je ušla u sastav Balkanskog Islamskog Komonvelta, dakle prije nego su Bosnom, kao, zavladali muslimani  bila katolička država. Iz tog perioda vladanja Bosnom sve vladajuće ličnosti oni su pokatoličili, ili ako nisu mogli pokatoličiti, kao na pr. Tvrtka I, jer je kao krunjen u Mileševu, a tamo nema katolika, on je, za njih, onda, krunjen po pravoslavnom obredu.

 A povijesti što se tiče; niti je u tom periodu Tvrtko mogao biti krunjen  po katoličkom, a niti po pravoslavnom  obredu, a niti je bilo vladajućeg katoličanstva tada u Bosni pa da Stephan Tomaš muž od Katarine ili nasljednik mu, Katarinin pastorak, Stephan Tomašević budu krunjeni od pape.

Bosna iz tog perioda je sa Avarskim sustavom vladanja, a sa Islamom kao državotvornom vjerom, a u okviru Rimskog carstva koje je svoje vladanje zasnivalo na monoteizmu a ne na katoličanstvu i čiji car kruniše Bosanskog kralja Aleksandrovom krunom.

U ovoj konstruisanoj povijesti, od katolika, našla se i kći hercega Stephana Kosače, Katarina.

Za njenog oca Hercega je nepobitno da je bio šeih, da je imao svoju vojsku-derviše sa kojima je branio Bosnu i svoju vjeru-Islam od nasrtaja katolika, da je svog najmlađeg sina poslao na vojnu izobrazbu u Istambol te da je sin mu Ahmet Hercegović u 3 navrata bio veliki vezir u Islamskoj državi. Po šerijetu to nije mogao biti a da mu otac nije bio musliman.

Hercegov mezar ili turbe je u Blagaju ukomponovano u njegovu tekiju i muslimani Bosne svake zadnje subote u maju, što odgovara 22. maju, kada je Herceg i preselio,  zijarete njegov mezar, veličaju Allaha i Njegov hikmet, a zahvaljujući gaziji iz turbeta.

Herceg, po svim starim dokumentima, za katoličke povjesničare nije bio katolik nego pataren-heretik.

 U podrobnoj analizi tih dokumenata i u kontekstu čitave povijesne situacije tog perioda, zaključujemo da su u tom periodu katolički velikodostojnici pod patarenom-heretikom podrazumijevali one ''krivovjernike'' koji su negirali da je Isus Bogočovjek te iz mržnje i antagonizama prema istim, nazivali su ih patarenima-katarima i najposlije hereticima, jer nisu vjerovali u Svetotrojstvo nego ga i negirali, a bili su monoteisti-muslimani i nikako kršćanski dualisti.

 I dalje, u cilju negiranja da su Bosanski bogumili bili muslimani i njima je izmišljano vjerovanje kao neko krivovjerje i posebnost-Bosanska crkva tako da su i Herceg, njegov amidža Sandal, Hercegova djeca pa tako i Katarina za njih bili bogumilske vjere kao neke vjerske posebnosti, a ne da su bili muslimani, jer kao muslimani su, u Bosni, tek poslije Turskog ''osvajanja'' Bosne.

 Osim Hercega i Sandala za koje stare knjige kažu da su patareni-nisu katolici, za njihovog prvog rođaka-brata-amidžića Isa bega Hranušića-Kosaču znamo da je bio musliman, jer je 1462. godine u Sarajevu, po šerijetu, uvakufio zemlju za greblje.

Kako je vakufnama šerijetski-državni dokumenat, zaključujemo da je Bosna i prije 1463. godine bila u sastavu Islamskog komonvelta, dakle da nije osvajana 1463. kako nam je to kao zvanično prihvaćeno.

Iz ove porodice Kosača muslimani su i Katarinin sin, koji je imao narodno ime Sigmund ili Žigmund, a kasnije Ishak i kako je bio paša i on je po šerijetu morao imati islamsko porijeklo. I  Katarinina kći Katarina, koja je poslije, imenom,  bila Emina, bila je udata u Skoplje i kada je umrla sahranjena je u Skoplju u jednom greblju gdje je i danas njeno turbe.

I druga dva sina Hercega su radili istu stvar branili muslimane Balkana, ali o njma neznamo sve pojedinosti jer nema baš toliko dokumenata iz kojih bi sve to saznali.

 Dakle, svi članovi, za koje znamo,  porodice-Kosača su islamske provenijencije

  

Jedan od velmoža Bosne, tog perioda, je  i Herceg i kako je  značajna Bosanska povijesna ličnost onda svojatanjem Hercega ili inkorporiranjem Hercega u kršćansko okrilje i Bosna se na taj način inkorporira u to vladanje i onda bi slijedio zaključak da su Bosnom, u tom periodu, vladali  katolici.

 Međutim, znajući da Herceg nije katolik, a da je njegova kći Katarina udata za Stephana Kotromanića koga su lažnim dokumentima pokatoličili, katolici  konstruišu povijesnu priču o tome kako je Katarina morala napustiti bogumilstvo, jer je to tražio papa Sikst IV. da bi prihvatajući katoličanstvo mogla biti žena Stephana Kotromanića koji je kao nešto prije prešao u katoličanstvo. I, kao, to se i desilo i od tada je po tim konstrukcijama-krivotvorenim dokumentima Katarina katolkinja.

Njen muž, koji je, po njima, katolik i kralj, umire 1461. godine i ona ostaje na dvoru svog pastorka Stephana Tomaševića nasljednika njenog muža koji kao postaje kralj.

Pošto ga, iste godine,  1461. ''kruni'' izaslanik pape  on postaje katolik, a time i zemlja Bosna katolička.

Na njegovom dvoru je i dalje majka-stara kraljica Katarina koja je po tim dokumentima katolkinja. Međutim, ako je Stephan Tomašević novi kralj, sada je nova Bosanska kraljica, Mara, kći  Lazara Brankovića, na osnovu čega će Stephan Tomašević, kao muž od Mare moći upravljati Smederevom kao njenim nasleđem?

 Ali šta ovdje ne štima?

Ne štima to što se, kao, Stephan Tomašević kruniše po katoličkom obredu, a žena mu nije katolkinja, i on-Stephan katolik, kao,  po tom osnovu što je muž od Mare može da vlada Smederevskom oblasti u kojoj nema katolika.

 I dalje ako je Stjepan Tomašević zadnji kralj, onda je njegova žena Mara zadnja kraljica, pa kako je onda Katarina koja je predposljednja kraljica mogla pokloniti Papskoj Stolici našu Bosnu. Ali, sve se konstrukcijama može udeveriti pa se i to udeverilo.

Povijesno, u Srbiji je već od 1371. godine Hanefijsko Islamsko vladanje i njene velmože su islamske provenijencije i  kako može onda jedan katolik da vlada dijelom teritorije na kojoj muslimani imaju vlast?  Može, ali po krivotvorenim dokumentima po kojima je Stephan Tomašević katolik, a on to zasigurno nije bio.

 

 No, da se malo vratimo u povijest Bosne i Huma i da vidimo ko to po tim dokumentima koji se podstiru kao prvorazredni, u tom periodu, živi u Bosni?

 Iz istih izvora saznajemo da kada je Stephan Kotroman počeo kao da krsti ili pak obraća u katoličanstvo žitelje Jajca i njegove okoline, njih oko 40.000 kao bježi Hercegu u Hum, jer tamo kod njega žive maniheji koji će ih zaštititi, jer su i oni iste provenijencije.

Ovaj krivotvoreni dokument nije imao svrhu dokazivanja da žitelji Jajca i njegove okoline nisu katolici nego je imao svrhu dokazivanja da je kralj Tomaš katolik.

 Dakle, za falsifikatore povijesti nije bilo bitno koje su provenijencije  stanovnici Bosne, nego ko je kralj Bosne, jer ako je kralj katolik onda je  je i Bosna katolička. Pa onda tvrdnjom da je kralj Bosne katolik, a zanemarujući činjenicu da žitelji nisu katolici, proizaće tvrdnja da je Bosna bila katolička, kao što se kroz pisanu a konstruisanu povijest i provlači.

 I tako, ovim lažnim dokumentima, Bošnjačka patarenska-bogumilska-manihejska Bosna postaje katolička. Ovi termini; patarenska ili pak manihejska je katolički  vokabular tog perioda, a inače radi se o muslimanima-bogumilima kojio su bili žitelji Bosne.

 A šta bi to Bošnjak, iz ovih lažnih dokumenata mogao izvući kao zaključak?

1) Stanovnici Bosne iz okolice Jajca, u tom periodu, većinski nisu katolici, jer ih na silu hoće da preobrati Stephan Tomaš i njih oko 40.000 bježi u Hum.

2)Takođe, stanovnici Huma nisu katolici jer od njih Jajački maniheji treba da dobiju zaštitu.

3) Herceg Kosača nije katolik, jer njemu, u zaštitu, bježe žitelji Jajca i okoline.

Upravo, ovi zaključci proistekli iz tih falsifikatorskih dokumenata koji govore o katoličkim kraljevima Bosne su i utemeljenje tvrdnje da narod Bosanski,iz tog perioda, nije katoličke provenijencije, da je Herceg Stephan Kosača značajna Bošnjačka povijesna ličnost, jer kao stanovništvo od kralja bježi Kosači, dakle, Herceg je uticajniji od kralja, jer narod iz Jajca bježi pod njegovu zaštitu, a kralj to nemože da sprečava.

 No, niti je narod bježao niti su Stephani kršteni, a niti je Bosna tog perioda katolička, jer ulaskom Bosne u Balkanski Islamski komonvelt, početkom ili pak sredinom XV. stoljeća, a to zahvaljujući muslimanskim žitljima Bosne njenim bogumilima, Bosanski katolici, kojih je bilo u manjini u Bosni dobiće od Fatiha šerijetski dokumenat o svojim pravima, poznatu Ahdnamu, a to je dokaz da su katolici bili neznačajan populacijski element.

 

Dotadanji sustav vladanja u Bosni bio je Avarski, a sa Islamom kao vladajućom vjerom, da bi koncem  XIV stoljeća, zbog okolnosti, jer evropski katolici kidišu i Bosnu pokoriti kao što to rade po Evropi, Bosna bila kandidat za ulazak u Balkanski Islamski komonvelt, a što se poslije i desilo i od tada nastaje teorija o Turskom osvajanju Bosne. Ulaskom Bosne u Balkanski Islamski komonvelt, a ne Turskim osvajanjem, Bosna i njen većinski narod će živjeti novi Islamski koncept življenja-državotvorni Islam sa Hanefijskom pravnom školom.

Jedna od različitosti življenja muslimana u Bosni kao Islamskoj državi koja je organizovana po Hanefijskoj pravnoj školi, a u odnosu na predhodni Avarski sistem vladanja u kome je isto tako osnova državotvornosti bio Islam, je i ta da djeca muslimana dobijaju  orijentalna imena, a stara narodna imena se zapostavljaju, mada i do skora, bilo je slučajeva da se i kod muslimana muškom djetetu koje je '' došlo'' iznenada da ime  Nenad.

Tada,  po Bosni, umjesto tekija u kojima se odvijala sva vjerska, ali i druge aktivnosti-pripreme muškog stanovništva za odbranu, u gradovima niču novi sakralni objekti džamije u kojima će se odvijati cjelokupna aktivnost muslimanske muške populacije, u svim segmentima življenja muslimana od vjerskih, edukacijskih, komunalnih i vojnih pitanja. Bošnjaci, kroz taj period nazvan turskim, za odbranu, organizuju svoj narod u vojne formacije po tzv. Timarskom sistemu, a predvodnici idu na vojna usavršavanja u Tursku.

 Nemuslimani nisu mogli popunjavati muslimanske jedinice iz poznatog šerijetskog stava; da u ime Allaha ne može da ratuje onaj koji nije monoteista. Ako je neki od predvodnika muslimanske vojske, u tom periodu, imao neorijentalno ime to nije značilo da nije bio musliman, jer nemusliman nije mogao biti. Dakle, u to vrijeme ime nije bilo glavni identifikator i religiozne pripadnosti.

 Od kuda da katolici Bosne već 11 godina obilježavaju  25.10. kao dan Katarine kosača-Kotromanić i to na Bobovcu? 

Na ovo pitanje već sam djelimično dao odgovor, jer Bosna je u pitanju i trebalo je Bosnu pokatoličiti.

 Kako je prije 11 godina na Bobovačkom utvrđenju napravljen katolički sakralni objekat, a oni to narodnim predanjem ali i povijesnim konstrukcijama vežu za Katarinu jer kao to je kraljevsko utvrđenje, u kome su svoje kraljevanje uređivali Stephan Kotroman i supruga mu Katarina Kosača. To je i novonapravljena kapela na Bobovcu dobila naziv po Katarini i kako je Katarina po predočenim konstrukcijama za njih  katolkinja, a kao kraljica,  onda je i Bosna bila katolička i to treba obilježavati i ukomponavati u povijest svih Hrvata katolika.

 

 Katarina je mogla biti kraljica, ali njen muž nije bio krunisan po katoličkom obredu i ako je to i bilo-kralj, onda je njegovo kruniosanje moglo biti samo po monoteističkom obredu, jer je Bosna u tom periodu bila monoteistička i u Avarskom sistemu vladanja, a ne katolička.

Od svog postanka Bosna je egzistirala kao država u Zapadnom Rimskom carstvu koje je uspostavio Aleksandar Veliki na monoteizmu, a ne na katoličanstvu. Ovo carstvo biće urušeno od strane evropskih katolika polovinom XIV stoljeća, jer će katolici u mnogim evropskim državama koje su egzistirale kao članice ovog carstva, na silu promijeniti način vladanja te sa monoteizma preći u katoličko vladanje.

Rimski carevi, iz tog perioda, nisu bili kršćani, a za ovo je i primjer Dioklecijan za koga katolici kažu da je bio mrzitelj kršćanstva.

Kraljevi država koje su egzistirale u Rimskom carstvu, u kome je vladajuća vjera bio monoteizam, birani su izbornim načinom po principu da je sedam komšijskih kraljeva biralo kralja neke države, a njega je na ceremoniji ustoličenja u Rimu u monoteističkom hramu koji je danas pod kontrolom katolika, krunisao Rimski car.

 Zadnji monoteistički Rimski car bio je Fridrih III koji je bio Njemac, a koji je našem hercegu Stephanu Kosači dodjelio titulu hercoga od kada i južni dio Bosne dobija naziv Hercegovina. Fridrih je morao pod pritiskom katolika izbjeći iz Njemačke u Palermo na Siciliji i tu je sagradio svoju džamiju koja će poslije osvajanja Palerma od strane katolika biti pretvorena u crkvu.

 Ovaj način  krunisanja monoteističkih kraljeva u Zapadnom Rimskom carstvu nastavit će i katolici osvajajući  Rim, takošto će papa biti '' car''  i on će biti krunitelj i nastavljajući u tom smislu i svoje djelovanje i negirajući ranije ustrojstvo Rimskog carstva na monoteizmu.

 Na isti način, na koji se negira monoteističko ustrojstvo Rimskog carstva, negira se i monoteističko ustrojstvo Bosne i tako u Bosni postoji limes, a to je kao zvanično 1463. do kada je Bosna u kršćanskom vladarskom ustrojstvu, a od 1463. osvajanjem Turske ona je u Osmanskom carstvu i islamskom ustojstvu.

Na žalost to je tako i '' zvanično '' pa zato nije i čuditi da kćerka od šejha Stephana, sestra od velikog vezira  Ahmeta,  majka od Ishak paše i Emina-hanume, nećakinja od Isa-paše Kosače završi u konstruisanoj povijesti kao katolkinja.

 Žalosno ne zbog Bošnjaka, koji inače o svojoj prošlosti nemaju pojma, jer da znaju neko bi za ovih 11 godina barem nešto negirajuće napisao u vezi ove konstrukcije o Katarini, nego zbog njenog oca Hercega, čije turbe u Blagaju zijaretimo svake godine i učimo mevlud veličajući Allaha dž. h, a zahvaljujući Hercegu. Pa onda zbog njenog brata Ahmet-paše koji je bio veliki vezir u Islamskoj državi, pa onda zbog njene djece Ishak-paše i Emina-hanume  i njihovih nasljednika koji su se rađali i umirali kao muslimani.

Mogu i shvatiti da je politički Katarina pokatoličena, jer se tim falsifikatom o njenom katoličanstvu na neki način i Bosna mogla katoličiti ali ne mogu da shvatim da je od crkve postala i blažena. I, koje su to konstrukcije o Katarini, a da imaju vjersku težinu da je crkva proglasi blaženom. Nema datuma kada je to crkva uradila pa i tekstovi u kojima čitamo da je Katarina proglašena blaženom mogu da budu konstrukcija isto kao što je na konstrukcijama postala katolkinja.

 Prema narodnom predanju iz čaršije u kojoj je rođena, a to je Blagaj, Šukrija Ć. prenosi narodno kazanje da je neku godine pred smrt uhićena od strane katolika u Stonu i da je  skončala u katolčkom sužanjstvu kao što su na taj način skončale i žene od Jure Frankohana i Petra Zrinjskog, koje su proglašene i vješticama i život skončale u najvećim mukama i bijedi. Neka je rahmet svima njima.

 I stavljajući na vagu: Blagajsko narodno kazanje o svom sugrađaninu i  katoličku priču o Katarini koja bježi od Turaka i svog brata Ahmeta  u Dubrovnik, da bi skončala u Rimu i tamo pred smrt napisala testament kojim Bosnu ostavlja svojoj djeci ako se povrate u katoličanstvo, a ako to ne urade onda Bosna postaje vlasništvo Svete Stolice.

 I kako se djeca nisu povratila u katoličanstvo, jer u katoličanstvu nikada nisu ni bila, po toj konstruisanoj povijesti Bosna postaje katolička.

Jasno je da će kod onih koji veličaju istinu prevagnuti istina, a to je da je Katarina uhićena, a njeno bježanje ispred Turaka i testament o Bosni izmišljotina.

 Prije svega i da prihvatimo da je Katarina pobjegla od Turaka, ona nije kraljica sa kojom završava kraljevanje u Bosni jer zadnja kraljica je Mara žena od Stephana Tomaševića pa Katarina nema te ingerencije, a kada uzmemo i činjenicu da je prema Hrvatskoj povijesnoj knjizi: ''Ilustrovana Povijest Hrvata'', strana 90. kralj Bosne od 1471.-78. godine  Slavonski ban Nikola Iločki, onda je njegova žena posljednja kraljica Bosne. Samo da naglasim da je i Nikola Iločki bio islamske provenijencije, da je i Ilok bio njegov grad te da je u Iloku imao i svoju džamiju, ali je to progonom muslimana iz Slavonije sve zatrto, a i Nikola, po toj  njihovoj školi historije, nije musliman nego katolik.

30.03.2014.

Bošnjak je, u stara vremena, sam gradio svoju Bosnu

Bošnjaci, vrijeme da pođemo i sami raditi na našoj povijesti, jer sve ono do sada, u zadnjih 100-tinu godina , što je rađeno a vezano za našu prošlost, rađeno je na Bošnjačkoj negaciji i na Bošnjačkoj dehistorizaciji. Konstrukcijama-uvođenjem koje kakvih vladavina koje se nisu događale, prekidan je Bošnjački kontinuitet vladanja Bosnom, tako da je Bošnjacima osporavano njihovo uticanje na stvaranje Bosne kao države. Bošnjaci ne negiraju i činjenicu da su sa njima živjeli i oni drugi koji su imali različit stav o stvaranju-bili su kršćani i da je Bosna danas i njihova država, ali nije bila u ranija vremena teokraatija, nikada, niti katolička, niti pravoslavna nego uvijek monoteistička-muslimanska. Bošnjaci su uspostavljali Bosnu kao svoju državu-svoj vatan, na monoteizmu, sve od perioda njenog uspostavljanja; 300 godina prije Nove ere u Iliriku, kada je Aleksandar-Iskender Veliki razriješio svjetski Gordijev čvor, pa do 1878. godine kada je voljom velikih kršćanskih sila podpala pod Austrougarsku kršćansku vlast. I poslije ovog vremenskog perioda-1878.godine, sve do danas, Bošnjaci muslimani grade Bosnu sa Bosanskim katolicima-koji su danas Hrvati i sa Bosanskim pravoslavcima-koji su danas Srbi. Danas su sva tri ova naroda Bosanska realnost i na njima je da dalje grade Bosnu, a prošlost je prošlost koja treba da se zna, a ne da to budu povijesne konstrukcije. Od perioda kada je Bosna prestala bit islamska, od 1878.godine, pa sve do danas, počinje ponižavanje i dehistorizacija utemeljitelja Bosne-njenih Bošnjaka muslimana i na toj osnovi cijepanja i svojatanja Bosne, jer su po tim konstrukcijama dijelovi koji sada čine cjelovitu Bosne, kao, nekada bili u sastavu komšijskih država Hrvatske i Srbije. Iz ovih razloga, u prošlom ratu, i jedni i drugi su uz potporu komšijskih naroda, koji su narodno kao i oni pokušali na najmonstruozniji način- ubijanjima i progonom Bošnjaka muslimana sa svojih baština, te Bosanske teritorije koje su proglašavali svojima priključiti matičnim državama svojih sunarodnjaka. To nije ostvareno, ali su Bošnjaci dobro iskrvarili i dosta raseljeni po bijelom svijetu, ali je i Bosna izparcelisana. I zbog povijesne istine; da je zemlja Bosna bila uvijek njenih Bošnjaka, jer su je oni u ranija vremena gradili na monoteizmu i Islamu, a ne da je od Turske osvajana, jer nije bilo potrebe za osvajanjem, ali jest za branjenjem, te da iz tih razloga-lažne povijesti moramo odbaciti sve te nedosljednosti i nesuvislosti koje su pišući o Bosni pisali naši negatori, ali i one neadekvatnosti vezane s tom nesuvislošću koje su pisali i naši Bošnjački povjesničeri povodeći se za našim negatorima, jer su od istih educirani i postali suvisli interpretatori naše negacije, a Bošnjake je to uvijek koštalo njihovih života. Treba naglasiti da su Bošnjaci, upravo, iz navedenih razloga i progonjeni, jer se stalno insistira na konstrukciji da su Bošnjaci u Bosni od Turskog osvajanja, da je Bosna iz ranijih perioda bila kršćanska te da je treba ponovo vratiti onima od kojih je i oduzeta-Hrvatima i Srbima ali kao kršćanima. Skoro sva povijest Bosne od njenog postanka pa do ulaska u Zajednicu Islamskih država-Islamski Komonvelt, a kako vole da kažu Osmansko carstvo, ali i segmentarno i kroz našu dalju povijest, koju smo živjeli kroz Islamski Komonvelt, nama se prezentuje na povijesnim konstrukcijama. Povijesni period Bošnjaka koji su živjeli u Zajednici Islamskih država Balkana nije toliko upitan jer to je dio naše Bošnjačke islamske povijesti koji se mogao pratit i nešto teže lažirati, jer smo u toj državi uspostavljali vlast a i sada smo u Bosni. Mada, i iz tog perioda našeg vladanja ima bukadar konstrukcija, jer su i tu povijest oblikovali u zadnjim godinama kada su Bošnjaci negirani kao narod. Povijest Hrvatske i Srbije, iz perioda kada su kao države muslimana bile u Zajednici Islamskih država, ali i Avarski perioda ovih država prije nego su ušle u Islamsku Zajednicu Balkana su na totalno povijesnim konstrukcijama, jer su progoneći muslimane iz tih država, kada su u Hrvatskoj ostali samo Hrvati katolici, a u Srbiji Srbi pravoslavci, njihovi povjesničari počeli da pišu svoju povijest i mogli da pišu što su htjeli iz kao svoje povijesti: Hrvati kao katolici o Hrvatskoj kao vazda katoličkoj, a Srbi kao pravoslavci o Srbiji kao vazda pravoslavnoj državi. U tim povijesnim konstrukcijama neizbježna je bila Bosna i njeni Bošnjaci, koji za ova druga dva naroda nisu izvorni Bošnjaci nego poturčeni Hrvati ili Srbi, a Bosna sastavljena i od njihovih teritorija i sve to od situacije ko nam interpretira tu povijest. Ako povijest interpretira Hrvatski povjesničar onda je Bosna bila Hrvatska teritorija koju su u XV. stoljeću kao okupirali Turci, a Bošnjaci nisu autohtoni islamiti nego islamizirani Hrvati. Na isti način pišu i Srpski pravoslavni povjesničari samo što je sve bilo srpsko i pravoslavno I danas danile čitamo nesuvislosti o nama napisane od naših negatora ali i u interpretaciji raznoslojnih Bošnjaka, ali i od Bošnjačkih povjesničara i nikako da se okane, da se Bošnjaci prođu takvog pisanja, jer sa tim opskurnim-lažnim pisanjem o Bošnjacima treba prestati, jer to nije naša povijest. Na kraju krajeva, ta lažna povijest Bošnjake je u zadnjih 100 godina koštala na hiljade pobijenih, a na milione raseljenih. Bošnjaci, koji i dalje podržavaju sve te povijesne konstrukcije o nama, izgleda da ne shvataju; da sve to što interpretiraju, u temelju, negira Bošnjački povijesni kontinuitet u Bosni, a to i jeste bio cilj naših negatora. Npr: Tursko osvajanje Bosne je izmišljotina nad izmišljotinama. A za ovu povijesnu konstrukciju-izmišljotinu veže se još bukadar konstrukcija. Bošnjački povjesničari i dalje pišu o Turskom osvajanju Bosne i djeca nam to uče u školama. Tu povijesnu konstrukciju nama nametnuli naši negatori uspostavljajući limes; do Turskog i poslije Turskog osvajanja, a uspostavljanjem limesa negiraju kontinuitet Bošnjačkog vladanja u Bosni. Bošnjački povjesničari konstrukciju prihvatili kao povijesnu činjenicu i uče sve Bošnjake da je Bosna osvojena, a da to tako u stvarnosti nije bilo. Literatura koju koriste je od onih koji negiraju da je Bosna, prije nego što je organizovana u Balkanski Islamski Komonvelt, bila u Avarskom sistemu organizovanja država a sa Islamom kao državotvornom religijom, dakle da je Bosna, ona ''bogumilska'' bila muslimanska. Pišu da je Bosna iz tog perioda bila kršćanska i izmišljaju joj pravoslavne i katoličke kraljeve, a da katoličanstva, a niti pravoslavlja u tom vremenskom periodu, kao vladajućeg, nije bilo ni u susjednim državama Hrvatskoj i Srbiji, a kamo li u Bosni, jer su Hrvatska i Srbija tek kasnije postale kršćanske. I tek, kada su uz pomoć većih kršćanskih sila uspjele silom zbaciti islamsko vladanje svojih sugrađana i to na najmonstruoznije načine ubijanjima i progonom i tek tada nametnuti kršćansko vladanje. Istina je: Turska, tada-1463. nije ništa osvajala, jer Kur'an to ne dozvoljava. Sura II. Aje 19o.'' I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu!-Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.'' i Sura XXII. Aje 39. '' Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini-a Allah je doista, kadar da ih pomogne-'' I nije se moglo desiti da muslimani organizovano, od strane svog vladara, ili na neki drugi način prekrše ovako jasne Kur'anske činjenice, ali se desilo da je Turska organizovala Balkanske muslimane, koji su na Balkanu, na monoteizmu, organizovali svoje države, a u cilju njihove odbrane od evropskih katolika koji po Evropi nasilno ruše monoteističke države i progone monoteističko-muslimansko stanovništvo tih država. Balkanskim islamskim državama bila je priključena i Mađarska. Muslimani Turske, ali i čitavog Balkana, jesu u Bosni od tog perioda, ali i malo prije, i oni nisu u Bosni iz osvajačkih pobuda nego, suporotno, iz bratskih-savezničkih , odbrambenih pobuda. Muslimani Balkana, organizovani u Zajednicu Islamih država, bili su brana prodiranju katoličkog vladanja ka jugu Evrope. Da nije bilo ovog organizovanja muslimana Balkana, danas ne bi ni bilo starih autohtonih islamskih naroda Balkana a među njima i Bošnjaka, kao što ih nema u Zapadnoj i Srednjoj Evropi jer su pobijeni, prognani i pokršteni. Drugi primjer povijesnih konstrukcija: Kao, krunisanje Bosanskih kraljeva Stephana Tvrtka od strane pravoslavne crkve, te Stephana Tomaševića od strane katoličke crkve su još veće izmišljotine nego predhodna o Turskom osvajanju Bosne. To; da je Tvrtko krunisan u Mileševu, po pravoslavnom obredu, je nebuloza projektovana od strane hrvatskih katoličkih vjerskih velikodostojnika s početka XVIII stoljeća, a prihvaćena od ostalih pa i Bošnjaka kao istinita činjenica. Zašto konstrukciju o krunjenju Tvrtka pripisujem hrvatskim katoličkim, a ne srpskim pravoslavnim povjesničarima, a što bi kao bilo logično, slijedi obrazloženje. Progonom muslimana iz Dubrovnika koncem XVII. stoljeća, katolici su u Dubrovniku zatekli dobro uređen arhiv u kome je bila arhivirana velika većina dokumenata iz povijesti Hrvatske ali i Bosne. Međutim, kako do tada Hrvatska nije bila katolička država to i arhivska građa nije imala kršćansku osnovu. Tada katolički osvajači Dubrovnika kreću u izmjenu povijesti tako što će falsifikovati svu arhivsku građu a koja se ticala Hrvata muslimana, ali i Bošnjaka muslimana. Svaki dokument vezan za muslimane biće falsifikovan-konstruisan tako da će svaki svojom građom-porukom da odaje kršćansku osnovu, a to se uočava iz onih falsifikata za koje se zna da su načinjeni na dokumentima koji su se ticali muslimana, jer trebalo je i Balkan uokviriti u matricu ''Evropa je kršćanski kontinent''. To je povelja Kulina bana sa dotatim križevima, povelja bana Ninoslava sa istim obilježjem, ''Testament Gosta Radina'' takođe sa križevima i svaki ''dokument'' iz katoličkih i pravoslavnih kancelarija Hrvatske i Srbije koji govori o kršćanskom vladanju u ovim zemljama i to u Hrvatskoj prije 1683. a u Srbiji prije 1862.godine. U dokumentima zatečenim u Dubrovačkom arhivu vjerovatno je bio i neki od dokumenata u kome je Tvrtko spomenut u vezi sa Mileševom i kako je kao u Mileševu bio grob svetog Save onda je izmišljena Tvrtkova krunidba na, kao, grobu svetog Save. Iz ove radnje-krunisanja Tvrtka po pravoslavnom obredu, proističe da je Tvrtko pravoslavac, a to je konstruktorima povijesti i trebalo, jer Tvrtkovim krunisanjem je prekinuti kontinuitet vladanja Bosnom od strane monoteista-muslimana. U Mileševu je bilo turbe Rastka Nemanjića koje su posjećivali i muslimani i sve dok pravoslavci nisu izmijenili tu tradiciju- rušenjem turbeta i prenošenjem Rastkovih zemnih ostataka na Vračar kod Beograda. Kako je muslimansko stanovništvo u tom periodu progonjeno iz Srbije, ali i ostale represalije koje su rađene od pravoslavnog režima u Srbiji prema muslimanima, to je i ova tradicija zijarećenja Rastkovog mezara, od strane muslimana, prestala. U međuvremenu propagandom i aktivnostima crkvenih velikodostojnika pravoslavne crkve uspjeli su Rastka učiniti svecem pod pseudonimom Sava, a pravoslavnu crkvu Srbije učiniti Svetosavskom. Sve je to činjeno nakon progona muslimana iz Srbije počevši od 1862.godine, kada i počinju raditi na nacionalnoj povijesti Srba, poistovjećujući pravoslavne žitelje nove Srbije duhovno sa pravoslavljem, a sve ono ranije što su gradili muslimani Srbije u Srbiji pripisivano je Srbima pravoslavcima. Bošnjaci su prihvatili ovu konstrukciju o krunjenju Tvrtka, jer kao ovim činom se potvrđuje Bosanska državnost i njena nezavisnost od komšijskih država te u državničkom odnosu sa Hrvatskom i Srbijom, Bosna je i teritorijom neovisna-nevezana za njih. Ne treba Bošnjacima ovakva potvrda njihove državotvornosti, jer nije na povijesnim činjenicama, jer Bosna u tom vremenu je monoteistička-muslimanska i njeni sizereni su muslimani, a ne kršćani. Prije svega, u tom Tvrtkovom vremenskom periodu niti je Hrvatska katolička, a niti je Srbija pravoslavna i sa Bosnom one su u najboljim odnosima jer se sve tri pripremaju za udruživanje u Zajednicu Islamskih država kako bi se udružujući mogle lakše suprostaviti Evropskim katolicima koji pritišću i prijete progonom muslimana ovih država. Sve tri su u Avarskom sustavu vladanja, a u sastavu Rimskog carstva kojim upravljaju Njemačko-Rimski carevi, a ne pape. Hrvatska postaje prvi put sa katoličanstvom kao državotvornom vjerom poslije 1683. godine kada su Evropski katolici uspjeli prognati muslimansko stanovništvo Hrvatske-Hrvate muslimane i uspostaviti Hrvatsku kao katoličku državu. Srbija prvi put postaje pravoslavna sa državotvornim pravoslavljem tek nakon 1862.godine kada je njeno muslimansko stanovništvo-najviše Srbi muslimani moralo izvršiti preselenje-napuštanje srpskih teritorija a svojih vatana, i odlaziti na istok i jug u muslimanske zemlje jer je to bio dogovor Rusije i Porte. U Bosni je tada formirano više većih naselja u koje su doseljeni muslimani Srbije, a u Istanbulu Srbi muslimani imaju svoju četvrt. Uz ovo treba napomenuti da jedna od kapija Istambulske utvrde-sjeverna kapija, nosi naziv Beogradska kapija, tako da ime kapije nije samo toponim koji povezuje Srbe muslimane, koji su od tada u Turskoj, nego i naznaka da je Beograd temeljen na muslimanima, jer su muslimani Istambula, još ranije prije doseljenja Srba muslimana iz Srbije, davanjem imena kapiji označili koliko je Beograd, u stara vremena, dakle, kada se gradila Istambulska utvrda, imao značaj za muslimanski narod tog dijela Balkana. Slijedeća konstrukcija: Učili smo da je tamo nekad Hrvatska pod kraljem Tomislavom bila katolička, a da je Srbija pod Dušanom bila pravoslavna. I to su primjeri povijesnih konstrukcija od kojih je prva imala za cilj utemeljenje katoličanstva u Hrvatskoj, ali i naznaku da je i Bosna temeljena na istoj osnovi-katoličanstvu jer je Duvno, koje je odskora nazivomTomislavgrad, u Bosni, a Tomislav kao Hrvat-katolik vlada iz Duvna Hrvatskom. To ga dođe da je taj dio teritorije Bosne bio Hrvatski i to katolički, a da ga je ili Tvrtko ili Turci pripojili Bosni. A to nikada nije bilo tako. Tvrdnja da je Tomislav bio kralj može se i uobziriti, ali Tomislav duhovno nije mogao biti kršćanin jer u tom periodu vladanja državama, u našem okruženju, nije bilo kršćanskog vladanja pa ni sizeren neke od država nije mogao biti katolik. Druga konstrukcija iz predhodne tvrdnje a koja promovira pravoslavlje, ona o Dušanu, je imala za cilj temeljenje pravoslavlja kao državotvornog vladanja u Srbiji u neka stara vremena, ali i uvezivanje današnje pravoslavne Srbije sa pravoslavnim vladanjem koje je kao prekinuto Turskim osvajanjem. Za ovu konstrukciju vrijedi isti stav; u Srbiji u tom periodu nije moglo biti pravoslavnog vladanja, jer Srbija tada nije pravoslavna a što će potvrditi kasnija povijesna odvijanja, jer Srbija će koncem XIV stoljeća biti jedna od zemalja Islamskog komonvelta, a sa Turskom kao vodećom zemljom koja Srbiju nije osvajala. U iste svrhe, uvezivanja pravoslavne Srbije iz 1862. godine, pravoslavcima Srbije poslužio je i mit o Kosovskom boju u koji su ubacili i Lazaroglua Hrebljanovića ali kao pravoslavca, koji je bio vladar Srbije iz Avarskog perioda vladanja Srbijom i kao musliman. Treba shvatiti da su sve to nebulozne konstrukcije, iz razloga što se povijest nije mogla tako odvijati, jer ovih povijesnih činilaca koje nam konstruktori podmeću-vladanja u Hrvatskoj i Bosni na katoličanstvu, te vladanja u Srbiji na pravoslavlju nije tada bilo i niti je moglo biti. Svi ti papiri, kao dokazni dokumenti, koje podstiru naši negatori su izmišljotine i povijesne krhotine koje treba odbaciti i samo iz razloga povijesne istinitosti U čitavoj Evropi monoteizam je bila vladajuća vjera sve do XIII. stoljeća, a tek kasnije počevši od početka XIII. stoljeća u Evropi će biti uspostavljano vladanje na katoličanstvu. U Istočnoj Evropi-Rusi i ostali pravoslavni narodi Istočne Evrope će na pravoslavlju uspostavljati države tek od početka XVIII. stoljeća i opet na račun monoteista-muslimana. Na Istoku nije bilo nikakve pravoslavne vladavine, a istim papirima i povijesnim krhotinama i Bizant je popravoslavljen u zadnjih 100 godina. Napisao sam; Hrvatska se utemeljuje kao katolička, po prvi put, tek od 1683. godine, a Srbija-i to samo Beogradski pašaluk kao pravoslavna, isto tako po prvi put, tek od 1862. godine. Srbija će se u kasnijim periodima-Balkanski ratovi i I svjetski rat širiti na muslimanskim teritorijama Balkanskog Islamskog Komonvelta, jer je katolička Evropa sa pravoslavnom Rusijom urušila Zajednicu Islamskih država Balkana i Istočne Evrope i tako je Srbija mogla da širi svoju državu na račun Islamskog komonvelta. Sve one priče o Hrvatskoj kao katoličkoj, a Srbiji kao pravoslavnoj iz nekih ranijih vremena su povijesne konstrukcije i uklapanje njihove povijesti u kršćanske osnove i izbacivanje monoteizma kao početne civilizacijske osnove ovih država, ali i čitave Evrope kroz kao Rimsko-katoličko i Bizantsko-ptavoslavno vladanje. Tade Smičiklas u svojoj knjizi ''Povijest Hrvata'' štampana 1882. Strana 427. piše: '' Osvojivši ban Tvrtko srbske zemlje, Podrinje, Travuniju i u Primorju Konavle i Dračevicu, i stojeći u predobitih zemljah nad grobom Svetog Save, velikog Srbskoga prosvetitelj, ovjenča se kraljevskom krunom i prozva se god.1376.: Stjepan Tvrdko, ''kralj Srblem, Bosnje i Primorju''. Ovo je primjer gdje Hrvatski povjesničar, na osnovu falsifikovanog ''dokumenta'' iz Dubrovačkog arhiva, nama podastire činjenicu o krunjenju Tvrdka, ali i njegovom osvajanju, kao, srpskih zemalja u Bosni. Da se radi o falsifikatu, jasno je, jer tadašnji dijelovi Bosne koje je, kao, osvojio Tvrtko, tada nisu mogli biti pod pravoslavnom vlašću i to srpskom, jer u to vrijeme sve države našeg okruženja su u Avarskom sistemu vladanja, a sa Islamom kao vladajućom vjerom, a žitelji tih zemalja su monoteisti, tako da nekeog pravoslavnog vladanja nema ni da se naslućuje. I druga negacija ove nebuloze je ta što upravo od tog perioda-početak XIX. stoljeća kada kršćani Hrvatske i Srbije počinju pisati povijest ovih država, pa i Bosne pod nacionalno Hrvat podrazumijeva religijski katolika, a pod nacionalno Srbin religijski pravoslavca, a to tako nije bilo kroz povijest, jer su žitelji ovih zemalja iz ranijih vremena, prije nego su iz nje prognani muslimani, u Hrvatskoj živjeli i Hrvati muslimani, a u Srbiji i Srbi muslimani. Dakle, iz vremena ovih dešavanja kao krunisanja Tvrtka kao pravoslavca, srpske teritorije koje je kao osvajao Tvrtko nisu bile pravoslavne, jer se ovaj vokabular kojim se pod pojmom Srbin podrazumijeva pravoslavac počinje koristiti u vrijeme ovih istih povjesničara kao što je i Smičiklas a to je iz kasnijeg perioda i ovaj dokument o Tvrtku koji osvaja srpske, ali pravoslavne teritorije je izmišljotina-povijesna krhotina i za Bošnjaka šovinistička bljuvotina. Bosna se, u tom vremenskom periodu, priprema da uđe u Zajednicu Islamskih država jer joj preti osvajanje i progon njenog autohtonog muslimanskog stanovništva od Evropskih katolika, a jedan od njenih vladara, tog vremena, je i Tvrtko. Bosna će za 50 godina, već, biti pod kontrolom vlasti Islamskog komonvelta koga su predvodili sultani iz Turske porodice Osmanovića, a ovi dijelovi Bosne koje nabraja Smičiklas su nastanjeni muslimanima koji će evidentno kroz deftere kao timari-muslimani biti organizovani u muslimansku vojsku Islamskog Komonvelta u kome je i Bosna. Dakle, za kojih 50 godina ovi dijelovi Bosne koje Smičiklas popravoslavi su naseljeni muslimanima koji će se organizovati timarskim sistemom u braniteljsku muslimansku vojsku Islamskog komonvelta. Napominjem, da je povijest i ranije prije, iz Tvrtkovog perioda, zabilježila kretanja muslimanske vojske po nekim dijelovima Bosne, Hrvatske, ali i Štajerske. I tada je to bila muslimanska vojska istih država i njihovih naroda, a ne Turske akinđije, jer niti jedna od navedenih država tada nije bila kršćanska nego muslimanska. To što katolički povjesničari muslimansku narodnu vojsku Hrvatske ili Štajerske podvode pod akinčije i turske pljačkaše je iz razloga konstruisanja povijesti i podvođenja tih država u kršćanske okvire, a vojsku organizovanu od domaćih muslimana podvode pod Tursku osvajačku vojsku. Postavlja se pitanje; zašto katolici kroz svoju povijest forsiraju Tvrtka kao pravoslavnog vladaoca, jer i oni kroz kao povijest-povijesno imaju pretenzije na Bosnu? I tu nije teško naći odgovor. Katolicima je bio cilj Bosnu uspostaviti kao kršćansku zemlju, a kako se Tvrtko nekim dokumentom veže za Mileševo, a tamo nije bilo katolika onda se izvela konstrukcija o Tvrtkovom krunisanju kao pravoslavca. Ali nakon ''krunidbe'' Tvrtka kao pravoslavca konstruktori povijesti će naći i ''dokument'' po kome je Stjepan Tomašević 1461.godine krunisan u Jajcu, po katoličkom obredu tako da je sada Bosna katolička kraljevina. Po njima-ovim kvazi povjesničarima a Bošnjačkim negatorima, povijesno, u Bosni je preko Tvrtka pravoslavno vladanje pa onda preko Stjepana Tomaševića katoličko, a kada opet čitate komentare na osnovu analize ''Testamenta Gosta Radina'' u Bosni je Bosanska crkva na kojoj se temelji Bosansko vladanje. Na sve ove konstrukcije ne želim da dajem komentar, ali što je nesuvislo, nesuvislo je! Za novi primjer falsifikovanja povijesti neka posluži i tzv. ''Testament Gosta Radina.'' Po ovim konstruktorima povijesti, kao, Radin je po nekom vjerskom rangiranju Gost Bosanske crkve. Gost ga, po njma, dođe nešto kao kardinal-patrijarh. Analitičari ''Testamenta Gosta Radina'', Radina predstavljaju kao najučenijeg predstavnika Bosanske crkve, jer je, kao, on i predvodi i on je Gost te crkve. Radin ima svoju vjeru-Bosansku, koja je dualističkog učenja. Pisar je na dvoru hercega Stephana Kosače pa je, po njima, i Herceg iste provenijencije. Pred, kao, osvajanje Bosne od strane Turaka Radin piše u Veneciju pismo; da mu se obezbjedi smještaj za njega i njegovih 50 vjernika jer, kao, vjernici Bosanske crkve ne smiju dočekati Turke. Pred smrt u januaru 1466. godine, kao, piše svoj testament. Prije svega, o nekakvoj Bosanskoj crkvi i njenoj hijerarhiji nema ni govora. Sve su to izmišljotine proistekle iz ovog ''Testamenta'' i to treba odbaciti bez obzira što ovaj ''testament'' služi kao pisani trag o postojanju te Bosanske crkve. Sve što je, autor ''Testamneta'' napisao o, kao, nekoj ''autohtonoj'' Bosanskoj crkvi je njegovo izmišljanje kako o njenoj hijerarhiji, uključivši kako Gosta tako i krstjane i krstjanice te strojnike i sve ostalo što se veže za ovu konstrukciju. O tim bljuvotinama ne treba ni raspravljati i treba ih prekrižiti iz ličnog dostojanstva, jer raspravljati o nečemu, a toko nesuvislom i izmišljenom, bilo bi ponižavanje za svako Bošnjačko misaono biće. Zašto to tako? Zato što je tamo neka fukara od prije 100,150 ili nešto više godina sjela i tabirila Hercegovu vakufnamu i onda izmišljala šta bi to bilo najbolje za njega i njegovo kršćansko okruženje, da napiše, da se tiče Bosne i Bošnjaka, ali da se to ne podvodi pod Islam. I tako, iz tog konstruisanja Hercegove vakufname, ispade Bosanska crkva i njeni vjernici; gosti, strojnici, krstjani i krstjanice, jedni kršteni drugi nekršteni, jedni pomazani drugi nepomazani itd.itd. I to ga dođu kao prvostepeni povijesni izvori? Pa, dođu za one koji su to i pisali, a što to nisu istiniti povijesni dokumenti i što negiraju Bošnjake to neke Bošnjake i ne tangira, jer za njih je bitno da ima povijesti, a kakva je to povijest je sasma nebitno. Dakle, Bosansku crkvu i sve oko nje prihvataju i Bošnjaci, jer tim dokumentom Bošnjak nije kršćanin, ali je intelektualno ''odskočio'' od komšija i ima čak i svoju vjeru različitu od njihove-Bosansku crkvu. A Bošnjak ne razmišlja o Bošnjaku kao monoteisti- koji ima najpozitivnije poglede na stvaranje, jer je Bošnjaka kao monoteistu-muslimana, iz Bošnjačke povijesti eliminirao njegov negator ali mu je izmislio i nametnuo Bosansku crkvu o dualističkom učenju i Bošnjak nasjeda na ove izmišljotine o Bošnjaku kao dualisti i idolatru, jer bitno je biti različit trenutno od Hrvata i Srba, a što je to izmišljotina i povijesna bljuvotina to nije bitno. A najgora činjenica je ta što te povijesne konstrukcije relevantne Bošnjake-Bošnjačke povjesničare ne tangira i to se, nanovo, novoj generaciji Bošnjaka podstire ka povijesna činjenica. Sve je to izmišljano nakon što je Dubrovnik potpao pod katoličku vlast, a Dubrovački arhiv postao izvor povijesnih konstrukcija. Na ovu bljuvotinu-''Testament Gosta Radina'' naišao je direktor Bosanskog muzeja za Austrijskog vremena Ć. Truhelka i onda je podastro kao povijesnu činjenicu, a što je konstruktorima povijesti i odgovaralo, jer je bitno da je u Bosni prije Turske bilo nešto različito od Islama i dobro ga dođe Bosanska crkva. Treba svatiti da su u Bosni u povijesnom vremenu, kada se kroz, kao, dokumente provlači i Bosanska crkva, njeni dominantni žitelji Bošnjaci-muslimani. Da su Bošnjake muslimane Evropski katolici od XII stoljeća nazivali; patarenima ili katarima isto onako kako su nazivali Francuske i Italijanske muslimane kada su ih progonili iz ovih država, a da se Bosanska crkva i sve vezano za tu crkvu pojavljuje tek u periodu poslije progona muslimana iz Dubrovnika. Kada ovi falsifikatori koji svu povijest Evrope, a time i Hrvatske i Bosne i Srbije temelje na kršćanstvu, izmišljaju koje-kakve povelje i testamente u kojima sve što je Bošnjačko, a znaju da je muslimansko, konstrukcijama podvode pod nešto drugo-vjerski nedefinisano znajući da nije kršćanstvo i izmišljaju Bosansku crkvu. Osnovni dokument koji je koristio povijesnim analitičarima o ovim konstruktorima o Bosanskoj crkvi je tzv. ''Testament Gosta Radina''. Taj, Gost Radin, uopć nije postojao i on je izmišljotina sastavljača Testamenta. Kao osnova za izmišljanje ''Testamenta gosta Radina'' poslužila je u stvari vakufnama hercega Stephana Kosače. Do ovog stava dolazim analizom ovog projektovanog teksta, i predpostavkom da se radi o Hercegovoj vakufnami, jer se kroz neke segmente ovog teksta-testamenta i Hercegovog življenja mogu naći zajedničke osnove. Ako se uobziri i to da je Radin bio, po njima, u tijesnoj vezi sa Hercegom- bio mu je kancelarijski pisar, a Herceg je zasigurno bio šeih Blagajske tekije, bio je uticajna Bošnjački velmoža, jer je i hercegom tituliran iz tih razloga, onda se i ovom vezom potkrepljuje stav da je ''Testament Gosta Radina'' u stvari krivotvorena Hercegova vakufnama. U Dubrovniku je bila Hercegova podkupolna džamija, a o toj džamiji nećete naći ama baš nikakav podatak. Ona se jedino uočava na jednoj umjetničkoj slici Dubrovnika iz XVII stoljeća. (Ilustrovana povijest hrvata str.181.) Koncem XVII. stoljeća, kada su katolici prognali muslimane iz Dubrovnika, na red je dolazilo zatiranje muslimanskih tragova i tada će biti srušena i džamija Kosača, a arhiv iz Kosačine džamije doživjeće svoje falsifikate tako da će i 'poznati' ''Testament Gosta Radina'' u stvari biti falsifikovani testament-vakufnama hercega Stephana Kosače. Prema navodima LJ.Jovanovića testament na prvoj svojoj stranici ima dva križa-krsta. Ako je to testament Gosta Radina i koji je glavni predstavnik Bosanske crkve, a koja po kršćanskim povjesničarima nije kršćanska od kuda onada na testamentu simbol kršćanstva? Na kraju teksta ''testamenta'', kao, Radin ostavlja knezu Tadioku Marojeviću skupocijeni plašt-ogrtač koga mu je-kada je bio u Jajcu sa hrcegom Kosačom poklonio kralj Matijaš i 140 dukata za izgradnju templa nad njegove-Radinove kosti. Ovaj zadnji dio razotkriva da je Radinov testament falsifikat, tj. da je to u stvari tekst rađen po Hercegovoj vakufnami. Povijesna je činjenica da se Herceg sastajao sa Matijom Korvinom i dogovarao o odbrani Bosne od katolika. Kada se 1463. sastao sa Matijašem kod Jajca, Matijaš je njemu darovao skupocino džube-ogrtač za vjerske ali i vojne potrebe. Slično džube nosio je i Njemačko-Rimski car Fridrih III i ono se nalazi u Minhenskom muzeju, u odjelu za arheologiju. Džube je ukrašeno Kur'anskim ajetima izvezenim zlatnom niti. Falsifikatori povijesti su znali za ovaj događaj-da je plašt od Matijaša dobio Herceg, a ne Radin, a kako su testament naslovili na Radina onada su i plašt ''ogrnuli'' Radinu. Povijesni analitičari, koji su analizirali Radinov testament, pišu da je Radin, kao pratnja, bio sa Hercegom kada su se susreli sa Matijašom. Od kuda onda da Radin kao Hercegov pratilac, po njima dobije plašt, a da Herceg kao vladar ne dobije. Jasno je: Radin je ovdje izmišljen i njega nije ni bilo onda kada je Herceg dobio plašt. Kada je riječ o onih 140 dukata koje je trebalo upotrijebiti za pravljenje templa-hrama iznad Radinovih kostiju pokušat ću i to dovesti u istinu. Prema trenutnim pokazateljima-prema postojanju tekije, Herceg je u svojoj vakufnami, jer je bio šeih-derviš, namjenio i ostavio sredstva u iznosu od 140 dukata, da se po tradiciji muslimana, tog perioda, nad njegovim mezarom naprave turbe i tekija, a kako bi se, u tekiji, derviši- njegovi sljedbenici mogli sastajati i veličati Allaha dž.h. Turbe i tekija su napravljeni u Blagaju naBuni gdje nam naš Bošnjački gazija-Herceg počiva u miru i gdje mu svake godine Bošnjaci zijarete mezar učeći mevlud i veličajući Allaha dž.h. i Njegov hikmet. Herceg je najvjerovatnije pisao vakufnamu pred svoju smrta koja se desila 22. Maja 1466. godine, a kao ''Testament Gosta Radina'' je sa datumom 6.januar 1466. godine, dakle 5 mjeseci i 16 dana prije Hercegove smrti, kada je po svemu sudeći mogla i nastati Hercegova vakufnama, jer je Herceg bio u poodmaklim godinama, imao osjećaj da se približava konac ovozemaljskog života i zato imao potrebu napisati vakufnamu. U, kao, Radinovom testamentu ostavština koja se dijeli je negdje oko 65.ooo dukata što bi Radina svrstavlo u bogate ljude, a Radin je bio samo Hercegov pisar i od kuda toliki dukati. Ali, dukati nisu Radinovi nego Hercegovi, jer Herceg je bio na vladarskom položaju i mogao je imati to bogatstvo, ali nepromišljeni konstruktor testamenta ''obogati'' Radina Hercegovim dukatima. Dakle, Radin je izmišljena ličnost, a templ-tekija za koju je Herceg, u svojoj vakufnami namijenio 140 dukata, napravljena je i obnavlja se tako da i sada služi u one svrhe za koje je i namijenjena. A to je; za okupljanje derviša Hercegovih sljedbenika, za njihove naučne rasprave, a u starija vremena i za projekte odbrane Bosne od kršćana. Upravo, zahvaljujući tom segmentu u ''Testamentu''- gdje zavještilac ostavlja 140 dukata za kao templ, a u stvari radi se o tekiji i još nekim relevantnim podacima-plašt, odgonetnuta je enigma da je ''Testament'' u stvari Hercegova vakufnama, jer u Blagaju-hercegovom gradu je tekija u kojoj je turbe, a prema narodnom predanju u tekiji počiva kultni Sari Saltuk-veliki borac za Islam, koji je umro koncem maja 1466. godine, kada je kao umro i Herceg. Tekiju i danas zijarete, u zadnju subotu maja, muslimani i odaju počast umrlom učeći mevlud, a njegovi sljedbenici derviši veličaju Allaha i njegov hikmet učeći zikr. Povijesne konstrukcije koje su imale za cilj ubacivanja Srbije u kršćanske zemlje temeljene su i na vladarskoj porodici Hrebljanovića, koja je bila vladarska u periodu ulaska Srbije u Komonvelt Islamskih držaava Balkana. Vladajuća porodica, Avarskog vremena, u Srbiji bila je Hrebljanovići čija su se sva dalja pokoljenja časno borili za Islam i Srbiju gradili na Islamu, a tu su se naročito isticali Lazarogluovi sinovi Vukan i Stefan. Iz te porodice, u kasnijim vremenima, bili su po pobočnoj liniji i sultani, jer je Lazarogluova kći Olivera bila sultanija-žena Bajazita. Pravoslavni povjesničari uspjeli su konstrukcijama preko Lazaroglua i mita o Kosovu Lazara inkorporirati u pravoslavne, a kako je porodica bila vladarska to je tom konstrukcijom Srbiju, tog vremena, uvodilo u pravoslavne države. A to nije bilo tako, jer za koju godinu će Srbija uću u Zajednicu Islamskih država, a ne da su Srbiju osvojili Turci i Lazorogluovi sinovi i sva dalja pokoljenja Hrebljanovića nosit će, u Srbiji, bajrak Islama. Srbija je u periodu pristupa Islamskom komonveltu u Avarskom modelu vladanja, pod monoteističkom vlašću i njen dominantan narod bio je monoteističke provenijencije, a predvođena hanom Lazarogluom Hrebljanović. Da se vratimo u neko daljnje vrijeme, u vrijeme koje pravoslavni Srbi uzimaju za začetno vrijeme njihovog Svetosavlja. U Mileševu je bio Savin-Rastkov mezar koji su zijaretili i muslimani, ali je početkom XIX. stoljeća pravoslavna crkva Srbije, kada su pravoslavci Srbije preuzeli vladanje Srbijom od muslimana Srbije, poremetila dotadašnju tradiciju srpskog muslimanskog naroda-zijarećenja Rastkovog turbeta, razvalivši turbe i izmjestivši Rastkove zemne ostatke na Vračar, a onda oni započeli svetkovanje Rastka, da bi ga doveli do svetca pod pseudonimom Sava. Prekopavši Rastkovo ukopno mjesto u Mileševu i razvalivši turbe, a onda forsirajući Rastka-Savu kao srpskopravoslavnog prosvetitelja i proglašavajući ga u tom kontekstu za pravoslavnog sveca, a onda progoneći muslimansko stanovništvo uspjeli su kod svog naroda Savu učiniti nadnaravnim, a kod muslimanskog naroda izbiti sjećanje na Rastka kao i muslimanskog dobročinitelja i tako za Srbe pravoslavce, ali i ostale narode Balkana, forsirajući to kroz pisanu povijest , Sava postade pravoslavne provenijencije i još svetac. Na isti način je u nosioce pravoslavne povijesti Srbije inkorporirano na hiljade monoteista od Marka Kraljevića, Lazaroglua Hrebljanovića, Lazaroglua Brankovića, Vuka Brankovića, Mehmed paše Sokolovića do hercega Stephana Kosače, a da niti jedan od ovih nabrojanih nije bio pravoslavac nego naprotiv monoteista-musliman, a sve iz razloga uvezivanja povijesti današnje pravoslavne Srbije sa poviješću neke stare Srbije koja je po njima bila pravoslavna, a tu povijest je prekinulo kao Tursko osvajanje. To su mogli raditi-konstruisati, jer su u posljednjih 100 godina, u prošlim Jugoslavijama, imali apsolutnu dominaciju nad povijesnim stvaralaštvom i krojili povijest onako kako je odgovaralo njihovoj povijesnoj oligarhiji, a Bošnjaci su samo slušali i učili gluposti o sebi i nisu se mogli ni zašto ni pitati. U Hrvatskoj, pred njeno osvajanje od strane katolika koje se desili 1683. godine, jedan od uticajnijih velmoža bio je Petar Zrinski. Napisat ću neke činjenice vezane za njega i njegovu porodicu, ali i neke konstrukcije o njemu a vi možete i sami zaključiti je li se to tako moglo događati ili je onako kao tvrdim. Petar Zrinski je skončao svoj život na veoma grozan način. Njega su katolici giljotinirali-odsjekli mu glavu 1671. godine u Novom Bečkom mjestu nakon hapšenja i inkvizicijske presude, kao, da je htio da vlada. Njegova žena Katarina skončala je svoj život 1673. u zatvoru u Brucku na Mlavi u veoma teškom psihičkom stanju, a prije skončanja života proglašena je vješticom. Za Petra je vezan dokumenat iz turskog arhiva gdje ga hatišerifom, preko tadašnjeg Bosanskog paše, sultan naslovljuje:''knez Hrvatske, Ugarske, Erdelja, Moldavske i vrhovni vojskovođa čitave otomanske vojske''. ''Ilustrovana povijest Hrvata''str.161. U ovoj izjavi je najbitniji dio u kome se Petar imenuje glavnim zapovjednikom muslimanske vojske. Po šerijetu muslimanskom vojskom nije mogao zapovijedati nemusliman, a vi zaključite što bi mogao, po duhvnosti biti Petar ako ga sultan preko Bosanskog paše imenuje vrhovnim vojskovođom islamske vojske, a onda ćete shvatiti i razlog zašto je od strane Inkvizicije osuđen na pogubljenje odsjecanjem glave. 1670. godine katoličke vlasti su za Petrom raspisale proglas-potjernicu u kojoj na kraju stoji: ''...i bliže naše orsage podegnati kanil, verne naše pod svoje čalarne i neverne ruke obernuti skušal''. Katolička kvalifikacija Petra; da je u svoje neverne ruke trebao podvrći neke hrvatske krajeve, govori o tome da Petar nije bio katolik nego nevjernik, a jedino je mogao biti musliman jer je u Hrvatskoj, do njenog pada 1683. pod katolike, valadanje bilo muslimansko. Petrova kći Jelena-udova Franje Rakocija preudala se za Imru Tekelija-mađarskog muslimana koji je 1672. godine u dijelovima Mađarske sa većinskom muslimanskom populacijom pokušao uspostaviti, prekinuto od strane katolika, muslimansko vladanje. U nastojanju nije uspio i sa ženom Jelenom pobjegao je u Istambul gdje su dočekali i smrt i bili pokopani, da bi 1901. godine na zahtjev Austrougarskih vlasti eshumirani i sahranjeni u Košicama, ali ne kao muslimani nego kao kršćani. Ugri su konstrukcijama uspjeli ubijediti turske ublehe da dotični nisu muslimani, a da su zaslužni za ugarsku povijest i da ih iz tih razloga treba eshumirati i sahraniti kao zaslužne kršćane u njihovoj zemlji. To tako nismo učeni, i nismo ni mogli, jer plan naših negatora je skrojen ranije, a sve je sprovođeno kroz edukaciju na Jugoslovenskim institucijama za historiju a cilj edukacije bio je; Bošnjacima i teoretski izbiti njihov kontinuitet uspostavljanja i vladanja Bosnom. Matrica, tj. osnova tog plana je; ''Evropa je kršćanski kontinent'', tj. da se kršćanstvo kao državotvorno vladanje u Evropskim državama pojavljuje faktički od samog utemeljenja kršćanstva, a ne da se pojavljuje kao državotvorna vjera tek od XII. stoljeća. I nije dolazilo u obzir da je Islam mogao biti u Evropi, kao vjera njenih starih žitelja, nego da se interpoliro u Evropsko društvo jedino i samo nasiljem-osvajanjima. Tako je Islam na Mediteranu osvajanjima Arapa, a na Balkanu i Istočnoj Evropi osvajanjem Turaka. Tu matricu protežirali su svi oni od kojih smo učeni. Svo interpretirano ''znanje'' iz povijesti, u zadnjih 100-tinjak godina, u onim Jugoslavijama, dobijali smo od naših komšija, čija se ''znanost'' o povijesti naslanja na znanost evropljana, a u osnovi tog učenja je spomenuta matrica. A na suprot; povijest Bosne se odvijala u kontinuitetu od njenog stvaranja u Iliriku do okupacije od Austrougarske i uvijek na monoteizamu. U početku, kroz Ilirik, Bosna je organizovana na Aristoteloiskenderovom monoteizmu a u okviru Rimskog carstva, a od VII stoljeća na Islamu sa Avarskim modelom organizovanja i uvijek kroz Zapadno Rimsko carstvo dok i ono sredinom XV stoljeća nije palo. Iz razloga što je većina evropskih država, koje su bile, do tada, pod ingerencijom Rimskog cara, podpala, pod katoličko vladanje, a Bosna, koja je idalje egzistirala na Avarskom modelu i sa Islamom kao državotvornom vjerom i nije podpala pod katoličko vladanje, sa islamskim državama Balkana i Mađarskom formira Zajednicu Islamskih država-Osmansko carstvo. Ovo organizovanje muslimana bilo je iz nužde, jer trebalo se oduprijeti naletu kršćanstva, koje ne birajući načina i sredstva po čitavoj Evropi ruše monoteističke države i ostvaruju cilj katoličkog vladanja Evropom. I nije Hrvatska bila brana Islamu u Evropu, nego je Bosna bila bran katoličanstva, na kome je zasnivana vlast u Evropi, na Balkan. Pitanja: Kako i pored jasnih dokaza o našoj-Bošnjačkoj egzistenciji u Bosni i prije ''dolaska'' Turaka , za konstruktore povijesti Bosna nije egzistirala na Bošnjacima nego na nekim drugim? Kako se uopće mogla nametnuti, a onda i prihvatiti tvrdanja; da u Bosni prije Turske nije bilo muslimana? Kako onda objasniti činjenicu da su kao dolaskom Turaka u Bosni onako dominantni Bošnjaci-muslimani u XV stoljeću. Kako se moglo desiti da od tih nekih drugih patarena-heretika odjednom imamo Bošnjake muslimane? Objašnjenje koje je ponuđeno konstrukcijama, a to je da je Bošnjačko stanovništvo islamizirano je apologetika koja jedino kod konstruktora može biti istinita činjenica, a što su je prihvatili i Bošnjaci je iz razloga negiranja Bošnjaka, a u zadnjih 100 godina iz edukacijskih razlog, jer Bošnjak je učio ono što mu je i servirano. Međutim , analizirajući sva politička gibanja u Bosni sa sociološkog aspekta da je sve onako kako su nam prezentovali i pisali Bošnjaka-muslimana ne bi ni bilo u Bosni. Po tim povijesnim konstrukcijama u predhilafetskoj Bosni uopće nije bilo uslova za Bošnjačku egzistenciju, a kako su u Bosni nakon uspostave Islamske Zajednice Balkana u Bosni najbrojniji muslimani, onda je trebalo naći odgovor na takvu ''iznenadnu'' dominaciju Bošnjaka muslimana. Za konstruktore povijesti dobro ga dođe udruživanje Balkanskih muslimanskih zemalja u jednu zajednicu, jer će to udruživanje tim konstruktorima omogućiti da razviju teoriju o Turskom osvajanju. I sve kako se odvijalo ''osvajanje'' i koje je povijesne konsekvence dobijalo o tome je sve napisano i svaki to Bošnjak lijepo zna deklamovati, ali ne zna-nije svjestan da deklamuje povijesne konstrukcije o samom sebi. Teorija se svodi na to da su u Bosni do dolaska Turaka živjeli pravoslavci, pa katolici pa nekakvi krstjani članovi nekakve Bosanske crkve i da su dolaskom-osvajanjem Turaka manje više svi iz raznoraznih razloga odbacivali svoje ranije vjersko učenje i prihvatali Islam. I ponovo pitanje: Kako kod onih koji se profesionalno, ali i onih koji se amaterski bave našom poviješću izmijeniti ove ključne činjenice, a tipične povijesne konstrukcije, o Bošnjačkoj povijesti? Izgledi su mali, jer se sve svodi na činjenicu; da su Bošnjaci dobri učenici, ali da koriste literaturu svojih negatora. Bosna je sredinom XV. stoljeća sa komšijskim muslimanskim državama: Hrvatskom, Srbijom, Bugarskom, Albanijom, Grčkom, Mađarskom i nekim islamskim zemljama Istočne Evrope formirala državnu zajednicu Islamski Komonvelt, koji je trebao biti garancija opstanka muslimana na Balkanu, ali i u još nekim državama Istočne Evrope. Sve nabrojane zemlje, iz tog perioda, su sa većinskim muslimanskim življem, a kako na Zapadu Evrope katolici ruše nasiljem jednu po jednu evropsku državu zasnovanu na monoteizmu, na red su dolazile Mađarska i Hrvatska te su se narodi ovih država udružili u veću pomenutu zajednicu islamskih država. Tada su muslimani Balkana formirali svoju vojsku i svoju vlast koja će dugo, oko 200 godina, nakon formiranja države biti brana prodiranju katolika na Balkan. Vojsku su formirali po divširmi, a vlast formirali od svih naroda Balkana, isto kao i u današnje vrijeme kako se formira Evropska Unija. Zato su u vlasti Komonvelta bili i Mađari i Bošnjaci i Hrvati i Srbi i Grci i Turci i Albanci i svi drugi, ali svi kao muslimani. Tada je usvojen jedan od simbola te države: Zastava crvene boje sa polumjesecom i zvijezdom, ali i Janjičarski zakon po kome su se regrutovali muslimani iz ovih zemalja u janičare.I nisu to bila djeca kršćana, kako nam konstruktori i to podvaljuju, nego djeca muslimana. 1453. godine Konstantinopolj je postao glavni grad ove zajednice muslimana i nije osvajan iz istih razloga kao i Bosna, jer je od ranije bio grad u kome su bili dominantni muslimani. I u ovom slučaju je konstrukcija o osvajanju postala povijesna činjenica, a mada se povijest nije tako odvijala. Muslimani Balkana, u periodu organizovanja svoje zajednice, nisu nosili orijentalna imena, nego narodna, a kod nas slavensko-ilirska, i to će biti povod da povjesničari koji su radili na ovom povijesnom vremenu sve muslimane koji su nosili narodna imena, a koji su obilježili ovaj povijesni period kao značajne ličnosti, svrstaju u kršćane. Tako su ugledne muslimanske porodice ovih krajeva od Arpada u Mađarskoj, Celjskih u Bavarskoj, preko Hrebljanpovića, Nemanja i Brankovića u Srbiji, do Pavlovića, Kosača i Radinovića u Bosni, Tardića, Šubića, Nadeždija i Iločkih u Hrvatskoj, Crnojevića u Duklji te Kastriotija u Albaniji tim konstrukcijama interpolirane u kršćanske. Ovim konstrukcijama-ubacivanje vladarskih muslimanskih porodica u kršćane protežirana je i tvrdnja da su zemlje Balkana bile kršćanske a da su osvajane od Turske, a ne da su se udruživale radi lakše i svrsishodnije odbrane od neprijatelja u cilju održanja vjere i vatana. Zemlje Srednje Evrope u koje bi spadala i Bavarska bile su jednim dijelom i pod muslimanskom vlašću. U XVI stoljeću kršćani su protjerali muslimansko stanovništvo Južne Bavarske i tada je i Beč kao muslimanski grad potpao pod katoličku vlast. Muslimani Balkana su 1683. godine pod vođstvom Karamehmed paše pokušali vratiti Beč njegovim prognanim muslimanima. Međutim, desilo se najgore što se moglo desiti muslimanima Bavarske ali i južnih pokrajina tog dijela Evrope. Osim što nisu uspjeli u povratku Beča muslimani su morali napuštati teritorije koje su bile njihov vatan i bježati ispred katoličkog mača u zemlje u kojima je Islam bio vladajuća vjera. Dakle, iza Bečkog rata koga su vodili muslimani Balkana, a u cilju povratka Beča njegovim prognanim Njemcima-muslimanima, stvari će krenuti naopako za muslimane Komonvelta i tada će Hrvatska i Mađarska potpasti pod kršćansku vlast, a žitelji Mađarske i Hrvatske iskusit će katoličko ''dobročinstvo''. Muslimansko stanovništvo ovih pokrajina povlačilo se sa muslimanskom vojskom prema jugu. One porodice koje su mogle biti u pokretu, pokrenule su se ka jugu i istoku u muslimanske zemlje pa i u Bosnu, a oni što su ostali morali su se prevjeriti i danas su to u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj katolici, jer ih je sve crkva pokrstila. I zato u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Austriji imate prezimena familija čiji je korijen jedna od orijentalnih riječi, i kažemo da su to muslimanska prezimena. I ovaj dio, i naše povijesti naši negatori, ali i naši povjesničari našu djecu uče onako kako su konstrukcije i napravljene. Po njima, Hrvatska i Mađarska su bile katoličke, a Turci su osvajali ove države. I onda kada su oni-katolici prognali Turke osvojitelje, a ne svoje sugrađane koji su za razliku od njih vjerovali u jednog Stvaraoca, tako da su za konstruktore povijesti muslimani koji su ostali na svojim vatanima vratili se u svoju staru katoličku vjeru. A sve je obrnuto. Obje države su od ranije su formirane na monoteizmu i svo vrijeme i egzistirale na tom učenju i bile sa većinskim muslimanskim življem, a katolici su ih osvajali od 1683-1699. godine progoneći autohtono hrvatsko i mađarsko muslimansko stanovništvo i kada su počeli da ispisuju svoju povijest onda su pravili konstrukcije o tobože tim državama načinjenim na katoličanstvu. Istinita činjenica je: Hrvatska i Mađarska postaju državotvorno katoličke prvi put od 1683-99.godine, poslije Bečkog rata. Kada Hrvati, sada katolici i Srbi, sada pravoslavci pišu o svojim državama onda su one povijesno bile vazda; Hrvatska katolička, a Srbija pravoslavna, osim ono što su kao Turci u njma kao osvojitelji vladali. Negira se osnovna povijesna činjenica da su u tim državama živjeli autohtoni Hrvati muslimani i autohtoni Srbi muslimani koji su svovremeno u tim državama i održavali vlast na monoteizmu, a na kraju na Islamu do pada ovih država pod kršćanstvo; Hrvatske 1683.-99., a Srbije tek 1862. I moram naglasiti da niti jedna, od ove dvije države, do ovog naznačenog perioda u svojoj povijesti nije bila kršćanska. U njima su i kršćani živjeli, ali su monoteisti bili brojniji i održavali vlast na monoteizmu. Niti Tomislavove, a niti Dušanove vladavine na kršćanstvu u tim državama nije bilo i to su sve povijesne konstrukcije. Mora se prihvatiti činjenica : Da je sve ono što je napisano o Bošnjacima od strane naših negatora zasnovano na negiranju Bošnjaka kao povijesnih, autohtonih i nikada prevjeravanih utemeljitelja naše nam Bosne, te; da među negatorima naše povijesti nema niti jednog, koji bi nešto istinski napisao o Bošnjacima i njihovoj povijesti, a razlog je uklapanje Bosne u kršćanske zemlje povijesnim konstrukcijama kako je urađeno i sa Hrvatskom, Mađarskom, Srbijom, Bugarskom i svim zemljama Balkana u kojima je bilo islamsko vladanje. Zar se onda takve ličnosti, koje o nama pišu izmišljotine, mogu uzimati za značajne povjesničare i još ih citirati, u sopstvenoj negaciji? Zar se može uvažavati nečije pisanje i uzimati ga za znanstvenika, a koji negira sve što je Bošnjačko i o Bošnjaku piše isključivo konstrukcije? Razumijem i naše povjesničare koji su, na toj osnovi, od njih i učili, te da je, nešto teže, stečeno ''znanje'' zanijekati. Ali, treba znati da iz te povijesne negacijske osnove o Bošnjacima i Bosni, koju su formirali naši negatori, proizlaze i sve te laži i konstrukcije o Bošnjacima. I zato, Bošnjaci koji na isti način, kao i naši negatori pišu, su i Bošnjački negatori, i neka razmisle jer to im ne ide na čast. Shvatam, oni su tako učeni a i sva literatura koju koriste je od naših negatora, ali za nas, sve su to povijesne konstrukcije, pa zato, što prije, treba to sve odbaciti i pisati našu povijest pa makar to povjesničari iz ona druga dva naroda i negirali što je i za očekivati. Ali, to je naša povijest. Bošnjak nema kome polagati račun o sebi, a niti o svojoj življenoj prošlosti, a sve što se nekome neće dopasti iz Bošnjačke istinite povijesti, neka izučava i ako želi biti u istini, onda će shvatiti da je Bošnjak u pravu u istini. I jasno je; da onaj ko te negira neće prihvatiti istinu o nama, a sve iz razloga što ta istina dovodi u pitanje i njegovu povijest koja je isto tako na konstrukcijama. I sad' šta je preče: Pisati istinito, a da se to suprostavlja komšijskim pisanjem ili prihvatati konstrukcije o nama što nas negira, a udovoljiti komšijskim povjesničarima? Za mene, ali i za svakog Bošnjaka nema alternative i kao odgovor prečine je prva alternativa. I pitanje za Bošnjake-povjesničare koji i niti dvoje ali i ne žele da mijenjaju svoj stav prema Bošnjačkoj povijesti: Je li mislite da su sve te konstrukcije koje su pisali ili koje i dan danas pišu o Bošnjacima i njihovoj povijesti Bošnjački negatori; znanje, to jest da spadaju u domen povijesne znanosti? Za vas koji mislite da je sve to znanje, onda teško se našim potomcima, jer će, što se tiče svoje povijesti, biti totalne neznalice. I svi Bošnjački povjesničari koji su se obrazovali na tim konstrukcijama treba da znaju: Niko im ne stavlja na upit njihovo obrazovanje, ali neka svoje iskustvo u organizovanju društava, koriste u dobrobit, a ne u negacijske svrhe svog naroda. I svi treba da nosimo u sebi formulu Bošnjačke utemeljenosti a ona je : Monoteističko učenje je Bošnjačko ishodište-Bošnjački temelj, ono je i njegova prošlost, njegova sadašnjost i njegova budućnost. Na tim temeljima je građena prepoznatljiva Bošnjačka kultura od formiranja porodice, džemata i čaršije, Bošnjačkog rada i zanata, njegovog druženja i kahvana, pjesme sevda'linke , preko kućne sofre, grebalja i države Bosne. Ne može kršćanstvo biti osnova naše Bošnjačke povijesnosti! Jer, da je kršćanstvo bilo naša osnova Bošnjaka kao muslimana ne bi ni bilo, a kako smo i sada u monoteizmu-imamo kontinuitet, jedino smo se i mogli održavati na monoteizmu. Dakle, naš kontinuitet u monoteizmu bez parcelisanja je suština Bošnjačke povijesti i sve drugo su konstrukcije i izmišljanja. To Bošnjak-povjesničar mora da shvati, jer Bošnjak nije živio svoju povijest kao kršćanin nego kao musliman i kao musliman-monoteista je uređivao svoju Bosnu najviše kroz Zapadno Rimsko carstvo, koje je Iskender Veliki uspostavio na monoteizmu, a ne na nekoj idolatriji. I to; od IV. stoljeća p.n.e. pa do IV. stoljeća n.e. po Alexandrovom modelu, od IV. stoljeća n.e. pa do polovine VII. stoljeća po Arijevom modelu, od polovine VII. stoljeća pa do polovine XV. stoljeća po Avarskom modelu a sa Islamom kao državotvornom vjerom i na kraju, od polovine XV.stoljeća sve do 1878. godine na hanefijsko-šerijetskom modelu organizovanja islamskih država kroz Balkanski Islamski Komonvelt. Od 1878. pa do 1995. dakle, 117 godina, Bošnjak je u svakom pogledu diskriminiran. Za tih 117 godina bili smo ono kako su nam govorili naše komšije. To je period kada je i izmišljana naša povijest od naših negatora. Bošnjaci moraju da shvate da su jedini Evropski narod koji je u kontinuitetu gradio svoju državu na monoteističkom učenju što je sa povijesnog i kurtuloškog aspekta jedan od najvećeg bogatstva koje može imati jedan narod Evrope. Kod svih drugih naroda taj kontinuitet je prekinut u srednjim stoljećima kada je osnova nadgradnje postala kršćanstvo, a monoteizam potisnut-prognan kao stara evropska civilizacijska osnova. Naša historija se mora nanovo pisati, ne zbog novih činjenica, nego zbog onih koje nisu uzete, ali i onih koje su pogrešno tumačene. To je prioritet prioriteta! Nije to zbog nas, nego zbog našeg potomstva, jer imaju se čime i ponositi. Kao i svim narodima Evrope i Bošnjacima su povijesni temelji bili poljuljani ali nisu i toliko razdrmani da ih ne možemo vratiti. Na Bošnjacima je. I ne treba sumnjati da ćemo promocijom istine o našoj povijesti nešto izgubit, jer se to ne slaže sa komšijskim stavovima. Baš suprotno. Mnogo toga ćemo dobiti, a posebno u promociji evropske povijesti, koju su Bošnjaci stvarali, a koju će prihvatiti nove generacije Evropskih znanstvenika povijesti. Prije svega, razobličavanjem konstrukcija i utemeljenje naše povijesti Bošnjački dignitet će biti na višem nivou, a respekt prema Bošnjacima biće izražen novim kvalitetom, jer naša utemeljenost u Bosni sa Bosnom na monoteizmu je neupitna, a ne kao do sada iz povijesnih konstrukcija diskreditujuća i potcjenjivačka. A drugi i najjači razlog zbog koga moramo pristupiti izmjeni dosadašnje interpretacije Bošnjačke povijesti je; dizanje morala našem potomstvu na veličanstvenoj povijesti naših predaka, jer doista imaju se čime i dičiti. Do sada smo pisali i prihvatali sve te povijesne konstrukcije o nama, i gdje smo bili, šta nas je sve snalazilo i gdje smo sada? Nisu nas respektovali, jer smo prihvatali sve kako su i pisali. Dakle, potvrđivali njihove konstrukcije o našoj povijesti, a po tim nakaradnim teorijama mi smo tu kao ostatak Osmanske civilizacije. U tim okolnostima iz koje kakvih pobuda islamizirali se iz čega proizlazi da smo zanijekali svoje dotadašnje vjerovanje, a što, doista,sa našom duhovnošću nije imalo nikakve veze. Zato nas ne respektuju, jer kao neki rukavac izlili smo se iz pravog korita. Karikiram i pisanje M. Selimovića koji je kao i ini naši nepromišljeni intelektualci prihvatio konstrukcije o nama i svojim djelovanjem-pisanjem davao dignitet konstrukcijama, a to je žalosno. A Bošnjaci, jedini gradili Bosnu na monoteizmu i nikada nisu bili bogumili kršćani kako čitam od nekih naših nepromišljenih intelektualaca i nikada se nisu izlili iz nekog korita u kome su bili nešto drugo do monoteisti. Prema tvrdnji da su Bogumili bili kršćani te ako uzmemo da su u Bosni imali vlast, onda proizlazi da je Bosna, u bogumilsko vrijeme, bila kršćanska. A to je van svih pameti. Sve te konstrukcije o Bosni i Bošnjacima su preuzete, u zadnjih 100-tinjak godina od naših negatora, a Bošnjaci tako pišu i ne razmišljajući, je li to doista u kontekstu svih onovremenih povijesnih zbivanja moglo tako i biti? A nije, tako bilo, jer informacije o sebi i svojoj povijesti Bošnjak je dobijao od onih koji su ga negirali i što je najgore i sam prenosio te konstrukcije na svoja pokoljenja tako da smo i danas u totalnom neznanju, a što je najgore i dalje na istoj osnovi uče o sebi. A da je sve to o Bosni i njenom narodu-njenim Bošnjacima izmišljano potvrda je naša Bosna, naša vjera i naš Bošnjački narod, jer da je bilo ikada nešto drugačije ni jednog od ovo troje nebi bilo. P.S. Ni Emir, onaj filmski režiser, ne bi se priklonio pravoslavlju da je znao ove činjenice, nego kako kaže : ''Moja familija je nekih 200 godina bila muslimanska , a prije toga je bila pravoslavna.'' To je po onim njihovim teorijama o islamizaciji. Ja tvrdim da su Kusturice od vajkada bili muslimani, a da ih je Emir napusti iz neznanja. Tako se dešava sa onima koji ne izučavaju, a prihvataju pisanja naših negatora.

20.10.2013.

ŠTA ĆE TO BOŠNJAČKA DJECA NAUČITI O SEBI OD SVOG PROFESORA

Iz intrviju koji je sačinila A. Balić sa dr.? Besimom Spahićem, a koji je prenio portal ''Novinar.me'' navešću samo ovaj pasos iz koga će, onim pravim Bošnjacima, biti jasno o kakvom je mrzitelju svega što je Bošnjačko, riječ.
 ''I tako su prošla stoljeća... i došli smo dovde. Današnji Bošnjaci, koji su na neki način prisvojili od drugih etno-religijskih sunarodnjaka odbačeno narodno, domovinsko ime, a dugo vremena rukovođeni samo vjerskom logikom, i povijest i kulturnu baštinu Bosne parcijalno i necjelovito promatraju samo sa stanovišta (za njih najznačajnije) islamske baštine i kulture, udaljujući se od predturskog blještavila i sjaja banovine i kraljevine Bosne, te naše kraljevske dinastije, koja je Eugenikom dosegla do mađarskih, poljskih, celjskih, anžuvijskih i napuljskih (ali „vlaških“) dinastija, dok istovremeno veličaju „poturčenu“ djecu naših plemenitaša, koji su radili na rastakanju i rušenju našega kraljevstva. Što se onda čuditi „srpskoj“ ili „hrvatskoj“ opciji BiH? Kada bismo ušli u etnogenezu prijašnjih i sadašnjih nacionalnih voditelja i izvan Bosne, vidjeli bismo koliko današnjih srbijanskih i hrvatskih, pa i slovenskih i crnogorskih (nacionalnih) političkih vođa vuku korijene iz Bosne. Ali, za razliku od Srba i Hrvata, bošnjacima je „Islamskom deklaracijom“ (potpisao Izetbegović) zadana svijest da im je važniji (ma kakav?) islam od domovine/države''.
 Ako ni zbog čeg drugog, a ono zbog ovog njegovog predhodnog stava: ovo da nam je zadana svijest da je Islam važniji od domovine, kako ksenofobični Besim piše, treba mu Bošnjački odgovoriti. I samo zato što Bošnjaci-oni pravi, a ne kao ovaj pričavi Besim, nastoje i istinski da znaju ko su i kuda će u budućnosti da idu, on, neki intelektualac, će negirati sve to iz čega i slijedi njihova Bošnjačka duhovnost. Kako su i Bošnjaci konačno, u zadnje vrijeme, došli do punog narodnsnog daha te usredsredili sva svoja čula te intelektualne, duhovne i sve druge osobitosti u spoznaji istine o sebi, a iz toga i afirmaciji svoje življene povijesti i svoje utemeljenosti u Bosni sa Bosnom na monoteizmu, a ne na idolatriji, a time i narodno-nacionalne osviješćenosti, a sve iz razloga što im se nakon 160 godina tušenja i gušenja od strane kršćana, a najviše naših komšija, pružila šansa da se iskažu istinski ko su i što su u svojoj Bosni. To zasmeta i nazovi ''našem'' čovjeku. I očekivati je da te i dalje negira, onaj isti, koji je to stoljećima i radio. No, ne trebaju se naši negatori brinuti i tražiti među sobom najistaknutije koji će to i dalje raditi, jer među Bošnjacima ima Bajramovića koji će to raditi umjesto njih. I ovaj, nazovi intelektualac, poniko po imenu i prezimenu u Bošnjačkoj familiji, svojim kvazi znanjem iz povijesti piše nam o nama, onako kako su pisali ali i kako misle naši negatori, te o tome kakvi bi, po njemu, trebali biti, a ne kakvi bi trebali, po svemu našem, i dalje, u kontinuitetu biti. I, on je profesor komunikologije našoj djeci? Halal vjera ovom profesoru naše-bošnjačke djece. Jadnici, trebaće im vremena i vremena da dođu do spoznaje ko su i što su, jer sa njegovom interpretacijom njihove povijesti i kulture oni ni sami neće znati ni šta su i nisu svjesni da ih negira. On je samo jedan kompleksaš koji može dobro da priča, a njegova priča je mlaćenje prazne slame. A, ako Bog da, iz te pljeve koja izlazi iz prazne slame koju on sije, a kojom želi da ''oplemeni'' Bošnjaka ništa neće ni nići, jer takav hibrid ne kalemi se u bošnjačkoj glavi-na pravom bošnjačkom tkivu. Njegova priča, je njegovo razmišljanje kao proizvod njegovog stila življenja i nema realnu osnovu na koju se može kalemiti na Bošnjaku i zato je to mlaćenje prazne slame. On i slični njemu, u koje spada i pokojni Selimović, samo zato što su oženjeni ne-Bošnjakinjama, dakle sa ženama različitim po kulturnoj tradiciji nego što su Selimoviću i Spahiću bili predci, i zbog nekog autokompleksa, ne upuštajući se u podrobnu analizu kompletne i kompleksne bošnjačke povijesti i tradicije, a proistekle iz njihovog-Bošnjačkog vjerskog učenja, minimizira sve Bošnjačko da bi svoj hibridluk promovirao u nešto kako on misli ''oplemenjeno-uzvišeno'', građansko. Kao da ovi drugi nisu građani. Oba, i Selimović i Spahić pišu, o Bošnjacima kao nekom riječnom rukavcu, koji se izlio iz rijeke matice i negdje u svijesti oni bi da rukavac vrate tamo odakle se i izlio. To sve što je mislio i pisao Selimović, a evo sada i Spahić, o Bošnjacima je iz razloga njihove loše informiranosti o svom narodu te iz tih razloga i njihove intelektualno-logičke ograničenosti uzrokovano njihovim porodičnim statusom. Selimovića nema, a Besim treba da nauči, te da zna, da je kod Bošnjaka izvorište duhovnosti bila vazda njihova vjera-Islam i neka nam ne pridružuje, u našoj prošlosti, nešto idolatrijsko jer Bošnjaci su uvijek znali da razlikuju zabludu od istine. Koju duhovnost može ispoljavati Spahić u krugu svoje porodice, ako mu žena nije njegove korijenske duhovnosti, a on svoj stav o Bogu sticao u ateističkim školama i nikada nije realno ni razmišljao o djedu i pradjedu i njohovom vjerskom učenju? Kada se ženio, ideal je bio ateizam. Svjestan, da nije ono što je ona, po svojoj izvornoj duhovnosti, a da bi pokazao svoju duhovnu usklađenost sa drugaricom-prema supruzi čija duhovnost, po familiji, nije ponikla iz islamske tradicije, zato ni on neće biti ono što mu je bio babo-musliman i on ganja neku hibridnu duhovnost, nešto kako kaže građansko. I kako je kao takav, sa odbačenim porodičnim duhovnim komponentama, onda je normalno da se duhovno traži u ničemu. On, upućuje kritike na sve koji nisu kao on, te niti su u istini njeni, ali ni njegovi. I sebe uzdiže, poredeći se sa nekim starim bošnjačkim velikaškim porodicama pa i turskim sultanima, u smislu kao i oni su imali mješovite brakove. A vara se jer nije dovoljno izučavao povijest i samo je pamtio što su pisali naši negatori, a njemu je, upravo to, i odgovaralo. O tim nekakvim ''Eugeničnim'' brakovima ću malo kasnije napisati ono što Spahić nije znao. Ovaj soj ljudi, kao Besim, su u duhovnoj bezizlaznosti, jer su zanijekali svoju urođenu duhovnost, a novu kreativniju ne mogu osmisliti. Ne nude ništa konkretno produhovljenije, jer taj duhovni hibrid-bezvjerstvo, koga bi oni narodu nametali ne bi ličio ni na što i zato svoj stav jedino ispoljavaju nesuvislom kritikom prema onima koji i dalje slijede duhovnost svojih djedova i pradjedova. Osim što kritikuju, ovi što su kao Besim, nastoje indirektno, skrećući vodu na svoj mlin, a čiji badanj puni voda iz rukavca koji nema vode ni toliko da se točak besmislica i okrene, da kao osvijeste zalutale-ove koji su stameni nosioci Bošnjaštva. Dakle, ono što Bošnjacima pripisuju i Selimović i Spahić: da su nekakav rukavac, su u stvari oni i njima slični koji napuštajući babovu duhovnost izlili su se iz matice rijeke Bošnjaka i jedino mogu da lutaju u tom smislu. Spahić, kao komunikolog , mora da zna osnovni prirodni zakon, a to je da : ''Iz ništa ne nastaje nešto''. Tako ni iz njegovog mlaćenja prazne slame neće nići ništa novo. Jedino je Allah dž. kadar iz ničega stvoriti nešto i zato su Bošnjaci uvijek vjerovali u Allaha i njegovu moć stvaranja i nisu mu nikada pridruživali-Njemu ravna. Koji su to, po Spahiću, Bošnjački etno-religijski sunarodnjaci od kojih su, kako on kaže,'' današnji Bošnjaci'' pokupili odbačeno narodno domovinsko ime? Ako misli na bosanske pravoslavce i bosanske katolike, jer kao oni su odbacili svoje narodno ime tu je donekle u pravu. Ali griješi, ako misli da sa njima imamo iste etno-religijske korijene. Prihvatio je tvrdnju naših negatora- a sada je i sam-negator, da su Bošnjaci odbacili svoje ranije kršćansko religijsko učenje i kao prihvatili vjeru osvajača. A, to Spahiću nije bilo tako. Bošnjaci su autohtoni i neprevjeravani evropski muslimani i nikada nisu bili kršćani i u idolatriji osim u negatorskoj literaturi koju i sam koristiš u svrhu negiranja svog dede, a sada i sebe. On kaže da Bošnjaci svoju povijest i kulturnu baštinu parcijalno posmatraju samo sa islamskog stanovišta. Tvrdim, da ja, a i svaki drugi Bošnjak, jedino na taj način možemo i posmatrati NAŠU povijesnu i kulturnu baštinu, jer osnova Bošnjačkog nastajanja, njegovog povijesnog bitisanja i Bošnjačkog trenutnog življenja je monoteizam koji smo počevši od VII stoljeća pa do danas ispoljavali kao muslimani-islamiti. I nikakve parcijalnosti nije bilo u ispoljavanju naše islamske duhovnosti, osim u negatorskoj literaturi koju koristi i ''učeni'' Spahić. Naš monoteizam koji danas ispoljavamo kao Islam, Bošnjaci su sukcesivno nadgrađivali i nikada nisu bili u idolatriji. Što se, pak, tiče predturskog blještavila i sjaja banovine i kraljevine Bosne o kojoj Spahić s ushićenjem piše, ali ne kao monoteističkoj Bosni nego kršćanskoj? Sve ove atribute o Bosni u ova doba bi prihvatio. Bosna je bila banovina i to u sastavu Zapadnog Rimskog carstva i dugo je odoljevala, od Kulina bana, katoličkim pretenzijama na Bosnu. I Spahić treba da zna, da banova nije bilo u katoličkoj Evropi od XII stoljeća pa dalje, i da je to avarski naziv za vladara u zemljama u kojima je bio zastupljen avarskoislamski model vladanja, a u Bosni i ostalim zemljama našeg okruženja, taj oblik vladanja, je od VII stoljeća. Dakle, naši banovi, a i hrvatski pa i srpski nisu bili kršćani i zato podržavam njegove atribute o našim banovima i tom vremenu. Onda kada je Bosni bilo najteže, polovinom XV stoljeća, kada su od pape Pija II dolazile prijetnje o njenom pokorenju i progonu njenih Bošnjaka, Bosna se udružila sa ostalim balkanskim islamskim državama i Mađarskom u Islamski Komonvelt na čijem je organizovanju najviše radila turska porodica Osmanovića iz koje će, u daljem periodu organizovanja, biti postavljani sultani ove zajednice. Bosna, a niti bilo koja zemlja u okruženju, u tom vremenskom periodu, nije osvajana od Turske nego su zajedno sa Turskom organizovale svoju odbranu. To Besime nisi tako učio, ali ako si oštrouman mogao si zaključiti, jer su katolici u tom periodu rušili evropske monoteističke države i na red su dolazile države Balkana i Mađarska. Po Evropskim zemljama je na hiljade tragova Islama. Nisu osnove tih tragova pravili katolici nego muslimani. Sve što je bilo islamsko u današnjoj kršćanskoj Evropi je zatirano, a ono što je ostalo pripisivano je nekim patarenima, katarima i drugim tj. hereticima. Baš ti heretici bili su monoteisti-muslimani. U Bosni nije bilo nikakvih ni katoličkih, a niti pravoslavnih kraljeva. I sve to što piše i što neki misle, da je i bilo, su povijesne konstrukcije. Prije svega, u tom vremenskom periodu 1377. kada je kao krunjen Tvrtko u Mileševu, po pravoslavnom obredu, Srbija je monoteistička-muslimanska. Nju predvodi Lazaroglu Hrebljanović koji je pravoslavnim mitom inkorporiran u pravoslavne i to zato što je Srbija od tog perioda kao muslimanska zemlja u Balkanskom Islamskom komonveltu, a koju su, po njima, zaposjeli Turci, a njen narod i njeni vladaoci prije toga su, po tim konstruktorima povijesti, pravoslavni Srbi. I, zanimljivo, neće ni da kažu pravoslavni nego samo Srbi, kao da se pod nacionalnim pojmom Srbin odmah predpostavlja pravoslavac. A to nije tako, jer je to njihovom skorašnjom teorijom i isključivosti plasirano, tj povezano Srpstvo i pravoslavlje. Staru Srbiju onu muslimansku do 1862. Godine gradili su Srbi muslimani, a među njima i moji pradjedovi. U Beogradu je bilo polovinom XVII stoljeća preko 250 islamskih sakralnih objekata i nisu ih pravili pravoslavni građani nego Srbi muslimani. Lazaroglu je Bajazitov punac i njegova će unučad biti sultani. Njegov sin Stephan će nositi islamski bajrak, kao musliman u bitkama protiv katolika. To što su ih komšijski povjesničari inkorporirali u pravoslavne je najveća povijesna obmana, ali i na žalost, zbog tih ljudi i njihove islamske duhovnosti. Dakle, tog pravoslavnog krunisanja Bosanskog kralja Tvrtka nije moglo biti, jer u našem okruženju, nema čak ni naznaka pravoslavne države. Tvrtko je porodično vezan sa uglednim muslimanskim porodicama iz Srbije, i zato su mu naturali i pravoslavnu krunu, kako bi na konstrukcijama i Bosnu popravoslavili. Ova današnja Srbija će tek nakon 5 stoljeća polovinom XIX. stoljeća formirati se kao pravoslavna država, a o nekoj staroj pravoslavnoj državi nije moglo biti, u realnim povijesnim osnovama, ni govora. I katoličko krunisanje, po nekom, kođoja, papskom izaslaniku, Stjepana Tomaševića 1461.godine je podvala skorijih povjesničara kako bio se i katoličko vladanje uvelo u Bosnu. To pisanje i naše povijesti je onaj period kada su nam povijest pisali naši negatori, a koristili kao Dubrovački arhiv. Bošnjaci su tada mogli samo da klimaju glavom i da potvrđuju što naši negatori pišu, jer Bošnjacima tada nije bilo ni do čega nego samo do biološkog opstanka, jer sve drugo, kod naših negatora, izazivalo bi podozrenje i šovinistički istup koji je uvijek mogao eskalirati u nasilništvo, ubijanja i progon. Međutim, povijesna je istina; U tom periodu-srednja stoljeća, u Bosni su većinski muslimani i po svim validnim dokumentima Bosna je samostalna banovina u kojoj žive patareni. Za katoličke velikodostojnike patareni su krivovjernici koji su do XII stoljeća u Evropskim državama imali vlast na monoteizmu. Negirali su da je Isus Bog i zato su u Evropi bili progonjeni. Svi papski legati koji su u tom periodu dolazili u Bosnu pisali su da je Bosna zaražena manihejstvom, a da se katoličanstvo ne uočava pa čak ni na Jadranskoj obali. Nazivi, za Bošnjake u tom periodu, koji su korišteni od strane katolika bili su u pežorativnom smislu i više ignorantski, jer trebalo je njihovo vjerovanje što više minimizirati i korišten je vokabular kojim su te iste ljude i njihovo vjerovanje totalno dezavuisali i ignorisali. Međutim, patareni su bili monoteisti-koji su negirali da čovjek može biti onaj koji stvara i nikako dvovjerni kršćani-heretici. To je-patarenski stav o Isusu kao Bogu, protivuriječilo katoličkoj predodžbi o Isusu kao Bogu i odatle su poticani svi daljnji konflikti katolika prema patarenima-katarima-bogumilima-husitima, alibigenezima i ostalim hereticima, koji su u Evropi bili organizovani u monoteističke države i njih je katoličanstvo rušilo. I to sve gore navedeno nije se tako učilo. Da Besim čita vidi se i iz njegove tvrdnje da je naša vladarska familija Kotromani rodbinski vezan sa mnogim uglednim evropskim vladarskim familijama. No ima i njegova klauzula (''vlaškim''). I opet moj stav prema njegovoj tvrdnji. Sve je tačno osim ono da su te familije vlaške. Nisu vlaške, jer u tim periodima od XII do XV stoljeća u našem okruženju na Zapadu su države sa monotističkom vlašću. Vladarske porodice u tim zemljama su monoteističke-islamske provenijencije. Mađarska vladarska porodica Arpadovića je islamske provenijencije. Bavarska porodica Celjski je isto tako islamska i mnoge porodice po italiji, naročito na jugu su islamske. Abu Hamid, el-Andaluzi piše da polovinom XII stoljeća, Mađarski kralj ima muslimansku vojsku. Kako su u tom periodu sve države teokratske, pa neće onda muslimani biti u kršćanskoj vojsci-činiti tu vojsku. A ovaj kralj koji ima muslimansku vojsku, po Abu Hamidu, je Geza I. U kasnijoj generaciji Arpadovića, mislim Ladislav, biće oženjen ćerkom Stephana Kotromana i tako će doći i do veze Kotromana i Arpadovića. I obje familije su religijski monoteističke a ne kršćanske. Ranije sam već napisao da su Hrebljanovići vezani sa sultanskim dvorom, a da su bili monoteisti je činjenica da su sva dalja pokoljenja te familije, od Stefana koji se borio pod islamskim bajrakom, do Vuka Brankovića koga ovi pravoslavci nazvaše izdajnikom, muslimani. Najstariji nišani u Bosni iz hanefijskog perioda su nišani Mahmuda Brankovića iz 1468.g. On je mogao biti i sin od Vuka. Kulinova žena je iz porodice Nemanja. Naša muslimanska porodica Kulenovići su od Kulin bana. Dakle po majci vuku porijeklo od Nemanja. Ali, nama pravoslavci podvališe da su Nemanje pravoslavci i mi tako i sada mislimao. U ranija vremena-period hilafeta muslimani su zijaretili Savin mezar u Mileševu, sve do perioda kada je 1932. patrijarh srpske pravoslavne crkve, Nikolaj Velimirović, sada sveti, pravoslavno vjerovanje koje su praktikovali pravoslavci Srbije ukomponovo ili promovisao u Svetosavlje, kao autohtono srpskopravoslavno vjerovanje. Od tada Rastko-Sava Nemanjić postaje svetac, a da njegova duhovnost nije bila pravoslavlje. Žena od Sandala Hranića-Jelena, je sestra od Lazaroglua i ona je tetka sultaniji Oliveri. Ivan beg Crnojević je oženjen Marom, kćerkom hercega Stephana Kosače, a čiji je amidža Sandal. Bošnjaci neprekidno, iza tog perioda, zijarete u zadnjoj suboti maja turbe u Blagaju u kome je kultni Sari Saltuk po muslimanskoj kulturnovjerskoj tradiciji branilac evropskih muslimana, jer Saltukovi mezari su i danas u Albaniji, Rumunskoj, Poljskoj, Mađarskoj i vjerovatno je bilo još u nekoj zemlji, ali nije zabilježeno iz raznih razloga, a najviše iz razloga što je iz tih zemalja protjerana muslimanska populacija. U tekiji u Blagaju su dva mezara, najvjerovatnije tu su ukopani Sandal i Herceg, jer su oba bili šeihovi i predvodnici muslimanske vojske. Na Cetinju je Ivan-beg imao svoju džamiju koju su pravoslavci Crne gore srušil nakon progona muslimana iz Cetinja i tu napravili Nikolinu ukopnu kapelu. Od grandiozne džamije napravili kapelicu. Ivanov sin Skender, kod daidže Ahmeta, na sultanskom dvoru učio je vojne i civilne znanosti kako bi što uspješnije branio svoju vjeru i svoj vatan od katolika. Tada pravoslavci nisu bili nikakav organizacioni činilac i zato i ne pišem da se trebalo braniti od pravoslavaca. U ovih zadnjih 100-tinjak godina, kada su pravoslavci preuzeli vladanje Balkanom i dok smo se mi Bošnjaci bavili biološkim opstankom i nismo smjeli ni reagovati oni su povijest izmišljali i sve inkorporirali u svoje kršćanstvo. U periodu srednjih stoljeća imena evropskih, pa i balkanskih muslimana nisu bila striktno orijentalna i to je bio povod da sve te monoteističke porodice ovi kršćanski povjesničari inkorporiraju u kršćane. I sve one druge nabrojane porodice sa kojima su vezani Kotromani bile su muslimanske. I ovo Besim nije dobro izučio, ali je dobro zapazio što se veza tiče. Besim dalje piše da Bošnjaci veličaju ''poturčenu'' djecu naših plemenitaša koji su radili na rušenju i rastakanju našeg kraljevstva. Vjerovatno misli na Ahmet-pašu Hercegovića, ali uz njeg i na Isa-bega Ishakovića, možda i Mehmed-pašu Sokolovića, pa M.Tardića i druge. Moj Besime, veliki čitaču, kako god ti ove naše velikane nazivaš poturčenim tako i ja tebe mogu nazvati islamistom po imenu i prezimenu. A niti su oni poturčeni, a niti si ti musliman. Oni su samo živjeli u periodu promjena. Prije svega Bosna je jedna od zemalja novog muslimanskog organizovanja-ustrojstva Balkanskih islamskih država. Sredinom XV stoljeća Bosna kao stara muslimanska zemlja ulazi u sastav Balkanskih Islamskih država u kojem je Turska, ali i Mađarska, a to sve iz bezbjednosnih razloga, jer po Evropi katolici se organizuju i nasilno ruše do tada vladajuće monoteiste. To novo organizovanje balkanskih muslimana na čelu sa Turskom koje predvodi vladarska porodica Osmanovića je nešto drugačije organizovanje, Balkanskih muslimana, u odnosu na predhodno avarskoislamsko vladanje. Novina je i u tome što će nova identifikacija muslimana biti i orijentalno ime, a to iz razloga vojnog organizovanja. Timari-muslimani će nositi orjentalna imena, a zijamije-nemuslimani će i dalje diti stara narodna imena. I ovi, što su radili na našoj povijesti, oni će sve one muslimane koji su nosili stara narodna imena svrstavati u kršćane. Nisu poturčenjaci rušili Bosansko kraljevstvo, nego su Bosnu organizovali u cilju njene sigurnosti. To kako nam naši negatori pišu, svi smo tako čitali i učili i na kraju, kada je taj period naše povijesti, mi smo u laži. Nije žalosno što su neki u laži, ali ovi, od kojih naša Bošnjačka djeca treba nešto o sebi i afirmativno da uče, njih-našu djecu, njihovi profesori i dalje uvode u laž i tako negiraju. I mi se ne čudimo onim dvijema SH opcijama, kada nas negiraju, jer to su oduvijek radili, ali se čudimo tebi profesore koji treba da znaš; da su Bosnu kroz njeno stasanje gradili i uvijek branili samo Bošnjaci muslimani. I samo u toku II svjetskog rata zajedno smo je branili i tada definisali kao zajedničku državu. To nama Bošnjacima ne zadaje muku, ali nam zadaje muku kada nas oni ignorišu i kada oni Bosnu svojataju, ali ne Bosnu kao državu, nego kao dijelove komšijskih država. A znaj, i ti i svi oni koji tako misle, da je Bošnjak, svoj vatan, svoju Bosnu gradio od početka njenog organizovanja u državnu zajednici Rimskog monoteističkog carstva, koju je organizovao Aleksandar Veliki, pa sve do 1878. kada je Bosnu okupirala Austrougarska. Od tog perioda okupacije počinje negiranje muslimana, jer komšije imaju pretenzije na našu državu. Izmišljaju nam povijest kako bi Bosnu uveli konstrukcijama u kršćansku zemlju, a islamizacija Bosanaca , o kojoj pišu, je najveća povijesna obmana koju su nam uspjeli poturitia, jer ovom povijesnom konstrukcijom eliminiše se kontinuitet Bošnjačkog-muslimanskog vladanja u Bosni, a Bosna je vazda bila Bošnjačka, jer su je Bošnjaci, isključivo kao monoteisti, povijesno i gradili. On nabraja, u onom tamo entitetu, neke iz mješovitih brakova koji i dalje promovišu svoje kulturno i nacionalno biće te zagovaraju politiku svog naroda i izvrgava ih ruglu, jer ne djeluju, kao on-''pozitivac'' protiv svog naroda. Za njega bi Špirić ili Radmanović koji nisu oženjeni Srpkinjama trebalo da rade protiv svog naroda. I umjesto da mu oni budu primjer, koji bi stav trebao da ima Besim o ''svojim'' Bošnjacima, koji je otpao od Bošnjaka, on upućuje kritiku na njihovo prirodno ponašanje, koje je u skladu sa njihovom duhovnošću. Ne razmišlja da će Špirićeva i Radmanovićeva žena rađati njima djecu koja će slijediti očevu tradiciju, a ne kao kod Spahića djeca će slijediti imaginarnu tradiciju. Za razliku od Spahića, koji ne negira svoje muslimansko porijeklo, jedan od njih je i to zanijekao, a to je Radmanović. Što se tiče etnogeneze Radmanovića zabilježeno je da je dotična porodica crnogorska i da je bila islamske provenijencije, ali je tokom istrage poturica prevjerena. Da dodam, a da narod zna na isti način je prevjerena i porodica Milošević. U muslimanskoj populaciji imaju obje ove porodice, ali ne kako oni-pravoslavci pričaju da su islamizirane, nego obratno ove koje su sada pravoslavne, su pokrštene. A ove porodice Radmanovića, Markovića, Miloševića ...što su i dalje u monoteizmu, svoj monoteizam oni slijede od iskona, iz perioda kada je Iskender Veliki uspostavljao države na monoteizmu i kada se to vjersko učenje širilo Evropom. Svoja prezimena nisu naslijedili od kršćanskih predaka, jer kada su formirana prezimena monoteističke familije nisu imale orijentalna imena. Dalje, nabrajajući među Srpskom elitom i one koji nisu po genetici Srbi. On tu ubraja i Branislav Nušića i opet griješi. On nam dostavlja podatak da je Branislav jermenskog porijekla. Zna da Branislav nije čistokrvni Srbin pravoslavac, ali nam ne kazuje i pravu istinu o Branislavu. Branislav je rođen kao Alkabijad Nuši i njegovi nisu porijeklom Jermeni nego Albanci i to muslimani. O njegovom poznavanju muslimanske duhovnosti najbolje svjedoči zbirka priča proisteklih iz ramazanskih noći, gdje Nušić do sitnica muslimanskog čitaoca dovodi do najsuptilnijih osjećaja prožetih ramazanskim ibadetom. To tako nije mogao da piše ni musliman koji nije doživljavao takve trenutke, pa kako bi mogao i Nušić ako nije potekao iz te sredine. Kada je trebalo da bude primljen u Srpsku kraljevsku Akademiju morao je napisati autobiografiju. I šta je Nušić napisao: napisao je književno djelo-komediju u kojoj se izruguje činjenici da mora da piše autobiografiju. Tu je proradio onaj unutarnji Nušićev poriv. Svjestan da može da bude akademik, ali srpski, a kako nije ni po čemu Srbin on piše komediju ''Autobiografija''. Iz razloga što je bio srpski diplomata, kao i Andrić odriče se svog Albanskog idenditeta , mijenja ime i prezime i postaje Srbin Branislav Nušić. Kada je u pitanju ''Islamska deklaracija'' i njen potpisnik, da znaju svi, a među njima i Besim da su oba pojma naša dika. Kroz svoje pisanje Alija nikoga ne vrijeđa i sa duboko realnog, ali u granicama islamsko-filozofskog aspekta, piše o tadašnjim problemima muslimana. On je bio pravi vođa Bošnjaka, a ti Besime preispitaj svoja stajališta, jer za tobom se mogu povesti oni mladi koje ti obezduhuješ, ali će onda, kada spoznaju kako si djelovao na njih, kleti te, ako su otpali od Bošnjaka. I uz sve napisano i tvrdnja; da muslimani nisu vjerom vezani isključivo za postekiju nego i za vatan i zato su oni Bosnu, i u proteklom ratu, onako žestoko branili i svojim životima i uvijek su spremni to raditi, jer Bošnjaci nemaju drugog izbora. Bosna je njihova zemlja-njihov vatan i to je jedino mjesto na Zemlji koji oni mogu zvati svojim vatanom, jer Ona ih stoljećima hranila. Međutim, uloga koja je Spahiću dodijeljena je značajna. Pazite, on je profesor na Fakultetu političkih nauka i na Likovnoj akademiji. Ima mogućnost da toj našoj omladini soli pamet svojim neistinama o nama, te negirajući našu povijest i duhovnost proisteklu iz naše vjere, tako da postoji mogućnost da će ti isti studenti i sami prenositi te Spahićeve konstrukcije svojim slušaocima. Na osnovi takvog djelovanja nikada neće doći kraja sukobima u stavovima o nama samima, a nama kao malom narodu nije do toga-sukoba. Niti jedna istina za nas Bošnjake nije sporna, pa nebi trebala biti ni za Spahića, ali serviranjem neistine čini se neprimjeren atak na svijest mladih. Na ovaj način djelovanja, Bošnjaci će uvijek imati oponente u svojim Bošnjacima koje je učio Spahić pogrešnoj historiji. Njegovi studenti su najviše Bošnjačka djeca i umjesto da kao politolozi ili akademski slikari budu nosioci Bošnjačke duhovnosti oni će prema Spahićevom djelovanju kočiti sve pokušaje afirmacije Bošnjačkog duhovnog življenja čija je osnova monoteizam-Islam, a ne tamo neka imaginarnost. Fikret Hafizović

25.09.2013.

Jezik Bošnjaka, Hrvata i Srba kroz povijest

Ništa nema sporno kada etničke skupine naroda teže ka nacionalnoj emancipaciji na državotvornim elementima, ovdje konkretno na jeziku, a time i nacoinalno-državnotvornoj utemeljenosti na određenoj teritoriji koja im povijesno i pripada, ako je to na realnim osnovama, bez da to rade na raznim konstrukcijama i time ugrožavanju onog drugog ili trećeg, a u ovom našem slučaju-svog najbližeg komšiju.
 Međutim, za razliku od navedenog principa , obe ove naše komšijske etničke skupine to rade na uštrb nas Bošnjaka. Sami bi uzeli i svojim nazvali i ono što je i Bošnjačko; a to je teritorij, to je i povijest, ali to je i ovaj naš zajednički Slavenski jezik. Prisvajati ili negirati jednom narodu tako nešto-njegov jezik, što je toliko diferentno i toliko suptilno vezano uz taj narod, nastalo kao produkt njegove oplemenjene duše, u prožimanju raznih jezika i vezama sa svijetom sličnih nadzora, je krajnje licemjerno. Samo insan koji svoju duhovnost crpi iz Islama može biti u izražaju tako suptilan, a da njegov unutarnji izražaj protkan riječima našeg jezika ima tako gust i emotivan izricaj.
 I zato: čiji bi to bio jezik i kojim bi to nazivom trebalo da nazovemo jezik, a kojim treba dočarati i čovjeku približiti ambijent u kome se nalazi bošnjački interpretator ?: '' Ne klepeći nanulama kad silaziš sa čardaka...'', Bosnom behar probeharao...'' Tekla voda od brijega do brijega i pronijela Mejru na tabutu...'', ''Mujo kuje,..., a majka ga kune...''
 Je li ovo nije jezička osobitost-posebnost i koji bi to mogao biti jezik koji koristi interpretator, a da ga ne nazovemo Bosanskim?
 Bošnjaci ne negiraju ni osobenost: '' Poletjela dva vrana gavrana...'', a niti ''Oj krunice, moja ikonice...'', ali kako se može negirati da '' Bosnom behar probeharao...'' nije bosanski govor, ako je: ''Poletjela dva vrana gavrana..'' –srpski, a ''Oj krunice , moja ikonice...''-hrvatski govor.

Povijesti ovog zajedničkog jezika, što se tiče?
Staro stanovništvo Hrvatske, u današnjim hrvatskim državnim relacijama, sa njenim Jadranskim priobaljem, od početka novih milenija, bilo je organizovano u političke zajednice zasnovane na monoteističkom učenju, jer je to bio slijed formiranja država u Evropi od perioda Aleksandra Velikog. Na isti način, u tom vremenu, organizuju se žitelji Srbije u svojim relacijama, ali i žitelji Bosne.
 Ovo pišem iz razloga da se zna, da među ova tri naroda, u ranija vremena, nije bilo vjerskog antagonizma koji će u posve kasnijim stoljećima XIX. i XX. postati kamen spoticanja te i separatisanja, a da je to sa strane aspekta formiranja tj. bogaćenja jezika veoma bitno, jer je na tim osnovama bila čvršća komunikacija naroda i time je jezik sporazumijevanja postojao sve više zajednički.
 Sva tri ova naroda, u početku svog organizovanja, bili su iste religioznosti-bili su većinski monoteisti i u sporazumijevanju koristili su ovaj isti jezik koji i danas korise i zahvaljujući i jednima i drugima i trećima on se bogatio. Pisani iskaz ovog jezika, onovremeno, bila je grafika koju poznajemo kao glagoljica, a nešto poslije i ćirilično pismo-Bosanica. Koristila se ravnomjerno, na ovim prostorima, gdje se i govorio ovaj slavenski jezik.
Na početku samog organizovanja Hrvatske države, autohtono stanovništvo tadašnje Hrvatske čine dvije etničke zajednice naroda: Iliri- više u jadranskom priobalju i Slaveni u kontinentalnom dijelu. Stanovnici Srbije u to vrijeme su većinski Slaveni, a u Bosni u njenom južnom dijelu su Iliri, a na sjeveru opet Slaveni.
Teorije o naseljavanju Slavena i to kao kršćana u VI. stoljeću, su falsifikati koje je neki tamo kvazi naučnik proturio u cilju zamagljivanja istine i dovođenja kršćanstva, kao vladajućeg, napreko na Balkan. Ako bi ovo i bila povijesna tvrdnja, i ako su oni živjeli izolovano kao kršćani,onda, kako se u oba jezika; Hrvatski i Srpski interpoliralo na hiljade riječi iz orjentalnih jezika.
 I nova antropološko- genetska istraživanja potvrđuju činjenicu da nije bilo nikakvog, u većim razmjerama, doseljavanja Slavena. Dakle, predci današnjih Hrvata, Srba i Bošnjaka nisu se nikada pomijerali i svoje zajednice su formirali kao i ostali stari evropski narodi. Među njima kao jezik sporazumijevanja prevladao je slavenski jezik i to je indikator da su etno-genetske karakteristike ova tri naroda najviše sa slovenskom genetskom osnovom. Uz napomenu da je u srednjim stoljećima došlo do miješanja Balkanskih slovena sa susjednim, ali i drugim narodima tako da se genetska slika ovih naroda dosta izmijenila, ali je jezik u osnovi uvijek bio slavenski.
Iliri su, s početka milenijuma, u Jadranskom priobalju koristili latinski jezik, mada prema nekim naznakama bili su vični i u slavenskom jeziku, a u unutrašnjosti Hrvatske i prema Ugarskoj narod je koristio slavenski jezik. U Bosni je situacija identična Hrvatskoj, dok je u Srbiji narod više bio posvećen slavenskom jeziku.U kasnijim periodima doći će do neznatnih promjena u antropolpškom smislu kod ovih naroda, ali jezik i dalje ostaje slavenski.
Bernard- Splitski arcibiskup, piše 1200.godine, o dva brata Mateju i Aristodiju; da splitske građane obraćaju na svoju jeres i veli da žive u Splitu, ali da odlaze i u Bosnu i da poganim ustima svoju jeres ispovijedaju. Rodom su iz Zadra odakle im je i otac, da su sinovi sotone, da su zlatari, ali i da su vični u latinskim i slavenskim knjigama. Str.93.''Crkva Bosanska i krstjani'' od dr. B. Petranović, a prema Farlatiju : ''Scriptores rerum hungaricarum'' Dakle, Matej i Aristodij su građani Splitski, a prema svemu sudeći Iliri. Govore latinski i slavenski jezik. Duhovno su monoteisti, što je i njihov otac, jer ga je arcibiskup nazivao, pogrdno, sotonom, a tako su katolici iz mržnje nazivali muslimane.
I Herman Dalmata, u XII stoljeću  koristi latinski jezik za prijevod  Kur'an na latinski jezik.
Kako su Matej i Aristodij, ali i Herman Iliri-Dalmatinci i kako koriste latinski jezik, zaključujemo da se u Dalmaciji govorio i latinski jezik, a da im je slavenski, najvjerovatnije, koristio u Bosni i unutrašnjosti Balkana. Ovome je i potvrda da su nadgrobni kamenovi iz tog perioda, u Dalmaciji, pisani većinom na latinskom jeziku.
 Danas u Dalmaciji stanovništvo govori isključivo slavenskim jezikom, a povijesno to se može jedino objasniti tako što je u Dalmaciji u srednjeim stoljećima prevladao slavenski uticaj.
 Stanovnici Hrvatske, od samog početka organizovanja državnih zajednica, većinski su imali monoteizam kao državotvornu religiju, to iz te zajedničke duhovne komponente, između njenog stanovništva, onog u jadranskom priobalju i onog u unutrašnjosti, nije bilo suprotnosti, a niti nekog uslovljenog antagonizma. Slaveni su se miješali sa Ilirima, a usljed Slavenske brojnosti došlo je do toga, da je povremeno na čitavoj teritoriji Dalmacije u narodu prevladao slavenski jezik. I ostale regije sadašnje Hrvatske u tom vremenu koriste isti jezik, jer su i vjerski, ali i državno povezane.
 Hrvatska, Bosna kao i Srbija u tom periodu bile su u zajednici Rimskog carstva.
 Do jezičke diferencijacije, kod Hrvata a zbog izolovanosti od Bošnjaka i Srba, dolazi tek formiranjem Hrvatske kao katoličke države koncem XVII. stoljeća, a koji će, zbog nekih svojih specifičnosti, za razliku od tog istog jezika u drugim dijelovima Balkana, nakon formiranja Hrvatske kao nacionalne tvorevine Hrvata i to katolika, od njih dobiti svoj naziv- Hrvatski jezik, a što se naročito ističe u zadnjih 20 godina.
 A to ne može biti samo njihov-Hrvatski ekskluzivitet, jer povijest stvaranja tog jezika nije tekla kako bi to oni htjeli, a niti kako nam predočavaju. Jezik kojim se služio Hrvatski narod je bio zajednički za sve žitelje Srednjeg, ali i Zapadnog Balkana, dakle govorili su ga i Bošnjaci, ali i Srbi pa i žitelji Crne Gore.
U starija vremena nisu ga svojatali i razvrstavali kao zaseban jezik ni jedni, ni drugi, a niti treći, jer nisu bili ovako nacionalno, ali ni vjerski rasparčani. I Srbi i Hrvati i Bošnjaci u tim vremenima bili su i monoteisti i imali vlast i nisu se međusobno sukobljavali niti pravili razlike u jeziku.
Jezičke različitosti u nazivima tek se uočavaju razvojem nacionalnih država. Nakon zajedničkog življenja ovih naroda u istoj državi tzv. Osmanlijsko carstvo, koncem XVII. stoljeća katolici progone Hrvate muslimane i Hrvatska postaje katolička, a njeni žitelji nose novu kulturnu tradiciju čija je osnova katoličanstvo i tu dolazi do diferencijacije u odnosu na Bošnjake i Srbe.
Bošnjaci i Srbi nastavljaju i dalje da žive u zajedničkoj državi tzv.Osmansko carstvo i većinski su muslimani. Nakon sukcesivnog progona Srba muslimana iz Beogradskog pašaluka od 1804.-1862.godine, u tom dijelu bivše zajedničke države ostaju da žive samo Srbi pravoslavci čija se kulturna tradicija formira na pravoslavlju.
Nakon separatisanja i Srbije, sa svojim pravoslavnim življem, jedino u Bosni ostaju da žive muslimani Bošnjaci sa bosanskim katolicima i pravoslavcima, koji će, nešto kasnije, nacionalno se odrediti Hrvatima i Srbima. I svi, i dalje, govore isti onaj jezik koji su govorili kada su bili u zajedničkoj državi Balkanskom Islamskom komonveltu-Osmansko carstvo.
1878. Austrougarska dobija mandat za prisajedinjenje Bosne svojoj teritoriji, a veći dio današnje Hrvatske je već od ranije u Austrougarskoj. U početnom periodu vladavine Austrougarske u Bosni i iz razloga što su u njoj u tom periodu živjeli bosanski žitelji osim islamske, još i katoličke i pravoslavne provencije jezik kojim su se sporazumijevali nosio je naziv po zemlji u kojoj se govorio:Bosanski jezik.
Međutim, pritiscima od strane Srba i Hrvata, te nepriznavanjem Bošnjaka kao naroda ali i njihove minorizacije u državotvornom smislu, Zakonom iz 1907.godine Austrougarske vlasti će donijeti odluku o zabrani korištenja naziva našeg jezika Bosanskim jezikom.
Od tada, pa sve do 1992. negira se, od strane naših komšija, sve što je vezano za Bošnjaštvo i njihovu državotvornost, pa tako i naš Bosanski jezik. I danas se to čini, ali danas Bošnjaci mogu da iskažu svoj stav, dok u proteklih 1oo-tinjak godina, u onim Jugoslavijama, to nisu mogli, zbog zajedničkih institucija u kojima su bili dominantni naši negatori.
 I ponovo 1918.godine, povijest je tako htjela da se ovi narodi organizuju u jednu zajednicu, ali sada, to su tri naroda sa tri različite vjere. Srbi i Hrvati negiraju Bošnjake i sve što je vezano za taj narod; od države, preko povijesti, do jezika.
 Interesantno; Srbi i Hrvati žive u zajedničkoj državi, zajedno su udruženi u negiranju Bošnjaka, ali, i, jedni drugima negiraju povijest, pa i jezik kojim se sporazumijevaju. U ovom periodu Hrvati i Srbi rade potpuno na afirmisanju svojih nacija. Pošto se već ranije izdiferenciralo i njihovo religijsko ustrojstvo i kako su zaokružili svoje države, onako kako je to odgovaralo međunarodnim čimbenicima, pravoslavci postadoše Srbi, a katolici Hrvati.
Kako je jedna od posebnosti nacije i jezik, onda ovaj naš zajednički jezik; za Hrvate postade Hrvatski, a za Srbe Srpski, dok njihove zajedničke institucije-administracija za isti ovaj jezik koristi naziv Hrvatsko-srpski ili obrnuto Srpsko-hrvatski u zavisnosti ko to naglašava.
U toj državi Bosanski muslimani nisu se mogli nazivati Bošnjacima samo iz egoističkih razloga Srba i Hrvata, jer i jedni i drugi imaju aspiracije na Bosnu. Negirajući Bosnu kao državu Bošnjaka, ali i sve što je vezano za Bošnjačku državotvornost, ni jedni, ni drugi, Bošnjake ne doživljavaju kao narod, nego kao one koji su otpali od njih promijenivši svoje vjerovanje. Tako su Bošnjaci za jedne poturčeni Hrvati, a za druge poturčeni Srbi.A o Bosanskom jeziku kao jeziku Bošnjaka nije moglo biti ni govora, tako da naš Bosanski jezik postade potpuno skrivena povijesna kategorija.
 Sva ova negiranja našeg jezika trajaće i kroz FNRJ, ali i SFRJ. Međutim, ni između sebe Hrvati i Srbi ne mogu se pohvaliti dobrim odnosima. I između njih bukadar je antagonizama od nacije do religije. Nepriznavanja povijesti, jednih onim drugim, donosile su i najveće antagonizme između ovih naroda i onda se prave razlike i u jeziku, kao i na svemu. Samo, neka nije onako kako pišu i govore u onim drugim narodima. I traže se različitosti kako bi i jezik Srpski, bio različit od Hrvatskog, ali i Hrvatski različit od Srpskog.
 Bosanski jezik se i ne priznaje, jer za Hrvate i Srbe to nije jezik Bošnjaka, jer jezik je identifikacija naroda-nacije, a Bošnjaci nisu za njih poseban narod jer su Bošnjaci za njih u stvari Hrvati ili Srbi koji su promijenili svoju vjeru i zato ni jezik ne može biti Bosanski pa ni Bošnjački, nego Hrvatski ili Srpski.
U zadnjih 20 godina od kako su Bosanski muslimani vratili povijesne nazive narodu i jeziku; narod-Bošnjaci i njihov jezik-Bosanski, ponovo počinje od strane naciošovinista i sa jedne i sa druge strane, kao i ranije, negiranja svega što je Bošnjačko pa tako i jezika.
 Za naziv jezika kojim govore Bošnjaci –Bosanski, i jedni i drugi imaju zamjerku, prije svega, što je naziv šireg značenja nego što bi to trebalo da bude, po njima, jer u Bosni žive i Hrvati koji govore svoj Hrvatski jezik, ali i Srbi koji govore svoj Srpski jezik, te stoga treći narod u Bosni treba da govori svoj Bošnjački jezik, jer naciji Bošnjak pripada Bošnjački jezik, a Bosna je, za njih, zemlja i jednih i drugih i trećih. Ali, to je trenutno, jer zanemarujući činjenicu da je Bosnu povijesno gradio samo Bošnjak mogu izvoditi i takve zaključke, a Bošnjaku ostaje da jezičke relacije u Bosni uspostavlja na istinskoj povijesti.
 Kada se raspala Socijalistička Jugoslavija; Srbi ponovo nazvaše jezik kojim govore Srpski, Hrvati isti taj jezik nazvaše Hrvatski, ali i nama se pruži šansa da svom jeziku vratimo stari naziv Bosanski jezik, kakav je imao kada su u Bosni živjeli Bošnjaci muslimani sa Bosanskim katolici i Bosanskim pravoslavcima. To smo i uradili 1993. godine.
Kako su se već od ranije, druga dva Bosanska naroda izjasnila nacionalno, jedni kao Srbi, a drugi kao Hrvati, nama ostade da smo narodno Bošnjaci kao što smo i nekada bili, a da nam je jezik sa nazivom Bosanski, onako kako je bilo kada su bosanski Hrvati bili Bošnjaci katolici, a bosanski Srbi bili Bošnjaci pravoslavci, kada su sva tri Bosanska naroda govorila Bosanski jezik.
 Kada bi jeziku kojim govorimo mi; Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Crnogorci tražili naziv, a da ima svoju povijesnu osnovu, onda bi najadekvatniji naziv bio Bosanski jezik. Zašto baš Bosanski, a ne Hrvatski ili pak Srpski? Zato što su Bošnjaci, i dan danas, slijedom historijskih okolnosti ostali dosljedni svom islamskom duhovnom obilježju, a zahvaljujući vezama ovih naroda sa islamskim svijetom ovaj jezik se i najviše bogatio. Dakle, jezik kojima govore Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Crnogorci najviše se bogatio vezama sa islamskim svijetom ali i pridošlim, u ove krajeve, evropskim islamskim žiteljima.
Kako su trenutno Srbi pravoslavci, a Hrvati katolici, a kako se i njihov jezik najviše bogatio -oplemenjivao zahvaljujući njihovim muslimanima, kojih više nema u tim državama jer su prognani, to Bošnjaci imaju najviše povijesnog prava da ga nazovu po sebi-svojim, jer su dosljedno,ostali najduže kao muslimani, a na islamskoj kulturnoj tradiciji se i vršila najveća dogradnja-oplemenjivanje ovog našeg zajedničkog jezika.
 I dalje; Vuk Karadžić koji je prvi počeo raditi na njegovoj standardizaciji, za osnovu standardizacije, uzeo je jezik kojim je govorio Bošnjački narod Jugoistočne Bosne. Dakle, baza ovog jezika je jezik kojim su govorili Bosanski žitelji Istočne Hercegovine, pa prema tome tvrdnja da bi se mogao nazvati Bosanskim jezikom je povijesno utemeljena.
Stari Bošnjaci, Hrvati i Srbi su svoj jezik bogatili riječima iz islamskog duhovnog i kulturnog miljea svojih žitelja koji su uspostavljali saradnju sa muslimanima orijenta: školovanje, vojska ali i drugi oblici saradnje, jer su živjeli u zajedničkoj državi: Balkanski Islamski Komonvelt-Osmansko carstvo. Dakle, bio je to jezik i Hrvata, ali ne Hrvata isključivo katolika. Taj jezik se zahvaljujući starim Hrvatima muslimanina razvijao i zbog njihove veze sa drugim narodima iste duhovnosti i tako oplemenjivao. Kada su protjerali Hrvate muslimane u Hrvatskoj su ostali Hrvati katolici, ali i dalje su koristili isti jezik koji je bogaćen zahvaljujući i prognanim. Isti taj jezik govorili su i Srbi muslimani koji su gradili svoju zajednicu na monoteističkim-islamskim principima i kada su prisilno morali napustiti Srbiju oni što ostadoše-Srbi pravoslavci i dalje koriste isti jezik koji su oplemenjivali i oni Srbi muslimani koji su prognani. U taj jezik tijekom 2000 godina interpolirale su se mnoge riječi iz orijentalnih jezika, naroda koji su islamske duhovnosti, ali i ostalih evropskih jezika, i sve u zavisnosti od situacije u kojoj su bili žitelji Balkana i to zato što su taj jezik koristili svi, bez razlike; Bošnjaci, Hrvati i Srbi.
Zapisano je da se na sultanskom dvoru intenzivno govorilo ovim našim jezikom i ne zato što je na dvoru bilo najviše Bošnjaka, nego što je na tom dvoru bilo najviše onih Balkanskih naroda koji su govorili taj jezik. Bilo je Srba, Hrvata, Bošnjaka, današnjih Crnogoraca, ali sve kao muslimana. Tokom progona muslimana u Srednjim stoljećima iz Francuske, Španije, Italije i Portugala dolazile su skupine tog stanovništva i na Jadransku obalu te se integrisali među domaće muslimansko stanovništvo. Vremenom se izgubio njihov narodni jezik, ali su ostale pojedine riječi tako da u tom našem zajedničkom jeziku ima i romanskih riječi. Isto se dešavalo prilikom progona muslimana iz njemačkog govornog područja.
 Riječi su ubacivane i iz razloga što pojedini pojmovi ili predmeti nisu imali adekvatnu slavensku, a niti ilirsko-latinsku riječ, a u razumijevanju je bila neophodna, te se kao takva interpolirala u domaći jezik.
 Evo, npr. riječ istina je interpolirana u naš jezik iz njemačkog govornog područja. Ona u svom korijenu nosi njemačku riječ: die stein=stijena. Kada se usvajala ova riječ u našem jeziku bila je dominantna ikavica, tako da je stein=stin-a , a onda modifikacijom potvrđena jačina nekog stava; nešto kao stina=istina. Dakle, nešto jako-čvrsto kao stina je istina.
Povjesničari, koji pišu o bogumilima, vele da su bogumili kao sakralne objekte koristili hiže. A riječ hiža u osnovi ima arapski korijen: hižab=pokrivka. Dakle, bogumili su za svoj sakralni objekat imali arapsku riječ, koja se i udomaćila zahvaljujući bogumilskoj islamskoj duhovnosti.
Naša riječ; tor-obor za stoku, je iz španskog jezika. Na španskom, toro=goveče, a onda prilagodbom, u našem jeziku, ograđeno mjesto na njivi gdje se drži stoka, nazvali tor.
Zemlje Srednjeg i Zapadnog Balkana su zbog svog organizovanja na monoteizmu imale doticaja sa starim Evropskim narodima pa i Vikinzima, Gotima, Keltima, Tračanima... jer su u početku svog monoteističkog organizovanja skoro sve Evropske države imale za model avarsko organizovanje, što se naročito ispoljavalo na polju sigurnosti-vojnog organizovanja.
To je u našem okruženju ostalo najupečatljivije u Hrvatskoj. Iz tog perioda, kod ovih naroda, ostali su nazivi-riječi naročito vojnih činilaca, ali i nazivi područja zahvaćena tim organizovanjem: han, kan, supan, župan, ban, banovina, grad-ina, stephan itd.
Kako se stanovništvo Hrvatske, ali i Srbije i Bosne vezivalo sa muslimanima orijenta zbog monoteističke duhovnosti, vojnog organizovanja,vojnih pohoda, ali i obrazovanja, u naš slavenski jezik su se interpolirale: turske, persijske, ali i arapske riječi. To su: bubreg, usta, usne, jastuk, stan, grob, hiža, dućan, čarape, direk, direktor,but, bakar, boja, čekić, čizma, džep, katran, kutija, kašika, papuče, rakija, sapun, sat, džemper, šećer, pita, burek, kevap, ćevap, kafa, barut, puška, alat, jufka, jorgan, torba, dušek, kazan, pazar, tava, taraba, itd...
 Pojedini toponimi po Hrvatskoj: nazivi gradova, ostrva, rijeka i ostali, u svom nazivu imaju korijene orijentalnih riječi: (Zagreb): Za-greb=grad na zapadu, (Zadar): Za-dar=vladareva kuća, (Varaždin): Uarag-din=grad pravovjernih, Gornji i Donji Islam, ostrvo Rab=veliki, Krk=40 itd. Zagreb, Zadar, Varaždin, Gornji i Donji Islam, te Rab u svom nazivu imaju korijene arapskih riječi, dok Krk ima korijen u turskoj riječi.
Ovdje navodim samo Hrvatsku, ali sve se to dešavalo kako u Srbiji tako i u Bosni pa i čitavom Balkanu.
Međutim, osim ovih toponima sa orijentalnim riječima, u ovim zemljama, bukadar je toponima sa riječima jezika: Romana, Germana, Normana ali i drugih naroda koji su uslovljenim migracijama bili prinuđeni mijenjati zemlju življenja zbog progona od strane katolika.Dolazeći u nove islamske krajeve, a tako i u Bosnu, oni su pojedinim lokalitetima davali imena koja su ih trebala da podsjećaju na lokalitete njihove otadžbine iz kojih su prognani. Na ovaj način i u Bosni mnogi toponimi nose neslavenske nazive i onda se stvaraju teorije o prisutnosti Gota, Tračana, Kelta i još nekih etničkih skupina koji su kao naseljavali Bosnu iz ekonomskih i neznam kojih sve, pa i osvajačkih razloga, a ne iz razloga prinudne potrebe mijenjanja životne sredine-progona.
 Eks obilježje jednog naroda je njegov jezik, a kod nas i danas to obilježje je slavenski jezik. Pa šta bi to trebali biti još Bošnjaci ako i dalje govore jezik svojih predaka?
A neka brda, rijeke i polja, oko nas, nose gotske pa i normanaske nazive i zato ispada da smo i mi, po nekima, zbog tih brda Goti ili Normani. To, da je u Bosni bilo i tih etničkih skupina je iz razloga što su u Srednjim stoljećima, nakon progona iz Evropskih država, stanovnici-muslimani tih država morali izbjeći u islamske zemlje pa tako i u Bosnu. Oni nisu islamizirani u Bosni, nego su kao muslimani došli u Bosnu, ali se danas osjećaju kao Bošnjaci, jer u sebi nose sve karakteristike Bošnjačkog naroda. Tako, područja oko Srebrenice su naseljena najviše njemačkim muslimanima prognanim iz Njemačke. Naselje Sasi je sa donešenim toponimom. Njegovi stanovnici su njemačkog porijekla i izbjegli su iz Njemačke kao muslimani. Radili su u rudnicima jer su bili vični tom poslu. Nisu se u Bosni islamizirali kako nam predočavaju ovi neki historičari. Došli su kao muslimani i donijeli su sa sobom i njemačkih riječi, ali su se vremenom utapali u Bošnjačko slavensko stanovništvo i njihove nove generacije prihvatili Bosanski jezik kojim se i danas sporazumijevaju.
 Pa i Besserman=dobri čovjek, a bosanska varijanta Besserman=Bosanac- Bošnjak odakle se dobilo i Dobri Bošnjanin je germansko-gotska riječ iz koje se dobio naziv za Bosnu.
U proteklom ratu u toku okupacie Bosne od strane Srba, Srbi-pravoslavci dadoše Foči naziv Srbinje i da je tako ostalo, neki koji bi ispitivali za 400 godina od kuda taj naziv-toponim Srbinje, zaključili bi da je to Srbinje mjesto-naselje koga su Srbi pravoslavci utemeljili. A je li tako?
Tako ga dođe i sa gotskim nazivima nekih toponima po Bosni. I u ovaj naš Iliroslavenski-bosanski etnos interpolirano je i Gota i Kelta i Tračana i Ugra, ali ne zbog osvajanja nego iz uslovljene migracije-progona iz svoje domovine zbog vjerskog učenja. Oni koji su došli u Bosnu, u svojim zemljama bili su monoteisti-muslimani i kao takvi nisu odgovarali katolicima i oni su ih progonili kao heretike, a oni kada su stigli u Bosnu nekim lokalitetima su davali imena iz svog zavičaja, što je dobro poznata činjenica kod migracijskih grupa.
Ovi narodi koji su dolazili u Bosnu u momentu dolaženja bili su u manjini te su iz tih razloga gubili svoje narodnosno obilježje-jezik, a vremenom prihvatali su jezik onih u čije su sredine došli, ali su za neke pojmove zadržali i svoje riječi. Iz tog razloga u Bosanskom jeziku, koji je u osnovi slavenski, ima bukadar tuđih riječi, koje su prihvaćene, jer nismo imali svoj adekvatan naziv za pojedine predmete-pojmove, a iz razloga normalne komunikacije bilo ih je potrebno usvojiti. I zato se može prihvatiti tvrdnja: da je jezik današnjih naroda; Hrvata, Srba i Bošnjaka u osnovi slavenski, a da je bogaćen kroz protekla stoljeća riječima iz sredina drugih naroda, sa kojima su ovi narodi bili u komunikaciji, te da ekskluzivitet na taj jezik nemaju ni jedni ni drugi ni treći, ali da je on jezik i Hrvatski i Srpski i Bosanski te da je kao takav, kao jezik ovih naroda, potpuno njihova historijska kategorija, a nikako separatno samo Srpski ili samo Hrvatski, a niti samo Bosanski.
Koristim naziv Bosanski, a ne Bošnjački jer su se njime sporazumijevali svi narodi Bosne, njeni Bošnjaci, a danas se to izdiferenciralo: Te su to danas-jedni Hrvati, koji za isti jezik imaju svoj naziv Hrvatski, drugi-Srbi, koji za isti jezik imaju naziv Srpski, i Bošnjaci koji i dalje za isti jezik imaju njegov povijesni naziv Bosanski jezik.
Standarizacija i sve ostale naučne radnje vezane za jezik nisu bile u sferi, a niti u domeni mog interesovanja.

18.09.2013.

Islam u Bosni i Evropi

U ovom radu pokušat ću obrazložiti jedan značajan dio Evropske povijesti vezano za uspostavljanje država na religiji i na toj osnovi razvoja evropske civilizacije. Moje interesovanje ne ide u neku predaleku prošlost, iz razloga, što bi me to odvelo daleko od suštine organizovanja evropskih država čija se refleksija osjeća i danas, te i iz razloga da to rano organizovanje nije imalo značajnog uticaja na razvoj evropske civilizacije. Na razvoj evropske civilizacije najviše je uticalo djelovanje Alexandra Velikog i povijesni događaji koji su se odvijali poslije njegovog uticaja, a to je; Razvoj evropskih država na Alexandrovom monoteizmu, zatim na Arijanizmu i Islamu i na kraju uspostavljanje evropskih država na katoličanstvu. Odlaskom Alexandra Velikog sa svjetske političke scene, a u pogledu vladanja državama, nije se mnogo šta mijenjalo dugi period godina, jer je za kratko vrijeme svog djelovanja kod mnogih naroda s obzirom na razvoj ekonomskih odnosa ali i političke svijesti o organizovanju u države, uspio nametnuti najrazumniji, a time i najprirodniji stav o bitnim ljudskim odrednicama organizovanja života i suživota u državnim relacijama, te poimanja istog na principima vjerovanja u jednog Boga stvoritelja svega i tolerantne i pravedne vladavine pojedinca-monarha, te iz tih razloga nije bilo ni pokušaja izmjene takvog stanja. Ovo teokratsko vladarsko stanje potrajalo je 15 stoljeća. Vjerovanje na kome je Alexandar uspostavljao svoju vlast bilo je monoteističkog karaktera, a to je vjerovanje u jednog Stvoritelja koji nije rođen i niti rađa, a sve stvara. Kur'an, Sura XVIII. Aje 83-105. I dan danas, nakon 2.300 godina djelovanja Alexandra, na sjeveru Pakistana jedna manja skupina ljudi-narod Kaleshi za svoje vjersko učenje, tj. poimanje o Bogu, kažu da je od Alexandra Velikog. Kod molitve okreću se prema Zapadu, to iz poštivanja prema Alexandru, jer je Alexandar, u odnosu na njihov geografski položaj, sa Zapada. I mada su bili, a to su i sada, u potpunom okruženju muslimana niko ih ne uznemirava, a niti utiče na njih da prihvate islamsko vjersko učenje koje je i kod ostalih naroda, koji su imali Alexandrovo učenje o Bogu, bilo prirodan slijed učenja o Stvoritelju. Prisile nije bilo u totalnom islamskom okruženju, a u Evropi, za konstruktore povijesti islam je tu samo na prisili. Koje su okolnosti uticale da svoj monoteizam nisu nadgradili Islamom je za ispitivanje? Međutim, ovaj primjer navodim, samo iz razloga, da oni koji vole povijest i istinu znaju da i danas ima poklonika Alexandrovog vjerskog učenja, da ih niko nije prisiljavao na izmjeni stava o Stvoritelju, te da mogu ispitati; je li to monoteizam ili to vjersko učenje ima i drugih primjesa? Na čitavom prostranstvu, koje se uzima kao teritorija na kojoj je djelovao Alexandar Veliki, većina naroda, kada je u pitanju vjerovanje, danas slijede islamsko učenje. Jedino narodi zemalja Evrope, iz kojih su u srednjim stoljećima protjerani muslimani, imaju novo stajalište o Apsolutu, a to je vjerovanje u Isusa kao Stvoritelja, a nazivaju se kršćanima. U periodu razvoja Issaovog vjerskog učenja, tj.načina na koji je Issa prezentovao Objavu, kod jednog dijela njegovih pristalica, a s obzirom i na način na koji je došao na ovaj svijet, počeće prevladavati mišljenje da je on u pravom smislu Božiji sin, te da zato ima i sve atribute Stvoritelja kao Božije dijete. U vezi ovakvog načina interpretiranja Apsoluta, organizovano je više crkvenih-vjerskih skupova predstavnika ovog vjerskog učenja, na kojima je trebalo usvojiti jedinstven stav o Isusu i njegovom pristupu vjerovanju, a koji bi bio općeprihvaćen-obavezujući za sva dalja učenja o Stvoritelju. U četvrtoj deceniji IV stoljeća organizovan je jedan takav skup vjerskih velikodostojnika u Nikeji, danas Iznik u Turskoj. Pišu da su u Izniku bila dva prijedloga za dalje uspostavljanje osnove vjerovanja. Za jedne, bio je prihvatljiviji prijedlog Atanasija koji je iznio svoj stav o vjerovanju, poznat kao ''Atanasijeve dogme'' a kojim se Issa ostvaruje kao Bogočovjek. A, kao drugi stav o vjerovanju na tom skupu bio je monoteistički stav, Egipatskog teologa Arija, koji je Aristoteloaleksandrov monoteizam dogradio učenjem Isaa a.s. Od tog perioda u Evropi se i opaža; izraženo Arijanizam i zapaženo ali neuticajno kršćanstvo. Pristaše monoteizma-koji podržavaju Arijevo učenje, a to je da je Issa samo Božiji vjerovjesnik, i nikako Onaj koji stvara, i dalje ostaju privrženi monoteističkom vjerskom učenju tj. i dalje će učiti o jednom Apsolutu-stvaraocu svega i biće kroz sva rana stoljeća vladajuća religija u Evropi. Ovo religijsko učenje u povijesti je poznato kao Arijanizam. Kasnije će-polovinom sedmog stoljeća oni prihvatiti islamsku nadgradnju svog učenja i vladati i dalje Evropom kroz zajednicu država poznatu kao Zapadno Rimsko carstvo, a na Avarskom modelu organizovanja država i sa Islamom kao vladajućom religijom i sve dok ih katolici od XIII-XVIII stoljeća nisu dokinuli u Zapadnoj, Južnoj i Srednjoj Evropi i Mediteranu. Iz bezbjednosnih razloga, jer su katolici rasturili Rimsko carstvo u kome su egzistirale Evropske zemlje formirane na monoteizmu i Avarskom modelu organizovanja , na Balkanu se tokom XIV. i XV. stoljeća Avarski model vladanja državom transformirao u novo monoteističko-muslimansko vladanje, formiranjem Balkanskog Islamkog Komonvelta. Balkanske države, među kojima i Hrvatska i Bosna i Srbija iz bezbjedonosnih razloga, jer im evropski katolici prijete o njihovom fizičkom rastakanju, preći će na novi šerijetski model organizovanja muslimanskih država. To je ona organizovanost Balkanskih muslimana kroz Balkanski Islamski komonvelt koji je nastao ujedinjenjem Balkanskih islamskih zemalja i Mađarske, a u cilju što uspješnije odbrane od evropskih katolika koji su već u Zapadnoj, Srednjoj i Sjevernoj Evropi i Mediteranu ostvarili cilj; srušili su sve monoteističke države ovih dijelova Evrope i sada imaju nakanu to uraditi u Mađarskoj i Balkanu. U povijesnoj literaturi Zajednica Islamskih zemalja Balkana nazvana je Osmansko carstvo, koje je kao nastalo Turskim osvajanjem Balkanskih zemalja. A, u stvari to nije bilo nikakvo osvajanje Turaka i nikakva Osmanska država nego nova zajednica islamskih država, koju su organizovali muslimani Balkana u cilju sprečavanja daljeg nadiranja katolika i daljeg progona evropskih muslimana, jer su katolici dokinuli Rimsko carstvo preko koga su se organizovale neke od ovih Balkanskih država kao evropske monoteističke države. Ova nova Zajednica Islamskih država u kojoj su i Bosna i Hrvatska i Srbija i Albanija i Mađarska i Grčka... a na čijem je čelu uvijek stajao jedan od članova iz turske porodice Osmanovića-kao sultan, dobiće od Evropskih povjesničara onaj rabljeni , ali neadekvatni naziv Osmansko carstvo. Kada je kršćanstvo u pitanju, Atanasijeve dogme odrediće kasnije učenje o Svetom Trojstvu, a u promoviranju istih najveći doprinos dao je Grgur ili Grigorije Nazijanski pa je i nazvan Grigorije Bogoslov. Dakle, tek koncem IV stoljeća počinje jedno novo učenje o stvaranju, učenje o Svetom Trojstvu koje će imati svoje pristalice i među brojnim narodima Evrope, a sljedbenici ili pristalice tog učenja nazvaće se kršćanima. Oni će djelovati u svim monoteističkim zajednicama i na teritorijama gdje su bili brojniji organizovati i svoj život prema svojim vjerskim kanunima. Na zapadu to su katolici, a na istoku ortodoksi-pravoslavci. Da bi sve bilo u skladu sa dotadašnjim vjerskim organizovanjem, ovo vjersko učenje biti će predočeno narodima- svojim pristalicama, koncem istog stoljeća, kroz vjersku Knjigu koju poznajemo kao Biblija. Učenje o Svetom trojstvu u Evropi su prihvatali više siromašniji-staleški niži slojevi stanovništva, jer je Aleksandrovo učenje, od prije, uzelo većeg maha naročito kod bogatog sloja društva iz koga se regrutovala vladajuća klasa. Kršćani će se, od stoljeća do stoljeća, brojno uvećavati tako da će koncem XII stoljeća dostići kritičnu brojnost na kojoj će i fizički moći uspostavljati vlast. A tako će se i dešavati. Počevši od XI stoljeća, među ideolozima učenja o Svetom trojstvu, počeće preovladati stav da su oni pravovjerni, a da su svi oni koji ne doživljavaju Stvoritelja na njihov način krivovjernici. Svoje učenje o Bogu smatrali su pravovjernim, i na ovom stavu oni su motivirali svoje pristalice za borbu i preotimanje vlasti. Današnjim žargonom, moglo bi se reći, da je kršćanstvo bilo, u stvari, opoziciono vjersko učenje, prvo učenju Arija koje je već dugo državotvorno, a u kasnijem periodu od VII. stoljeća i učenju Islama. Kako je u tim stoljećima u svim državama bilo vladanje na monoteizmu oni će iz opozicije početkom XIII stoljeća krenuti u poziciju, rušeći monoteističke-islamske tvorevine nasilnim putem i normalno negirajući monoteizam kao pogled na stvaranje nazivajući ga herezom. Odatle i svi oni brojni neadekvatni nazivi za pristalice monoteizma-Islama u Evropi odakle su ih progonili ili imali namjeru prognati. Za katolike, imperativ njihove privrženosti Bogu je njihova fizička borba protiv onih drugih: monoteista-krivovjernika, koji negiraju da je Isus Bog, na što će im Bog-Isus omogućiti veliku nagradu, jer se bore u njegovo ime. Konačan cilj njihove borbe bio je uspostava državne vlasti na katoličanstvu, a to se jedino moglo ostvarivati nasiljem, kako je i rađeno. Koncem XII stoljeća, u Francuskoj, konkretno u njenoj regiji Langdoku kršćani će krenuti u realizacuju cilja. Bez ikakvih drugih razloga, osim što su projektovali preuzimanje vlasti, katolici, ovog područja, su na prepad krenuli u ostvarivanje cilja: uspostave državne tvorevine zasnovane na katoličanstvu. Cilj su i ostvarili, ali način i metode kojima su ostvarivali svoj cilj bili su neljudske-genocidne, jer su muslimane ubijali ne vodeći računa niti o čemu; starosti, polu, gravidnosti, statusu i slično. Tu će se i formirati prvi kršćanski državotvorni nukleus-prva evropska državotvorna tvorevina organizovana na katoličanstvu, ali da se zna i na genocidu. Ovkav način-nasilnim putem uspostave država kršćanima će, u kasnijem periodu, biti praksa tako da će u skoro svim državama: Srednje, Zapadne, Sjeverne Evrope i Mediterana sva ubijanja, progone i pokrštavanja planski sprovoditi kroz nametnute antagonizme i propagandu o kao heretičkom učenju njihovih sunarodnjaka-dotadašnjih vladalaca i opet uz stravična mučenja i ubijanja istih, a sve u cilju uspostave i organizovanja vladavine na kršćanstvu. Na istim metodama i u našoj Bosni bilo je tih pokušaja, ali u ta stara vremena Bošnjaci su se znali organizovati i odbraniti. U ovo najnovije vrijeme, povijest je zabilježila rat od 1992.-1995. koji se odvijao sa istim ciljem; rastakanje Bosanske države, progona Bošnjaka, preotimanjem njihovih baština i opet uz genocid. Kada čitate kršćanske historičare onda sva povijest o srednjim stoljećima govori o kršćanima na čijem se vjerskom učenju zasnivala sva vlast i nekom kršćanskom krivovjerju-heretizmu sa kojima su se sukobljavali što je besmislica, historijska ali i politička podvala. Zašto bi se tako žestoko sukobljavali sa nekima koji nemaju vlast i koji su prema njihovim pogledima minorna skupina nevjernika? Međutim, to nije bilo tako kako nam predočavaju svi ti povjesničari, jer katolici su nasilno rušili, do tada postojeću monoteističku vlast kojoj je bila privržena većina naroda jer su bili istog vjerskog stajališta-vjerujući u jednog Stvoritelja. Odatle sva ona masovna ubistva i progoni monoteista. Žalosno je što manipulišu neistinama te pišu o nekakvim hereticima, koje su zvali; patarenima, katarima, alibigenezima, arijevcima, husitima, vizi-gotima, bogumilima, pavlićanima, babunima kao podređenim vjerskim skupinama itd. a bili su to njihovi sugrađani koji su za razliku od njih imali drugačiji stav o stvaranju zasnovan na monoteističkom principu i imali vlast. Kada su kršćani osvajali vlast, ''krivovjernike'' su progonili i ubijali na najsvirepiji način. Po francuskim zamkovima ostala su oruđa i sprave kojima su mučili te ''krivovjernike.'' A, ipak mislim, da nije bilo teže smrti od smrti paljenjem na lomači. Treba da znate da je takva smrt zadesila na hiljade muslimana i muslimanki. Sve one heretkinje-vještice koje je zadesila takva smrt bile su monoteistkinje-muslimanke. Crkveni velikodostojnici nisu monoteizam prihvatali kao vjersko učenje, nego kao herezu, jer je na njemu bila do tada organizovana vlast. Iz razloga preotimanja vlasti, motivišući svoje pristalice na većem antagonizmu prema monoteistima, kršćani će svoje vjerovanje kroz propagandu obznanjivati kao pravovjerno i na tim stavovima i propagandi, prema muslimanima u negativnom smislu, nastojali srušiti monoteističko vladanje i dograbiti se vlasti i bogatstva i otuda i svi oni neadekvatni nazivi za islamsko učenje. Evropski povjesničari, tom historijskom epohom počeli su se baviti nakon dužeg perioda i nakon izgona istih i koristeći kršćanske-crkvene dokumente predočavali su to javnosti i zato u toj povijesti imate one ponižavajuće i nedefinisane nazive za muslimanske vjernike. I drugi razlog, što su kršćanski povjesničari za islamske vjernike imali onako pogrdne i vjerski nedefinisane izraze, je i taj, što su za sva društvena i kulturna zbivanja u Evropi kao osnovu uzeli kršćanstvo. U suprotnom, kada bi pisali o Islamu kao državotvornoj religiji u Evropi, tvrdnja; da je Evropa kršćanski kontinent ne bi imala svoje povijesno uporište. Zato, kroz takva pisanja i djelovanja Islam je, kao evropska civilizacijska činjenica, izbačen iz Evrope i zato naše znanje o tom periodu-dijelu evropske povijesti je nikakvo. Islam su povezivali samo sa Arapima, a u kasnijem periodu i sa Turcima i obavezno tamo gdje su se opažali tragovi Islama onda je to bilo ili arapsko-saracensko ili tursko osvajanje. Za te povjesničare nije se moglo desiti da su autohtoni Evropski narodi živjeli u monoteizmu-islamu, a evo mi Bošnjaci smo negacija njihovih tvrdnji, no i nama se to spočitava. U takvoj interpretaciji povijesti, informacije koje su isti prezentovali, kroz kao svoja 'izučavanja,' stizale su do evropljana, ali su bile bez osnove i na konstrukcijama. Međutim, efekat je postignut, jer nema čovjeka koje se i malo bavio ovim periodom evropske povijesti, a da može u svojoj svijesti; Islam-kao religiju i Evropljana inkorporirati u ovu povijest i još ga uzimati kao državotvoranu vjeru u Evropi. Činjenica, da su u određenom vremenskom periodu svi narodi u Evropi ispoljavali islamsko učenje uz, kako sam napomenuo, i katoličko učenje još nije prihvaćena, jer kada su monoteisti protjerani tj. kada je Evropa ostala bez monoteista-muslimana onda su i nastala izmišljanja povijesti i koje kakvih krivovjerja i negiranja Islama kao državotvorne vjere evropskih država. Na takva povijesna učenja, koja u njihovom naučnom žargonu imaju status zvaničnih učenja, nasijedaju i naši Bošnjački historici iz prostog razloga što su samo slijepo prihvatali njihova tumačenja bez ikakvih analiza čak i svojim tobože istraživanjima potvrđivali ove konstrukcije. Tako ga dođe, da je i u Bosni Islam od perioda turskog ''osvajanja.'' Na konstruisanu povijest Evrope-izbacivanje Islama iz njene doktrine, na one koji su se bavili tim pitanjem uticao je i prihvaćeni stav da su praktikanti Islama-islamiti nosili striktno orijentalna imena te i kada se radilo o muslimanu, ali sa narodnim imenom, on je svrstavan u kršćane. Tvrdnjom; da ime osobe identifikuje i njegovu duhovnost-vjeru je dobro zabilježeno i u periodu fetha u Bosni. Ulaskom Bosne u Balkanski Islamski Komonvelt iz razloga organizovanja naroda: timari i zijamije, muslimani-timari počinju diti djeci orijentalna imena, a zijamijama ostaju na raspolaganju stara narodna imena. I povijesna je činjenica da, od tog vremena, skoro svi muslimani imaju orijentalna imena. Bošnjaci-muslimani u predhilafetskoj Bosni nisu imali tu diferencijaciju te su kao i kršćani nosili stara ilirsko-slavenska imena. Ova promjena identifikacije muslimana, preko orijentalnih imena, dala je povoda povjesničarima da uspostave jedno povijesno razdoblje u Bosanskoj povijesti kao islamizaciju. Međutim, te islamizacije nije bilo, jer je većinski narod Bosne koji je i do tada imao vlast bio monoteističke-islamske provenijencije, ali kako sam rekao nosili su narodna imena, a ne orijentalna. To su oni Bosanski patareni-bogumili koj su održavali vlast na Avarskom modelu , a sa Islamom kao državotvornom vjerom. Imena muslimana Evrope koja nisu bila orijentalna doprinjela su uveliko stavu evropskih povjesničara; da ako je neki od velmoža iz neke od zemalja bio sa tim imenom da ga svrstaju u kršćane, a ako su djelovali i u muslimanskoj vojsci onda su oni bili, za njih, vazali ili plaćenici. Primjer iz knjige: ''Mehmed osvajač i njegovo doba'' od F. Babinger, str. 118. Kao, radnja se odvija u ljeto 1456. godine i muslimanske snage predvođene sultanom Fatihom opsjedaju Beograd, a snage Mađara, predvođene J.Hunjadijem, žele da tu opsadu spriječe. Citat: ''Dugačke topove kako saopštava P. Rancano nisu uopšte opsluživali Turci ili Muslimani, već Nemci, Ugri, Bosanci i Dalmatinci, dok su opsadne mašine bile poverene Italijanima i Nemcima. Ne treba posebno isticati da su bojne mašine napravili zapadnjaci, pri čemu su italijanski stručnjaci odigrali značajnu ulogu. Bez njihove pomoći upotreba napadnih mašina i katapulta, izmišljenih i isprobanih samo na Zapadu, bila bi nezamisliva, i prepustimo našoj fantaziji da sebi predstavi kojim bi se pravcem razvijala istorija XV veka da jedan jedva pregledan broj zapadnjaka nije, da bi stekao bedno bogatstvo,(op.a.) stupio u sultanovu službu i svoja znanja stavio na raspolaganje za napad na Zapad.'' U ovom citiranom tekstu, za Babingera: Njemci, Mađari, Bosanci, Italijani i Dlmatinci nisu mogli biti u muslimanskoj vojsci kao muslimani samo zato što nisu Turci i kao da su svoje znanje prodali Turcima za ''bedno bogatstvo.'' Ovo pisanje Babingera je upravo iz razloga lošeg zaključivanja, jer nije uzimao za tvrdnju činjenicu da su u ovim nabrojanim zemljama živjeli muslimani i kada su prognani oni su se uz svoju stručnost priključili u muslimanske redove kako bi pomogli u vraćanju svojih vatana. Takođe, i tvrdnja kršćanskih povjesničara; da su muslimani osvajali Beč 1683. je tvrdnja koja nema svoje uporište u Kur'anu i zato ne odaje povijesnu istinu. Sura II. Aje 190. I Sura XXII. Aje 39. Tada su muslimani Balkana sa prognanim Njemcima-muslimanima Beča, pod komandom Bošnjaka Kara Mustafa-paše trebali vojno vratiti Beč njegovom Njemačkom prognanom muslimanskom življu koje su predhodno kršćani nasilno prognali i zaposjeli Beč. U Beču i danas ima munara džamije iz perioda kada su u Beču živjeli Njemci-muslimani. Glavni dio džamije je pretvoren u crkvu, a kamena munara, kraj nje, stoji da svjedoči povijesnu istinu. Današnje Bečlije, katolici, tvrde da su munaru pravili kršćani u čast pobjede nad Turcima. Na ovaj način se konstruiše povijest kada se ne zna i ne želi prezentovati istina, a to je da su u Beču živjeli muslimani, da je dotična munara iz tog perioda, da su je i pravili Bečki muslimani. Muslimani tada nisu ostvarili svoj cilj-povratak Beča, i kršćani će u kontra napadu suzbiti muslimanske snage, a onda će muslimani-žitelji tih pokrajina morati bježati sa muslimanskim snagama koje su bile u povlačenju, ispred katoličkog mača, u južnije zemlje u kojima će im životi biti osigurani jer će imati zaštitu muslimana. Jedna od islamskih zemalja u koje su izbjegli bila je i Bosna. A zašto danas u Beču ne žive stari Njemci muslimani? Ne žive jer su prognani, pobijeni, paljeni na lomačama i pokrštavani. E, ova tvrdnja ne odgovara onima koji su drugačije učeni, a ovo je povijest. Najvjerovatnije je da su i predci našeg bivšeg rukometaša Bilala Šumana, u tom periodu, izbjegli u Bosnu. I zato činjenica; da Bošnjačku istinsku povijest ne može da piše onaj ko ne uvažava; da je monoteizam Bošnačko ishodište, njegovo prošlo bitisanje i trenutno življenje, te da je Kur'an muslimanski ustav koji se morao poštivati i nikako se nije moglo dogoditi da je organizovano, od strane muslimana, dolazilo do nepoštivanja Kur'ana. Iz ove činjenice proističe i tvrdnja da muslimani nisu nikako mogli ići u osvajanje nego samo u povratak Beča njegovim muslimanima. Za razmišljanja, evo samo neki primjeri tragova Islama u Evropi: U Engleskoj je 1841. g. pronađen novac kralja Mersije, Offa, iz VIII. stoljeća koji ima potpuno islamska obilježja. Iz nemogućnosti prihvatanja činjenice da je Offa bio musliman imate 4-5 nakaradnih teza od kuda da je Offov novac sa islamskim obilježjem? Arheolozi i povjesničari, koji su analizirali taj novac, nikako da shvate da je dotični Offa bio musliman i onda izmišljaju razlog zbog čega je Offa kovao takav novac. http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/g/gold_imitation_dinar_of_offa.aspx Ili kada je Herman Dalamati prevodio početkom XIII vijeka Kur'an na latinski jezik, onda je to bilo kao zbog nekog crkvenog velikododostojnika, a ne za muslimanski narod koji se služio svojim latinskim jezikom i želio Kur'an na svom jeziku. To nemogu da shvate oni koji niječu da su muslimani bili žitelji evropskih država i da im Islam nije naturen na silu preko Arapa i Turaka, nego da je prirodnim Božijim slijedom, na monoteističkoj podlozi i prihvatan. Nikakva sila nije bila posrednik učenja Islama od Istoka do Zapada nego Božija milost i Božiji dar. Žalosno je što i Hermana, koji je bio vjerovatno gorljivi musliman, jer nije mala stvar, u tom periodu, prevoditi Kur'an , zbog nakaradnog historijskog učenja svrstavati u katolike. Treba shvatiti da on nije mogao prevoditi Kur'an samo zbog jednog čovjeka, ako to nije trebalo većem broju ljudi. A zašto bi i prevodio samo za jednog kada svi njihovi historici kažu da tada u Evropi nije bilo muslimana. Dakle, nije bilo nikakvog razloga za dotično prevođenje, kako oni misle, nego isključivo za narod koji je govorio latinski jezik a bio islamske provenijencije. Početkom XV stoljeća, u Češkoj, inkvizicija spaljuje na lomači Jan Husa. Je li mislite zbog nekog krivovjerja kako oni kažu? To za misleće nije bilo nikakvo krivovjerje nego islamsko učenje. On je kao šehid stradao, jer se pred samo spaljivanje nije htio odreći svog učenja o Stvoritelju. Njegovu braću u vjeri, a to su oni ''husiti'' katolici su protjerali, pobili, a one koji su ostali sve ih pokrstili. Možda i neko od naših Bošnjaka vodi porijeklo od tih Čeha husita, jer se neki od husita, u toku progona, sklonio u islamsku Bosnu, ali to nezna pa i ne eksploatiše. Evo, moja familija po majci vodi porijeklo iz Mađarske. Prognani smo prije 315 godina. U Mađarskoj smo bili muslimani i nikakvi heretici i protestanti, a i u Bosni smo muslimani. Kada čitate nekog mađarskog historika-katolika, onda u Mađarskoj nije bilo muslimana nego protestanti i slično i kao katolici su se u Mađarskoj sukobljavali isključivo sa protestantima, jer muslimana tamo za njih nije bilo. Lijevo na mojoj naslovnoj strani bloga je slika munare stare džamije iz Lednice-Češka. Glavni dio je srušen, ali dovoljna je i munara da svjedoči istinu, a to je da je u Češkoj živio muslimanski narod. To su oni njihovi husiti, a njihov predvodnik-imam je bio Jan Hus koji je spaljen na lomači. Kao islamske zemlje, u našem Bosanskom okruženju, dugo su odoljevale Hrvatska i Mađarska katoličkim namjerama podčinjenja jer su bile u Balkanskom Islamskom komonveltu i imale su vojsku koja ih je štitila. Mada, svi ovi povjesničari pišu i uvijek napominju da je Mađarska bila katolička od pamtivijeka, te da je kao katolička zemlja vazda kidisala na Bosnu, a da je Bosna sa Mađarskom bila u nekom čudnom odnosu. I tako, jedan je odnos vrijedio za vrijeme dinastije Arpadovića, a drugi za kasnija vremena Luksemburgovaca itd. Istina je: Mađarska će tek koncem XVII stoljeća potpasti pod katoličku vlast, mada su mađarski muslimani, i početkom XVIII stoljeća sa I. Tekelijem, u nekim dijelovima Mađarske pokušavali uspostaviti islamsku vlast, ali im nije pošlo za rukom i od tada se može povijesno uzimati da je ona katolička država. I nikakvog krivovjerja, koje je moglo biti državotvorno, nije bilo u Bosni, a niti u bilo kojoj od Balkanskih zemljama osim što nam konstrukcijama poturaju dvovjerne bogumile i nekakvu Bosansku crkvu sa djedovima, strojnicima, gostima bez veze, a mi ko da smo bez pameti to prihvatismo. To kao našli u Dubrovačkom arhivu, a sve sami plagijati kao i sve ostalo što je napisano od naših negatora. Šta je bilo sa tim krivovjerjem u Bosni? Nafilovani raznim teorijama naučili smo, jer smo tako učeni, da je većina Bosanskog naroda odbacila to krivovjerje i prihvatila Islam, jer su 1463. godine za gospodare Bosne došli Turci koji donesoše sa sobom Islam i bogumili ga prihvatiše, ''bir ugurden.'' A, kao sve to iz razloga što su našim predcima na silu naturali katoličanstvo ljudi kralja S.Tomaševića koji je kao pokatoličen-nešto ranije, želio da i njegov narod bude, iste, katoličke provenijencije. Za Bošnjake, koji vjeruju u ovakve konstrukcije, to ga dođe kao nešto najpozitivnije što se moglo desiti muslimanskom predku. Kao, nije želio prisilno katoličanstvo i rađe je dobrovoljno prihvatio vjeru osvajača nego na silu vjeru svog kralja. ''Toliko su bili najednom produhovljeni da su bir urgurden iz krivovjerja ušli u ispravno učenje.'' Nije meni stalo da negiram tako nakaradnu tvrdnju, ali mi teško pada što onog starog Bošnju koji nikada nije bio u krivovjerju- idolatriji, ovi nazovi povjesničari trpaju u takve. Ovim povijesnim konstrukcijama oni nisu Bošnju i stvarno strpali u krivovjerne, jer Bošnjo to nije bio, ali su tim pokazali nivo svog znanja, koje nije znanje nego, naprotiv, suprotno. I uz sve to i konstrukcija o Bosanskom kralju Stjepanu kao katoliku, te da je većinski Bosanski narod, oni njeni bogumili, kao u nekom krivovjerju, a za mnoge i katoličanstvu? To može samo kod tih naših negatora i konstruktora povijesti. Isto tako, žao mi je i svih onih koji su čitajući te konstrukcije mislili da stiču neko znanje, a u stvari punili se neznanjem. I opet pitanje: Kako da tog krivovjerja na jednom nestane, a da nema sociološke podloge za nestajanje, tj. i ako je bila neka podloga oni nam je ne predočavaju.? ''Bir urgunden'' ne može se desiti ad hok, a da nema podlogu. Odgovor je: Bosanski muslimani, njeni Bošnjaci, su bili u monoteizmu od pamtivjeka i bili vladari svoje Bosne, a Islam je bio samo nadgradnja njihovog starog vjerskog učenja i to ne od perioda kada su ušli u Balkanski Islamski Komonvelt od 1463.godine, nego od VII stoljeća, od perioda, kada su se organizovali po Avarskom modelu organizovanja država i svoje vladanje imali na Islamu. Od tada njen većinski Bosanski narod-njeni bogumili bili su muslimani i to je ta podloga za ''bir urgunden.'' Dakle, u Bosni nije bilo nikakvog prelaska sa bogumilstva u Islam, tj. nije bilo nikakve prevjere nego je to samo konstrukcijama i kasnijim pisanjem od strane naših negatora potvrđivano. Ulazak Bosne u Islamski komonvelt sa ostalim muslimanima Balkana nije bio uzrokom prihvatanja-učenja Islama, nego njegove odbrane, odbrane svojih života, ali i svoje Bosne-svog vatana. Balkanski narodi među kojima: Bošnjaci, Srbi, Makedonci, Šiptari i Bugari ... koji su bili većinski muslimani uspjeli se u srednjim stoljećima organizovati i odbraniti od nakane Evropskih katolika o uspostavi katoličkih država i na Balkanu, ali su Srbi i Bugari kao muslimani, ali i Makedonski muslimani kao i Bošnjaci Crne Gore morali sredinom XIX stoljeća, po prvi put, prepustiti vladanje svojim državama; u Srbiji-Srbima pravoslavcima, u Bugarskoj-Bugarima pravoslavcima, a u Crnoj Gori i Makedoniji njihovim pravoslavcima, jer je to bila politika velikih Evropskih država koje su već imale prefix kršćanske, a sve u cilju zatiranja islamskih država u Evropi, ali i umanjenja značaja islamske civilizacije u Evropi. Koncem XVII stoljeća,nakon tzv.Bečkog rata, Hrvatska je potpala pod katoličku vlast kada su evropski katolici sa domaćim katolicima uspjeli slomiti otpor Balkanskih muslimana i kada su Hrvati muslimani koji su bili pokretni morali napustiti Hrvatsku i svoje baštine, a oni koji su ostali morali su se prevjeriti. Bilo je i spaljivanja na lomači, a što je i dokumentovano. Postoje dvije takve presude iz 1700. godine u Dubrovačkom arhivu. Srbija je podpadala pod kršćansku vlast i to pravoslavnu sukcesivno od 1804-1862. godine, kada je muslimanski narod Srbije, njeni autohtoni Srbi muslimani koji su je i gradili, morao napustiti Beogradski pašaluk. Bosna je potpala pod katoličku vlast 1878.godine kada je Austrougarska dobila mandat na njeno prisajedinjenje, ali Bošnjaci nisu morali na silu mijenjati svoje ognjište što je veoma bitno, jer to nas je održalo do današnjih dana i mi svjedočimo evropsku povijest, tj da je Islam bio državotvorna vjera Evropljana. U pisanoj povijesti Bošnjaci nikako da se oslobode konstrukcija, jer nam u taj period našeg življenja, izmisliše i poturiše bogumile-krivovjernike, te katolički i pravoslavno krunjene kraljeve i sada opsjednuti tim konstrukcijama mučimo se i gubimo vrijeme na tim falsifikovanim i izmišljenim činjenicama i što je najgore negiramo istinsku Bošnjačku povijest koristeći konstrukcije i laži. I umjesto da svoje intelektualne mogućnosti i sposobnosti usmjerimo na istinite povijesne činjenice, koje Bošnjaka utemeljuju u njegovoj Bosni, naši povjesničari i dalje našem narodu ispiru mozak istim tim konstrukcijama o nama samima. Da bi se Bošnjak vratio u svoju istinsku povijest potrebno je; Da Srednjovjekovnu Bosnu izučavamo isključivo na muslimanskom vladanju kao što je i bilo, a za Bogumile treba da znamo da je to samo sinonim za Bošnjake muslimane iz predšerijetskog perioda življenja Bošnjaka, a da je krunjenje naših Bošnjaka kao kraljeva od strane pape i pravoslavne crkve najprostija povijesna obmana. Za one koji misle da se negiranjem krunjenja negira i državnost Bosne, moram konstatovati da im je percepcija pogrešna. Bosna je i do tada bila država u zajednici Rimskih monoteističkih država i imala je svoje velmože koji su bili pod ingerencijom Wilhelma-Fridriha III koji nije bio kršćanin. Njegovim padom palo je i Zapadno Rimsko carstvo tako da su zemlje Balkana i Mađarska ostale bez vrhovne vlasti i u tom periodu uspostavlja se nova zajednica muslimana u kojoj je i Turska. Bosna, a niti Mađarska nikada nisu bile, do tog perioda kada su se organizovale u Islamski komonvelt, pod ingerencijom papa, a neće biti i još dugi period vremena. U Evropi, sve do progona muslimana od strane katolika počevši od XII stoljeća u vjerskom smislu, živjeli su jedni pored drugih narodi različitih vjerskih ubjeđenja, ali i etnosa. Evropa je bila i multi religiozna, baš kao danas Bosna. Bosna je primjer suživota različitosti, ali samo zato što su muslimani u njoj dominirali i uz to imali u stara vremena državnu vlast, jer da je bilo koji, od ova dva komšijska kršćanska naroda, bio nekada dominantan u Bosni, i da je održavao vlast, Bošnjaka u njoj nebi ni bilo. Zabilježeno je, od momenta kada su u Hrvatskoj i Srbiji kršćani postali dominantni tada su i prognali svoje komšije muslimane. Muslimani Bosne to nisu činili,svojim kršćanskim komšijama, iako su uvijek bili većinski i to treba da znaju svi. To je naša islamska civilizacijska osobenost i mi to ne potenciramo, ali želimo i drugi da to znaju i da pokušaju da prihvate takav način življenja i suživota, a ne da primitivizmom, bucajući se u prsa, pokazuju silu te svojom bahatošću niječu prava na korektan život i onih koji, u odnosu na njih, imaju različit stav o stvaranju. Od perioda Alexandra Velikog, Evropa počinje biti interesantna za mnoge narode kako unutar same Evrope tako i narode iz njenog okruženja. U njoj su egzistirale zajednice; Jevreja, Roma, Afrikanaca, Arapa, Hindusa i drugih, a sve to iz razloga što su u svim Evropskim državama utemeljene zajednice zasnovane na toleranciji i poštivanju drugog i drugačijeg tako da je Evropa, kao i danas, bila interesantna za sve ljude. To se nemože reći za period od XII-XIX vijeka, kada je crkva i njena oligarhija određivala prioritete. Treba istaći, da je Evropa dug period, rekao bih od III. stoljeća prije n.e. do početka XIII stoljeća n.e., bila stabilan kontinent gdje su u toleranciji i suživotu bili muslimani sa kršćanima i ostalima, da je skoro u svim državama na čelu stajao kralj ili car kao nosilac Alexandrove krune, da su države bile organizovane kroz dva carstva Zapadno-Rimsko i Istočno Rimsko-Vizantijsko carstvo, a da je kao vladajuća vjera bio monoteizam, a ne kršćanstvo. U tom periodu Evropa je imala svoj procvat u svim segmentima ljudske djelatnosti i da nije bilo kršćanske borbe za vlast, a što je sa sobom povlačilo velike migracije, ubistva i nesigurnost mislim da bi civilizacijska dostignuća imala mnogo viši nivo nego što je to sada. Ovaj dio Evropske povijesti, ovi historičari zaobilaze i nikako da priznaju jednu istinu, a to je da je do konca XII. stoljeća Evropa bila multietična, a da je na mjestu vladaoca u svim državama bio monoteist-musliman, a ne kršćanin. U svim većim gradovima Evrope egzistirale su zajednice Jevreja u svojim općinama, a bavili su se raznim unosnim zanatima, trgovinom, trgovinom na veliko-raznim robama i onim sa Istoka. Zajednice Roma egzistiraju kao i autohtoni narodi. Oni se bave nešto drugačijim zanatima od Jevreja, ali ima i onih koji čergare, ali i onih koji traže milostinju. Kada su nastali progoni muslimana i Romi muslimani iz Evrope su sa svojim komšijama bježali u zemlje sa dominantnim muslimanskim življem, tako da je i u Bosnu izbjegao veliki broj Roma iz zemalja Srednje Evrope. U Bosni su stapali se sa muslimanskim življem, nisu poznavali Romski jezik, a narod ih je zvao ''Bijeli Romi.'' Interesantna je i činjenica da danas u Evropu ne dolaze niodkuda Romi. Dakle, ono što ih ima može se slobodno reći da su Evropski narod, jer hiljadama godina su tu. Ako bi valjano razmislili, onda su oni stekli historijsko pravo da se i sami nazovu Evropljani, a u svakoj zemlji su etnička skupina i nigdje manjina. Tako vam je kad narod nema države. I nama Bošnjacima je stalno, kroz povijest negiraju i na toj osnovi ratovima rasturaju. I zato, današnji Bošnjak mora iz povijesti naučiti, ali i druge podučiti; da je Bosnu njegov predak povijesno gradio i branio i da mu je u amanet ostavio da je čuva i da je i dalje brani, a da su je oni drugi na sve moguće načine pokušali rasturati. Svi znaju, ako ne bude Bosne neće biti ni Bošnjaka i zato je jedni rasturaju, a Bošnjak je mora braniti. Islam u Evropi? Početkom VII. stoljeća dolazi Objava Muhamedu a.s. o Božijem jedinstvu koje kroz kompletan način življenja pristalica dobija naziv islamsko učenje. Sve pristalice dotadašnjeg učenja o Božijem jedinstvu sada slijede islamsko učenje, jer je Islam samo Božija-prirodna nadgradnja postojećeg monoteističkog učenja. I zato se, na dalekom Istoku, nalaze-otkrivaju sakralni objekti islamske provenijencije odmah iza Objave Islama u VII. stoljeću. Islam, kao vjersko učenje, derogira predodžbu o Isusu kao Bogu, a što je baza kršćanskog učenja i od tada će između sljedbenika kršćanstva prema sljedbenicima Islama, koji su bili vladajući u Evropi, početi netrpeljivosti i antagonizmi, koji će u kasnija vremena preći u sukobe-ratove, a u cilju preuzimanja vlasti. Iskonstruisanom tvrdnjom da je Islam na Balkanu nametan ili pak dobrovoljno islamizacijom prihvatan, a kao posljedica Turskog osvajanja, je tvrdnja koju su prihvatili svi koji negiraju da je Islam bio prirodan slijed monoteističkog učenja u Svijetu, pa tako i u Evropi. I zato, imate tvrdnju da je Evropa uspostavljala svoju civilizaciju na kršćanstvu, a da bi to bilo što uspješnije onda se sve što bi odavalo prisustvo neke druge osnove na kojoj se razvijala evropska civilizacija totalno derogira i negira. Dakle, u VII stoljeću na čitavom prostoru na kome je egzistiralo učenje Ibrahima-Abrahama, koje je imalo svoj prirodan slijed preko učenja i Alexandra, a onda i Issa a.s. pa i Arija sada egzistira islamsko učenje, pa tako i u Evropi. Da podsjetim, da je Islam rasprostranjen na velikim prostranstvima Srednje Azije, pa u Indoneziji i nigdje ga nije prenosila nikakva vojska, nego da je svuda dopro kao nadgradnja monoteizma. Po Indiji i Kini imate džamije iz VII stoljeća, iz istog stoljeća kada je stizala i Objava. Na isti način na koji je došao u Kinu došao je i u Evropu. U Kini i Indoneziji je i sada, jer muslimane nisu progonili, a u Evropi ga nema jer su muslimani progonjeni, a njihovi tragovi uklanjani. Neki tragovi su i ostali da svjedoče istinu, ali se i to negira. Nikakvi trgovci a niti moreplovci nisu prenosili islamsko učenje onim narodima koji do tada nisu bili u monoteizmu, a o prisilnom nametanju putem vojske nije se moglo uopšte dešavati, tako da tvrdnje kojima su se uspostavljale tako nakaradne istine su povijesne konstrukcije. I sve je to bilo u potpunom prirodnom slijedu, jer je monoteizam baza, a Islam nadgradnja postojećeg monoteizma. Prirodno je da svako želi da učini nadgradnju svog učenja, a nebitno je koja je to disciplina. Evo primjera za matematiku: U matematici množenje je nadgradnja sabiranja, stepenovanje nadgradnja nekom množenju itd. I svi narodi Svijeta znaju da množe i znaju da stepenuju i niko ne govori o nametanju niti o tobože prihvatanju iz koje kakvih razloga-prisile. I niko ne ispituje odakle ta nadgradnja, a samo iz razloga što je to nadgradnja u jednoj egzaktnoj nauci. Svi se slažemo u tome, da je to najprirodniji slijed nadgradnje nekog učenja i narodi čitavog Svijeta to učenje prihvataju bez prisile i nametanja u cilju razvoja što učenije ličnosti. E, kada je to Islam, onda onima što ne odgovara njegovo prisustvo u Evropi, negiraju njegovu prirodnu nadgradnju na postojeći monoteizam-Arijanizam i izbacuju ga iz Evrope kao evropsku civilizacijsku osnovu i kao evropsku duhovnost. Dakle, svaka naučna disciplina ima svoju nadgradnju pa je tako i monoteističko učenje imalo svoju nadgradnju i zato je Islam samo prirodna nadgradnja postojećeg vjerskog monoteističkog učenja Arijanizma, koji je kroz Objavu od Allaha dž.h. prenosio Muhamed a.s. I nigdje se nije nametao prisilom. I zato u Kur'anu časnom stoji:''U vjeri nema prisile...'' jer zašto nekoga prisiljavati na nešto što je prirodno, nešto što treba bez prisile da prihvata, jer to nešto će ga oplemeniti, a nikako unazaditi. Islamsko učenje, kao nadgradnja Arijanizma, bilo je prihvaćeno od svih Evropskih naroda tako da nije bilo niti jedne zajednice naroda u Evropa koja nije imala vladanje na islamskom učenju. Uz zajednice muslimana egzistirale su i zajednice kršćana koji nisu imali privilegije u vladanju, jer su nosioci vlasti bili monoteisti još od Alexandrove uspostave vlasti i kršćani nisu mogli biti nosioci Alexandrove krune, ali su u svojim sredinama-zajednicama mogli da primjenjuju svoje Biblijske kanune. Alexandar se pobrinuo da njegovu krunu može nositi samo bogobojazni i to monoteisti po principu da ga bira sedam odabranih i sve države su bile organizovane kroz Alexandrovo carstvo koje je djelovalo u Evropi kroz dva segmenta Zapadno i Istočno. U pisanju povijesti kršćanski historici uopće ne pominju ovu krunu, reklo bi se ''bježe'' od ove krune, jer bi ukazima na Alexandrovu krunu koja je davala legitimitet i legalitet nosiocima na čitavom Alexandrovom prostranstvu, sva njihova historijska lamatanja i podvale pale u vodu, i to zato što su tu krunu nosili isključivo vjernici monoteisti i nikako svetotrojci. Tek od XII stoljeća, kada kršćani-katolici počinju progoniti muslimane započinje, od strane pape, krunisanje njihovih-katoličkih vladara, jer tek tada ostvaruju vlast na katoličanstvu. Nastaje pljačka muslimanskih dobara a njihovi-katolički predvodnici dobijaju imanja i počinju se nazivati grofovima. U državama Zapadne, Sjeverne i Srednje Evrope, kao i Mediteranu u veliko su ostvareni cljevi katolika. Oni to u Bosni nisu mogli raditi jer u Bosni nikada nije vladao taj elemenat, a nisu uspjeli ni pokoriti je. I onda, kada su to silom htjeli uraditi, nakon sastanka crkvenih velikodostojnika predvođenih papom, u Mantovi, u Italiji 1459. godine. Papa Pijo II. je izrazio želju da se stavi na čelo kršćanske vojske koja je trebala da Bosnu i Hrvatsku očisti od ''heretika.'' To mu nije uspjelo, jer je narod Bosne imao hrabre i pribrane vođe, a među njima Tvrtko, ali nešto kasnije i veliki sin Bosne, herceg Stephan Kosača, pa Ajvaz-dedo, pa Isa beg Hranušić i drgi. Oni su Bosnu uveli u sastav islamskih zemalja tako da je 1463. godine, a nešto i prije, Bosnu branila islamska vojska. Ova Islamska vojska nije bila u svrsi osvajanja Bosne, nego legitimna vojska muslimana Balkana i u svrsi odbrane muslimanskog naroda Bosne i Balkana, a kome je izražena prijetnja od katolika i njenog visokog vođstva pape Pija II. Kada se Bosna organizovala u Islamski komonvelt i kako je došlo do novog oblika vladanja-šerijeta, a pošto je u Bosni djelovala i katolička zajednica onda je katolicima od muslimana, preko sultana, izdata najdemokratičnija povelja-Ahdnama kojom se katolicima garantuje život i egzistencija među većinskim muslimanima, a sve prema njihovim vjerskim stavovima o životu. Dakle, u Bosni u tom periodu su većinski muslimani koji se udružuju u Islamski Komonvelt i njihov predvodnik-sultan izdaje Ahdnamu katolicima. Nema tu nikakvog krivovjerja o kome nas oni ''tuše,'' a mi ko bez pameti samo potvrđivali te konstrukcije. U pogledu odnosa, koga su ispoljavali muslimani udruženi u Balkanski komonvelt prema drugima-kršćanima ovaj primjer je primjer velike demokratičnosti koju ni dan danas muslimani ne mogu doživjeti u nekim evropskim državama. U Švicarskoj im brane graditi munare, u Francuskoj brane muslimankama nositi burke itd. A, u ono vrijeme, takav odnos katolika prema muslimanima nije se mogao ni zamisliti, a kamo li živjeti, jer su kršćani sve što je podsjećalo na muslimane zatirali. Muslimani ni na koji način nisu bili poželjni u kršćanskoj zajednici te su ubijani, progonjeni i pokrštavani, a njihovi sakralni objekti rušeni i prepravljani u kršćanske. Dok je u Bosni-njen ban bio Kulin, u Langdoku u južnoj Francuskoj počeo je progon i pokolj francuskih muslimana, a nešto kasnije za koju godinu 1203.godine i zadarske muslimane zadesiće ista sudbina. Zadranima su u pomoć pristigli muslimani iz unutrašnjosti i vratili Zadar njegovim mještanima muslimanima tako da su Zadrani mogli i dalje da žive u svom gradu. Napad kršćana na Zadar, ali i situacija u Langdoku je ponukala tadašnje muslimanske velmože i vladare da se moraju još više angažovati na sprečavanju neprijatelja u cilju osvajanja naših muslimanskih gradova i izgona stanovništva i tada će početi plansko obnavljanje i pravljenje novih utvrđenja po čitavoj Evropi. S tim u vezi, kod nas Bošnjaka, sigurno je proistekla i ona narodna izreka: ''Od Kulina bana i dobrijeh dana..'' koja može ući u kontekst tih zbivanja, organizovanja odbrane i slično... jer Kulinovo djelovanje je narod prenio u najpozitivnijem smislu. Od tog perioda i Bošnjaci se sa većom angažovanošću, organizuju i spremaju za odbranu svoje Bosne, svoje vjere i svojih domova. I uspjeli su, jer i ja i svi mi Bošnjaci i danas danile baštinimo ono što su nam u naslijeđe ostavili naši stari, a to je naša vjera, naš jezik i naša Bosna. Zato moramo i kroz povijest to potencirati da se naši potomci ne stide svoje prošlosti, kao što se to dešavalo generacijama nešto prije, ali i trenutno živućoj, jer su im stari Bošnjaci boreći se i životima, ostavili u naslijeđe, sve što treba jednom narodu da može svoj život organizirati u najvećoj harmoniji življenja, a mi to nismo znali jer su nam naši negatori pisali povijest. Vraćajući se ponovo na pitanje rasprostiranja određenog vjerovanja u Evropi nezaobilazna je i činjenica da je Evropski kontint sa svojom klimom i ostalim prirodnim uslovima za egzistenciju uticao na velike migracije a time i uticaj različitih učenja o Stvoritelju, ali uz predhodnu predpostavku da je evropsko društvo uvažavalo različitosti što je i bilo neposredno nakon Alexandrovog utemeljenja država. Krajem stare, ali i početkom nove ere, Evropa postaje veliko gradilište, a posebno Mediteran. Niču novi gradovi, razvija se zanatstvo, trgovina, rudarstvo, građevinarstvo, poljoprivreda, vodoprivreda itd. Život u gradovima je osmišljen u smislu izgradnje produhovljene ličnosti. Svaki veći grad ima sportske arene, vanjska pozorišta, prekrasne parkove sa vodoskocima, ali i učilišta na kojima se promoviše različitost, a nikako skučenost. U tim ranim periodima vladanja na monoteizmu nije bilo sukoba u Evropi, na što upućuju prelijepi Mediteranski gradovi i u njima arhitektonsko tehnički urađeni objekti. Da su se dešavali sukobi objekti se nebi mogli graditi. Svi koji su željeli usvršavanje u nauci mogli su to činiti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji. I to sve traje do konca XII stoljeća kada katolici počinju da ruše monoteističku vlast na najbrutalnije načine i tada počinje velika nesigurnost evropskih građana a posebno muslimana jer njihovu vlast ruše katolici. Državotvornih vjera i vjerovanja što se tiče, kada je u pitanju Evropa, vrijedi: U Evropi, kao narod, egzistiraju Jevreji koji u kasnijim godinama u nazivu nose prefiks države u kojoj žive: poljski, ruski, njemački,engleski itd. i u Evropi su od vajkada. Oni slijede svoje učenje o Stvoritelju. Nisu bili nigdje toliko brojni da su mogli uspostavljati vlast na svom vjerskom učenju. Veći dio evropskih naroda, formirani u narodne države, od IV. stoljeća prije n.e. za državotvornu vjeru imaju monoteizam od Ibrahima a.s. nadgrađen Alexandrovim učenjem, i imaju u svojim državama vlast. Početkom novog milenija počinje novo učenje o Stvoritelju koje promiče Issa a.s. Pristalice se dijele na one koji prihvataju da je Issa samo Božiji vjerovjesnik i samo svoje ranije vjersko učenje-monoteizam oblikuju Božijom Objavom kao nadgradnju aristoteloalexandrovog monoteizma Isaovim humanitarnom učenjem i učenjem o Stvoritelju. Kako se na uvezivanju starog monoteizma i Issaovog učenja-Objave najviše isticao Egipatski teolog Arije, i kako je na ovom vjerskom učenju u nadolazećim stoljećima oblikovana i monoteistička vlast u Evropi, ovo vjersko učenje, kroz povijesnu literaturu, biće poznato kao Arijanizam. Monoteisti nastavljaju učenje o jednom Stvoritelju i organizuju vlast u čitavoj Evropi. Period koji je u evropskoj povijesti poznat kao vladavina Rima je u stvari na principima monoteizma, ali kao što se sve monoteističko negira od strane kršćanskih povjesničara tako se negira i monoteizam Rima. Principe njihove vladavine oni slijede od Alexandra Velikog, a od IV stoljeća od Arija. Jedina promjena učenja monoteista o učenju o Stvoritelju, kod njih, nastala je Objavom Islama. Ali, ni to nije bilo u nekom revolucionarnom smislu nego da su, na jedan prirodan način nastavili slijediti učenje o jednom Stvoritelju, prihvatajući nove stavove o tom učenju, tako da su u kasnijem periodu svog učenja ispoljavali islamsko učenje i nikako kršćani dualisti. Bila je to najprirodnija nadgradnja jednog učenja o Stvoritelju. Druga grupa pristalica Issaovog učenja uzimaju da je Isus Božiji sin, u pravom smislu, te da iz tog razloga ima i sve atribute Stvoritelja, a nazvaće se kršćanima i to katolicima i ortodoxima-pravoslavcima. Oni će na svom učenju u Evropi ostvarivati vlast i to katolici od konca XII. do kraja XVII. stoljeća, a pravoslavci u Zemljama Istočne Evrope početkom XVIII stoljeća, a polovinom XIX stoljeća to će ostvariti u Srbiji-Beogradskom pašaluku. Ovu vlast kršćani su ostvarivali fizičkom metodom: ubijanjem, progonom i prevjerom monoteista. U XV vijeku, u Njemačkoj, Martin Luter obznanjuje novo kršćansko učenje kao protest na katoličko učenje i njihovo ponašanje prema drugim i drugačijim nazvano Protestantizam i u nekim zajednicama uspijevaju održati vlast na protestantizmu. Ostala učenja o Stvoritelju nisu imala veće pristaše tako da se mogu i zanemariti. Heretizma i ostalih krivovjerja što se tiče: One izmišljotine o hereticima i njihovom učenju su projektovane od katolika počevši od vjerskih vjerodostojnika do historika. Najveći doprinos takvom učenju dali su njihovi historičari kada su pokušali da sebi razjasne tragove islamske civilizacije koja je djelovala u Evropi, ali koje trenutno nema. Tabireći po crkvenoj dokumentaciji u kojoj su muslimani nazivani na sve one navedene načine, oni su samo to prenosili kroz povijest tako da su evropski muslimani imali sve one nazive koje su im dodjeljivali njihovi mrzitelji. Drugi razlog negiranja egzistiranja Islama u Evropi je i razlog; što su za osnovu Evropske civilizacije svi kršćanski povjesničari uzeli kršćanstvo na kome uspostavljaju sve od vlasti, povijesti, do graditeljstva. Sve što su napisali o učenjima katara, alibigeneza, patarena, husita, bogumila su njihove izmišljotine potkrijepljene krivotvorenim dokumentima, a sve u cilju potvrde, o tome, da isti nisu bili monoteisti-muslimani, nego tobože nekakva kršćanska sekta sa iskrivljenim učenjem o Stvoritelju i trebalo ih je iz tog razloga, i u ime Isusa, ubijati, progoniti i prevjeravati. Tamo gdje su protjerali sve te heretike, oni su izbjegli u islamske zemlje i nastavili islamsko vjerovanje. U zatiranju istine; da su muslimani bili žitelji Evrope i imali i vlast, njihove sakralne objekte su ili porušili ili pretvorili u svoje, a najviše ih je oblijepljeno nekakvim figurama i kao ta građevine su iz perioda baroka. Poneki objekat je i ostao da svjedoči istinu, a to je i ona munara džamije iz Lednice u Češkoj.


Stariji postovi